سامانه حابار

لیست باربری های اهواز همرا با تعرفه جدید

لیست باربری های اهواز همراه با شماره تماس همه باربری ها و اتوبارهای اهواز باربری اهواز به تهران و شماره شرکت های حمل ونقل اهواز و شماره باربری های تهران به اهواز حمل اثاثیه منزل با کامیونت و مسقف و کادر مجرب وانت نیسان خاور تک جفت تریل و…

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
افتخاربارجنوب۵۳۲۶۳۱۵۰آبادان ايستگاه ۱۲
عادل اهواز۳۳۸۳۲۱۷۳-۸كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز غرفه ۲۱
رهگذربار۰۶۱۳۳۹۰۷۶۶۱اهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز – انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
اهواز شتاباهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
بهرام باربندر۰۶۵۱۲۲۴۱۳۶۱بندر امام خميني – كيلومتر ۳ جاده تاسيسات بندري – پايانه بندر امام – جنب جايگاه روغن
گلشن گتوند۰۶۱۳۶۳۲۷۰۷۲كمربندي جنوبي خيابان جمهوري اسلامي
بهبهان پرند جوهري۰۹۱۳۵۵۷۸۰۰۲كارخانه سيمان بهبهان
تيز راه نام جنوب۰۹۱۲۸۸۷۷۰۰۶اهواز برومي ۳۰۰ متر بعد از پل صنايع فولاد
رهسپاران بار كوهستان۰۶۱۴۳۵۵۹۰۶۰رامهرمز جاده كمربندي ايذه كارخانه گچ خوزستان
تخت جمشيد دژ۰۶۴۲۴۲۶۰۲۶۴استان خوزستان شهرستان انديمشك كوي لور جاده انقلاب جنب خدمات كشاورزي
داودترابر۰۶۱۴۲۴۲۴۵۰۱خوزستان-دزفول-پشت ميدانبار جديد-جنب پاركينگ شهرداري
پدرام دشت رامهرمز۰۹۱۶۱۱۱۷۶۸۴كيلومتر ۱۵ جاده هفتكل به رامهرمز
خرم ترابر خرمشهر۰۹۱۶۱۳۱۸۱۱۹خرمشهر نرسيده به پليس راه خرمشهر اهواز – شهرك پايانه هاي حمل و نقل خرمشهر
بامشاد۳۸۳۲۳۴۰-۴اهواز-كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
آبادان (شوش )۰۶۱۴۲۸۵۰۷۶۰شوش نرسيده به پل شاوور روستاي بنادر
رضا ترابر جنوب۰۹۱۶۰۴۲۳۱۵۵پايانه شركت هاي حمل و نقل بندر امام خميني
ساكي ترابر۰۶۱۴۲۴۲۰۰۴۷دزفول خ مخبر نبش طلوع
جام جم بار۴۲۶۶۰۰۲۰انديمشك كوي لور روبروي ميدان آزادي
وحدت بار۴۲۴۲۱۲۰۰دزفول بلوار علامه مخبر جنب اداره ثبت اسنادو املاك پ۴۳
ستايش۳۳۹۰۷۳۸۵-۶اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
گلچين بهاراهواز – كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك خصوصي حمل ونقل كالاي اهواز پلاك ۳۱
بدرخوزستان۰۶۱۵۲۲۴۱۲۲۰پايانه باربندرامام ره غرفه ۱۶
كوپال بار رامهرمز۰۹۱۶۶۹۱۶۸۹۳جنب كارخانه سيمان خوزستان
نصركارون۰۶۳۲۴۲۴۲۱۷۷خرمشهر شهرك حمل ونقل گاراژ۲
نخل بار۰۹۱۶۱۱۳۷۹۵۳كيلومتر۲ اهواز انديمشك شهرك خصوصي حمل ونقل كالا
حرترابر۰۶۱۳۳۸۳۲۶۴۰اهواز – كيلومتر ۲ جاده اهواز ، انديمشك – شهرك حمل و نقل كالاي اهواز – پلاك ۱۸
امين دشت آزادگان۰۹۱۶۹۹۸۰۷۱۷جاده اهواز سوسنگرد شركت حمل و نقل امين دشت آزادگان
اميرابوذر الوند۲۲۲۶۳۰۷-۰۶۱۵بندرامام خميني-كيلومتر ۱۰ جاده تاسيسات بندري بعد از پايانه حمل بار جنب اداره شيلات سايت مركزي امير ابوذر الوند
قصرميعاد جنوب۵۳۵۱۰۰۷۱خرمشهر شهرك حمل و نقل
فرشاد خوزستان۰۶۱۵۲۲۴۱۳۲۸پايانه بندرامام طبقه اول غرفه۱۹
آدينه بارجنوب۰۶۱۵۲۲۸۲۸۲۰بندرامام خميني جاده تاسيسات بندري جنب باسكول شهرداري
رشيدبار۰۶۱۳۳۹۰۷۵۴۸اهواز -بخش غيزانيه -دهستان مشرحات-ابادي پليس راه برومي -محله ندارد -خيابان فرعي-خيابان اصلي روستاي پليس راه برومي پلاك ۹۲۵ طبقه همكف
آريا ايمن بار ارجان۵۲۷۲۹۶۰۰خوزستان بهبهان كارخانه سيمان بهبهان محوطه كارخانه شركت حمل و نقل آريا ايمن بار ارجان
غزال بار بهبهان۶۱۵۲۷۴۲۱۸۸خوزستان شهرستان بهبهان روستاي منصور بيگي
ره جويان بار۰۹۱۶۱۵۲۰۹۱۲خوزستان-بندرامام خميني-پايانه بار -غرفه ۷۵
فرآورده نفتي خشايارايرانيان۰۶۱۱۳۷۷۱۸۱۴اهواز سه راه خرمشهر مقابل كارخانه آرد جنوب جنب بانك سپه مقاومت پلاك ۶
شاهين خرمشهر۰۶۱۵۳۵۴۵۵۰۰خرمشهر-بلوارمحمدرسول ا.. روبروي فني وحرفه ايي گاراژ دوازدهم
شاهين ترابر بندر۰۹۱۳۵۵۷۸۰۰۲بندر امام خميني(ره)- پايانه بار بندر امام- ساختمان جديد پلاك ۷۶
احرار پيروز۰۶۱۳۳۹۰۷۵۳۵اهوازكيلومتر۲ جاده انديمشك شهرك حمل ونقل كالا پلاك ۳۶
فرهنگ بار رامهرمز۰۹۱۶۶۹۲۳۱۴۲هفتگل-پايانه كارخانه سيمان خوزستان
فجرجهاد۱بندر امام خميني
امين ترابر اروند۰۹۱۶۵۱۷۵۳۹۸شادگان روستاي غياضي پشت پمپ بنزين
هوجستان۰۶۱۳۳۸۳۲۱۲۸اهواز-كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل ونقل اهواز پ ۵۹
جنوب بار۰۶۱۲۶۲۲۶۰۰۴شوشتر كيلومت ۳ جاده اهواز جنب اداره راه وترابري شركت حمل و نقل جنوب بار
هميار راهيان جنوباهوازكيلومتر۲ جاده انديمشك شهرك حمل ونقل كالاي اهواز
آبادان (اهواز)۳۳۳۰۵۷۹اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پلاك ۷۳
اعتماد جنوب۳۳۹۰۷۳۶۲كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
ياران بارجنوب۰۹۱۶۱۱۱۷۵۶۶اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
سمنگان بار جنوب۰۹۱۶۱۱۱۷۲۲۲جنب كارخانه سيمان خوستان
آذرخش رامهرمز۰۹۱۶۶۹۱۲۶۴۵رامهرمز- پايانه اختصاصي سيمان خوزستان غرفه ۲۲
شايسته بار ذيلايي۰۶۱۴۳۳۳۲۸۸۵مسجد سليمان- عنبر- دهستان زيلايي- روستاي كنجدكار– قريه پرنوشته
نگين امواج بندر۰۶۱۵۲۲۴۱۲۶۶بندر امام خميني پايانه بار ساختمان جديد غرقه۵۸
درفش حقايق پارسيان۰۹۰۲۷۲۰۱۰۰۵بندر امام بعداز پليس را پايانه بار بندرامام خميني ره
فتح المبين (رامشير)۰۶۱۴۳۵۹۲۰۴۰رامشير بزرگراه بسيج، روبروي شركت گاز
الهام خرمشهر۰۶۱۵۳۵۴۲۸۴۷خوزستان خرمشهر كيلومتر۵جاده اهوازخرمشهرجنب پليس راه شهرك حمل ونقل شركت حمل و نقل الهام خرمشهر
عرفان بار۴۲۵۲۶خرمشهر جنب پليس راه خرمشهر و اهواز شهرك حمل و نقل
قدس خوزستانكيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز پلاك ۴۶
كاويان دزفول۰۶۱۴۲۴۲۰۵۹۱بلوار بهشت علي جنب ميدان بار قديم خيابان تابستان پلاك ۱۹
توانا(آبادان )۰۶۱۵۳۲۵۸۱۰۹ايستگاه ۱۲ بعد از پل بهمنشير كوي گياهي شركت حمل و نقل توانا
سيوان ترابر دالاهو۰۹۱۶۱۵۱۴۰۶۲پايانه بار بندرامام
ماهان بار۰۶۱۳۶۲۹۴۹۴۷خوزستان – شوشتر جاده كمربندي ابتداي جاده اهواز
فروغ دزفول۰۹۱۶۸۴۲۰۱۱۷جاده محمد بن جعفري (ع)
نقل ومكان۳۶۲۲۷۱۰۶-۳۶۲۲۹۶شوشتر – كيلومتر ۲ جاده اهواز – صد متر قبل از اداره راه و ترابري
رهام كلهر۰۶۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳بندر امام خميني پايانه بندر غرفه ۸۴
مركزبار۰۶۱۴۲۴۲۳۰۳۰دزفول بلوار بهشت علي بلوار مخبر پلاك ۱۴۰
اميران بار پيله ور۰۶۱۵۲۲۳۰۸۰۰-۷خوزستان – بندر امام خميني (ره) – جاده مجتمع بندري – جنب پارك ساحلي
پيك سپهر۳۳۹۰۷۴۹۴-۳۳۹۰۷۴اهواز شهرك حمل ونقل كالا
كوشا ترابر زاگرس۶۱۱-۳۹۰۷۶۵۸اهواز كيلومتر ۲ جائه انديمشك شهرك حمل ونقل كلا پ ۶۹
آبادان سرعت۰۶۱۲۶۲۷۲۲۶۰شوشتر – كيلومتر ۴ جاده شوشتر – دزفول
