اگر به دنبال لیست باربری های استان آذربایجان شرقی و لیست شرکت های حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی هستید در جدول پایین لیسن همه باربری های مجاز آمده است.

لیست باربری های استان آذربایجان شرقی

نام شرکتشماره تلفنآدرس شرکت
رسالت بارآذر۰۴۱۳۴۵۴۲۲۳۴آذرشهرکیلومتر۱۲جاده عجبشیر
ایثارگران (جلفا)۰۴۱۴۲۰۲۳۲۸۶جلفا خیابان تیمسارفلاحی روبروی پادگان ارتش
نظربار۳۶۳۴۲۴۲۸باسمنج- بلوار ستارخان- کوی کاراژداران- قطعه اول
پیام بار آذربایجان۴۱۳۴۴۵۳۸۰۲جاده صوفیان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱
سیاحان تبریز۴۱۳۲۴۶۳۲۷۲پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱
پیام بار سراب۰۴۱-۴۳۲۳۱۶۳۹سراب نرسیده به پلیس راه-روبروی کارخانه آسفالت شرکت حمل ونقل پیام بارسراب
صدرا ترابر میانه۰۴۱۵۲۲۴۵۴۵۰میانه- جاده ترانزیت- سه راهی گلنگدر- جنب دانشکده فنی آزاد
امیران باربستان آباد۰۴۱۴۳۳۳۶۹۷۹بستان آباد-بالاتراز پل هوائی-روبروی معاینه فنی ناوگان سبک بلوکی شرکت حمل ونقل امیران بار
شیردل تبریز۰جاده تبریز- صوفیان- پایانه بار تبریز- عرفه شماره ۱۲-۰۱
سهلان بار۰۴۱۴۲۵۲۷۰۷۱جاده تبریز مرند جنب کاخانجات سیمان صوفیان
آذرآبادگان بار۳۴۴۵۴۵۵۱جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱۰-۰۴
فرشته بار تبریز۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۹-۱۱
کاردان سیر مجد۰۴۱۴۴۲۲۸۰۲۳اهر- کیلومتر جاده اهر تبریز- بالاتر از ایران خودرو- ۵۰۰ متر مانده به دانشگاه آزاد اهر
سراب ترابر۴۳۲۲۱۲۲۲سراب ج تبریز روبروی پمپ بنزین نبش تقاطع
تک تابان۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۵-۱۱
مجید بار میانه۵۲۲۲۵۴۸۸میانه جاده ترانزیت روبروی اداره هواشناسی
میثاق دشت تبریز۳۲۴۶۳۲۹۹جاده صوفیان- پایانه بار تبریز – غرفه شماره ۰۲-۱۱
راهنمابار۰جاده صوفیان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۳-۰۵
خوش بار وطن۳۴۲۵۷۷۷۰-۱تبریز جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه ۱۸-۱۱
رهسپار آذر شهر۰۴۱۳۴۲۲۵۸۷۳آذرشهر – جاده مراغه – سه راهی نادینلو
شفاعت بار نظرلو۰۴۱۴۲۵۵۲۳۴۲شبستر نظرلو
عدل بار آذر۰۴۱-۴۲۲۳۵۵۲۵مرند روستای ساری تپه-روبروی کارخانه خاک چینی
فردوس باربرین۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز
سهلان بار کردلر۰۴۱۳۳۴۲۵۲۸۵ایلخچی روستای کردلر
اصلان ترابریام مرند۳۲۴۲۴۹۰۱کیلومتر ۵ جاده تبریز صوفیان روبروی پمپ بنزین شهریار
شمس ترابر آذر۱۱۱۱۱۱تبریز- جاده صوفیان – روبروی گمرک سهلان-پایانه بار تبریز- ساختمان شماره یک – غرفه۳/۴
