سامانه حابار

اگر به دنبال لیست باربری های استان آذربایجان شرقی و لیست شرکت های حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی هستید در جدول پایین لیسن همه باربری های مجاز آمده است.

لیست باربری های استان آذربایجان شرقی

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
رسالت بارآذر۰۴۱۳۴۵۴۲۲۳۴آذرشهركيلومتر۱۲جاده عجبشير
ايثارگران (جلفا)۰۴۱۴۲۰۲۳۲۸۶جلفا خيابان تيمسارفلاحي روبروي پادگان ارتش
نظربار۳۶۳۴۲۴۲۸باسمنج- بلوار ستارخان- كوي كاراژداران- قطعه اول
پيام بار آذربايجان۴۱۳۴۴۵۳۸۰۲جاده صوفيان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۱
سياحان تبريز۴۱۳۲۴۶۳۲۷۲پايانه بار تبريز غرفه شماره ۱
پيام بار سراب۰۴۱-۴۳۲۳۱۶۳۹سراب نرسيده به پليس راه-روبروي كارخانه آسفالت شركت حمل ونقل پيام بارسراب
صدرا ترابر ميانه۰۴۱۵۲۲۴۵۴۵۰ميانه- جاده ترانزيت- سه راهي گلنگدر- جنب دانشكده فني آزاد
اميران باربستان آباد۰۴۱۴۳۳۳۶۹۷۹بستان آباد-بالاتراز پل هوائي-روبروي معاينه فني ناوگان سبك بلوكي شركت حمل ونقل اميران بار
شيردل تبريز۰جاده تبريز- صوفيان- پايانه بار تبريز- عرفه شماره ۱۲-۰۱
سهلان بار۰۴۱۴۲۵۲۷۰۷۱جاده تبريز مرند جنب كاخانجات سيمان صوفيان
آذرآبادگان بار۳۴۴۵۴۵۵۱جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۱۰-۰۴
فرشته بار تبريز۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۹-۱۱
كاردان سير مجد۰۴۱۴۴۲۲۸۰۲۳اهر- كيلومتر جاده اهر تبريز- بالاتر از ايران خودرو- ۵۰۰ متر مانده به دانشگاه آزاد اهر
سراب ترابر۴۳۲۲۱۲۲۲سراب ج تبريز روبروي پمپ بنزين نبش تقاطع
تك تابان۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۵-۱۱
مجيد بار ميانه۵۲۲۲۵۴۸۸ميانه جاده ترانزيت روبروي اداره هواشناسي
ميثاق دشت تبريز۳۲۴۶۳۲۹۹جاده صوفيان- پايانه بار تبريز – غرفه شماره ۰۲-۱۱
راهنمابار۰جاده صوفيان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۳-۰۵
خوش بار وطن۳۴۲۵۷۷۷۰-۱تبريز جاده صوفيان پايانه بار تبريز غرفه ۱۸-۱۱
رهسپار آذر شهر۰۴۱۳۴۲۲۵۸۷۳آذرشهر – جاده مراغه – سه راهي نادينلو
شفاعت بار نظرلو۰۴۱۴۲۵۵۲۳۴۲شبستر نظرلو
عدل بار آذر۰۴۱-۴۲۲۳۵۵۲۵مرند روستاي ساري تپه-روبروي كارخانه خاك چيني
فردوس باربرين۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز
سهلان بار كردلر۰۴۱۳۳۴۲۵۲۸۵ايلخچي روستاي كردلر
اصلان ترابريام مرند۳۲۴۲۴۹۰۱كيلومتر ۵ جاده تبريز صوفيان روبروي پمپ بنزين شهريار
شمس ترابر آذر۱۱۱۱۱۱تبريز- جاده صوفيان – روبروي گمرك سهلان-پايانه بار تبريز- ساختمان شماره يك – غرفه۳/۴
تكوين بارفولاد ميانه۱۱۱۱۱۱آذربايجان شرقي ميانه جاده ترانزيت نرسيده به پليس راه ميانه به زنجان ابتداي راه روستاي سبز شركت تكوين بار فولاد ميانه
وحدت جلفا۰۴۱۴۲۰۲۲۲۸۱جلفا – خيابان تيمسار فلاحي روبروي انبار مخابرات-شركت حمل و نقل وحدت جلفا
حامد تبريز۰۴۱۴۲۵۲۷۰۳۱صوفيان-روبروي سيمان صوفيان
آرمان بار صوفيان۰۹۱۴۳۱۰۸۸۶۵جاده تبريز صوفيان – پايانه بار تبريز – ساختمان شركتهاو موسسات – طبقه همكف – پلاك ۰۱- ۰۲
خوشه بار نويد ورزقان۴۴۵۵۳۷۲۴ورزقان اول جاده اهر
عسل ترابر آذربايجان۰۴۱۳۴۳۲۹۸۰۷جاده تبريز آذرشهر- شهرك صنعتي شهيد سليمي – جنب كارخانه شيرين عسل
فرآورده نفتي فروغ بارتبريز۳۴۲۱۵۲۹۹تبريز- جاده پالايشگاه- انبار نفت شهداي پخش تبريز
صدف بار تبريز۰۴۱۳۴۲۶۲۶۶۶تبريز پايانه بار تبريز ساختمان شركت ها طبقه همكف غرفه ۱۲/۴
شمس بار بناب۰۴۱۳۷۷۲۳۰۱۰بناب خيابان باهنر بلوار مدرس
ترابر بستان آباد۴۳۳۳۵۲۰۳بستان آباد-ميدان ۷تيرجنب پل سنگي
خودرانندگان باسمنج۳۶۳۴۴۸۳۳باسمنج- بلوار ستارخان- نبش راه روستاي ديزج ليلي خاني