چاوش بار برناجاده اهواز ملاثاني شهرك طالقاني پلاك ۶۸۵/۱۳
طلوع كاروناهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پلاك ۳۵
چناره بيدروبه۰۹۱۶۶۴۳۷۲۶۵كيلومتر۴۰جاده انديمشك خرم آباد
آزادگان (خوزستان)۰۶۱۳۳۸۳۲۴۵۵اهواز ابتداي جاده انديمشك جنب شركت رهگشا ( تعويض پلاك)
رستاك بار جنوب۰۹۱۶۶۱۲۱۰۱۹كيلومتر ۱۵ جاده هفتكل جنب شركت سيمان خوزستان
فرآورده نفتي ايلياسفيرخوزستان۳۷۹۱۹۵۸ابادان ايستگاه ۵ محوطه پاركينگ شركت نفت
فراورده نفتي امين بار آبادان۰۹۳۹۶۳۱۷۲۱۱آبادان ايستگاه ۵ كوي قدس جنب دروازه ۱۸
سهامي خاص بندرامام۵۲۲۴۱۲۵۵بندرامام خميني پايانه طبقه دوم غرفه ۲۳
مرادي بندرامام۰۶۱۵۲۲۴۱۲۰۳استان خوزستان بندر امام خميني پايانه بندر امام ساختمان شركت ها طبقه همكف غرفه ۷
فولاد ترابر خاورميانه۳۳۸۳۲۳۵۵كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
مهاجر خوزستاناهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
اخوت بار خوزستان۰۹۱۶۶۱۷۲۴۱۵اهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
شاهين بحر۰۶۱۵۲۲۸۲۸۸۸بندر امام خميني تاسيسات بندري ترمينال شاهين
كيوان بندر۰۶۱۵۲۲۴۱۲۹۴بندرامام خميني منطقه ويژه اقتصادي ابتداي جاده تاسيسات بندري ترمينال اختصاصي كيوان بندر
بزرگ شوشتر۰۶۱۳۶۲۱۵۳۷۳شوشتر كيلومتر ۴ جاده دزفول جنب كارخانه آرد جوانه
شعبه توحيد ترابر بندر۰۹۱۲۱۴۴۶۱۳۲دزفول – شهر شمس اباد – اراضي معروف خلطه- بين جاده شمس اباد و جاده احداثي معروف به امير بكان
جهان آرا مهر خرمشهر۰۶۱۵۳۵۴۷۳۷۹خرمشهر شهرك حمل و نقل كالاي خرمشهر
اهوازپويا۰۶۱۱۳۹۰۷۴۳۰كيلومتر۲جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز-پلاك۲۱شركت حمل و نقل اهواز پويا
شكوفان جنوب۳۸۳۲۲۴۶-۸اهواز -كيلومتر ۲ جاده انديمشك-شهرك حمل و نقل
زاگرس بار بندر۰۶۵۱۲۲۴۱۳۹۸بندر امام خميني (ره) بعداز پليس راه پايانه حمل ونقل
امين ترابر جنوب۰۶۵۱۲۲۴۱۳۶۳بندرامام كيلومتر۳جاده تاسيسات بندري پايانه غرفه ۴۹
سيناترابر آريا۴۲۴۲۸۷۹۱دزفول ميدانبار جديد حجره ۲ سمت راست
راكب جنوب۳۳۹۰۷۷۲۰كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز پلاك ۶۶
آرشا كالا قرن۰۶۱۵۲۲۲۳۳۴۶بندر امام خميني جاده تاسيسات بندري بعد از پايانه حمل ونقل پايانه اختصاصي حمل ونقل آرشا كالا
رهسپار ترابر بندر۰۹۱۷۱۱۲۷۱۰۰بندر امام خميني شهرك صنعتي
فرآورده نفتي پالايش رسان سلامت مسعود۰۹۱۶۸۱۸۱۵۷۴كيلومتر ۷ چاده اهواز انديمشك انبار نفت نظاميه اهواز
ت ك دزفول۴۲۴۴۶۳۹۴خيابان كشاورز جنب كارخانه شيرازي
حامدباربندراميديه ميدان بسيج
اهوازحامل۳۳۹۰۷۵۹۱اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك خصوصي حمل و نقا كالاي اهواز
كاويان باربيژن۰۹۱۶۶۵۳۶۴۶۶پايانه بار بندر امام
كمال بار۰۹۱۶۹۳۴۴۵۹۲خرمشهر پايانه حمل و نقل بار
راه روشناهواز كيلومتر ۲جاده انديمشك شهرك حمل و نقل پلاك ۴۳
آتيه بار۰۶۱۴۲۴۴۶۱۱۱دزفول خيابان پائيز نبش خيابان سوم
چشمه ساران ديمهاهواز- برومي – بعداز پل زير گذر قطار- سمت زاست – پشت مركز معاينه فني ايمن سازان
بزرگ خوزستان۲۲۴۱۲۴۸غرفه هاي بندرامام
سبزدشت بار۰۶۴۲۴۲۶۲۴۰۰انديمشك – انتهاي قلعه لور – نرسيده به پليس راه
سيمان ترابر رامهرمز۰۹۱۶۶۹۱۳۵۹۵كيلومتر ۲۲جاده رامهرمز هفتكل پايانه سيمان خوزستان
آهسته ران رامهرمز۰۹۱۶۶۹۲۵۱۶۲كيلومتر ۲۲جاده رامهرمز هفتكل پايانه سيمان خوزستان غرفه ۲
محمد ترابر بندر۰۶۱-۵۲۲۸۳۱۱۱بندر امام خميني – جاده تاسيسات بندري- زير پل پتروشيمي – ترمينال محمد ترابر بندر
دريا بار ترابر جنوب۰۶۱۵۲۱۱۲۴۲۵خوزستان-بندرامام خميني-منطقه ويژه پتروشيمي-سايت يك-خيابان بهمن
اسرع ترابردزفول ابتداي جاده شوشتر بعد از ستاد نيروي انتظامي
فولاد بار ايرانيان۰۶۱۳۳۳۱۴۴۶۰اهواز – اتوبان گلستان ، يعد از ميدان شهيد بقايي ، خيابان سبزواري پشت شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران
مهاجر بار شوش۰۶۱۴۲۸۷۱۴۵۵روبروي بيمارستان نظام مافي
آبادان (بندرامام )۰۶۱۵۲۲۴۱۲۹۱پايانه بندر امام ساختمان شركت هاي حمل و نقل طبقه همكف غرفه ۴و ۵
طهوران بار۰۶۱۵۲۲۴۱۳۱۲سربندر بعد از پليس راه بندامام جنب پايانه امام
رامشيربار۰۶۱۵۲۲۴۱۵۰۷پايانه بندر امام خميني غرفه ۵۵
ميلاد بندر۰۶۵۱۲۲۴۱۲۵۷پايانه بندر امام
جاده سفيداهواز جاده اهواز انديمشك پايانه حمل ونقل ها پلاك ۴۸
تيزباراهواز۳۳۹۰۷۳۶۵-۷۰اهواز كيلومتر ۲جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
ت ك بهبهان۵۲۷۲۹۲۰۰بهبهان – همجوار كارخانه سيمان بهبهان
توكل بار وطن۰۹۱۶۳۷۱۱۴۹۱بهبهان ميدان تره بار جنب نمايندگي ساپا
فجرسپاسه پارس۰۹۱۹۸۱۶۸۰۰۹بهبهان-ميدان شهيد غلامي-جاده قديم اهواز
گرين بار بيستون۰۹۱۷۱۱۲۳۱۹۶دزفول جاده شمس آباد انبار آهن فروشان
آرام بار خليج فارس۰۹۱۶۳۵۳۴۵۷۶بندر امام بعداز پليس را پايانه بار بندرامام خميني ره
فراورده هاي نفتي ايمن سام ترابرماهشهر انبار نفت شهيد نور بخش
راهنمائ شوشكيلومتر ۱۹ جاده شوش اهواز ۳ راهي خويس جنب كلانتري ۱۲ شاوور
جاده رانان آسيا۰۶۱۳۳۹۰۷۶۹۰اهواز،كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل ونقل كالا پلاك ۱۱
صائب جنوب۰۶۴۲۴۲۲۵۶۶۶انديمشك ميدان بار فروشي
پيشتاز ترابر حميد۰۶۱۳۳۳۳۲۱۲جاده رامهرمز و هفتگل جنب كارخنه سيمان خوزستان
سنگين تن بندر۲۲۴۱۴۵۹جاده تاسيساتي بندرامام ۵۰۰ متر بالاتراز پلبس راه
آبادان مهاجر(آبادان )۵۳۲۵۶۲۲۲آبادان ايستگاه ۱۲ بعدازپل روبروي كلانتري قديم وجايگاه سي ان جي گاز
شيرزادترابر۳۳۹۰۷۳۶۰-۶۱اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
تابان بار بندر۰۹۱۶۱۵۱۵۵۹۱جاده تاسيسات بندر امام-بعداز پل بندر سمت چپ جاده
بوتان ران۰۶۱۵۲۳۶۳۴۳۳بندر امام خميني-خورزنگي-ترمينال اختصاصي شركت گلف اجنسي
آذرگونپيانه بار بندر امام خميني
ساحل هنديجان۰۶۱۵۲۵۷۵۲۴۰خوزستان هنديجان شمالي بلوار كمربندي جنب پمپ بنزين
نويدانديمشك۰۶۴۲۴۲۶۳۱۳۰استان خوزستان شهرستان انديمشك كوي لور انتهاي بلوار جانبازان
پوياباراهوازاهواز- كيلومتر ۳ جاده انديمشك شهرك حمل ونقل كالا
وحدت نخل۳۹۰۷۳۹۱-۹اهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز – انديمسك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
راميار ترابر اهواز۰اهواز جاده انديمشك شهرك حمل و نقل اهواز پلاك ۵۶
يكتابار ميهن۰۶۴۱۳۲۲۷۳۷۶دزفول محور دزفول محمدبن جعفر طيار ع كيلومتر ۸۰۰+۲ بعد از كانال شهرك محمدبن جعفر طيار ع
حميدبارشادگان۵۳۷۲۳۹۴جاده شادگان نرسيده به ميدان ابن سكيت
پارسا ترابر بندر۰۹۱۶۱۵۱۴۶۶۶بندر امام خميني جاده تاسيسات بندر زير پل هوايي ترمينال اختصاصي
دوستان بار جنوب۰۹۱۶بندر امام خميني(ره) – حد فاصل پليس راه و تاسيسات بندري
