باربری کرمان

لیست همه باربری های کرمان

در اینجا ما لیست باربری های کرمان و نرخ باربری کرمان و پایانه حمل و نقل کرمان و باربری کرمان تهران و نیسان بار کرمان را همراه با شماره تماس و آدرس آنها ارائه خواهیم نمود پس تا آخر با ما باشید. 1-لیست سبز(باربری های بین شهری) 2-لیست بنفش باربری شهری کرمان 3-لیست آبی خرده بار کرمان

اروند بار کرمان وانت نیسان خاور و خاور مسقف حمل بار و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور. تلفن تماس مدیریت 09133401692

03433226002

03433226009

لیست باربری های بین شهری کرمان

نام باربریشماره تماسآدرس باربری
اروند بار کرمان03433226002بزرگراه امام قبل از چهارره با فدرت کوچه قبل از حجتیه
اطمینان کرمان03432910333پایانه بار غرفه 28
اتوبار فرزانه09100954786پایانه بار
قائم09131480848پایانه بار
ایثار کرمان03432910520کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده تهران- جنب کارخانه سیمان- پایانه بار- غرفه شماره ۴۶
گل شهر***پایانه بار
شرکت حمل و نقل فراورده های نفتی صابر بار کرمان32534983کرمان باغین انبار شرکت نفت شهید احمدی روشن
عزم03442258494پایانه بار غرفه Aلاین ۶
مهدیه کرمان03432910006پایانه بار غرفه 24
سهره ترابر03432910009پایانه بار- جاده تهران- غرفه ۱۴
بارز ترابر کرمان03432910355کرمان جاده تهران بعد ازکارخانه سیمان پایانه حمل ونقل غرفه۴۹
ایمان نقل کارمانیا03432910155جاده تهران جنب کارخانه سیمان کرمان پایانه بار غرفه۱۸
حمل و نقل فرآورده های نفتی وزین آرین ترابر کریمان091319886133کرمان – جاده باغین- رفسنجان ،‌انبار نفت شهید احمدی روشن
سیرجان صفا034333پایانه بار غرفه d۱
بهار کرمان03432910447پایانه بار غرفه شماره 9
ترابر گستر کرمان09131412179کرمان جاده تهران بعدازکارخانه سیمان پایانه حمل ونقل جنب سالن اداری
آرمان ترابر کویر03432910019کرمان پایانه بار – غرفه شماره ۵۴
تیزگامان03432910279جاده تهران بعداز کارخانه سیمان کرمان بایانه حمل ونقل
یدک بار کرمان03432910152پایانه بار غرفه شماره ۳۴
اتحادیه کرمان32910391کیلومتر ۱۷ جاده تهران پایانه حمل ونقل غرفه شماره۲
کالا کاروان ترابر کویر03432910221پایانه بار غرفه 45
فرآوردهای نفتی شهاب کرمان32529520جاده کرمان- رفسنجان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان
چهانبار تهران اندیشه03432910033جاده تهران بعد از کارخانه سیمان پایانه بار غرفه ۳۰
بهادران قاصد03432910020پایانه بار غرفه 20
میهن سمنگان سیر احسان ترابر09133410898پایانه بار لاین aغرفه ۳
کاروان بار0344222منطقه ویژه اقتصادی پایانه بار لاین cغرفه ۵
اسماعیل زاده03432910013پایانه بار غرفه شماره 10
یاران خیبر03432910222پایانه بار حمل ونقل کرمان
بادبان مدیر09131451318منطقه ویژه پایانه بار لاین Dغرفه ۲
حیات گستر***پایانه بار غرفه 51
هانی بار کرمان03432910465کرمان جاده تهران بعدازکارخانه سیمان پایانه بارغرفه۴۸
سینا ترابر کویر03432910446کیلومتر ۱۷ جاده تهران پایانه حمل ونقل غرفه ۴۲
راه پیما03432910141جاده تهران بعد از کارخانه سیمان پایانه حمل و نقل بار غرفه۲۵
پیک کرمان (پیوند بار)03432910473جاده تهران پایانه بار کرمان غرفه ۲۹
اتوبار آرمان09133401823کرمان جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه بار کرمان غرفه ۱۲
راهیان مس کرمان03432910166کرمان پایانه حمل ونقل غرفه 36
راه و جاده03432910022کرمان-پایانه بار غرفه شماره ۲۲
سریر ترابر گواشیر32910560کرمان _جاده رفسنجان انبار نفت شهید احمدی