تکوین بارفولاد میانه۱۱۱۱۱۱آذربایجان شرقی میانه جاده ترانزیت نرسیده به پلیس راه میانه به زنجان ابتدای راه روستای سبز شرکت تکوین بار فولاد میانه
وحدت جلفا۰۴۱۴۲۰۲۲۲۸۱جلفا – خیابان تیمسار فلاحی روبروی انبار مخابرات-شرکت حمل و نقل وحدت جلفا
حامد تبریز۰۴۱۴۲۵۲۷۰۳۱صوفیان-روبروی سیمان صوفیان
آرمان بار صوفیان۰۹۱۴۳۱۰۸۸۶۵جاده تبریز صوفیان – پایانه بار تبریز – ساختمان شرکتهاو موسسات – طبقه همکف – پلاک ۰۱- ۰۲
خوشه بار نوید ورزقان۴۴۵۵۳۷۲۴ورزقان اول جاده اهر
عسل ترابر آذربایجان۰۴۱۳۴۳۲۹۸۰۷جاده تبریز آذرشهر- شهرک صنعتی شهید سلیمی – جنب کارخانه شیرین عسل
فرآورده نفتی فروغ بارتبریز۳۴۲۱۵۲۹۹تبریز- جاده پالایشگاه- انبار نفت شهدای پخش تبریز
صدف بار تبریز۰۴۱۳۴۲۶۲۶۶۶تبریز پایانه بار تبریز ساختمان شرکت ها طبقه همکف غرفه ۱۲/۴
شمس بار بناب۰۴۱۳۷۷۲۳۰۱۰بناب خیابان باهنر بلوار مدرس
ترابر بستان آباد۴۳۳۳۵۲۰۳بستان آباد-میدان ۷تیرجنب پل سنگی
خودرانندگان باسمنج۳۶۳۴۴۸۳۳باسمنج- بلوار ستارخان- نبش راه روستای دیزج لیلی خانی
پیام بار مرند۴۱۴۲۳۷۲۳۱۸مرند- کیلومتر ۵ جاده جلفا روبروی صنایع خاک چینی ایران
هندلان میانه۵۲۲۳۸۱۰۰میانه خیابان هتل خیام خیابان نیروگاه
وحدت بار بناب۰۴۱۳۷۷۸۰۱۱۷بناب کیلومتر ۵ جاده بناب تبریز روبروی کارخانه شیفته بناب(عشایر)
اقتصاد بار تبریز۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۹-۰۲
شهریارتبریز۰جاده صوفیان- پایانه بار تبریز
صوفیانشهر۰۴۱۴۲۵۲۲۰۴۰جاده تبریز-صوفیان ، روبروی کوی مولانا
فرآورده های نفتی سرندترابر۳۴۲۱۵۰۵۲تبریز- خیابان پلایشگاه انبار نفت تبریز جنب ساختمان توزیع بار غرفه شماره ۱
سیمرغ ارونق۰۴۱۴۲۴۶۳۷۰۰آذربایجان شرقی سه راهی خامنه روبروی نساجی باربری سیمرغ ارونق
اطمینان بار شبستر۰۴۱۴۲۵۵۲۳۳۰نظرلو – اول خیابان امام – شرکت اطمینان بار نظرلو
ترابر خودرو تبریز۰۴۱۳۳۴۱۴۳۳۱ایلخچی خیابان امام جنب شهرداری ایلخچی
آذین یاشار۰۴۱۴۲۵۲۷۳۴۹صوفیان – روستای تازه کند
بهلولی۰۴۱۴۳۱۲۳۲۷۸مهربان جاده تبریز مهربان جنب کلانتری ۱۲ مهربان
ساحل بار۰۴۱۴۲۲۴۳۰۴۲مرند جاده قدیم جلفا نرسیده به ساری تپه
آذربونکر خسرو۰جاده صوفیان
جاده رانان شبستر۳۲۴۶۳۲۴۰جاده تبریز صوفیان-پایانه بار استان اذربایجان شرقی-قرفه شرکت حمل نقل جاده رانان شبستر
شمس بار مراغه۰۴۱۳۷۲۷۷۸۸۸آ.شرقی-مراغه جاده تهران روبروی پمپ بنزین شفق
نیما بار ترابر تبریز۳۲۴۶۳۴۵۲جاده تبریز صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۰۱-۰۵
محبت بارتبریز۳۲۴۶۳۲۸۸جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۰۷-۰۳
مهردادبارآذر۰۴۱-۴۳۳۱۲۸۸۵بستان آباد-روستای کردکندی
والفجر۰۴۱۴۲۰۲۲۱۸۱جلفا – خیابان تیمسار فلاحی – برویروی انبار مخابرات – شرکت والفجر جلفا .