افق بار خرمشهر۰۹۳۵۱۳۹۶۰۰۶خرمشهر_شهرك حمل و نقل
هاني خرمشهر۰۶۱۵۳۵۴۴۱۵۱خرمشهر:كيلومتر۵ محور خرمشهر به اهواز پشت پليس راه انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل خرمشهر
بنيامين فجر بندرامام۰۹۱۳۳۳۴۶۲۷۳بندر امام خميني (ره) – پايانه بار بندر امام خميني (ره) – غرفه ۶۱
خورشيد بار سپاهان شعبه بندر امام خميني (ره)۰۹۱۰۹۵۳۲۱۵۴بندرامام خميني ۵۰۰بعدازپليس راه جنب سنگين تن
قائم بارسلامت۰۹۱۸۸۸۷۱۷۴۰شوش كيليومتر ۱۰ جاده انديمشك سه راهي رداده روبروي امام زاده تاج العارفين جنب رستوران قصر خوراك
كرخه ترابر دانيال۰۶۱۴۲۸۴۲۲۱۸شوش سه راهي هفت تپه كيلومتر ۱ جاده اختصاصي هفت تپه جنب كارخانه اكسيژن گاز
كوشاترابر خليج فارس۰۹۱۶۳۵۰۵۹۴۴جاده تاسيسات بندري بعداز پايانه جنب سوله عبادي
اميد خرمشهر۵۳۵۴۴۸۵۳خرمشهر بلوار محمد رسول الله ديزل اباد سابق روبروي ترمينال گاراژ هفتم
طارق۶۱۳۳۸۳۲۶۰۸اهواز – شهرك حمل و نقل كالا غرفه ۲۴ (پلاك ۳۰)
پشت آهو بهبهان۰۶۱-۵۲۸۳۷۴۸۵كمربندي جاده قديم اهواز جنب اداره راه وشهرسازي
عرشيا بار بندر۰۶۱۵۲۲۴۱۴۵۲بندر امام خميني (ره) – جاده تاسيسات بندري – پايانه بار بندر امام – پشت كارخانه يخ – غرفه ۵۱
ميلاد بار ايرانيان۰۶۱۳۵۵۵۸۹۹۴-۵شهرستان كارون ابتداي جاده ابادان_روستاي كوت امير_جنب پاركينگ شبانه روزيامام خميني
فرآورده نفتي پترورسان خوزستان۰۶۱۲۲۶۸۶۴۶اهواز ميدان خليج فارس نبش خ ۲ آسيا آباد ساختمان نگين طبقه دوم
ترابري جنوب۳۳۹۰۷۶۲۴-۶اهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
سليم بار بندرامام۵۲۲۴۱۴۵۰خوزستان-پايانه بندرامام خميني-پشت كارخانه يخ-غرفه ۵۰
منار بار مسجدسليمان۰۶۱۴۳۲۳۳۱۱۶مسجدسليان گلگير جنب كارخانه سيمان كارون
ايمان بارجنوب۰۶۱۳۳۹۰۷۴۹۸اهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پلاك ۴۰
ايران بيدنگ۰۹۱۶۶۵۱۲۶۷۷بندر امام بعداز پليس را پايانه بار بندرامام خميني ره
باروبندر بندرامامبندرامام خميني – جاده ناسيسات بندري پايانه بار بندرامام غرفه ۴۸
فرآورده نفتي شكوه بار۰۹۱۶۶۳۴۰۸۶۵ابادان كوي قدس ايستگاه ۵ درب پالايشگاه گيت ۱۸
كاوش بار راهبرخوزستان۰۹۱۶۶۷۲۳۰۳۵بندرامام خميني پايانه بار غرفه ۵۹
اهوازسرعتاهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل ونقل
تراكم بار جنوب۰۶۱۲-۳۳۷۵۰۹۱-۲جاده اهواز – ملاثاني كيلومتر ۵ مقابل كارخانه اروند رنگ
كاوه باراهواز اول جاده حميديه كيلومتر ۲ جنب باسكول بركت
مسعوداهواز۰۶۱۳۳۸۳۲۴۳۱-۶اهواز-كيلومتر ۲ جاده انديمشك-شهرك حمل ونقل كالاي اهواز-شهرك حمل و نقل كالا-حمل ونقل مسعود-پ ۵۷
جلودار بار شوشتر۰۶۱۳۶۲۱۵۲۸۲شهرستان شوشتر – كيلومتر ۳ جاده دزفول – روبروي كارخانه آرد جوانه
فرآورده نفتي ساحل كارون ترابراهواز-جاده اهواز-انديمشك-انبار نفت نظاميه
چند وجهي فولاد لجستيك۰۶۱۳۳۹۰۷۲۹۹اهواز -كيلومتر ۲ جاده انديمشك – شهرك حمل و نقل كالاي اهواز-پلاك ۱۷
نسيم مارون۰۶۱۵۳۵۱۰۲۶۵شهرستان خرمشهر-بخش مركزي-دهستان حومه غربي-ابادي پاسگاه پليس راه-خيابان فرعي-خيابان اصلي پليس راه-پلاك۰-طبقه همكف
همگام بار خوزستان۰۶۸۱۴۴۴۳۱۰۹مسجدسليمان گلگير جنب كارخانه سيمان كارون
نويد بار چهار محال بختياري۰۹۱۶۰۳۴۱۰۰۶خرمشهر – بخش مركزي- محله كوي سوم خرداد- خيابان فرعي دوم- بلوار حضرت رسول- پلاك ۱
اميربار(دزفول )دزفول-اول جاده صفي آباد بعد از پمپ بنزين
مهدي بار خوزستان۲۷۱۰۶اهواز جاده انديمشككيلومتر ۲ شهرك حمل و ن
فرآورده نفتي هامون ترابرآب۰۶۱۳۵۵۵۶۱۰۷آبادان دروازه شماره ۱۸ پالايشگاه- شركت هامون ترابر آبادان
شمس تابان۰۶۱۵۳۳۴۶۴۳۱آبادان كمربندي ۴۰۰متر بعداز پمپ بنزين جنب ايران خودرو
امين سازان خرمشهر۰۹۱۶۶۳۱۸۵۱۶خرمشهر – شهرك حمل و نقل
شاهين بختياري ايرانيان۰۹۱۳۱۸۱۶۲۷۶بندر امام خميني(ره)- پايانه بار بندر امام- ساختمان جديد پلاك ۸۵
حميدباراهواز۳۳۹۰۷۰۷۰اهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك خصوصي حمل ونقل كالاي اهواز پ ۵۴
سلاسل بار۰۹۱۶۶۱۶۱۰۱۲مسجد سليمان – گلگير – كارخانه سيمان كارون
ياور بار خوزستان۰۹۱۶۹۹۲۷۲۹۲هفتكل
انديمشك دژ۰۶۱۴۲۶۶۰۷۲۰انديمشك كوي لور جنب بانك ملي
عدالت شوش۵۴۳۰۷۱۰شوش -كيلومتر۲۲ جاده شوش اهواز
جاده رانان ميلاد۰۶۱۵۳۵۰۹۴۲۴خرمشهر نرسيده به پليس راه خرمشهر شهرك حمل ونقل
بارآبادبندر۰۶۱۵-۲۲۴-۱۲۶۱بندر امام خميني -ساختمان شركتها طبقه اول -غرفه ۳۱
حقايق بارماهشهر۰۹۱۶۱۵۱۴۵۴۵پايانه بندرامام غرفه شماره ۳۳
كاويان بار هيراد۰۹۱۶۳۵۳۸۲۴۵پايانه سيمان خوزستان جنب كارخانه سيمان خوزستان غرفه شماره ۱۵
گسترش ترابر شميم۱۱۱۱۱۱اهواز-كيلومتر ۲ جاده انديمشك-شهرك حمل و نقل و كالاي اهواز-قرفه ۴۲
نريمان بار۰۹۱۶۱۵۱۵۰۷۲پايانه بندرامام
صحراپيماي دزفول۰۶۱-۴۲۲۸۸۰۲۳دزفول كيلومتر ۱ جاده شمس آباد اول جاده آهن فروشان
صداقت بار سربندر۰۶۱۵۲۲۴۱۲۲۳پايانه بندر امام خميني غرفه شماره ۸۳
باورصاد ترابر پارس۰۹۱۶۳۰۰۱۸۳۶بندر امام خميني پايانه بار ساختمان جديدغرفه پلاك ۶۵
دريا بار وطن۰۹۳۳۳۳۳۳استان خوزستان ، شهرستان بندرماهشهر ، بخش بندر امام خميني ، شهر بندرامام خميني، منطقه ويژه اقتصادي ، خيابان فرعي ، خيابان پايانه بندرامام ، پلاك ۸۲ ، مجتمع پايانه بندرامام ، طبقه اول ، واحد ۶
رهنورد كالا صدرا جنوب۰۶۱۳۳۳۳۳۳۳۳پايانه بندر امام خميني طبقه اول پلاك ۷۹
نيكوبر۰۹۱۶۳۵۱۰۲۹۶پايانه بار بندر امام غرفه ۲۰
سفيرفرزانه۰اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پلاك ۲۷
آرمان امير كبير ايرانيان۰۹۱۲۲۳۷۲۹۹۹بندر امام خميني(ره)- پايانه بار بندر امام- ساختمان جديد پلاك ۷۲
سروش بار روناش۰۹۱۶۱۴۱۷۷۳۲دزفول نرسيده به سياه منصور جنب پل غلامرضا خان بغل مرغداري
خوزستان ايرانجاده انديمشك خ شهرك حمل و نقل كالاي اهواز پ۴۴
نورباراهواز۳۹۰۷۳۷۷اهوازكيلومتر۲ جاده انديمشك شهرك حمل ونقل كالاي اهوازپلاك ۳۹
كسري بار بندر۰۹۱۲۳۸۹۸۷۲۵بندر امام جاده تاسيسات بندري پايانه بندر امام
دريا باربندرامام خميني۰۹۱۳۵۵۷۸۰۰۲بندر امام خميني(ره)- پايانه بار بندر امام- ساختمان جديد پلاك ۷۷
سپيدان باركارون۳۹۰۷۸۵۵-۶اهواز- كيلومتر۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
فتح بار جنوب۰۹۱۶۳۱۱۶۹۹۹اهواز-كيلومتر ۲ جاده انديمشك – شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
توحيد ترابر بندر۰۹۱۶۶۵۱۲۷۱۰خرمشهر شهرك حمل ونقل
فراورده نفتي عدالت ترابر هواشم۰۹۳۶۴۰۲۰۸۹۵اهواز جاده انديمشك كيلومتر ۲ انبار نفت نظاميه
شعله بار شباهنگ۴۳۵۹۴۴۳۵رامشير بزرگراه بسيج خيابان شريعتي
درفش خوزستان۳۳۹۰۷۵۹۷-۹اهوازكيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پلاك ۴