پيام بار مرند۴۱۴۲۳۷۲۳۱۸مرند- كيلومتر ۵ جاده جلفا روبروي صنايع خاك چيني ايران
هندلان ميانه۵۲۲۳۸۱۰۰ميانه خيابان هتل خيام خيابان نيروگاه
وحدت بار بناب۰۴۱۳۷۷۸۰۱۱۷بناب كيلومتر ۵ جاده بناب تبريز روبروي كارخانه شيفته بناب(عشاير)
اقتصاد بار تبريز۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۹-۰۲
شهريارتبريز۰جاده صوفيان- پايانه بار تبريز
صوفيانشهر۰۴۱۴۲۵۲۲۰۴۰جاده تبريز-صوفيان ، روبروي كوي مولانا
فرآورده هاي نفتي سرندترابر۳۴۲۱۵۰۵۲تبريز- خيابان پلايشگاه انبار نفت تبريز جنب ساختمان توزيع بار غرفه شماره ۱
سيمرغ ارونق۰۴۱۴۲۴۶۳۷۰۰آذربايجان شرقي سه راهي خامنه روبروي نساجي باربري سيمرغ ارونق
اطمينان بار شبستر۰۴۱۴۲۵۵۲۳۳۰نظرلو – اول خيابان امام – شركت اطمينان بار نظرلو
ترابر خودرو تبريز۰۴۱۳۳۴۱۴۳۳۱ايلخچي خيابان امام جنب شهرداري ايلخچي
آذين ياشار۰۴۱۴۲۵۲۷۳۴۹صوفيان – روستاي تازه كند
بهلولي۰۴۱۴۳۱۲۳۲۷۸مهربان جاده تبريز مهربان جنب كلانتري ۱۲ مهربان
ساحل بار۰۴۱۴۲۲۴۳۰۴۲مرند جاده قديم جلفا نرسيده به ساري تپه
آذربونكر خسرو۰جاده صوفيان
جاده رانان شبستر۳۲۴۶۳۲۴۰جاده تبريز صوفيان-پايانه بار استان اذربايجان شرقي-قرفه شركت حمل نقل جاده رانان شبستر
شمس بار مراغه۰۴۱۳۷۲۷۷۸۸۸آ.شرقي-مراغه جاده تهران روبروي پمپ بنزين شفق
نيما بار ترابر تبريز۳۲۴۶۳۴۵۲جاده تبريز صوفيان- پايانه بار تبريز- غرفه شماره ۰۱-۰۵
محبت بارتبريز۳۲۴۶۳۲۸۸جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز- غرفه شماره ۰۷-۰۳
مهردادبارآذر۰۴۱-۴۳۳۱۲۸۸۵بستان آباد-روستاي كردكندي
والفجر۰۴۱۴۲۰۲۲۱۸۱جلفا – خيابان تيمسار فلاحي – برويروي انبار مخابرات – شركت والفجر جلفا .
فجركندرود۰۴۱۳۶۳۰۴۹۲۱-۳تبريز كيلومتر ۱۰جاده تهران يك كيلومتر بعداز كافي شاپ وحيد
آذرياشار۰۴۱۳۶۳۴۵۲۸۴باسمنج- خيابان امام خميني- مجتمع انديشان – غرفه شماره ۹
مهربار وحدت۳۲۴۶۳۲۹۷جاده صوفيان- پايانه بار تبريز- غرفه شماره ۹
ترابر سهند ايرانيانمراغه-بخش مركزي- دهستان قره ناز روستاي ورجوي- خيابان شهيد ذاكر كوچه باغات
خليج فارس (تبريز)۱۱۱۱۱
بستان بارآذر
آبادان (صوفيان )۱۱۱۱۱۱۱
آذرپوشا۰۴۱۳۲۴۶۳۲۹۲تبريز = جاده صوفيان- گ ۱۷ پايانه بار تبريز غرفه ۱۰
تازه كند راه۳۲۴۵۵۱۷۴خسروشاه – تازه كند
اعتمادبارنظرلو۰۴۱۴۲۵۵۲۳۳۲روستاي نظرلو از توابع شهرستان شبستر
وحدت عدل۰۴۱-۴۲۴۳۹۱۳۴شبسترجاده شبستر صوفيان بلوارولايت روبروي نمايندگي سايپا
اطمينان ترابرترك۰۴۱۵۲۳۷۲۱۱۷روستاي ترك جنب پاسگاه انتظامي
ميشوبارصوفيان۴۲۵۷۰۳۰جاده صوفيان تبريزپايانه بارتبريزغرفه ۲پلاك ۱۱
فرهنگ بارشبستر۴۲۵۲۷۰۷۷جاده تبريزصوفيان روبه روي كارخانه سيماصوفيان
خرم بارشندآباد۹۱۴۳۷۲۴۶۲۰آذربايجان شرقي شهرستان شبستر ۵ كيلومتري جاده صوفيان به شبستر
جهان بار كردكندي۰۴۱-۴۳۳۱۲۰۴۵بستان آباد-روستاي كردكندي
آذربارمرند۰۴۱۴۲۲۴۰۰۱۶كليومتر يك مرند بازرگان
سعادت تبريز۳۲۴۶۳۷۰۰تبريز جاده صوفيان پايانه بار تبريز ساختمان موسسات غرفه ۱۰
ميلادشندآباد(باري )۰۴۱۴۲۴۸۲۳۶۰شندآباد- شهرك صنعتي- جنب پمپ بنزين
فرآورده هاي نفتي فتاح بار۳۴۲۱۵۲۴۱پالايشگاه تبريز-بخش توزيع بار-غرفه ۲
وايقان راه۰۴۱۴۲۴۷۲۵۲۵شبستر-روستاي وايقان
جهان بار ميانه۵۲۲۲۱۰۱۹ميانه جاده ترانزيت سه راهي آوينليق
جهان ترابر مراغه۰آذربايجانشرقي- شهرستان مراغه- جاده روستاي علمدار- روبروي كارخانه آرد سپيد
صوفي ترابر۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۲-۰۳
قطب بار تبريز۳۲۴۶۳۲۱۵جاده صوفيان پايانه بار تبريز غرفه شماره ۶
جهان بار ترابر۳۴۲۵۸۹۱۱جاده صوفيان پايانه بار تبريز
