لیست باربری های اهواز همرا با تعرفه جدید

لیست باربری های اهواز همراه با شماره تماس همه باربری ها و اتوبارهای اهواز باربری اهواز به تهران و شماره شرکت های حمل ونقل اهواز و شماره باربری های تهران به اهواز حمل اثاثیه منزل با کامیونت و مسقف و کادر مجرب وانت نیسان خاور تک جفت تریل و…

 اهواز بهوانت/نیسانخاورتکجفتتریلی
تهران1/3002/2003/7004/4005/600
کرج1/2502/1003/6004/3005/450
تبریز6001/1001/8002/2002/600
ارومیه90017002/9003/1003/850
اردبیل4808501/2001/5001/900
اصفهان1/7002/9004/7005/6006/800
ایلام1/7003/2004/8005/9007/100
بوشهر2/9004/6006/8007/3009/800
شهرکرد2/3003/3004/9006/2007/800
بیرجند2/4003/6005/8006/9008/900
مشهد2/5003/7006/0007/3009/200
اهواز
زنجان1/2001/8002/9003/6004/300
سمنان1/6002/6004/2005/0006/400
زاهدان4/5006/5007/6008/90011/000
شیراز3/5004/5005/9007/2008/900
قزوین1/2001/9003/4004/1005/600
قم1/5002/4003/9004/9006/300
سنندج2/2002/9003/9004/8005/900
کرمان3/5004/6005/8006/9008/700
کرمانشاه1/8003/3004/3004/9006/400
یاسوج2/3003/4004/9005/2007/900
گرگان1/9002/8004/1005/0006/400
رشت9001/6002/4003/1003/900
خرم آباد2/2003/2004/6005/6006/900
ساری1/8002/7003/8004/8005/900
اراک1/6002/8004/1005/2006/600
بندرعباس3/5004/4006/8008/30010/100
همدان1/6002/6003/9004/8005/900
یزد2/6003/70005/6006/8008/300
خلخال6801/2001/8002/2002/700
پارس آباد6401/1001/7002/1002/600
گرمی6009701/6002/0002/450
آستارا5809501/5001/9002/300
نیر4507801/3001/6001/900
نمین4507801/3001/6001/900
بیله سوار5809301/6001/9302/400
جعفرآباد مغان6009801/7001/9802/480
اصلاندوز7001/1001/9002/1002/800
گیوی (کوثر )7009701/6001/9002700
ممکن است تعرفه باربری ها از هم متفاوت باشد این قیمت کاملا تقریبی است. کرایه ها بدون احتساب کمیسیون دفتر باربری می باشد.

لیست باربری های اهواز

شرکت های حمل ونقل اتوبارهای حمل اثاثیه و خرده بارهای اهواز

خدمات باربری اهواز

باربری های تریلی

مجهز به ماشین های ترانزیت کفی بغل دار کمپرسی تیغه و… لیست همه باربری ها

حمل اثاثیه

حمل بار و اثاثیه منزل از اهواز به تمام نقاط کشور با بیمه و بارنامه و کارگر مخصوص اثاث کشی