سامانه حابار

وانت بار

نرخ کرایه وانت بار بر اساس کیلومتر 1402

نرخ کرایه وانت بار بر اساس کیلومتر ۱۴۰۲

نرخ کرایه وانت بار بر اساس کیلومتر ۱۴۰۲ برای وانت نیسان و خاور ، قیمت کرایه وانت بار معمولا بر اساس عواملی مانند فاصله کیلومتری، وزن بار، نوع وانت و...