دزبار۰۶۱۴۲۲۸۸۱۴۱دزفول كيلومتر۱جاده شمس آباد اول فرعي آهن فروشان
صبورجنوب۶۱۳۶۵۵۲۵۰۰ويس -نرسيده به نيروگاه رامين
دانش بار۰۹۰۲۱۴۱۳۵۳۵خوزستان – دزفول – جاده شهرك حمزه – جنب دامداري شهيد محمدي
شادمان بار۰۶۱۵۳۲۵۶۲۰۷ابادان بلوار ثامن ائمه مقابل ايران خودرو
رستگارباردزفول۴۲۴۲۳۶۴۱دزفول خ تابستان نبش خ سوم
ابوذر هگمتانه۰۶۱۵۲۲۴۱۳۰۹بندرامام-پايانه-ساختمان شركتها-غرفه۱۰
آريا بار جنوب پارس۰۶۷۱۴۲۳۵۲۰۴جاده سيمان
رضا بار بندر۰۹۱۶۳۵۰۵۹۴۴جاده تاسيسات بندري- جنب ترمينال-شركت رضا بار بندر
آذران كالاي خوزستان۰۶۱خوزستان – شهرستان بندر امام خميني(ره) – منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني(ره) – اراضي محدوده پل بندر امام
پيمان ترابر آپادانا۰۶۱۵۲۲۳۰۸۰۰بندر امام خميني – پايانه بار بندر امام – غرف جديد پلاك ۷۸
آذرخش۳۳۹۰۷۵۸۰اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
وطن گرد۰۶۱۳۳۹۰۷۰۶۵اهواز-كيلومتر۲جاده اهواز-انديمشك شهرك حمل ونقل كالا
وحيدبار خرمشهر۳۳۳۳۳۳۳۳خرمشهر -نرسيده په پليس راه خرمشهراهواز شهرك حمل ونقل
شعبه هاگ بار بندر امام خميني(ره)۰۹۱۶۱۵۲۳۳۳۷خوزستان – بندر امام خميني – ۵۰۰متر بعد از پليس راه به جاده بندر امام جنب سنگين تن
جمشيد ترابر پارسيان۰۹۱۶۳۲۵۸۱۳۵بندر امام خميني – پايانه بار بندر امام غرف جديد ۸۰
شعبه به بخش در بندر امام (ره)۰۹۱۲۳۳۵۸۴۱۸سربندر پايانه بار بندر امام خميني غرفه شماره ۷۳
كرخه نور جنوب۰۶۱۲۴۷۶۲۱۴۴هويزه بلوار شهيد علم الهدا
بزرگ جنوب۳۹۰۷۴۷۴اهواز كيلومتر۲جاده انديمشك شهرك حمل ونقل كالاي اهواز پلاك۲۶
اتحاد گستران خرمشهر۰۶۱۵۳۵۴۶۸۳۵خرمشهر – نرسيده به پليس راه اهواز – خرمشهر شهرك حمل و نقل
هما بار زيدون۰۶۱۵۲۷۳۲۴۳۲بهبهان جاده كمربندي شيراز جنب نمايندگي سايپاعقبايي
فرآورده نفتي اروندرانان آبآبادان ايستگاه۵ قدس خط كنار جنب دروازه۱۸ پالايشگاه نفت
نيك بار۳۳۹۰۷۷۳۳-۳۹اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
اروندفجر۰۶۱۵۳۵۴۲۵۶۱جاده اهوازخرمشهرپشت پليس راه – شركت حمل ونقل – شركت اروندفجر خرمشهر
سنگين بار خوزستان۳۳۹۰۷۶۲۸اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پلاك ۵۸
جوان بارارجان بهبهان۰۹۱۶۵۰۶۲۱۰۰بهبهان خيابان كمربندي برادران شهيد همنشين ميدان امام حسين به سمت ميدان ارجان
پارسيان بار پيروند۰۶۱۳۶۲۰۰۰۰۰جاده مسجد سليمان شهرك صنعتي خ اصلي
مسلم ترابر بندر۰۶۱۵۲۲۴۱۵۴۰خوزستان – بندر امام خميني – جاده تاسيسات بندري- پايانه بار – غرفه ۸
ره وارخوزستان۰۶۱۳۳۹۰۷۳۷۱اهواز – كيلومتر ۲ جاده اهواز ، انديمشك – شهرك حمل و نقل كالاي اهواز – پلاك ۴۵
سمندرگلستانكيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پلاك ۱۸
سامان بار۰۹۱۶۶۱۲۴۲۰۶ملاثاني -بعد از پاسگاه پليس راه
مهرامين ماهشهر۰۶۱۵۲۲۴۱۲۱۳جاده ماهشهر به سربندر ، جنب پل فرودگاه ،
پيشاهنگ پدرام۰۶۱۵۲۷۲۱۴۵۰كارخانه سيمان ، پايانه مجاور كارخانه سيمان
سپهرعماد خوزستان۳۳۹۰۷۶۸۰-۲اهواز كيلومتر ۲ جاد انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز پلاك ۱
مارون بار(توكل بهبهان )خوزستان – بهبهان كمربندي جاده شيراز جنب ميدان تره بار
پاكراه باربندر۰۶۱۵۲۲۴۱۳۹۹استان خوزستان- شهرستان بندرماهشهر-بخش بندرامام خميني – شهر بندرامام خميني – جاده تاسيسات بندري -خيابان فرعي -خيابان پايانه حمل و نقل – پلاك ۱۱-طبقه همكف
سيمان رسان جنوب اهواز۰۹۱۶۶۱۴۶۲۵۲رامهرمز- جنب كارخانه سيمان خوزستان-پايانه سيمان خوزستان-غرفه شماره ۶
راهنماي خوزستان (ملاثاني)۳۳۳۸۲۷۵۳ملاثاني ندافيه جنب پليس راه
وصال بندر۰۶۱۵۲۲۵۱۴۱۴حمل ونقل پايانه بندرامام خميني ساختمان جديد طبقه دوم پلاك ۸۱
آريا بار خوزستان۰۹۱۶۱۱۱۷۶۸۴هفتكل جنب شركت سيمان خوزستان
فرآورده نفتي جاده رانان جنوب پ۰۹۱۶۱۸۱۰۰۲۰اهواز-جاده اهواز-انديمشك-انبار نفت نظاميه
اتحاد(شوشتر)۰۶۱-۳۶۲۱۸۰۹۰شوشتر-كيلومتر۳جاده اهواز-جنب پمپ بنزين عليزاده
اروندپيام۰۶۱۵۲۲۴۱۴۲۲بندرامام خميني-پايانه بار بندرامام خميني-طبقه اول-غرفه۳۲
آرمان پرواز هگمتانه۰۶۱۵۲۲۴۱۱۵۰۴كيلومتر ۸ جاده تاسيسات بندر جنب پل بندر سمت چپ
هجرت شوششوش بلوار امام خميني (ره)
روغن بار گلزا۱بندر امام پايانه بندر امام خميني
ضامن بار۰۶۱۵۲۳۲۰۶۰۱ماهشهرجاده كمربندي هنديجان نبش فلكه
نيكنام بار خوزستان۰۶۸۱۴۴۴۳۱۱۰جنب كارخانه سيمان كارون
درسا بار جنوب۰۶۱۵۲۲۸۹۴۹۳بندرامام خميني جاده تاسيسات نرسيذه به درب خروج گمرك
شقايق بار شادگان۰۹۱۶۹۳۲۳۹۳۴شادگان، بلوار شهيد معماري، روبروي پل شاولي
سعادت انديمشك۴۲۲۵۴۹۸انديمشك ابتداي جاده اهواز روبروي مقبره شهداي گمنام
هما بار۳۹۰۷۶۰۹اهواز شهرك حمل و نقل كالا شماره ۵۱
نويد بندر۰۶۱۵۲۲۴۱۲۴۱پايانه حمل ونقل بندرامام خميني ساختمان حمل ونقل ها طبقه اول غرفه ۲۵
پتروشيمي (شعبه بندرامام )۰۶۱۵۲۲۴۱۲۹۳بندرامام خميني پايانه وزارت راه وترابري غرفه۳۵
طوفان بار بندر امام خميني (ره)۰۶۱۳۳۹۲۲۰۰۸سربندر بخش نه خرمشهر
تريلرداران اهواز۳۹۰۷۸۵۰اهواز كيلومتر جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
راه وجاده۳۳۹۰۷۸۹۱اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پ ۱۶
پايه گذاران هورهويزهاهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
اميردشت خوزستان۰۹۱۶۶۹۱۱۲۳۱رامهرمز بلوار رزمندگان نبش نرگس ۴
بارانداز بيان خرمشهر۰۹۱۶۱۳۰۴۰۰۸شهرك حمل و نقل-شهرستان خرمشهر
ساربان ترابر امين۰۹۱۶۳۹۱۳۱۸۳۲۲ كيلومتري جاده رامهرمز – هفتگل پايانه سيمان خوزستان غرفه ۱۷ شركت حمل و نقل ساربان ترابر امين
كيوان بارجنوب۰۶۱۳۳۸۳۲۶۱۵كيلومتر۲ جاده اهواز – انديمشك . شهرك حمل و نقل -پلاك۷ -شركت كيوان بار جنوب
اميدبار بندرامام۰۶۱۵۲۲۴۱۲۱۳پايانه بندر امام خميني ، طبقه همكف ، غرفه ۳
امين رانان باختر۰۹۱۶۶۳۱۳۲۴۳شهرك حمل و نقل خرمشهر
نورگستر۵۳۳۳۱۲۹۵بلوار طيب روبروي دفتر ايران پيما
وحيد بار جنوب۵۶۷۲۲۴۴شوش -كيلومتر۲۰ جاده شوش اهواز
پايان باربندر۰۶۱۵۲۲۴۱۳۲۳-۲۴خوزستان بندرامام جاده تاسيسات بندري پايانه حمل ونقل كالا طبقه همكف غرفه ۳۷
گلبارخوزستان۰۶۱۳۳۸۳۲۱۸۷كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك حمل ونقل كالاي اهواز
شهاب كوثرشوش۰۶۱۴۲۸۲۷۸۶۰شوش دانيال شهرك صنعتي
ابريشم راه خرمشهر۰۶۱۵۳۵۴۲۵۳۹خرمشهر-جاده اهواز پشت پليس راه شهرك حمل و نقل خرمشهر
بهادر بار۵۲۸۳۸۷۴۲خوزستان بهبهان ميدان امام حسين شركت بهاربار بهبهان
دانيال اهواز۳۳۹۰۷۵۲۰-۲۲اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاپلاك ۲
توحيد موفق۰۹۱۶۶۱۳۲۶۰۴شوشتر كيلومتر۲جاده دزفول روبروي ميدان تره بار
فردوس سرعت (نهيرات )۰۶۱۳۶۷۴۹۳۸۹سوسنگرد – ورودي شهر – روبروي فرمانداري