فجرکندرود۰۴۱۳۶۳۰۴۹۲۱-۳تبریز کیلومتر ۱۰جاده تهران یک کیلومتر بعداز کافی شاپ وحید
آذریاشار۰۴۱۳۶۳۴۵۲۸۴باسمنج- خیابان امام خمینی- مجتمع اندیشان – غرفه شماره ۹
مهربار وحدت۳۲۴۶۳۲۹۷جاده صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۹
ترابر سهند ایرانیانمراغه-بخش مرکزی- دهستان قره ناز روستای ورجوی- خیابان شهید ذاکر کوچه باغات
خلیج فارس (تبریز)۱۱۱۱۱
بستان بارآذر
آبادان (صوفیان )۱۱۱۱۱۱۱
آذرپوشا۰۴۱۳۲۴۶۳۲۹۲تبریز = جاده صوفیان- گ ۱۷ پایانه بار تبریز غرفه ۱۰
تازه کند راه۳۲۴۵۵۱۷۴خسروشاه – تازه کند
اعتمادبارنظرلو۰۴۱۴۲۵۵۲۳۳۲روستای نظرلو از توابع شهرستان شبستر
وحدت عدل۰۴۱-۴۲۴۳۹۱۳۴شبسترجاده شبستر صوفیان بلوارولایت روبروی نمایندگی سایپا
اطمینان ترابرترک۰۴۱۵۲۳۷۲۱۱۷روستای ترک جنب پاسگاه انتظامی
میشوبارصوفیان۴۲۵۷۰۳۰جاده صوفیان تبریزپایانه بارتبریزغرفه ۲پلاک ۱۱
فرهنگ بارشبستر۴۲۵۲۷۰۷۷جاده تبریزصوفیان روبه روی کارخانه سیماصوفیان
خرم بارشندآباد۹۱۴۳۷۲۴۶۲۰آذربایجان شرقی شهرستان شبستر ۵ کیلومتری جاده صوفیان به شبستر
جهان بار کردکندی۰۴۱-۴۳۳۱۲۰۴۵بستان آباد-روستای کردکندی
آذربارمرند۰۴۱۴۲۲۴۰۰۱۶کلیومتر یک مرند بازرگان
سعادت تبریز۳۲۴۶۳۷۰۰تبریز جاده صوفیان پایانه بار تبریز ساختمان موسسات غرفه ۱۰
میلادشندآباد(باری )۰۴۱۴۲۴۸۲۳۶۰شندآباد- شهرک صنعتی- جنب پمپ بنزین
فرآورده های نفتی فتاح بار۳۴۲۱۵۲۴۱پالایشگاه تبریز-بخش توزیع بار-غرفه ۲
وایقان راه۰۴۱۴۲۴۷۲۵۲۵شبستر-روستای وایقان
جهان بار میانه۵۲۲۲۱۰۱۹میانه جاده ترانزیت سه راهی آوینلیق
جهان ترابر مراغه۰آذربایجانشرقی- شهرستان مراغه- جاده روستای علمدار- روبروی کارخانه آرد سپید
صوفی ترابر۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۲-۰۳
قطب بار تبریز۳۲۴۶۳۲۱۵جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه شماره ۶
جهان بار ترابر۳۴۲۵۸۹۱۱جاده صوفیان پایانه بار تبریز
آذر فجر شمس۰۴۱۳۲۴۶۳۶۳۳جاده صوفیان پایانه بار تبریز ساختمان جدید اداری طبقه همکف غرفه شماره ۰۲-۰۴
توحید شندآباد۰۴۱۴۲۴۲۸۴۸۰شبستر- نرسیده به سه راهی شندآباد-روبروی صافکاری چالاکی
آذرکوثراتحاد۰۴۱۴۴۲۲۸۸۷۶آذربایجان شرقی – اهر – کیلومتر یک جاده اهر تبریز
یاشارسعد۰۴۱-۳۶۳۰۷۵۲۱بستان آباد- سعدآباد-جاده تهران_۳۰۰متر بالاتر از کاشی تبریز
طالع طریق تبریز۰۴۱۳۲۴۶۳۲۱۶تبریز جاده صوفیان روبروی گمرک سهلان
سینا بار قره چمنقره چمن
پرستوبار تبریز۳۲۴۶۳۳۱۷جاده صوفیان – پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۱۴-۱۱