آذر فجر شمس۰۴۱۳۲۴۶۳۶۳۳جاده صوفيان پايانه بار تبريز ساختمان جديد اداري طبقه همكف غرفه شماره ۰۲-۰۴
توحيد شندآباد۰۴۱۴۲۴۲۸۴۸۰شبستر- نرسيده به سه راهي شندآباد-روبروي صافكاري چالاكي
آذركوثراتحاد۰۴۱۴۴۲۲۸۸۷۶آذربايجان شرقي – اهر – كيلومتر يك جاده اهر تبريز
ياشارسعد۰۴۱-۳۶۳۰۷۵۲۱بستان آباد- سعدآباد-جاده تهران_۳۰۰متر بالاتر از كاشي تبريز
طالع طريق تبريز۰۴۱۳۲۴۶۳۲۱۶تبريز جاده صوفيان روبروي گمرك سهلان
سينا بار قره چمنقره چمن
پرستوبار تبريز۳۲۴۶۳۳۱۷جاده صوفيان – پايانه بار تبريز- غرفه شماره ۱۴-۱۱
شبديز ترابر ميانه۰۴۱۵۲۲۷۲۹۲۲ميانه-كيلومتر چهار جاده اختصاصي فولاد-شركت شبديز ترابر
رجحان راه۳۲۴۶۳۵۷۷پايانه بار تبريز طبقه اول غرفه ۱۲
خطوط بار باسمنج۳۶۳۴۲۰۱۷باسمنج- كوي گاراژداران- مجتمع انديشان
حجت مراغه۰۴۱۳۷۲۷۴۳۷۱-۵مراغه مكائيل آباد ايستگاه تابلو
اطمينان اوجان۰۴۱-۴۳۳۳۲۰۴۵بستان آباد- سه راهي سراب اول بلوارآزادگان
آراز بار تبريز۰۹۱۴۳۱۸۸۵۴۰تبريز- جاده صوفيان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۸-۰۳
شايسته بار پروري۰۴۱۴۶۴۶۶۴۴۲شبستر شهر كوزه كنان جاده اصلي خروجي كوزه كنان به سمت تسوج ضلع جنوبي جاده اصلي پلاك ۷۶
فرآورده نفتي سهنديول مراغه۳۷۲۲۷۹۳۹مراغه – سه راه يوسف آباد پاركينگ شركت نفت
فاخربار كوزه كنان۰۴۱۴۲۴۶۶۶۱۰آذربايجانشرقي شبستر كوزه كنان جنب بلوار امام خميني
آزادي ۶۶ بستان آباد
بهروزبار تبريز۰۴۱۳۴۵۲۳۱۴۱گوگان – جنب كلانتري
امين بار شهريار۰۴۱۳۴۳۲۴۰۲۰ممقان. ميدان سلمان فارسي
صوفيان بار۰۴۱۴۲۵۲۷۰۲۶جاده تبريز صوفيان-پايانه بار=غرفه شماره ۵ طبقه بالا
ساربان بار تبريز۳۳۳۱۸۷۸۸تبريز- دروازه تهران- نرسيده به هتل مرمر- داخل كاراژ عباسي
نصركبير تبريز۳۴۲۵۷۰۸۰تبريز- ابتداي جاده آذر شهر- روبروي تراكتورسازي- جنب بانك سپه
جهان ترابر سهند۰۴۱۳۲۴۴۵۵۱۷تبريز-خسروشاه – جنب پليس راه جاده آخولا جنب خط راه آهن
باران تيكمه داش۳۰-۰۴۱۴۳۳۶۱۳۲۸آ.ش كيلومتر ۷۰ جاده قديم تبريزبه تهران جنب كارخانجات فولاد تيكمه داش
وحدت خناوند۰۴۱۵۲۳۸۳۳۰۶ميانه روستاي خناوند
راهبانان تبريز۰۴۱۴۲۵۲۷۰۵۷صوفيان-سيمان صوفيان-جنب كارخانجات سيمان صوفيان-جنب انجمن رانندگان
رهبر مهرانرود۰۴۱۳۶۳۴۲۵۲۵جاده صوفيان- پايانه بار تبريز
فعال باربناب۰۴۱۳۷۷۲۴۸۲۸بناب خيابان شهيد چمران روبروي ميدان تره بار جنب بانك كشاورزي
آهك بارآذر۳۴۵۴۲۲۵۵آذرشهر جاده عجبشير جنب كارخانه آهك هيدراته
امين بارتندرو۳۴۴۵۲۳۳۱جاده صوفيان پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۶-۰۲
شهاب ترابر۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۲۰-۱۱
اميد بار تبريز۰۴۱۳۲۴۶۳۶۷۵تبريز كيلومتر ۱۵ جاده مرند ساختمان شماره اعلامبار غرفه ۰۴-۰۴
وحدت خودراننده۰۴۱۵۲۳۳۷۳۸۳ميانه جاده ترانزيت نرسيده به سه راهي گلنگدر
شهرام ترابر تبريز۰۴۱۳۲۸۵۸۰۷۸تبريز جاده صوفيان جنب پليس راه
كدخدائي۰ايلخچي
گل مهر هشترود۰۴۱۵۲۶۲۳۵۸۳هشترود-خيابان بهشتي شمالي-بالاتر از ترمينال هشترود
ساربان كندوان۵۲۳۷۲۰۳۶آذربايجان شرقي- شهر ترك- ميدان معلم
مهران بار بستان آباد۰۴۱-۴۳۳۳۱۲۶۹بستان آباد-جاده ترانزيت روبروي ايران خودروي
سارنگ ترابر تبريز۳۴۲۴۶۱۶۱جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۵
حبيبي تازه كند۰۴۱۳۲۴۵۵۳۰۸خسروشاه – تازه كند
آذرظريف۳۴۳۱۱۰۰۱-۲تبريز ج كجاباد جنب درب سابق پتروشيمي تبريز
مهربارآذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۸۸۱۰آذرشهر – سه راهي گوگان
آذرسهند ترابر۳۲۴۴۳۷۱۰خسروشهر- كمربندي نرسيده به پادگان شهيد قاضي
كامل تبريز۰۴۱۴۲۵۲۷۳۳۴صوفيان-جنب كارخانه سيمان صوفيان
فرآورده نفتي آذرسوخت تبريز۴۱۳۴۲۱۵۲۴۴پالايشگاه تبريز- محوطه پاركينگ انبار نفت شهداي پخش تبريز