صحرارو۰۶۱۳۶۷۲۳۱۳۱حميديه ورودي شهر
كاروان رامين ملاثاني۰۶۱۳۶۵۲۲۹۲۹ملاثاني پشت پليسراه
همت داران بندر۰۶۵۱۲۲۴۱۴۲۷پايانه بندر امام غرفه ۶۶
رومزبار جنوب۰۹۱۶۳۱۳۰۲۳۲پايانه اختصاصي كارخانه سيمان خوزستان
ستاره سهيل اروند۰۹۱۶۶۹۱۲۰۸۴پايانه شركت سيمان خوزستان غرفه ۲۰
الهام خرمشهر (آبادان )۰۶۱۵۳۲۵۸۶۰۲آبادان ايستگاه ۱۲ بعد از پل روبروي نمايندگي سايپا شركت حمل و نقل الهام خرمشهر
ترابر ماهان ستاره جنوب۰۹۱۲۰۳۶۹۰۹۲بندر امام خميني شهرك صنعتي بندر امام
كمرشكن داران خوزستاناهواز برومي ، تاييد محل فعاليت توسط شهرداري
رشيدبندرخرمشهر۴۲۴۷۳۷۹خرمشهر – كوي حمل و نقل گاراژ سوم سمت چپ شركت حمل و نقل رشيد بندر
ايران گرد انديمشك۰۶۴۲۴۲۶۰۵۳۹انديمشك – كيلومتر ۴ جاده تهران – مقابل ميدان آزادي
منار بار اهوازكيلومتر ۲ جاده اندميشك – غرفه ۵۲ – پلاك ۴۷
گلبار دز درخشان۴۲۳۲۶۹۰۰خوزستان دزفول كيلومتر ۲/۵ جاده محمدبن جعفر
راه نوردان تخت جمشيدهفتكل پايانه اختصاصي شركت سيمان خوزستان
تند راه اكباتان۰۹۱۳۴۱۲۲۷۲۲پايانه بار بندر امام خميني ره غرفه ۶۷
فرآورده هاي نفتي قصر ميعاد جنوب۰۶۱۵۳۵۱۱۵۳۳بندر امام ۷۰۰ متر بعد از پليس راه
اهورا بار خوزستان۰۶۱۵۲۱۱۰۰۰۲بندر امام خميني (ره) منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي سايت يك – دفاتر اداري
امير بندر۰۶۱۵۲۲۴۱۴۹۴بندر امام خميني (ره) كيلومتر۳ جاده تاسيسات بندري پايانه بندر امام خميني غرفه ۳۶
نويدباراسدآباد۰۶۱۵۲۲۴۱۴۲۳بندر امام خميني پايانه بار بندر غرفه ۲۶
دشت بار سه ستاره۰۶۱۵۲۸۲۳۶۹۵بهبهان- محوطه كارخانه سيمان بهبهان شركت دشت بار سه ستاره
قنوات بار بهبهان۰۶۱۳۳۳۳۳۳۳۳خوزستان هفتكل پايانه سيمان خوزستان
شاهرخ ماهشهر۲۶۱۷۴پايانه بار بندر امام غرفه ۲۹
طلوع۰۶۴۲۴۲۶۰۱۷۳استان خوزستان شهرستان انديمشك كوي لور نرسيده به ميدان جانبازان
درفش بندر۰۹۱۶۱۵۱۳۳۵۸بندرماهشهربعد از ايستگاه راه اهن ماهشهر پل هوايي پايانه موج شكن
صراط بار جنوبپايانه بندر امام خميني -كانكسها شركت حمل ونقل صراط بارجنوب
الهام خرمشهر (بندرامام )۰۶۱۵۲۲۴۱۳۰۶بندر امام خميني پايانه بار طبقه همكف غرفه ۲
نخل خرم۳۳۹۰۷۳۰۸اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
حجت اهوازاهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
شايان بار شوشتر۰۶۱۲۶۲۱۵۲۸۸خوزستان – شوشتر – كيلومتر ۴ جاده دزفول – جنب كارخانه آب جوانه
فرآورده نفتي پارس نورد خوزستان۰۶۱۳۲۲۵۳۱۱۰كيليومتر ۷ جاده اهواز به انديمشك انبار نفت نظاميه
سنگين بار مسجدسليمان۰۶۱۴۳۲۳۳۱۰۷مسجدسليمان – ۴۲ كيلومتري جاده ايذه پايانه سيمان كارون
راهنماي خوزستان۳۳۸۳۲۱۵۱كيلومتر۲جاده اهواز-انديمشك شهرك حمل ونقل كالا
رامين دز۴۲۴۲۰۰۰۵دزفول بلوار بهشت علي نرسيده به ميدان تره بار قديم نبش خيابان پائيز
گوزن زرد دشت شوش۰۶۱۴۲۸۷۰۲۲۹ابتداي جاده چغازنبيل- شهرك صنعتي شوش
سنگين باركوهستان۶۱۵۲۶۲۶۱۷۰اميديه بلواربسيج خيابان مطهري روبروي اداره گازرساني
صاعقه بارجنوب۰۶۱۵۳۲۵۸۶۱۴آبادان – ايستگاه ۱۲ – بعدار پل جنب نمايندگي ايران خودرو
رهپويان جنوب۳۳۹۰۷۶۰۱اهواز كيلومتر۲جاده اهواز -انديمشك شهرك حمل ونقل كالا
پيك غرب كرخه۰۶۱دزفول، كيلومتر ۵ جاده شوشتر، جنب ستاد فرماندهي انتظامي
طاها بار خوزستان۰۶۱رامهرمز – پايانه بار سيمان خوزستان
سپيدان بار خرمشهر۵۳۵۰۹۰۹۰خرمشهر فلكه پليس راه سمت راست شهرك حمل ونقل
وصال ترابر جنوب۰۹۱۶۱۱۱۷۶۸۴جنب سيمان خوزستان
جهاد نصر (بندرامام )۱۱پايانه بار بندرامام خميني غرفه شماره ۱
كوروش ترابر ايرانيان۰۶۱۵۲۷۳۲۴۳۰بندر امام خميني(ره)- پايانه بار بندر امام- ساختمان جديد پلاك ۷۱
كميته امدادفجر۱۱۱۱۱۱خوزستان شوشتر روبروي بيمارستان خاتم الانبياء
رامدژترابر۰۶۱۴۳۵۲۶۶۶۰كيلومتر۵ جاده رامهرمز اهواز
كوهرنگ تاراز۰۶۱۳۳۹۰۷۴۸۰اهواز-كيلومتر۲جاده اهواز انديمشك-شهرك حمل ونقل
فرزين بار جنوب۰۶۱۳۳۳۳۳۳۳۳شهرستان كارون- جاده اهواز آبادان جنب شركت آجر صمديان
آزادي خرمشهر۰۹۱۶۱۳۰۱۵۹۱خرمشهر نرسيده به پليس راه خرمشهر شهرك حمل و نقل خرمشهر
جزيره سبز آبادان۰۶۱۵۳۲۵۸۲۸۱-۲آبادان بعد از پل ايستگاه ۱۲ روبروي نمايندگي سايپا
گتوندترابر۰۶۱۳۶۳۲۳۳۹۹گتوند جاده ورودي روبروي فرمانداري گتوند
متين بارجنوب۰۶۱۳۶۷۲۲۳۱۲-۴حميديه نرسيده به فلكه شهرداري شركت حمل و نقل متين بار
ياران ترابرخوزستان۳۲۲۵۱۰۲۰ملاثاني ابتداي جاده اهواز-مسجدسليمان بالاترازپليس راه
رامهرمزبار۰۶۹۱۲۲۲۴۰۰۸رامهرمز ، جاده ي كمربندي ، روبروي اداره ي آب روستايي
بندرتريلر۰۶۱۵۲۲۴۱۲۷۳خوزستان-بندرامام خميني (ره)-پايانه بندرامام خميني-طبقه اول-قرفه۲۲
احسان بار(دزفول )۰۶۱۴۲۴۲۰۵۷۰دزفول – محله ميدان بار ، خيابان مهديه ، بن بست (ميدان تره بار)
فرآورده هاي نفتي حاتم بار جنوب۰۶۱۳۲۲۵۸۰۷۸جاده اهواز _انديمشك جنب تاسيسات و عمليات نظاميه
دانيال دژ نصر خوزستان۰۶۱۴۳۵۳۷۸۴۲رامهرمز روستاي طالقاني ۳ورودي شهر
پيروزي خرمشهر۵۳۵۴۲۸۶۷خرمشهرديزل اباد گاراژجنب پمپ بنزين
دزفول مهر۰۶۱۴۲۴۴۶۱۲۵دزفول جنب ميدان بار فروشان قديم خيابان پاييز نبش خيابان دوم
چكاد رهپويان فلات۰۹۱۲۸۲۰۶۵۴۷بندر امام خميني ، ره غرفه كانكس شماره ۴۳
وحدت باربهبهان۵۲۷۲۲۳۰۶خوزستان بهبهان كارخانه سيمان بهبهان محوطه كارخانه شركت حمل و نقل وحدت بار
تندر بار وطن۰۹۱۶۶۹۲۱۴۶۷شهرك حمل و نقل كالاي خرمشهر
نمايندگي بوتان ران(ماهشهر)۰۹۱۸۲۹۴۵۶۰۸ماهشهر،كيلومتر ۴ جاده هندي جان، شهرك صنعتي
فرآورده نفتي رضاترابرآبادان۰۶۱۵۲۳۳۲۵۴۷خوزستان آبادان ايستگاه ۵ دروازه ۱۸ پاركينگ شركت پخش فرآورده اي نفتي آبادان
نمايندگي بوتان ران(آبادان)۰۹۱۶۳۱۱۶۶۲۱آبادان، سليچ غربي، روبروي كلانتري بهمنشير، پ ۴۶۴
فرآورده نفتي نور كاروناهواز انبار نفت نظاميه
ميزان رسا
فرديس متحد بار بندر۰۹۱۶۰۴۲۳۱۵۵بندرامام خميني جاده تاسيسات بندري
پيشرو ترابرجنوب۰۹۱۶۶۵۱۷۱۸۱سربندر فاز ۳ سعدي۴پلاك ۴۰/۹۲۷۶
بازرگاني ملي گازايران ماهشهر۱۱۱۱۱۱۱
كادوس مهر پارسيان۰۹۱۶۶۵۱۰۱۶۲بندرامام – هفتصد دستگاه خيابان ميثم طمار پلاك يك
رهنوردسيمان سپاهان۰۹۱۳۳۱۳۴۶۳۴اصفهان- جنب سيمان سپاهان-شركت رهنورد سيمان سپاهان
رضوان بندر
سلامت شاهين
آريا ايمن بار ارجان۰۹۱۶۳۷۱۴۷۵۱كارخانه سيمان محوطه كارخانه سيمان شركت ايمن بار
فتح برخوار
بندربحر
زردلان گستر زاگرس۰۹۱۶۳۵۳۰۶۳۹ماهشهر – شهرك طالقاني- انتهاي خ سادات
اهوازمنصور
به پخش (اهواز)۱۱۱۱۱۱۱۱
آزادگان فجر(بندرامام )
مهران بار۰۹۱۶۱۵۱۴۳۲۸بندر امام خميني فاز ۴ پشت باشگاه شهريار ساختمان پرند واحد۶
رضايي۰۹۱۶۱۱۳۰۳۶۳مسجد سليمان-باشگاه مركزي-نرسيده به پمپ بنزين-
رعدبندر
شكوه باردز
عدالت ترابر هواشم۰۹۱۶۳۰۰۸۷۶۸اهواز كوي ملت فاز ۳ خ۱كمربندي پ۱۱۵