حساس کرمان03432910014پایانه بار غرفه 31
سبک بار کرمان03432910007کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده تهران- جنب کارخانه سیمان کرمان- غرفه شماره ۱۳
سریر فتح***جاده تهران جنب کارخانه سیمان
عدل بار کرمان03432910020جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه ای حمل بار غرفه ۷
معین کرمان03432910393کرمان جاده تهران پایانه بارکرمان غرفه ۱
فرآورده های نفتی حجت راه کرمان***کرمان اتوبان باغین – رفسنجان انبار شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی کرمان
عسکر ترابر بوتیا03432910019کرمان پایانه بار
صبا (کرمان)03432910025کیلومتر۱۷ جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه بار غرفه شماره ۳
خلیج فارس (کرمان)111پایانه بار غرفه 16
توان سبز کارمانیا32616543کرمان . بعد از کارخانه سیمان پایانه بار
سعادت (کرمان)03432910365کرمان بلوار خلیج فارس بعدازکارخانه سیمان پایانه حمل ونقل غرفه ۱۵
بوستان بار کرمان03432910153کرمان- کیلومتر ۱ جاده تهران – جنب کارخانه سیمان- غرفه۲۶
هجران کویر کرمان03432910146پایانه بار غرفه 27
گلستان بار کرمان03432910157کرمان جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه بار غرفه۲۱
کاروان ترابر امیر رفسنجان***کرمان بلوار ایه اله صدوقی بعد از موکت ترمه
جهان بار کرمان03423910409پایانه حمل و نقل غرفه شماره ۶
آریا ترابر کیان03485126249کرمان بزرگراه آیت الله هاشمی پایانه حمل ونقل
امین راه کریمان کارا03432910139کرمان جاده تهران بعد از کارخانه سیمان پایانه باربری غرفه ۴
گذرگاه جنوب شرق کرمان32610318کرمان پایانه بار غرفه 33
بهمن بار کرمان03432910138کیلومتر ۱۷ جاده تهران پایانه حمل و نقل
کارمانیاترابر03432910544کرمان اتوبان خلیخ فارس بعد از کارخانه سیمان پایانه حمل و نقل
روشن ترابر کرمان03432910462پایانه بار کرمان – غرفه شماره ۵۲
طوفان بار09137440175کرمان پایانه بار غرفه 23
میهن بار نوید کرمان03432910150کرمان پایانه بار غرفه ش 5
آزادی راه بار کارمانیا32614965جاده تهران بعد از پل راه آهن سه راه قائم آباد سمت راست
آزادگان (کرمان)در حال بروزرسانی کرمان جاده تهران کیلومتر ۱۸ جنب کارخانه سیمان پایانه بار غرفه ۵۳
مکران بار***کرمان کیلومتر ۲۰جاده تهران پایانه بار غرفه ۳۲
آبادان کرمان341261254آبادان (کرمان)
شرکت تعاونی حمل و نقل فرآورده های نفتی امید پترو کریمان32618261کرمان . کیلومتر ۷ جاده باغین به رفسنجان . انبار نفت شهید احمدی روشن
جالیز بار11111111
بهار بندر11111111
میلاد مسعود11111111
اتوبنز شهداد********
لاله سمن******
پیک بار (کرمان)******
کامیونداران استان کرمان******
محمود بار******
صنعت بار*******
فرشاد
کاروان بارپسند******
قائم*******
فرهاد******
رضوان*****
سبزواران*****
امید سازنده******
منصور بار******
حقیقت
نوشاد بار—-
نظام پیشتازان
کمال
محمودی
مرصاد رودبار
نیک بخت******
رجحان دریا******
صدیق بار*******
سبزه زار زمرد*****
میلد کویر******
سد بار (صد بار)******
دخیل بار******
راه یاران خیبر03432910019کرمان پایانه بار غرفه 80
عنایت نصر******
اسلام******
راه نورد******
هاگ بار نمایندگی کرمان***کرمان جاده تهران ظبقه فوقانی آموزش پایه یکم
محسن******
نمایندگی کرمان شرکت سراسری شتابان شمال03433240921کرمان شهرک صنعتی ش ۱خ سوسن پلاک
پشموک بار111111
عنایت نصر1111111
معین گلبهار******
کشور پیما هرندی******
درخشان سحر******
راسخ خاور******
زابلی
شماره باربری های کرمان