اتحاد مهرانرود۰۴۱۳۶۳۱۰۲۵۰باسمنج جاده ديزج ليلي خاني ورودي روستا نرسيده به مخابرات
صنعت ترابر جام۰۴۱۳۴۳۲۸۲۰۰آذرشهر – شهرك سليمي
فرآورده نفتي ستارترابرتبريز۳۴۴۱۸۸۷۳پالايشگاه تبريز- بخش توزيع بار
ايران هشترودبار۰۴۱۵۲۶۲۲۱۹۲آ.شرقي هشترود روبروي بازار هفتگي
معراج بار بستان آباد۰۹۱۴۱۳۱۳۴۵۹بستان آباد-كيلومتر ۷ جاده تبريز روبروي سيلوي سبلان
تبريز ترابر سهند۳۴۲۱۱۹۱۲۹جاده تبريز صوفيان روبروي گمرك سهلان پايانه بار تبريز غرفه ي شماره ۲/۲۰
خدمات خرده بار تبريز
آذراطمينان بار۰پايانه بار تبريز
فرآورده نفتي مبين بار تبريز۳۴۲۱۵۱۹۹پالايشگاه پاركينگ انبار نفت غرفه شماره ۶
تبريزبار رخش۴۱۳۲۴۶۳۴۶۴جاده صوفيان- پايانه بار تبريز- غرفه شماره ۰۵-۱۵
فولاد بار تبريز۰۴۱-۳۳۴۶۷۴۶۳استان اذربايجان شرقي جاده تبريز آذرشهر-جاده جزيره اسلامي بعداز روستاي سرين ديزج
شمس نو۰۴۱۳۴۳۲۶۵۶۲آذرشهر-به طرف تبريز-كيلومتر۵نرسيده به كارتن انصار
كشاورزان بار كوزه كنان۰۴۱۴۲۴۶۶۳۵۰شبستر – كوزه كنان خيابان يوسف آباد
اعتماد بهرمان۰۴۱۴۳۲۵۱۲۱۵آش سراب روستاي بهرمان
بابك بارگلبارميانه۵۲۲۷۳۱۶۵ميانه- جاده اختصاصي فولاد- جنب شركت شبديز ترابر
پيام بار آذرشهر۰۴۱۳۴۲۳۶۴۳۰آذرشهر- گوگان روستاي قراغيل روبروي مخابرات
سيمان بار تبريز۰۴۱۴۲۵۲۷۰۰۳تبريز كيلومتر ۳۳ ج صوفيان روبروي كارخانه سيمان صوفيان
جاويد بار ميانه۰۴۱۵۲۳۳۲۹۳۹ميانه- جاده ترانزيت – روبروي هواشناسي
وحدت بار ممقان۰۴۱۳۴۳۲۲۵۲۹ممقان خيابان امام روبروي مخابرات
طلا بار آذران۰۴۱۳۷۶۲۸۸۶۶عجبشير ميدان ولي الامر
آرميتا ترابر سهند۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۵-۰۵
سحرجاده۰۴۱۴۲۴۷۲۷۲۷وايقان-ابتداي جاده نيروي هوايي
نسيم صباي تبريز۳۲۴۶۳۲۱۷جاده صوفيان
مرزين بار۰۴۱۴۲۰۲۲۶۴۴جلفا .خيابان تيمسار فلاحي .روبروي پادگان
تيزروشبكه۰۴۱-۴۳۳۶۲۱۳۶كيلومتر ۲جاده تيكمه داش به بستان آباد روبروي شهرك فولاد تيكمه داش
فدك بار بستان آباد۰۴۱-۴۳۳۹۳۲۳۹بستان آباد-روستاي قره بابا
چمن دشت بار۰۴۱۳۴۵۴۲۲۶۰اذرشهر جاده عجب شير روبروي كارخانه آهك هيدراته آذرشهر
فروغ سپهرآذربيلوردي۰۴۱۴۳۴۵۸۶۷۴شهرستان هريس ورودي شهرك صنعتي بيلوردي پايين تر از شركت صبا موكت
قزل يول كيامكي۱۱۱۱۱۱آذربايجانشرقي جلفا منطقه ازاد ارس فاز يك خيابان نبش خيابان A۵
سعادت بارآذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۲۶۲۷آذربايجان شرقي-آذرشهر-خيابان امام خميني(ره)-ميدان نماز-روبروي پمپ بنزين-بنگاه سعادت
هدايت بارآذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۲۱۳۹آذرشهر سه راه مراغه
توحيد تابان ملكان۰۹۱۴۱۲۱۳۳۴۵ملكان اتوبان ولايت روبه روي سپاه پاسداران
هادي بار باسمنج۰جاده صوفيان- پايانه بار تبريز-ساختمان شماره يك – طبقه اول غرفه شماره ۱۹-۰۳
ت ك خودراننده بستان آباد۰۴۱-۴۳۳۳۲۰۸۸بستان آباد-ميدان ولايت
عادل باربونكرصوفيان۰۴۱-۴۲۵۲۷۰۶۴آذربايجان شرقي-جاده تبريز مرند-جنب كارخانه سيمان صوفيان- شركت حمل ونقل عادل بار
عدل بار ملكان۰ملكان
امين ره آذرمهر۰۴۱۴۴۲۲۷۵۰۳آذربايجان شرقي – اهر – جاده ورزقان- روبروي ترمينال مسافربري
بهارشهابشهرستان ميانه-جاده ترانزيت-جنب سردخانه ساراخ
پيمان آسوده بار۰۴۱-۳۲۴۶۳۲۵۱تبريزكيلومتر ۱۴ جاده صوفيان روبروي گمرك سهلان پايانه بار استان ساختمان شماره يك زير زمين غرفه ۱
آذرآراي ياران۳۴۲۴۳۷۲۷جاده صوفيان- پايانه بار تبريز- غرفه شماره ۰۷-۰۲
ره آورد فر صوفيان۰۴۱۴۲۵۲۷۰۴۴كيلومتر۲۰ جاده تبريز. صوفيان. روبروي كارخانجات سيمان صوفيان
بهنام دوزدوزان۴۳۱۴۲۳۸۷آذربايجانشرقي شهر دوزدوزان جاده سراب كيلومتر۱