شبدیز ترابر میانه۰۴۱۵۲۲۷۲۹۲۲میانه-کیلومتر چهار جاده اختصاصی فولاد-شرکت شبدیز ترابر
رجحان راه۳۲۴۶۳۵۷۷پایانه بار تبریز طبقه اول غرفه ۱۲
خطوط بار باسمنج۳۶۳۴۲۰۱۷باسمنج- کوی گاراژداران- مجتمع اندیشان
حجت مراغه۰۴۱۳۷۲۷۴۳۷۱-۵مراغه مکائیل آباد ایستگاه تابلو
اطمینان اوجان۰۴۱-۴۳۳۳۲۰۴۵بستان آباد- سه راهی سراب اول بلوارآزادگان
آراز بار تبریز۰۹۱۴۳۱۸۸۵۴۰تبریز- جاده صوفیان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۸-۰۳
شایسته بار پروری۰۴۱۴۶۴۶۶۴۴۲شبستر شهر کوزه کنان جاده اصلی خروجی کوزه کنان به سمت تسوج ضلع جنوبی جاده اصلی پلاک ۷۶
فرآورده نفتی سهندیول مراغه۳۷۲۲۷۹۳۹مراغه – سه راه یوسف آباد پارکینگ شرکت نفت
فاخربار کوزه کنان۰۴۱۴۲۴۶۶۶۱۰آذربایجانشرقی شبستر کوزه کنان جنب بلوار امام خمینی
آزادی ۶۶ بستان آباد
بهروزبار تبریز۰۴۱۳۴۵۲۳۱۴۱گوگان – جنب کلانتری
امین بار شهریار۰۴۱۳۴۳۲۴۰۲۰ممقان. میدان سلمان فارسی
صوفیان بار۰۴۱۴۲۵۲۷۰۲۶جاده تبریز صوفیان-پایانه بار=غرفه شماره ۵ طبقه بالا
ساربان بار تبریز۳۳۳۱۸۷۸۸تبریز- دروازه تهران- نرسیده به هتل مرمر- داخل کاراژ عباسی
نصرکبیر تبریز۳۴۲۵۷۰۸۰تبریز- ابتدای جاده آذر شهر- روبروی تراکتورسازی- جنب بانک سپه
جهان ترابر سهند۰۴۱۳۲۴۴۵۵۱۷تبریز-خسروشاه – جنب پلیس راه جاده آخولا جنب خط راه آهن
باران تیکمه داش۳۰-۰۴۱۴۳۳۶۱۳۲۸آ.ش کیلومتر ۷۰ جاده قدیم تبریزبه تهران جنب کارخانجات فولاد تیکمه داش
وحدت خناوند۰۴۱۵۲۳۸۳۳۰۶میانه روستای خناوند
راهبانان تبریز۰۴۱۴۲۵۲۷۰۵۷صوفیان-سیمان صوفیان-جنب کارخانجات سیمان صوفیان-جنب انجمن رانندگان
رهبر مهرانرود۰۴۱۳۶۳۴۲۵۲۵جاده صوفیان- پایانه بار تبریز
فعال باربناب۰۴۱۳۷۷۲۴۸۲۸بناب خیابان شهید چمران روبروی میدان تره بار جنب بانک کشاورزی
آهک بارآذر۳۴۵۴۲۲۵۵آذرشهر جاده عجبشیر جنب کارخانه آهک هیدراته
امین بارتندرو۳۴۴۵۲۳۳۱جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۶-۰۲
شهاب ترابر۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۲۰-۱۱
امید بار تبریز۰۴۱۳۲۴۶۳۶۷۵تبریز کیلومتر ۱۵ جاده مرند ساختمان شماره اعلامبار غرفه ۰۴-۰۴
وحدت خودراننده۰۴۱۵۲۳۳۷۳۸۳میانه جاده ترانزیت نرسیده به سه راهی گلنگدر
شهرام ترابر تبریز۰۴۱۳۲۸۵۸۰۷۸تبریز جاده صوفیان جنب پلیس راه
کدخدائی۰ایلخچی
گل مهر هشترود۰۴۱۵۲۶۲۳۵۸۳هشترود-خیابان بهشتی شمالی-بالاتر از ترمینال هشترود
ساربان کندوان۵۲۳۷۲۰۳۶آذربایجان شرقی- شهر ترک- میدان معلم
مهران بار بستان آباد۰۴۱-۴۳۳۳۱۲۶۹بستان آباد-جاده ترانزیت روبروی ایران خودروی