تندر بار كارون۰۹۱۶۶۹۲۱۷۶۷شهرستان كارون كانتكس
مهتا ترابر جنوب۰۹۱۶۶۵۱۱۱۶۷بندر امام خميني- ۲۵۰ دستگاه
نمايندگي سايه سمن در اهواز۰۹۱۶۶۲۲۴۹۸۷اهواز- كيلومتر يك جاده اهواز – انديمشك ورودي ميدان تره بار قديم خ اول سمت راست
قنوات ترابران ارجان سلامت۰۹۱۲۰۶۷۲۰۰۱بهبهان-خيابان پيروز-كوچه مطهري
سپيدمانهفتگل-كيلومتر۸۵جاده اهواز-هفتگل جنب پاسگ
رها بار سپهر۰۹۱۶۹۷۲۵۵۴۶اهواز – گلستان خبابان بوستان ۴ مجتمع ۱۱۸
پيروزكالائ جنوب
جاده سرعت
قيام
ايران وروسيه (خرمشهر)
پارسا يان بار جنوب۰۹۳۸۲۱۰۴۵۰۱بندر امام خميني-فاز ۳
جمهوري اسلامي (بندرامام )
نمايندگي هاگ بار (اهواز)۰۶۱۳۳۳۶۷۴۵۶خوزستان – اهواز امانيه سيلوي شهيد آذر پيكان تلفن مدير نمايندگي ۰۹۳۶۳۰۳۷۲۷۷
روان رو۳۳۹۰۷۶۹۶اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز پلاك ۶۰
گيتي ران۰۹۱۶۷۷۲۵۴۹۴كيلو۵ جاده ايذه به اهواز جنب حسينيه اميرالمومنين
سبز كوه كارون۰۹۱۶۹۹۰۷۹۷۴كارخانه سيمان خوزستان
وحدت (مسجدسليمان )۰۶۱۴۳۲۳۳۱۱۳مسجدسليمان ۴۲ كيلومتري مسجدسليمان به ايذه شهر گلگير
تندر بار آسماري۰۹۱۶۶۱۰۶۲۳۵كيلومتر ۱۵ جاده هفتكل به رامهرمز جنب شركت سيمان خوزستان
اطمينان پرواز۰۶۱۵۲۲۴۱۲۸۷پايانه بندراما م خميني (ره) ساختمان شركتها طبقه دوم غرفه۳۴
استقلال (بندرامام )
زاگرس ترابر خرمشهر۰۹۱۶۶۳۴۴۱۸۰خرمشهر
آزادگان (باغملك )ايذه روستاي امامزاده عبدالله
ايرانيان۰۹۳۳۰۷۴۷۵۷۵اهواز-سپيدار-خ ۷-پ۲۲-
شهيدجمشيدحاجي پور(بار)لالي – خ امام (ره) روبروي سازم
هلالهآبادان-ايستگاه ۲-بهار ۷- بعد از بيست متري-پ ۸۴
فواد شوش
كمپرسي داران ماهشهر
شركت حمل و نقل كيان نورد كارون۰۹۱۶۳۱۴۲۷۵۴كوت عبداله شريعتي ۲ خيابان خيبر خيابان شريعتي ۳ پلاك ۶۳
ماهان ترانس بندر امام خميني (ره)۰۹۱۶۱۵۱۴۶۶۷بندر امام خميني(ره)
حريم راه
امين بار خليج فارس۰۹۱۶۸۲۴۷۱۶۱پايانه بار بندر امام
ماهان ترابر بندر۰۹۱۶۱۷۱۱۳۷۸بهبهان- خ ۶۰ متري- انتهاي محمد جعفري-پ۲۴
حميد خرمشهر
كادوس ترابر پارس۰۹۱۶۶۵۱۰۱۶۲سربندر-۷۰۰ دستگاه
كارون ترابرشوش انتهاي بلوار كمر بندي جنب
دشت آباد خوزستان
آراپوياي جنوبرامهرمز پايانه كارخانه سيمان خ
شكوه بار ايرانيان۰۹۱۶۳۵۱۸۱۱۴ايانه باربندر امام
بعثت رسالت
دشت دنا بار رامهرمز۰۶۱۳۳۳۶۷۲۴۱رامهرمز كيلومتر ۲۲ جاده هفتكل جنب سيمان خوزستان
مهر توسعه افشين۰۹۳۷۴۵۸۱۹۶۵ماهشهر فاز۳خيابان۱۴پلاك۳۰
سروش راه بندر۰۹۱۶۶۰۴۸۹۴۱بندر امام خميني ميدان فانوس كوچه احمدي پلاك ۱۰۰
تهران راه
بارآبادبندرپايانه بندر امام خميني غرفه۳۱
تات
كيان نورد كارون۰۹۱۶۳۱۴۲۷۵۴كوت عبدالله شريعتي ۲ خيابان خيبر حيابان شريعتي ۲ پلاك۶۳
هدايت بار عرفان بندر۰۹۱۶۸۲۰۶۵۴۷پايانه بار بندر امام
پويا امير بار۰۹۱۶۳۰۸۸۰۸۸اهواز روبروي شهرك حمل و نقل
جهان استقلال۰۹۱۶۱۵۱۴۱۶۱بندرامام خميني بعد از پليس راه سربندر اهواز
فولاد كالابرومي نرسيده به پليس راه جنب كارخانه يخ
تعاوني مهر تابان بار۰۹۱۶۰۹۹۳۶۵۹خرمشهر ۱۰متري ميخك بين امير كبير و دي پلاك۲۳
مرعشي
حكمت باران جنوب۰۹۱۶۳۵۱۰۶۹۰پايانه بار بندر امام
جمال بار۰۹۱۶۱۱۲۹۳۶۹شوشتر- فرهنگ شهر-نيرو
دلفريبان۰۹۱۶۳۷۱۱۱۷۰بهبهان-
روزبه ترابر بندر۰۹۱۲۰۲۳۶۳۴۳بندر امام خميني -پايانه بار بندر امام
كارون۰۹۱۶۹۰۱۵۰۸۹اهواز-دروازه- خ ۳-شهيد فاضلي-مجتمع جمشيد خان پ ۱۰
ستاره درخشان جنوب۰۹۱۶۳۴۴۶۰۳۲دزفول خيابان ولايت پلاك ۷۳
نداي محراب
اعتماد ترابرخليج فارس۰۹۱۶۳۵۱۸۵۲۳بندر امام خميني(ره)، جاده تأسيسات بندري، جنب پل بندر امام
تيام ترابر بندر۰۹۱۶۳۱۲۶۲۸۱پايانه بار بندر امام
نويد بار توحيد۰۹۳۸۸۵۸۷۸۲۲ندارد
محسنين
ياراحمدي
دشت لاله
مشتاق بار سريع۰۹۱۲۱۷۸۳۹۶۶بندر امام -خ نواب صفوي نواب۱۲پلاك۱۳
آزادئ (خرمشهر)
باوي۰۹۱۶۳۱۱۶۹۹۹بندر امام(ره)
جاويدان سرعت
ياشاربار
تلاشگران آبي۰۹۱۲۱۲۳۵۶۱۹بندر امام خميني-خ ۱۷ شهريور-آپارتمان رحماني
افق خوزستاناهواز شهرك حمل و نقل
جاده رابط پارس۰۹۱۶۳۵۱۴۸۴۶سربندر -فاز ۳- بلواربهار – روبروي مجتمع تفريحي خليج فارس
نصر
شعبه شركت شايان ترابر ايرانيان در بندر امام۰۹۱۶۳۹۲۱۶۰۷پايانه بار بندر امام
دزترابر
زرين بار فروهر تاريانا۰۹۱۶۹۴۸۸۹۸۱بندر امام (ره)- صد دستگاه كوچه لاين يك كوچه حسينيه طبقه همكف
چويبده بار
بقال زاده۰۹۳۸۳۰۷اهواز- كوي گلستان-كوي بوستان-خ چهارم-پ۷۵
هماهنگ بار اميد۰۹۱۶۳۰۴۲۵۹۲اهواز – كوي ملت خبابان دوازده عامري پلاك ۸۸
ارجان كيش بندر۰۹۱۶۳۷۲۶۵۸۷سربندر-فاز۳-بلوكيها
ميلاد ترابر خرمشهر۰۹۱۶۸۵۱۹۶۳۷پايانه بار بندر امام
محمد ترابر جنوب۰۹۱۶۸۱۴۱۰۵۰بندرامام – فاز ۳ دانش ۲ پلاك ۷ – منزل هرمز شولي
تك ستاره بندر۰۹۱۶۶۰۷۰۵۱۶سربندر مجتمع جهان آرا واحد پلاك۱
عليرضا قنواتي۰۹۱۶۶۵۱۹۰۸۰بندر ماهشهر- فاز ۳-خ هشتم-پ ۵۱
قائم
سپهر بار وطن۰۹۱۶۶۹۲۱۴۶۷هفتگل – كارخانه سيمان
شوشتري۰۹۱۶۶۱۶۵۷۹۰اهواز-سپيدار-بلوار انصار- مجتمع بهشت- واحد اول
فرآورده نفتي ثمين بارآبادان۳۵۵۵۶۱۰۷اهواز- اتوبان اهواز – انديمشك كيلومتر۷ تاسيسات انبار نفتي نظاميه
خليج فارس (بندرامام )۱۱۱۱۱۱بندرامام خميني پايانه بار
كوشابارجنوب۰۶۱۴۳۶۳۲۶۱۱كيلومتر ۳ ايذه و اهواز
درين ترابر جنوب۳۳۹۰۷۶۲۹كيلومتر دو جاده اهواز انديمشك شهرك حمل و نقل و كالاي اهواز پلاك ۶۷
گلرنگ ترابر۰بندرامام خميني،مجتمع بندري بندر امام خميني، اراضي پشتيباني، قطعه ۱۲ ، مخازن كشت و صنعت گلبرگ بهاران
گلف اجنسي ايران۰۶۱۵۲۲۸۹۵۱۳بندر امام خميني، جاده تاسيسات بندري، شركت گلف اجنسي ايران
پاشا ترابر پارسه۰۶۱۵۲۲۲۴۵۳۶خوزستان بندر امام خميني حد فاصل پليس راه تا مجتمع بندري بعد از پارك ساحلي روبروي اداره شيلات
خوزستان آلا۳۰۶۱-۳۰۶۰حميده جنب نمايندگي سايپا
نوين بار جنوب۰۶۷۱۳۳۳۱۴۷۲خوزستان – بهبهان شصت متري كوچه شهيد نيك بيان –
كوهسارباربندر۶۵۱۲۶۴۳۴۱پايانه بار بندر امام
پيمان بار۰۹۳۰۴۷۵۳۷۴۰اهواز باهنر زاگرس – ك سعدي پ ۲۰
دانا بار جنوب۰۹۱۶۶۵۱۶۵۶۱تهران- خ دولت
پارسيان بار بندر۰۹۱۶۶۱۵۳۶۱۹بندر امام خميني – خ فرجام پلاك ۳۰
پيمان بار۰۹۳۰۴۷۵۳۷۴۰اهواز باهنر خ -زاگرس كوچه سعدي پلاك۲۰
تعاوني درفش خرمشهر۰۹۱۶۱۳۱۴۴۳۴خرمشهر-منازل نرسيده به فلكه الله-روبروي مسجد بوشهري ها
رامين خرمشهر
رخش بار
شعبه شادمان بار آبادان (شادگان)۰۹۳۶۰۰۰۲۴۲۱شادگان -بخش مركزي دهستان ابشار روستاي نهر مسير آبشاري
جنوب بندرامام خمينيجنب باسكول شهرداري
برزگر
توزيع و پخش رازي۱۱۱۱۱۱۱
بهنام ترابر۰۹۱۶۳۴۴۶۰۳۲انديمشك-جنب پليس راه خرم آباد
دنا دژخوزستان۰۹۱۶۹۱۰۳۲۹۳رامهرمز
پارس ترابر خوزستان۰۹۱۶۳۰۰۲۲۸۰رامهرمز-بلوار سلمان فارسي
پارسيان بار رود زرد۰۹۱۶۶۹۰۶۴۹۱رامهرمز – بخش رود زرد – روستاي رودزرد خيابان فردوسي – پلاك ۳
آزادگان شوش۰۹۱۶۱۱۳۴۹۳۳شوش-بخش شاوور-روستاي سدات نجات اله فچ