امين بار تيمورلو۰۴۱۳۴۵۲۷۱۸۸تيمورلو
خطاط بار۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۹-۰۳
فرهان بار۰۴۱۳۳۴۱۷۱۳۵ايلخچي – پشت كارخانه ايران خودرو
حقيقت بارآذر۰۴۱۳۴۵۲۴۹۳۲گوگان روستاي قراغيل
حماسه سازان
پيروزي جلفا۰۴۱۴۲۰۲۲۳۶۴جلفا – خيابان تيمسار فلاحي – روبروي انبار مخابرات-شركت حمل و نقل پيروزي جلفا
جلفابار۰۴۱۴۲۰۲۳۲۰۸جلفا-خ تيمسار فلاحي-جنب پادگان نظامي
بهبار آذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۲۶۸۶آذرشهر خ شهيدمدني شركت حمل ونقل بهبار
سهندبار كردكنديبستان آباد – روستاي كردكندي
شهاب تبريز۳۲۴۶۳۲۶۱جاده تبريز صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز – غرفه شماره ۱۳-۰۱
اعظم بار شبستر۰۴۱۴۲۴۳۹۱۰۱-شبستر بلوار بسيج ۱۰۰مانده به پمپ بنزين
وحيدبارشبستر۳۲۴۶۳۲۸۹جاده صوفيان پايانه بارتبريزغرفه ۰۳-۰۲
صبا راه صدرا۰۹۱۴۱۱۷۰۳۱۹تبريز جاده صوفيان روبروي گمرك سهلان پايانه بار ساختمان شماره ۲ غرفه ۱۵-۰۴
بقاراه آريا۰۴۱۳۴۴۷۶۸۶۱پايانه بار تبريز روبروي گمرك سهلان
شهريار باسمنج۳۶۳۴۳۲۳۲باسمنج- انتهاي خيابان امام- بعد از پل
خوشه بارنويد۳۲۴۶۳۲۸۵تبريز-جاده صوفيان – پايانه عمومي بار تبريز ساختمان موسسات غرفه شماره ۳
تيزپر ترابر آذربايجان۳۲۴۶۳۲۵۲جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۲
سهند۴۱۳۲۴۵۲۳۸۵تبريز- كيلومتر ۱۹ جاده آذرشهر- نرسيده به پليس راه- روبروي پنبه هيدروفيل
نسيم بار باسمنج۰باسمنج- جاده ديزج
نوربارتبريز۰۴۱-۴۳۳۳۳۶۷۲بستان آباد-كيلومتر ۳ جاده تبريز
توحيد ممقان۰۴۱۳۴۳۲۲۰۵۵ممقان خيابان امام جنب ميدان نماز
وحدت بار گاوگان۰۴۱۳۴۵۲۰۱۶۰گوگان – خيابان فردوسي – روبروي اداره پست
آخارباخار۳۲۴۴۲۴۱۸جاده تبريز آذرشهر-روبروي پادگان شهيد قاضي طباطبايي-جنب باسكول قرباني
مهرانرود بارآذر۰۴۱-۴۳۳۱۲۰۶۰بستان آباد-روستاي كردكندي
آسان بار ملكان۹۱۴۱۲۱۳۳۲۰ملكان- جاده روستاي آروق – روبروي صنايع ذوب آهن شمال غرب
سنگين ترابرعدل۰۴۱۳۲۴۶۳۹۷۰تبريز جاده صوفيان پاركينگ شركت سنگين ترابر عدل
فروغ ترابر تبريز۰جاده صوفيان- پايانه بار تبريز- غرفه شماره ۱۴-۰۴
فرشته بار۰۴۱۳۷۶۳۱۶۴۳آ.شرقي عجب شير جنب ميدان تره بار
تكميل بارمطمئن۰۴۱۳۴۲۴۵۵۶۳تبريز خيابان شريعتي جنوبي بالاتر از تقاطع پاستور بن بست ناهيد پلاك ۴.۱
ايرانيان ترابر خسرو شاهي۰۴۱۳۲۴۴۳۶۵۲تبريز خسروشاه خيابان امام خميني باربري ايراني
آشنا ترابر بار خضرلو۰۴۱۳۷۶۴۴۰۳۵عجبشير- خضرلو – جاده قديم عجبشير بناب
توحيد باسمنج۳۶۳۴۲۲۲۵باسمنج- انتهاي خيابان امام خميني- چايكنار- جنب پل ستارخان
شرق صوفيان۰۴۱۴۲۵۲۷۰۲۰صوفيان-روبروي سيمان صوفيان
مهدي ران مرند۰۴۱۴۲۳۸۲۵۰۳مرند كيلومتر ۲۰جاده بازرگان جنب باسكول حسين زاده
آپاربارتبريز۳۴۲۵۰۸۱۸-۱۹جاده صوفيان – نرسيده به سيمان صوفيان – پايانه بار عمومي
پروازبار مرند۰۹۱۴۱۹۱۱۴۹۴ورزقان- روبروي شهرك صنعتي
قدس بار تبريز۳۲۴۶۳۲۵۳تبريز جاده صوفيان پايانه بار تبريز غرفه ۳
شبستر ترابر۴۱۴۲۴۲۳۰۰۳آذربايجان شرقي شبستر جاده صوفيان جنب چوب بري پارس آذر
آبادان (تبريز)۱۱۱۱۱۱مجتمع تجاري كوثر پلاك۵۵۰
شايان ترابر قره آغاج۰۴۱۵۲۷۲۴۶۸۱-۵استان آذربايجانشرقي شهرستان چاراويماق – ۵كيلومتري شهر قره آغاج جاده ميانه -مياندوآب روبروي روستاي طالار
كبير ترابر تبريز۰۴۱۳۴۴۲۴۰۹۲تبريز- فلكه راهآهن- جاده سنتو- جنب پمپ بنزين شنب غازان پلاك ۵۹
گروس صوفيان۰۴۱۴۲۵۲۳۰۰۹جاده تبريز- صوفيان , جنب كارخانه گروس
نوع بشري مراغه۰۴۱۳۷۲۷۳۷۵۹آ.شرقي مراغه بالاتر از ميدان مادر روبروي مخابرات
بناب بار آذربايجان۳۷۷۳۹۶۹۲آذربايجانشرقي-بناب-ميدان معلم
اوجان بارصفا۰۴۱-۴۳۳۹۳۴۰۵بستان آباد-روستاي قره بابا