سارنگ ترابر تبریز۳۴۲۴۶۱۶۱جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۵
حبیبی تازه کند۰۴۱۳۲۴۵۵۳۰۸خسروشاه – تازه کند
آذرظریف۳۴۳۱۱۰۰۱-۲تبریز ج کجاباد جنب درب سابق پتروشیمی تبریز
مهربارآذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۸۸۱۰آذرشهر – سه راهی گوگان
آذرسهند ترابر۳۲۴۴۳۷۱۰خسروشهر- کمربندی نرسیده به پادگان شهید قاضی
کامل تبریز۰۴۱۴۲۵۲۷۳۳۴صوفیان-جنب کارخانه سیمان صوفیان
فرآورده نفتی آذرسوخت تبریز۴۱۳۴۲۱۵۲۴۴پالایشگاه تبریز- محوطه پارکینگ انبار نفت شهدای پخش تبریز
اتحاد مهرانرود۰۴۱۳۶۳۱۰۲۵۰باسمنج جاده دیزج لیلی خانی ورودی روستا نرسیده به مخابرات
صنعت ترابر جام۰۴۱۳۴۳۲۸۲۰۰آذرشهر – شهرک سلیمی
فرآورده نفتی ستارترابرتبریز۳۴۴۱۸۸۷۳پالایشگاه تبریز- بخش توزیع بار
ایران هشترودبار۰۴۱۵۲۶۲۲۱۹۲آ.شرقی هشترود روبروی بازار هفتگی
معراج بار بستان آباد۰۹۱۴۱۳۱۳۴۵۹بستان آباد-کیلومتر ۷ جاده تبریز روبروی سیلوی سبلان
تبریز ترابر سهند۳۴۲۱۱۹۱۲۹جاده تبریز صوفیان روبروی گمرک سهلان پایانه بار تبریز غرفه ی شماره ۲/۲۰
خدمات خرده بار تبریز
آذراطمینان بار۰پایانه بار تبریز
فرآورده نفتی مبین بار تبریز۳۴۲۱۵۱۹۹پالایشگاه پارکینگ انبار نفت غرفه شماره ۶
تبریزبار رخش۴۱۳۲۴۶۳۴۶۴جاده صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۰۵-۱۵
فولاد بار تبریز۰۴۱-۳۳۴۶۷۴۶۳استان اذربایجان شرقی جاده تبریز آذرشهر-جاده جزیره اسلامی بعداز روستای سرین دیزج
شمس نو۰۴۱۳۴۳۲۶۵۶۲آذرشهر-به طرف تبریز-کیلومتر۵نرسیده به کارتن انصار
کشاورزان بار کوزه کنان۰۴۱۴۲۴۶۶۳۵۰شبستر – کوزه کنان خیابان یوسف آباد
اعتماد بهرمان۰۴۱۴۳۲۵۱۲۱۵آش سراب روستای بهرمان
بابک بارگلبارمیانه۵۲۲۷۳۱۶۵میانه- جاده اختصاصی فولاد- جنب شرکت شبدیز ترابر
پیام بار آذرشهر۰۴۱۳۴۲۳۶۴۳۰آذرشهر- گوگان روستای قراغیل روبروی مخابرات
سیمان بار تبریز۰۴۱۴۲۵۲۷۰۰۳تبریز کیلومتر ۳۳ ج صوفیان روبروی کارخانه سیمان صوفیان
جاوید بار میانه۰۴۱۵۲۳۳۲۹۳۹میانه- جاده ترانزیت – روبروی هواشناسی
وحدت بار ممقان۰۴۱۳۴۳۲۲۵۲۹ممقان خیابان امام روبروی مخابرات
طلا بار آذران۰۴۱۳۷۶۲۸۸۶۶عجبشیر میدان ولی الامر
آرمیتا ترابر سهند۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۵-۰۵
سحرجاده۰۴۱۴۲۴۷۲۷۲۷وایقان-ابتدای جاده نیروی هوایی
نسیم صبای تبریز۳۲۴۶۳۲۱۷جاده صوفیان
مرزین بار۰۴۱۴۲۰۲۲۶۴۴جلفا .خیابان تیمسار فلاحی .روبروی پادگان
تیزروشبکه۰۴۱-۴۳۳۶۲۱۳۶کیلومتر ۲جاده تیکمه داش به بستان آباد روبروی شهرک فولاد تیکمه داش