طلايه داران خيبر۰۹۱۶۱۵۲۲۴۱۰ماهشهر-فاز ۴- بوستان ۱۰- پلاك ۲۷
كاويان بار جيحون۰۹۱۶۱۵۱۴۰۷۶وبندرامام – پايانه بار غرفه شماره ۱۴
وحدت (بار)
متين بار گتوند۰۹۱۶۱۰۰۷۱۴۱گتوند – سه راهي گتوند- شوشتر- دزفول
كرخه نورجنوب
شهريار بار ارجان۰۹۱۶۱۷۱۰۲۵۲بندر امام جاده كمربندي جنب بچينگ عباسي
ثمين بار ربيع كارون۰۹۱۶۶۱۳۹۰۶۴كارون-كيلومتر ۱۵ جاده اهواز-آبادان -بخش سويسه
نورآبادان
ضمانت بار بندر۰۹۱۶۷۲۹۶۰۹۰بندر امام خميني (ره)-
احسان بار بندرامام۰۹۱۶۱۵۱۴۶۸۹اهواز – جنب فرودگاه نرسيده به بيمارستان نفت پلاك يك
گندم وآرد(بندرامام )بندر امام غرفه ۶
ايرانيان پيك بندر۰۹۱۶۶۵۱۰۸۷۶پايانه بار بندر امام
كارون محور تيراژه۰۹۱۳۳۸۲۳۱۲۸اهواز- خ شيخ بها شمالي- خ شرف نبش زكي زاده پ ۱۳/۸
پويان بي نظير سير راه اروند۰۹۱۷۱۶۰۰۱۸۲بندر عباس – رسالت شمالي رسالت ۷ ساختمان پارس ۲
تامين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان۶۶۲۸۲۰۲۶بندر امام خميني – جنب پارك ساحلي
آراپوياي جنوب۰۹۱۶۶۹۱۰۲۸۴شهرستان هفتكل -جنب كارخانه سيمان خوزستان- پايانه سيمان خوزستان-غرفه ۴- شركت حمل و نقل ارا پوياي جنوب
وحدت نخل سبزشهرستان كارون پيچ خزامي جاده سرد خانه روبروي شركت درين حفار
آسايش (بندرامام )۰۶۱۵۲۲۸۹۵۲۲پل ورودي بندر امام-ضلع شرقي
آسايش بارجنوب۰۶۱۵۲۲۸۹۵۲۲پل ورودي بندر امام – ضلع شرقي
ايل بار بختيارياهواز برومي جاده اهواز ماهشهر جنب شركت خيبر
خوزستان نگله۰۹۱۲۷۱۱۴۶۹۴ويس جاده قديم روبروي بهشت شهدا
شادگان بارجنوب۵۳۷۲۴۴۶۳شادگان بلوار شهيد بهبهاني نيا مقابل مركز فني و حرفه اي
طلوع سير
گلف اجنسي۰۹۱۰۵۴۲۳۲۱۲بندر امام خميني(ره)- تاسيسات بندري
بزرگ آسيا۴۴۴۰۷۱۳اهواز-جاده ماهشهر روبروي جنب اتوسرويس وح
چكاد رهپويان فلات۱۳۳۵۷۸۸۶۵۴بندر امام
پارس بار(كميته امداد)۱۱۱۱۱۱۱
بارز ترابر كربلا۰۹۱۶۳۳۱۸۱۱۰خرمشهر خ فردوسيكوچه ايرانشهرپلاك۲
عادل خرمشهر
نيروانا ترابر خوزستان۰۹۱۳۱۲۹۷۳۵۳تهران ستار خان پاساژ الماس واحد۴۹طبقه ۴
حافظ
اهوازهجرت
جمهوري اسلامي (اهواز)اهواز پايانه بار موقت
ميلاد مهر جنوب۰۹۳۹۵۸۳۵۸۱۹اهواز-كوي نفت-خ ۱۰ ارشاد-پ ۸۱
ايمان راه جنوب
سنگين ترابر پارسيان۰۹۳۹۹۹۹۱۲۴۹ندارد
ميلاد بار۰۹۱۶۳۱۱۶۹۹۹اهواز-كيلومتر ۲ جاده انديمشك
شكوه بار ايرانيان۰۹۱۶۳۵۱۸۱۱۴پايانه بار بندر امام
گسترش ترابر شميم (بندر امام (ره))۰۹۱۶۰۱۲۲۲۳۴پايانه بار بندر امام
سعدحميدئ
تعاوني ترابر ماهان ستاره جنوب۰۹۱۲۰۳۶۹۰۹۲پايانه بار بندر امام
سمندرپيشرودزفول-پشت ميدان بار فروشي
مهرگان ترابر جنوب۰۹۱۲۸۳۸۶۷۱۵بندر امام خميني – سربندر – فاز ۳ – خيابان دانش ۲- پلاك۱۵
آريا ايمن بار ارجان۰۹۱۶۳۷۱۴۷۵۱– بهبهان – خيابان امام موسي صدر حريم كانال پلاك ۲
گسترش ترابر شميم (بندر امام (ره))۰۹۱۶۰۱۲۲۲۳۴پايانه بار بندر امام
حيدرئ اهواز
كوير بار ايرانيان۰۹۱۶۰۱۰۰۲۵۸ماهشر- خ شريعتي كوچه ابوذرفرعي اول سمت چپ پلاك۷
طرفي سعيدي۰۹۱۶۶۱۵۳۶۱۹اهواز-بهارستان-بلوار آريا -خ خليج فارس۲- واحد اول سمت چپ
تالبلبي۶۵۴اهواز
اروند بار خرمشهر۰۹۳۸۱۵۵۱۳۹۷آبادان-ايستگاه ۵رديف ۱۲۶ اتاق ۳
رشيدبندراهواز
حميدبارخرمشهر
كهكشان بار اميد خوزستان۰۹۱۶۱۵۱۴۷۳۳اهواز گلستان خيابان سعدي نبش ناهيد غربي ضلع ابوالفضل واحد ۵
ناصربارجنوب
بستان اهواز
آوا ترابرجنوب۰۹۱۶۶۷۲۸۵۷۹بندر امام منطقه ويژه اقتصادي
حمل ونقل پارسا۰۹۱۲۲۳۷۶۰۲۲بندرامام خميني فاز ۳ خيابان بهار پلاك ۳
سلاماتجاده اهواز-انديمشك شهرك حمل و نقل
اخوت بار (سوسنگرد)
زودآشنا۰۹۱۲۳۰۱۲۷۵۹بندر امام خميني – بعداز پليس راه
اكسين ترابر پارس۰۶۱۳۳۹۰۷۳۹۵كيلومتر ۳ جاده اهواز انديمشك-شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
بنيامين ترابر جنوب۰۹۱۲۱۰۳۳۴۱۱خوزستان بندر امام خميني جاده تاسيساتي بندر جنب پارك ساعي
دشت دنا بار رامهرمز۰۹۱۶۵۷۹۹۶۴۴رامهرمز كيلومتر ۲۲ جاده هفتكل
صدف بار۰۹۱۶۶۴۳۱۴۴۲دزفول مسير جاده شوشتر سه راهي شهرك حمزه
سعادت گستران مهر تبسم۰۶۱۵۳۵۰۰۰۰۰۰خرمشهرخ اصلي پاسگاه
سجاد بار پرتو ايرانيان۰۹۱۲۹۳۳۰۵۰۷استان خوزستان- بندرماهشهر-بلوار سربندر- جنب شهرك گاما
عبدالهي۰۹۱۶۳۱۲۸۳۲۶رامشير خيابان طالقاني بلوك ۸
ستاره ماندگارخوزستان۰۹۱۶۶۹۱۰۲۸۴خيابان اماممقابل حسينيه امامپلاك هفت
سنگين باراسدآباد
بار رابين بندر۰۹۱۲۱۷۲۷۷۱۲تهران-سعادت آباد-بلوار ۲۴ متري -كوچه ۴ غربي-پ ۹-زنگ ۴غربي
صادق بار ماهشهر۰۹۱۶۶۵۳۰۱۲۱ماهشهر انبار نفت شهيد نور بخش ماهشهر
امين سرعت۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳اهواز= برومي خيابان بيست متري شهرداري جنب شركت آوند و پايانه باربري اهواز
پرسي گاز شعبه آبادان۰۹۱۶۱۱۶۶۶۰۲آبادان كيلومتر ۲ جاده آبادان – ماهشر جنب شهرك خودرويي شركت پرسي ايران گاز
برهان گستراهوازاهواز-شهرك حمل و نقل
سپهر بار اسد آباد۰۹۱۶۶۵۲۰۷۸۷بندر امام خميني(ره)-بعد از پليس راه-جنب حمل و نقل سنگين تن-
توسعه كشت دانه هائ روغني
خواجه باربندرامامپايانه بار بندر امام خميني
مارال بار آسيا۰۹۱۶۶۵۱۶۷۱۲بندر امام خميني(ره)-كوي شهيد چمران-جنب نانوايي نظام
جهادنصر دزفول
متين بار خوزستان۰۹۱۶۶۵۱۰۵۸۸بندر امام
شركت ملي گاز (اهواز)۱۱۱۱۱۱۱
وحدت نخلشهرك حمل و نقل
سپهر بار جنوب۰۹۱۲۴۸۳۵۶۲۱بندر امام خميني – بلوار راه آهن كوچه ياس پلاك ۱۴ ۰۹۱۷۸۰۶۲۸۱۵
برادران ترابر شوششوش ج اهواز-انديمشك روبروي روستابنادر
زاگرس بار خوزستان۰۶۱۱۳۳۳۰۹۸۹اهواز-امانيه-منازل سازماني شهيد قاسمي-بلوك ۷ پلاك ۹۸
سرعت بار ارجان آريا۰۹۱۲۱۲۳۵۶۱۹بندر امام بعد از پايانه بار
بستان بندرامام
اميدسيمان داراب(نمايندگي خوزستان)نداردندارد
سوسنگرد (اهواز)اهواز پايانه بار موقت اهواز غر
بهنام ترابر جنوب۰۹۱۶۳۴۴۶۰۳۲انديمشك -اول جاده خرم آباد حنب پليس راه
هيراد بار اروند۹۱۳۳۸۵۶۶۷۶اهواز – زيتون كارمندي خيابان فتاح بين زهره و زيبا پلاك ۷۸
شايان بار ليان۰۹۱۷۱۲۱۱۹۱۵بندر امام(ره) پايانه بار بندر امام
كورش بار پارس خوزستان۰۹۱۶۱۱۲۹۲۳۱شوشتر-دروازه لين ۲ فخاريان
عادل بار بندر۰۹۱۶۳۱۱۶۶۶۶اهواز- گلستان-خ فروردين- جنب بانك صادرات
قادران بار ميلادخرمشهر۰۹۱۶۱۳۱۰۸۵۶خرمشهر- شهرك حمل و نقل كالاي خرمشهر
اسطوره فخر ميلاد نور۰۹۱۶۱۵۱۳۰۰۵هنديجان – خيابان وليعصر ابوذر ۷ جنب حسينه جعفري پلاك ۱۰
سوسنگرد (بندرامام )بندر امام خميني پايانه بار بند
پيمان آجر۱۱۱۱۱۱۱
محراب ترابر سربندر۰۹۱۶۳۵۱۴۴۳۸بندرامام شهرك مقداد ايستگاه ۳ مقداد پنج پلاك ۲
داماش ترابر ايرانيان (نمايندگي خوزستان)نداردندارد
صداقت جنوب۳۴۲۹هويزه جاده كمر بندي علم الهدي
ت ك خودراننده خوزستان۵۵۵۳۷۵۹اهواز چهار راه آبادان روبروي م
عبيدي