فردوس بار۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۸-۰۲
آذرزودكار۳۴۲۲۳۶۱۶آذرشهر – كيلومتر ۲ جاده عجب شير – روبروي شركت ره گستر
مرند راهبان۰۴۱۴۲۲۴۰۰۱۷مرندجاده خوي بازرگان جنب سه راهي پادگان
سالم بار۰۴۱۴۲۵۲۷۰۴۸جنب سيمان صوفيان
جهان بار بناب۰بناب -بالاتر از پليس راه تبريز بناب – مجتمع صنعتي شهريار۲ – جنب معاينه فني و كارخانجات خشكبار
ارم بار تبريز۰۴۱۳۶۳۷۸۵۸۵تبريز كيلومتر ۱۰ جاده تهران ۳۰۰ متر بعدازبستني وحيد دفترباريابي ارم بار تبريز
شفاف ترابر ميانه۵۲۳۳۳۰۱۸ميانه جاده راه آهن خيابان سيلو نرسيده به سيلو شركت حمل ونقل شفاف ترابر
فرشته حقيقت۰۴۱۳۳۴۱۲۳۶۰ايلخچي – خيابان امام – روبروي مسجد وليعصر
معين بار تيكمه داش۰۹۱۴۴۳۱۶۰۱۱بستان آباد -كيلو متر ۲ جاده تيكمه داش جنب كارخانه ريخته گري
شهرك بار بناب۰۴۱۳۷۷۶۸۰۰۱بناب جاده تبريز كيلومتر۷ روبروي انرژي اتمي
شاهمير ترابر باسمنج۳۶۳۴۵۴۲۸باسمنج
حقيقت ترابر بستان آباد۰۴۱-۴۳۳۳۷۵۴۴بستان آباد جاده ترانزيت انتهاي بلوار
چيني بار۰۴۱۴۲۲۳۶۶۳۳مرند جاده روستاي ساري تپه روبروي خاك چيني ايران
معتبر۰۴۱۴۲۰۲۴۴۹۶جلفا .خيابان تيمسار فلاحي .روبروي پادگان
ك خودراننده سراب۴۳۲۲۴۱۰۲سراب جاده سراب تبريز جنب پمپ بنزين انقلاب اسلامي
ستاره بناب۰۴۱۳۷۷۳۵۳۶۴آ.شرقي-بناب ۵ كيلومتري جاده بناب -تبريز روبروي نيروگاه
سهند بار نظرلو۰۴۱۴۲۵۵۲۶۹۷شبستر نظرلو خ امام
شمس ترابر ممقان۰۴۱۳۴۳۲۶۷۵۴ممقان – ميدان سلمان فارسي – جنب مدرسه شيرين عسل
ارك ترابر۳۴۲۱۹۷۷۷بلوار ملت – نبش كوي كابينت سازان
كيوان بار تبريز۰جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۱۸
صدرا ترابر هشترود۰۴۱۵۲۶۲۶۵۱۵هشترود كيلو متر ۵ جاده هشترود به مراغه روبروي شهرك صنعتي پروفسور هشترودي
آذرتيزرو تبريز۰۴۱۳۲۴۶۳۸۸۱تبريز جاده صوفيان پايانه بار تبريز
ت ك خودراننده مرند۰۴۱۴۲۲۳۵۲۳۵مرند جاده خوي بازرگان نرسيده به سه راهي يامچي
اميربار(تبريز)۳۲۸۹۶۷۹۵جاده صوفيان جنب پل مايان شركت حمل و نقل امير بار تبريز
امير كبيرباسمنجباسمنج- آخر بلوار ستارخان كوي كاراژداران شركت حمل و نقل امير كبير باسمنج
آبادان (جلفا)۱۱۱۱۱۱۱۱۱
اطمينان آذرشهر
اطمينان سيلاب۰۴۱۳۴۵۵۳۳۷۶اذرشهر كيلومتر ۱۵ جاده عجبشير روبروي كارخانه اهك
اميد بار يونس۰۴۱۴۲۵۲۷۰۶۲صوفيان-جنب سيمان صوفيان
آراز بار چاراويماق۰۴۱۵۲۷۲۲۹۰۰آذربايجان شرقي – شهرستان چاراويماق – شهر قره آغاج – جاده ميانه مياندوآب – روبروي روستاي طالار
صباي ميانه۰۴۱۵۲۳۳۹۹۴۵ميانه جاده ترانزيت ميدان دفاع مقدس
عدل بارشاهين۰۴۱۴۲۲۴۴۵۰۰مرند.جاده خوي بازرگان نرسيده به پل هوايي
شهباز۳۳۴۱۱۶۶۹ايلخچي خيابان امام موسسه باربري شهباز
ناقه آذر۰باسمنج- خيابان امام خميني- مجتمع انديشان – غرفه شماره ۱
طوفان گلبارتبريز۰۴۱۴۲۵۲۷۰۸۰جنب كارخانه سيمان صوفيان-شركت طوفان گلبار تبريز
مهرآباد بار بناب۰اتوبان بناب مراغه – بعد از جايگاه دو منظوره عليزاده
سام ترابر ايلخچي۰۴۱-۳۳۴۱۲۶۵۹ايلخچي خيابان امام روبروي شهرداري پلاك ۱۰-۱۵-۵
آذين ترابر ميانه۰۴۱-۵۲۲۹۸۱۲۳ميانه – كيلومتر۲۵جاده ميانه-زنجان پل بالشكندي ۳ كيلومتري جاده آقكند روبروي شركت آذين گچ ميانه
راهبار ميانه۵۲۲۷۲۹۱۲-۱۵ميانه جاده اختصاصي فولاد آذربايجان
راهيان ترابر ميانه۵۲۲۷۳۰۲۲ميانه – جاده اختصاصي فولاد آذربايجان
فرزانه بار تبريز۰جاده تبريز صوفيان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۰۵-۰۴
جلفاپيشتاز۰۴۱۴۲۰۲۵۶۱۴جلفا خيابان تيمسار فلاحي روبروي پادگان نظامي
پاينده بارساحل۰۴۱۴۲۴۹۲۲۳۵شهرستان شبستر- بندر شرفخانه- سه راهي علي بيگلو- جنب كارخانه پلي اتيلن كوثر