فدک بار بستان آباد۰۴۱-۴۳۳۹۳۲۳۹بستان آباد-روستای قره بابا
چمن دشت بار۰۴۱۳۴۵۴۲۲۶۰اذرشهر جاده عجب شیر روبروی کارخانه آهک هیدراته آذرشهر
فروغ سپهرآذربیلوردی۰۴۱۴۳۴۵۸۶۷۴شهرستان هریس ورودی شهرک صنعتی بیلوردی پایین تر از شرکت صبا موکت
قزل یول کیامکی۱۱۱۱۱۱آذربایجانشرقی جلفا منطقه ازاد ارس فاز یک خیابان نبش خیابان A۵
سعادت بارآذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۲۶۲۷آذربایجان شرقی-آذرشهر-خیابان امام خمینی(ره)-میدان نماز-روبروی پمپ بنزین-بنگاه سعادت
هدایت بارآذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۲۱۳۹آذرشهر سه راه مراغه
توحید تابان ملکان۰۹۱۴۱۲۱۳۳۴۵ملکان اتوبان ولایت روبه روی سپاه پاسداران
هادی بار باسمنج۰جاده صوفیان- پایانه بار تبریز-ساختمان شماره یک – طبقه اول غرفه شماره ۱۹-۰۳
ت ک خودراننده بستان آباد۰۴۱-۴۳۳۳۲۰۸۸بستان آباد-میدان ولایت
عادل باربونکرصوفیان۰۴۱-۴۲۵۲۷۰۶۴آذربایجان شرقی-جاده تبریز مرند-جنب کارخانه سیمان صوفیان- شرکت حمل ونقل عادل بار
عدل بار ملکان۰ملکان
امین ره آذرمهر۰۴۱۴۴۲۲۷۵۰۳آذربایجان شرقی – اهر – جاده ورزقان- روبروی ترمینال مسافربری
بهارشهابشهرستان میانه-جاده ترانزیت-جنب سردخانه ساراخ
پیمان آسوده بار۰۴۱-۳۲۴۶۳۲۵۱تبریزکیلومتر ۱۴ جاده صوفیان روبروی گمرک سهلان پایانه بار استان ساختمان شماره یک زیر زمین غرفه ۱
آذرآرای یاران۳۴۲۴۳۷۲۷جاده صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۰۷-۰۲
ره آورد فر صوفیان۰۴۱۴۲۵۲۷۰۴۴کیلومتر۲۰ جاده تبریز. صوفیان. روبروی کارخانجات سیمان صوفیان
بهنام دوزدوزان۴۳۱۴۲۳۸۷آذربایجانشرقی شهر دوزدوزان جاده سراب کیلومتر۱
امین بار تیمورلو۰۴۱۳۴۵۲۷۱۸۸تیمورلو
خطاط بار۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۹-۰۳
فرهان بار۰۴۱۳۳۴۱۷۱۳۵ایلخچی – پشت کارخانه ایران خودرو
حقیقت بارآذر۰۴۱۳۴۵۲۴۹۳۲گوگان روستای قراغیل
حماسه سازان
پیروزی جلفا۰۴۱۴۲۰۲۲۳۶۴جلفا – خیابان تیمسار فلاحی – روبروی انبار مخابرات-شرکت حمل و نقل پیروزی جلفا
جلفابار۰۴۱۴۲۰۲۳۲۰۸جلفا-خ تیمسار فلاحی-جنب پادگان نظامی
بهبار آذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۲۶۸۶آذرشهر خ شهیدمدنی شرکت حمل ونقل بهبار
سهندبار کردکندیبستان آباد – روستای کردکندی
شهاب تبریز۳۲۴۶۳۲۶۱جاده تبریز صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز – غرفه شماره ۱۳-۰۱
اعظم بار شبستر۰۴۱۴۲۴۳۹۱۰۱-شبستر بلوار بسیج ۱۰۰مانده به پمپ بنزین