لیست باربری های شهری کرمان

منظور از باربری شهری حمل بار با وانت نیسان و خاور می باشد. برای حمل بار با نیسان از کرمان به تهران و یا شهرهای دیگر با لیست پایین تماس بگیرید.

نام اتوبارشماره تماسآدرس اتوبار
اروند بار03433226002بزرگراه امام قبل از چهارره با فدرت کوچه قبل از حجتیه
آزادگان03432522627کرمان – خواجوی کرمانی – بلوار فردوسی – خیابان خواجوی کرمانی – پلاک 219 – طبقه همکفکد پستي: 7613653919
آبان بار03432522627کرمان – شهداء – خیابان ایرانمنش- – بن بست ایرانمنش8 – طبقه همکفکد پستي: 7614834562
وانت تلفنی پارس دوام03433342000کرمان – صفا – کوچه شرقی 2 – خیابان شهید اخلاقی – طبقه همکفکد پستي: 7616615867
تخفیف03433222627کرمان – شیخ احمد کافی – خیابان شیخ احمد کافی – کوچه حسین محمدیان – پلاک 180 – طبقه همکفکد پستي: 7617695658
مسعود**کرمان – قلعه محمود – کوچه مطهری 45 – خیابان مطهری – طبقه همکفکد پستي: 7613933487
آفتاب***کرمان – شهرک مطهری – خیابان مسکن مهر – کوچه دکل فشارقوی – طبقه همکفکد پستي: 7617434693
امپراطور بار03432522627کرمان – مصطفی خمینی – خیابان مصطفی خمینی – خیابان بهزاد – طبقه همکفکد پستي: 7617668886
فرهنگ***کرمان – مصطفی خمینی – کوچه شهیدان اعتباری 2 – کوچه غربی 3 – طبقه همکفکد پستي: 7616849415
آپادانا***کرمان – شهرک شهید رجایی – خیابان وحدت – کوچه وحدت 2 – شمالی 4کد پستي: 7619780004
نسیم بار03432522627کرمان – هزار و یکشب جنوبی – خیابان هزار و یکشب جنوبی – بلوار شهید صدوقی – طبقه همکفکد پستي: 7618614890
نیکو بار**کرمان – کارگر – کوچه کارگر 13 – کوچه شرقی 8 – پلاک 20 – طبقه همکفکد پستي: 7614754573
نیسان بار تهران کرمان09018312222پایانه بار (نیسان خاور و خاور مسقف )

لیست خرده بارهای کرمان

باربری خرده بار یا تخلیه بار کار ارسال بسته و چند کارتن و بار کمتر از وانت بار می باشد که شما می توانید برای ارسال خرده بار از مبدا کرمان به شهرهای دیگر با یکی از آنها تماس گرفته یا حضوری بارتان را تحویل دهید . توجه داشته باشید که اکثرا خرده بارها شماره مقصد را تا می توانند به مشتری نمی گویند. برای باربری تخلیه بار فقط با شماره های لیست پایین تماس بگیرید.

لیست تخلیه بار (خرده بار) های کرمان

نام تخلیه بارشماره تماسآدرس خرده بار
چاپار***کرمان – خیام – کوچه شهید مطهری ۲۰ – خیابان مالک اشتر – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۷۶۶۷۹۶
ایران عدل معتمد***کرمان ، الله آباد ، خیابان قائم ، بلوار شاهد ، طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۴۷۸۷۴۷
راه هشتم**کرمان – شرف آباد – بلوار قائم – کوچه قائم ۴۸ – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۹۹۷۳۳۱۹
تیزرو بار***کرمان ، پارک مطهری ، کوچه پارک ، خیابان ترمینال ، طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۷۶۱۳۵۶
جهان بار09133429072کرمان ، حاجی آباد ، خیابان باب الحوائج ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۱۱۴۵۶۴
کالا رسان کریمان***بلوار شاهد روبروی ترمینال جدید ( کالا رسان کریمان ) کد پستی: ۷۶۱۳۱۴۱۱۱۵
انبار مرکزی***ترمینال جدید — انبار مرکزیکد پستی: ۷۶۱۷۴۳۶۸۴۹
لطفا شماره خرده بارها را از باربری های بین شهری نپرسید فقط به صورت حضوری تشریف ببرید.

نرخ باربری کرمان

از کرمان به :خاورتکجفتتریلی
ارومیه 2600340048006700
تبریز2800380051007200
اردبیل 2700370049006800
اصفهان2700370049506850
کرج1600330038004600
ایلام1900350039004700
بوشهر47005800067007800
تهران1900350038004500
شهرکرد2100360039004650
بیرجند4800560067008500
مشهد4700550065008300
بجنورد4500530062508100
اهواز2300360047006500
زنجان1900280038004500
سمنان2200350045006400
قزوین1700270036004400
قم1800280037004500
سنندج1400220028003200
کرمان1600240030003500
کرمانشاه1600240030003500
یاسوج2400360047006200
گرگان2600370049006400
رشت2300340044006450
خرم آباد1800270037804300
ساری2650370048006600
اراک1700265035004100
بندرعباس4600590073009200
یزد2600390053006400
ممکن است تعرفه باربری ها متغیر باشد . کمیسیون باربری لحاظ نشده است.
باربری کرمان

لینک های مرتبط

درباره اصغریان

برای تبلیغ باربری و اتوبار شهر خود با آیدی habar_ir@ در تلگرام پیام بدهید.رپورتاژ , درج لینک سایت شما صفحه اختصاصی برای یک باربری و...با ما بیا صفحه اول گوگل.

همچنین ببینید

لیست باربری اردبیل

لیست باربری اردبیل

باربری اردبیل و لیست باربری اردبیل + تعرفه سال 98 باربری تریلی اردبیل و باربری تهران به اردبیل و باربری اردبیل تهران + شماره تلفن همه آیتم ها اگر به دنبال باربری های اردبیل هستید لیست اتوبار و باربری اردبیل را به شما اعلام خواهیم کرد. پس تا انتهای این مطلب با ما باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *