سامانه حابار

باربری تهران به پارس آباد

اگر قصد جابجایی با باربری تهران به پارس آباد + تعرفه حمل اثاثیه را دارید همراه با شماره تماس این مقاله را تا انتها بخوانید. اگر قصد جابجایی اثاث منزل و مبلمان از تهران و کرج به استان اردبیل و خصوصن خطه مغان اعم از:

 • پارس آباد
 • بیله سوار
 • جعفرآباد
 • گرمی
 • اصلاندوز

آ

 • آق قباق علیا
 • آق قباق وسطی
 • آق‌قباق سفلی
 • ابراهیم کندی سفلی
 • ابراهیم کندی علیا
 • ابراهیم کندی وسطی
 • ابراهیم‌آباد جدید
 • اجیرلو
 • اروج قشلاق حاج اسماعیل
 • اروج قشلاق حاج الماس‌خان
 • اروج قشلاق مراد
 • اروج‌قشلاق حاج‌عمران
 • اسد قشلاقی
 • اسدکندی
 • اسلام‌آباد (پارس‌آباد)
 • اسلام‌آباد جدید
 • اسماعیل‌کندی
 • افچی
 • امیرخانلو
 • اورتلو
 • اوزن‌تپه سفلی
 • اوزن‌تپه علیا
 • اوزن‌قویی
 • اوزون قوئی دو
 • اولتان (پارس‌آباد)
 • ایاز کندی
 • ایدیر سفلی
 • ایدیر علیا
 • ایران‌آباد

ب

 • باغشلوکندی
 • بران سفلی
 • بران علیا
 • بوزچه سفلی
 • بوزچه علیا
 • بوزچه وسطی
 • بهرام‌آباد (پارس‌آباد)

پ

 • پاراقشلاق
 • پتلی کند
 • پلنگ‌لو
 • پیرایواتلو

ت

 • تازه کندکیان
 • تازه‌کند جدید
 • تازه‌کند قدیم
 • تربت کندی
 • تکله عباس‌آباد سفلی
 • تکله‌بخش
 • تکله‌عباس‌آباد علیا
 • تکه‌چی
 • توپراق‌کندی
 • تیمور کندی

ح

 • حاج‌امیرکندی
 • حاج‌حسن‌کندی
 • حاجی‌مرتضی‌کندی
 • حسین‌قشلاقی حاج‌خواجه‌لو
 • حلاج‌آباد
 • حمداله‌آباد

خ

 • خان قشلاقی یک
 • خانلارقشلاقی حاج‌الم‌قلی

د

 • دلیک‌یارقان
 • دوست‌کندی

س

 • ساری قشلاق
 • سرخای‌بیگلو
 • سیف خانلو

ش

 • شهرک غربی

ع

 • عبدالرضاآباد
 • عربلوکندی
 • عمران‌آباد (پارس‌آباد)
 • عیوض‌لو

ف

 • فیروز آباد پارس آباد

ق

 • قارشقاتپه سی سفلی
 • قارشقاتپه سی علیا
 • قره قباق علیا
 • قره‌تکانلو
 • قره‌داغلو
 • قره‌قباق سفلی
 • قشلاق احمدی
 • قشلاق اسلام‌آباد
 • قشلاق امیرخانلو حاجی شکر
 • قشلاق امیرخانلو حاجی‌تاپدوق
 • قشلاق امیرخانلو قره سقل
 • قشلاق امیرخانلو محرم آباد
 • قشلاق امیرخانلوپل رحمان
 • قشلاق ایمان‌قویی محمدجلیلی
 • قشلاق ایمان‌قویی مشهدعلی
 • قشلاق بوزچه علیا

 

 • قشلاق تکقوئی قره پیران حضرت‌قلی
 • قشلاق تومار آقاخان
 • قشلاق تومار حاج‌غایب
 • قشلاق تومارحاج سعد
 • قشلاق جلیلو
 • قشلاق حاج امیرفرمان
 • قشلاق حاج طالب
 • قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن
 • قشلاق حاجی‌عوض
 • قشلاق ساری‌قویی شاه‌مار
 • قشلاق سرودلوکندی
 • قشلاق سیف‌خانلو
 • قشلاق صوفیلارحاج میرزاعلی‌آقا
 • قشلاق صوفیلارحمید
 • قشلاق فرج اله قدیر
 • قشلاق قراوغلی جبار
 • قشلاق قره تپه تماق‌علی
 • قشلاق قره تپه ملک‌لر
 • قشلاق قنبرلو رستم‌قنبرلوی وسطی
 • قشلاق قیطرانلو حاج‌محمدکندی
 • قشلاق قیطرانلو سلطانی
 • قشلاق مهرعلی کندی
 • قطارآباد
 • قلیچ‌خان‌کندی
 • قوجابیگلو

ک

 • کل‌تپه
 • کورلار

گ

 • گدای‌لو
 • گورشادکندی
 • گوزلی
 • گوش‌لو

ل

 • لوله‌درق‌حاج‌نجف

م

 • مجیدآباد (پارس‌آباد)
 • محبوب‌کندی
 • محمودآبادطالقانی
 • مقصودلوی سفلی
 • مقصودلوی علیا
 • مقصودلوی وسطی
 • ملاکندی (پارس‌آباد)

ن

 • نورمحمدکندی سفلی
 • نورمحمدکندی علیا
 • نورمحمدکندی وسطی

ه

 • هاوارکندی قشلاقی
 • هزارکندی

باربری تهران به پارس آباد

باربری تهران به پارس آباد

تلفن های تماس جهت هماهنگی و مشاوره:

۰۹۱۹-۳۶۲-۵۴۴۷

۰۹۱۰-۳۸۲-۴۵۲۵

۰۲۱-۹۱۶۹-۲۰۰۵

تعرفه حمل بار از تهران به پارس آباد

 • تعرفه خاور مسقف از تهران به پارس آباد۱/۱۰۰
 • تعرفه خاور مسقف از تهران به بیله سوار ۱/۰۵۰/۰۰۰
 • تعرفه خاور مسقف از تهران به گرمی ۹۵۰/۰۰۰
 • اصلاندوز ۱/۱۰۰/۰۰۰
 • برای اطلاع از بروز ترین تعرفه با شماره های ما تماس بگیرید.

قبول بار برگشتی همه روزه از پارس آباد به تمام نقاط ایران

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)