سجاد بار آذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۲۰۱۳آذرشهرخيابان امام روبروي كميته امداد
فرآورده هاي نفتي ياشيل يول۳۴۲۱۵۲۱۱تبريز- بلوار پالايشگاه- محوطه پاركينگ انبار نفت شهداي پخش تبريز
مهربارآذر۳۶۳۴۷۲۹۹باسمنج- كوي گاراژداران- مجتمع انديشان غرفه ۸
بزرگ توحيد تبريز۳۲۴۶۳۲۵۶جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز غرفه شماره ۶
اطمينان بار عجب شير۰۴۱۳۷۶۴۷۲۳۴استان آذربايجان شرقي-شهرستان عجب شير-روستاي شيراز
زربار تبريز۰جاده صوفيان پايانه بار تبريز غرفه شماره ۱۷-۱۱
چاراويماق۰۴۱۵۲۷۲۲۴۲۸شهرستان چاراويماق – شهر قره آغاج – بلوار ۲۹ بهمن – روبروي مدرسه شبانه روزي
آذرساحل باسمنج۳۶۳۴۶۹۰۲باسمنج- كوي گاراژداران- مجتمع انديشان غرفه شماره ۳
افراشته بار مرند۰۴۱۴۲۲۳۸۸۳۳آذربايجان شرقي – مرند – يكان – خ كمربندي- خ مرند خوي – طبقه همكف
حمل و نقل حفاظ بار آذربايجان۰۴۱۳۴۲۴۹۲۲۳تبريز بلوار كارگر كوچه صفا بلوار ملت طبقه اول واحد غربي
رسا سپهر آذرشهر۰۴۱۳۴۳۲۳۰۸۳ممقان – خيابان شهيد باهنر – جنب غذاخوري سيب
اميدبار(مرند)۰۴۱۴۲۲۴۱۸۰۰مرندكمربندي جنب موزائيك سازي خداداد
هادي بار ميانه۰۴۱۵۲۳۳۳۳۲۶جاده اختصاصي فولاد اذربايجان روبروي درب باسكول شركت حمل و نقل هادي بار
اطمينان ترابربناب۰۴۱۳۷۷۲۲۵۸۵بناب ميدان امير كبير
ميلاد ترابرتبريز۰تبريز- جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- پايانه بار تبريز
كاوه بار تبريز۰جاده صوفيان- پايانه بار تبريز- غرفه شماره ۴
آراسته بارمسعود۰۴۱۳۶۳۴۲۱۴۱تبريز – باسمنج – بالاتر از اداره كشاورزي – پايانه اختصاصي آراسته بار مسعود
آذرشكوه ميانه۵۲۲۳۶۰۰۰جاده ترانزيت روبروي هواشناسي شركت آذرشكوه
آذر بار آذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۳۱۰۶آذرشهر سه راهي گوگان
تعاوني حمل و نقل فرآورده هاي نفتي لوتوس سهند تبريز۳۴۲۱۵۴۹۳تبريز-جاده اذرشهر-جاده اختصاصي پالايشگاه -انبارنفت شهداي پخش تبريز-غرفه شماره ۸
اطمينان آذركاران
ت ك خودراننده ممقان
نمايندگي هاگ بار تبريز۰۹۱۲۰۱۵۳۹۴۸سيلوي تبريز
گچ قافلانكوه۰۴۱۵۲۲۳۶۵۱۰كيلومتر ۲۵ جاده ميانه – زنجان
هاموني
پيروز
اصلان ترابر يام مرند۰۴۱۳۲۴۲۴۹۰۱استان آذربايجانشرقي – كيلومتر ۵ جاده تبريز – صوفيان – روبروي پمپ بنزين شهريار
فاخرئ
جاويد
اتحادنو
اسلامي روستائ شيراز
نوع بشرئ مرند
سنگين ترابر آذربار
ايران بار كردكندي
ميرعظيمي
كارخانجات توليدئ زنوزغ۱۱۱۱۱۱۱
سالارتابان
اتحاديه ت روستائي هريس
به پخش (تبريز)۱۱۱۱۱۱۱۱
سنگ باركاوه سوداي مراغه
شمس بناب
تهران نو آذرشهر
عليزاده
عظيمي شبستر
عدل خضرلو
صنوبرآزادئ
وحداني صوفيان
اتحاديه ت روستايي ملكان
آذرجهان۹۱۴۱۱۵۱۷۲تبريز – جاده صوفيان پايانه بارتبريز غرفه
اسلامي زيناب
سوسنگرد (صوفيان )
اطمينان تازه كند۰۴۱-۳۲۴۵۵۷۵۲خسروشاه-دهستان تازه كند روبرو باسكول پاشائي
گلشن يول ارونق۰۴۱۴۲۴۳۹۳۴۶شبستر -بلوار ولايت -محله مراد آباد ۲
عدل عجبشير
ايران پيما
فيروزميانه
نور
عصرنو
حامد دوزدوزان
اسلامي نبرين
آزاده گل تپه
ناصرئ
جمهورئ اسلامي (ميانه )
آزادگان ترابر مهر گوگان
عدل تبريز
اخوان اهر
رعدگستر
اصلان ترابر
فيروزئ
خوشاب
رهسپار
كوهستان بار تبريز
پويامهرسهند
مركزئ صوفيان
خسروشاهي
اطمينان نظرلو
امين بار
آزادگان (جلفا)
سعدئ ايلخچي
سام ترابر ايلخچي۰۴۱-۳۳۴۱۲۶۵۹اسكو-شهر ايلخچي-محله اما-خ شهيد مدني -بلوار امام
بستان
ارس بار
حيدربخش
ايران بناب
شمس مراغه
شهنازئ
نسيم بارجلفا
سعدئ آرام گسترايلخچي
خيام
ميشوبار صوفيان
آزادگان (تبريز)
ايران تبريز
ايران شاهين
سايه پيماي تبريز۳۶۳۴۲۵۲۴باسمنج اول بلوار ستارخان
امين اهر
حافظ بارصوفيان
نوروزئ
