سامانه حابار

باربری الوند قزوین

در این صفحه لیست باربری های الوند قزوین را همراه با شماره باربری ها و آدرس آنها در جدول پایین آورده ایم

نامشماره تماسآدرس
سامانه حابار۰۲۱۹۱۶۹۲۰۰۵
۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵
پایانه مرکزی (وانت نیسان تا انواع تریلی (حمل اثاثیه منزل و مبلمان پوشش سراسری)
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶پایانه بار (بورس ماشین های برگشتی سبک و سنگین)
ولایت بار۰۲۸۳۲۲۲۸۳۸۳الوند،بهشتی،بلوار بهشتی،خ برجی
موسسه باربری میهن باربروز رسانیالوند، بهشتی، بلوار رجایی، بلوار بهشتی
باربری نویان۰۲۸۳۲۲۳۷۲۰۲الوند،بهشتی،بلوار بهشتی،خ نور
باربری پارسیان۰۲۸۳۲۲۴۹۳۹۷الوند،بهشتی،بلوار جمهوری،خ امامت،خ نبوت
حمل بار۰۲۸۳۲۲۲۳۱۱الوند
رضایت بار۰۹۱۲۷۸۷۰۲۶۴شهر الوند
اتوبار خلیج فارس۰۹۱۹۵۴۸۵۲۱۶استان قزوین – شهر الوند
اتوبار اعتماد۰۹۹۱۴۸۶۸۷۳۶پوشش سراسر الوند

تعرفه حمل بار

باربری آنلاین

مطالب پیشنهادی

آخرین مطالب