راهيان شمال خوزستان۰۹۱۶۶۴۱۳۴۵۹دزفول – كوي حافظ خيابان نهم پلاك ۱۵۲ طبقه دوم
امير خرم ايرانيانخرمشهر – ديزل آباد
شتابان شمال نمايندگي اهواز۰۶۱۳۳۷۳۹۱۵۹اهواز – كيلومتر ده جاده اهواز انديمشك – شهرك صنعتي شماره۲ – انتهاي خيابان تلاش۴ – مجتمع كاله – شركت شتابان
نمايندگي بوتان ران(اهواز)۰۹۱۸۲۹۴۵۶۰۸اهواز، كيلومتر ۵ جاده خرمشهر
هاگ بار نمايندگي شوش۰۹۲۲۵۴۶۹۹۲۳شهرستان شوش ، سيلو رو باز شهيد درويشي
فلاحي۰۹۱۹۲۵۷۹۹۸۰بندر امام خميني(ره) – بلوكيا- لين ۳- پ۱۰
نخل بار(خرمشهر)
صفاي خوزستان
نتناامكت۶۵۷۵۷۶۵۷۵۷۵۷غتقبقفقففقففقفف
توكلي دزفول
رضا ترابر۰۹۱۶۳۱۱۹۶۴۰اهواز -۲۴متري خ فردوسي پلاك۸۶
جهادنصرآبادان
راهيان راه جنوب۰۹۱۶۹۸۹۴۴۹۴اهواز – كوي ملت خيابان شيخ نبهان م آروين ۱ پلاك ۱ واحد ۵
تندجهش
ارجان بار خرمشهر۰۹۱۶۱۳۱۳۱۴۰بهبهان پشت استاديوم بقائي كوچه دوم فرعي سوم
سجاد بار سربندر۹۱۲۲۴۰۶۳۹۵ماهشهر ناحيه صنعتي خيابان كارگر پلاك ۸
سادن بار
ايمن بار بندر شرق خليج فارس۰۹۱۶۱۱۴۵۹۶۳اهواز-زيتون
فرآورده نفتي رفاق متحدجاده اهواز- انديمشك نظاميه- انبار نفتكش
محمد ترابر كلهر۰۹۱۲۱۰۳۳۴۱۱بندر امام خميني – كيلومتر ۵ جاده تاسيسات بندري جنب پارك ساحلي
سجاد
شمس ترابر۰۹۱۶۱۳۱۳۱۳۹بندر امام خميني فاز۳سعدي۴پلاك۴۰
متين ترابربندر۰۹۱۸۳۱۵۷۴۴۰بندر امام خميني فاز ۳مولوي۲مجتمع مسكوني پرشين۳واحد۳
ايران وروسيه (اهواز)
پارسيان فجر بندرامام۰۹۱۳۳۳۴۶۲۷۳بندرامام – خيابان شهيد كلادوز مجتمع انديشه واحد دوازده
نگين بار عاطف۰۹۱۶۱۱۱۲۰۴۰اهواز – كوي نفت خيابان ۲۰رسالت پلاك۲۹
تهران خوزستان۰۹۱۶۶۵۰۱۳۰۹ماهشهر فاز۲بلواركوثرپ۴۶
بابادي بار
آرشيداترابرجنوب۰۹۱۳۱۲۹۷۳۵۳اصفهان خ رباطدوم خ مخابرات كوي ساحل۴پ۲۱
فتاح بار۰۹۳۵۸۱۹۱۰۰۶سربندر شهرك مقداد نامجوي ۸ پلاك۱
طيبان دشتپايانه بار سيمان رامهرمز
پارس بار۰۹۳۹۳۸۷۶۶۳۶اهواز-زيتون كارمندي
امين بار۰۹۱۶۹۴۰۵۱۲۵دزفول -خيابان امام خميني شمالي كوي مسجد جامع كوچه آذر پلاك ۳۳ كدپستي۸۳۶۷-۶۴۶۱۷
بندرتردد
نوروزترابراهواز
ايران و روسيه (بندرامام )
راهبر ترابر۰۹۱۶۶۵۱۳۴۰۷بندر امام خميني فاز ۳ سعدي۵پلاك۱۶
ستاره كارون جنوب
چهارطاق۰۶۱۴۳۶۵۱۴۹۹ايذه ميدان آزادي خيابان شهيد قريشوند
آرادبارنريمان بندر۵۲۲۴۱۴۶۸بندرامام خميني بعداز پليس راه يك كيلومتربه سمت تاسيسات بندري
سيف خوزستان۰۶۱۵۲۲۴۱۲۶۰پايانه بندر امام خميني غرفه ۱۳
پرسي گاز آبادان(نمايندگي)۰۹۱۶۱۱۶۶۶۰۲آبادان كيلومتر ۲ جاده ماهشهر جنب شهرك خودرويي شركت پرسي ايران گاز
جهش ترابر جنوب۰۶۱۳۲۲۷۶۱۴۷اهواز ناحيه صنعتي كارون شركت لوله سازي اهواز شركت آهن ريل كاران
شاهين۰۶۱۵۲۲۸۹۵۲۳بندرامام خميني خورزنگي نرسيده به تاسيسات بندري ترمينال اختصاصي شاهين
مهدي ترابر۳۳۹۰۷۹۰۵-۶اهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك حمل و نقل كالا
نريمان بار كيان۰۹۱۶۶۰۰۱۴۴۹رامهرمز كيلومتر۲۲ جاده هفتكل شركت سيمان خوزستان
ديبا بار ايرانيان۰۹۱۶۳۰۸۶۸۰۹شهرك حمل و نقل كالاي اهواز
دهدار بار بندر۰۶۱۵۲۲۲۲۲۸۳خوزستان-بندرامام خميني -كيلومتر ۹جاده تاسيسات بندري -بعد از پارك ساحلي جنب جاده شيلات
ترخيص كالا- نفت (خوزستان )۱۱۱۱۱۱۱
نيكان مهر فروهر۰۹۱۷۱۱۲۷۱۰۰بندر امام
نويد بار خوزستان۰۹۱۸۱۱۱۱۹۱۹بندر امام-۵۷ دستگاه-فاز ۳-كوچه حافظ ۳
گسترش ترابر شميم (بندر امام (ره))۰۹۱۶۰۱۲۲۲۳۴پايانه بار بندر امام
مهار بار خوزستان۰۹۱۶۶۰۴۸۹۴۱اهواز – برومي بعد از پل صنايع فولاد خيابان اول گاراژ سوم
جهادنصر (اهواز)اهواز جاده خرمشهر كيلومتر۳
شركت خورشيد پترو بار بندر۰۹۱۶۱۵۱۳۳۳۵خوزستان – بندر ماهشهر خيابان فرهنگسرا پي ۴۴
اروند جنوب
خط صبا خوزستان۰۹۱۶۶۵۱۰۶۹۸بندر امام خميني-صنايع بهشهر
تدبير بار زرين۰۹۱۶۶۰۲۷۰۹۱بندر امام – هفتصد دستگاه كوچه شاهي
نوين هما۰۹۱۶۱۱۱۶۱۸۴اهواز
نيلگون ترابر بندر۰۹۱۶۳۳۲۹۸۴۸سربندرفاز۴خشهريارولي عصر۲ پ۱۴
نگارباربندر۰۹۱۶۶۵۱۶۵۶۱بندر امام خميني(ره)-فاز سه- بلوار بهار- مجتمع پارسيان-واحد يك
گسترش هفت تپه
نگين بار كارون۰۹۱۶۳۱۱۶۶۶۶شهر كارون كوي سيد صالح خ دوم پلاك۲
دليران هفتگلهفتگل
فتح خرمشهر
طلوع نصرخرمشهر ديزل آباد جنب پليس راه
شعبه چند وجهي سايپا۰۹۱۶۵۸۱۲۲۳۶بندر امام خميني – كوي شهيد چمران خيابان شهيد چمران پلاك ۷
جمهورئ اسلامي (رامهرمز)
كرمانشاه بار سنگينپايانه بار بندر اما خميني-غرفه ۸
جاده رانان سرمست۰۹۱۸۸۸۷۳۰۹۱خرمشهر-ديزل آباد- جنب پمپ بنزين
اختر طلاي پيشگامان بندر۰۹۱۲۰۲۰۲۲۶۸سر بندر – فاز ۳- منطقه ۴۰۰ واحد-ساختمان پاراديس واحد ۹
آب رخ بار بندر۰۹۱۲۰۵۳۵۳۰۲بندر امام خميني (ره) فاز ۳ خيابان مولوي
رضواني
نامدار ترابر جنوب۰۹۱۳۱۲۹۷۳۵۳اصفهان-خ رباط دوم-خ مخابرات
چاووشپايانه حمل ونقل اهواز محل استقرار در زما

 اهواز بهوانت/نیسانخاورتکجفتتریلی
تهران۱/۳۰۰۲/۲۰۰۳/۷۰۰۴/۴۰۰۵/۶۰۰
کرج۱/۲۵۰۲/۱۰۰۳/۶۰۰۴/۳۰۰۵/۴۵۰
تبریز۶۰۰۱/۱۰۰۱/۸۰۰۲/۲۰۰۲/۶۰۰
ارومیه۹۰۰۱۷۰۰۲/۹۰۰۳/۱۰۰۳/۸۵۰
اردبیل۴۸۰۸۵۰۱/۲۰۰۱/۵۰۰۱/۹۰۰
اصفهان۱/۷۰۰۲/۹۰۰۴/۷۰۰۵/۶۰۰۶/۸۰۰
ایلام۱/۷۰۰۳/۲۰۰۴/۸۰۰۵/۹۰۰۷/۱۰۰
بوشهر۲/۹۰۰۴/۶۰۰۶/۸۰۰۷/۳۰۰۹/۸۰۰
شهرکرد۲/۳۰۰۳/۳۰۰۴/۹۰۰۶/۲۰۰۷/۸۰۰
بیرجند۲/۴۰۰۳/۶۰۰۵/۸۰۰۶/۹۰۰۸/۹۰۰
مشهد۲/۵۰۰۳/۷۰۰۶/۰۰۰۷/۳۰۰۹/۲۰۰
اهواز
زنجان۱/۲۰۰۱/۸۰۰۲/۹۰۰۳/۶۰۰۴/۳۰۰
سمنان۱/۶۰۰۲/۶۰۰۴/۲۰۰۵/۰۰۰۶/۴۰۰
زاهدان۴/۵۰۰۶/۵۰۰۷/۶۰۰۸/۹۰۰۱۱/۰۰۰
شیراز۳/۵۰۰۴/۵۰۰۵/۹۰۰۷/۲۰۰۸/۹۰۰
قزوین۱/۲۰۰۱/۹۰۰۳/۴۰۰۴/۱۰۰۵/۶۰۰
قم۱/۵۰۰۲/۴۰۰۳/۹۰۰۴/۹۰۰۶/۳۰۰
سنندج۲/۲۰۰۲/۹۰۰۳/۹۰۰۴/۸۰۰۵/۹۰۰
کرمان۳/۵۰۰۴/۶۰۰۵/۸۰۰۶/۹۰۰۸/۷۰۰
کرمانشاه۱/۸۰۰۳/۳۰۰۴/۳۰۰۴/۹۰۰۶/۴۰۰
یاسوج۲/۳۰۰۳/۴۰۰۴/۹۰۰۵/۲۰۰۷/۹۰۰
گرگان۱/۹۰۰۲/۸۰۰۴/۱۰۰۵/۰۰۰۶/۴۰۰
رشت۹۰۰۱/۶۰۰۲/۴۰۰۳/۱۰۰۳/۹۰۰
خرم آباد۲/۲۰۰۳/۲۰۰۴/۶۰۰۵/۶۰۰۶/۹۰۰
ساری۱/۸۰۰۲/۷۰۰۳/۸۰۰۴/۸۰۰۵/۹۰۰
اراک۱/۶۰۰۲/۸۰۰۴/۱۰۰۵/۲۰۰۶/۶۰۰
بندرعباس۳/۵۰۰۴/۴۰۰۶/۸۰۰۸/۳۰۰۱۰/۱۰۰
همدان۱/۶۰۰۲/۶۰۰۳/۹۰۰۴/۸۰۰۵/۹۰۰
یزد۲/۶۰۰۳/۷۰۰۰۵/۶۰۰۶/۸۰۰۸/۳۰۰
خلخال۶۸۰۱/۲۰۰۱/۸۰۰۲/۲۰۰۲/۷۰۰
پارس آباد۶۴۰۱/۱۰۰۱/۷۰۰۲/۱۰۰۲/۶۰۰
گرمی۶۰۰۹۷۰۱/۶۰۰۲/۰۰۰۲/۴۵۰
آستارا۵۸۰۹۵۰۱/۵۰۰۱/۹۰۰۲/۳۰۰
نیر۴۵۰۷۸۰۱/۳۰۰۱/۶۰۰۱/۹۰۰
نمین۴۵۰۷۸۰۱/۳۰۰۱/۶۰۰۱/۹۰۰
بیله سوار۵۸۰۹۳۰۱/۶۰۰۱/۹۳۰۲/۴۰۰
جعفرآباد مغان۶۰۰۹۸۰۱/۷۰۰۱/۹۸۰۲/۴۸۰
اصلاندوز۷۰۰۱/۱۰۰۱/۹۰۰۲/۱۰۰۲/۸۰۰
گیوی (کوثر )۷۰۰۹۷۰۱/۶۰۰۱/۹۰۰۲۷۰۰
ممکن است تعرفه باربری ها از هم متفاوت باشد این قیمت کاملا تقریبی است. کرایه ها بدون احتساب کمیسیون دفتر باربری می باشد.

لیست باربری های اهواز

شرکت های حمل ونقل اتوبارهای حمل اثاثیه و خرده بارهای اهواز

خدمات باربری اهواز

باربری های تریلی

مجهز به ماشین های ترانزیت کفی بغل دار کمپرسی تیغه و… لیست همه باربری ها

حمل اثاثیه

حمل بار و اثاثیه منزل از اهواز به تمام نقاط کشور با بیمه و بارنامه و کارگر مخصوص اثاث کشی