ساوالان بار تبريز
تبريز
نعمتي
مرندئ
آردسازئ آذربنياد
ياورپيام
اطمينان بستان آباد
اطمينان هشترود
جمهورئ اسلامي ايران (جلفا)
مولوئ تبريز
حبشي
صحراديزل
وشمگير۱۱۱۱۱
قدس عجبشير
دوستان تبريز
آزادگان (نظرلو)
نيك روش ايلخچي
قدس نبرين
پيدايش فر
سرمدئ
جمهورئ اسلامي (صوفيان )
فرج پور
آراز بار چاراويماق۰۴۱۵۲۷۲۲۹۰۰شهرستان چاراويماق – جاده ميانه به مياندوآب روبروي روستاي طالار
خطاط بار
حبيبي خسروشهر
سياحيان
اطمينان خضرلو
توحيد تابان ملكان۰۹۱۴۱۲۱۳۳۴۵ملكان روبروي سپاه
كوثرنوش
ثمربار
گچ بستان آباد۱۱۱۱۱
اشرفي
راستي تبريز
يارئ
آناميس بار(شعبه )
موسي جليل
اتحاديه ت روستايي سراب
كشاورز
اتحاديه ت روستائي كليبر
ميهن تور
سودمند
اكبرئ الوانق
كاميونداران بناب
اتحاديه تعاون روستايي آذربايجان شرقي
زنوزئ
مرواريدبار
جمهورئ اسلامي ايران (تبريز)
اظهرئ باسمنج
منصورئ
ازادگان قراغيل۱۱۱۱۱۱۱۱
هدايت
ت رانندگان ترابرئ تبريز
اطمينان ملكان
ميلاد تبريز
اتحاديه ت روستايي اهر
آذرحصين
اتحاديه ت روستايي ميانه
سوسنگرد (جلفا)
اقبال سراب۴۳۲۲۰۵۴۲سراب خيابان امام بلوار توحيد
نمايندگي پيام بار مرند۰محور جزيره اسلامي
شادرو
هميارئ مرند
اعظمي شبستر
رسالت
هدايت كشورتبريز
سونگون بار ورزقان
سازش بارتبريز
جنتي
طلائي
توحيد زيناب
راه بردرضا
نويدباركشاورزميانه
برادران نبرين
تبريز ترابر سهند۰۹۱۴۴۰۵۲۵۶۹شهرستان تبريز جاده صوفيان روبروي گمرك سهلان -پايانه بار تبريز -ساختمان شماره ۱-غرفه ۲۰-۲-كدپستي۵۱۹۱۱۸۱۱۱۱
فردوسي ايلخچي
سهند بار ايلخچي
سعدئ تبريز
حقيقت قراغيل
هدائي
ارونق
عابدبارجلفا
اطمينان طسوج
عدالت طلب
ظهير ترابر ايلخچي
عظيمي تبريز
زنو زنو
كيوان بار
برادران عبدالهي جلفا
فتاحي
سوسنگرد (تبريز)
شورائي
مسعودبارشبستر
اتحاديه ت روستايي شبستر
اطمينان (سراب )۴۳۲۲۲۴۵۵سراب كيلومتر۱/۵ جاده تبريز
عدل بارآذر مرند۰۴۱۴۲۲۴۰۸۰۸مرند.جاده خوي بازرگان
زمزم
نصرالهي
حاتمي
گندم وآرد (تبريز)
آزاده تبريز
جهان اتفاق
لوان تور
دوستان صوفيان
آزادئ شادآباد
اطمينان قراغيل
مولوئ تازه كند
محمدئ آذرشهر
سنگ كش مرند
شهريار ممقان
بزرگ ايران
ميثاق فدك آذربايجان
اتحاديه ت روستائي مرند
صمديان
هاشم زاده
جعفري
تندرو
وحداني تبريز
برادران صفائي
اطمينان نيكي كندئ
عدل باربناب
اسلامي تيمورلو
خوئي
ت رانندگان ترابري جلفا
سپهربندرشرقي
اطمينان بارايلخچي
عيسي زاده
وحدت
اطمينان ملكان
موسوئ قره چمن
نارنجي
ساربان بارمرند۰۹۱۴۳۹۱۰۸۷۱مرند.جاده خوي.سه راهي روستاي ديزج حسين بيگ
قزل بار
شمس ملكان
نجفي
اطمينان روستائ زيناب
كاظمي
عدالت بار تيمورلو
موسوي خاصه
افخمي
نصركبيرصوفيان
ترانسپورت گاوگان
ساسان
بندرجلفا
جوادئ
كاوه سوداي مراغه
توانا(تبريز)
حقيقت
قوريچائ
خانه سازئ ايرداك۱۱۱۱۱۱۱۱
مركزئ تبريز
يول
متحدنور
رهبرئ
آزادگان (صوفيان )
اتحاديه ت روستائي هشترود
فخرايران
بقالي
حافظ تبريز
آزاد بار ميثاق۳۲۴۶۳۲۵۷جاده صوفيان- روبروي گمرك سهلان- غرفه شماره ۷
نايب ترابر ايلخچي۰۴۱۳۳۴۱۳۲۸۱ايلخچي – بلوار مستضعفان
صديق نظرلو
رخش بارشايان
پيام تبريز
برادران شفاعت
پيمان تبريز
سازمان تعاون روستائي تبريز
پيك توشمانلو
فردوسي تبريز
حافظ بارتبريز
فتاح زاده
اتحاديه ت روستائي مراغه
اعتماد بار تبريز
اتحاديه ت روستائي حاجي آباد
حقيقت ايلخچي
برادران عبدالهي تبريز
ميهن تبريز
مهدايران صوفيان
اظهرئ تبريز
روح الهي
توكلي عجب شير
جمهورئ اسلامي (خواجه )
بابك كليبر
ره آوردفرجلفا
مهدايران تبريز
اتحاد تندروكار
مددئايلخچي خيابان سپاه پائين تراز پارك ملت
سدادسير
ت ك خودراننده صوفيان
قدس جلفا
صميمي
مطلق ترابر زنوز
نصيرئ
نايبي
مهرباني فرحناك

لینک های پیشنهادی