سامانه حابار

حمل انواع بار سبک و سنگین

خدمات اسباب کشی تخصصی

کادر مجرب

حمل بار با وانت نیسان کامیونت ایسوزو تک جفت و انواع تریلی از هر نقطه ای به هر نقطه ای در ایران

حمل تخصصی اثاثیه منزل و مبلمان به صورت پوشش سراسری با بیمه و بارنامه رسمی.

حمل با رانندگان مورد اعتماد سامانه حابار دارای کارت هوشمند و کارگران مجرب جهت بارگیری اثاثیه منزل و مبلمان در همه شهرهای ایران

ماشین های ایسوزو و کامیونت های مخصوص مبلمان و اثاثیه منزل

دارای ماشین های برگشتی و ارزان قیمت از تمام شهرها و روستاهای ایران بخصوص نیسان و کامیونت مسقف و خاور

تک جفت و تریلی

دارای ناوگان تک جفت و انواع تریلی کفی بغلدار چادری از همه شهرهای ایران به هم شهرها و بنادر و مرزهای ایران

باربری تهران به قم
لیست باربری قزوین
باربری
وانت تلفنی تهران