وحیدبارشبستر۳۲۴۶۳۲۸۹جاده صوفیان پایانه بارتبریزغرفه ۰۳-۰۲
صبا راه صدرا۰۹۱۴۱۱۷۰۳۱۹تبریز جاده صوفیان روبروی گمرک سهلان پایانه بار ساختمان شماره ۲ غرفه ۱۵-۰۴
بقاراه آریا۰۴۱۳۴۴۷۶۸۶۱پایانه بار تبریز روبروی گمرک سهلان
شهریار باسمنج۳۶۳۴۳۲۳۲باسمنج- انتهای خیابان امام- بعد از پل
خوشه بارنوید۳۲۴۶۳۲۸۵تبریز-جاده صوفیان – پایانه عمومی بار تبریز ساختمان موسسات غرفه شماره ۳
تیزپر ترابر آذربایجان۳۲۴۶۳۲۵۲جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۲
سهند۴۱۳۲۴۵۲۳۸۵تبریز- کیلومتر ۱۹ جاده آذرشهر- نرسیده به پلیس راه- روبروی پنبه هیدروفیل
نسیم بار باسمنج۰باسمنج- جاده دیزج
نوربارتبریز۰۴۱-۴۳۳۳۳۶۷۲بستان آباد-کیلومتر ۳ جاده تبریز
توحید ممقان۰۴۱۳۴۳۲۲۰۵۵ممقان خیابان امام جنب میدان نماز
وحدت بار گاوگان۰۴۱۳۴۵۲۰۱۶۰گوگان – خیابان فردوسی – روبروی اداره پست
آخارباخار۳۲۴۴۲۴۱۸جاده تبریز آذرشهر-روبروی پادگان شهید قاضی طباطبایی-جنب باسکول قربانی
مهرانرود بارآذر۰۴۱-۴۳۳۱۲۰۶۰بستان آباد-روستای کردکندی
آسان بار ملکان۹۱۴۱۲۱۳۳۲۰ملکان- جاده روستای آروق – روبروی صنایع ذوب آهن شمال غرب
سنگین ترابرعدل۰۴۱۳۲۴۶۳۹۷۰تبریز جاده صوفیان پارکینگ شرکت سنگین ترابر عدل
فروغ ترابر تبریز۰جاده صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۱۴-۰۴
فرشته بار۰۴۱۳۷۶۳۱۶۴۳آ.شرقی عجب شیر جنب میدان تره بار
تکمیل بارمطمئن۰۴۱۳۴۲۴۵۵۶۳تبریز خیابان شریعتی جنوبی بالاتر از تقاطع پاستور بن بست ناهید پلاک ۴.۱
ایرانیان ترابر خسرو شاهی۰۴۱۳۲۴۴۳۶۵۲تبریز خسروشاه خیابان امام خمینی باربری ایرانی
آشنا ترابر بار خضرلو۰۴۱۳۷۶۴۴۰۳۵عجبشیر- خضرلو – جاده قدیم عجبشیر بناب
توحید باسمنج۳۶۳۴۲۲۲۵باسمنج- انتهای خیابان امام خمینی- چایکنار- جنب پل ستارخان
شرق صوفیان۰۴۱۴۲۵۲۷۰۲۰صوفیان-روبروی سیمان صوفیان
مهدی ران مرند۰۴۱۴۲۳۸۲۵۰۳مرند کیلومتر ۲۰جاده بازرگان جنب باسکول حسین زاده
آپاربارتبریز۳۴۲۵۰۸۱۸-۱۹جاده صوفیان – نرسیده به سیمان صوفیان – پایانه بار عمومی
پروازبار مرند۰۹۱۴۱۹۱۱۴۹۴ورزقان- روبروی شهرک صنعتی
قدس بار تبریز۳۲۴۶۳۲۵۳تبریز جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه ۳
شبستر ترابر۴۱۴۲۴۲۳۰۰۳آذربایجان شرقی شبستر جاده صوفیان جنب چوب بری پارس آذر
آبادان (تبریز)۱۱۱۱۱۱مجتمع تجاری کوثر پلاک۵۵۰
شایان ترابر قره آغاج۰۴۱۵۲۷۲۴۶۸۱-۵استان آذربایجانشرقی شهرستان چاراویماق – ۵کیلومتری شهر قره آغاج جاده میانه -میاندوآب روبروی روستای طالار
کبیر ترابر تبریز۰۴۱۳۴۴۲۴۰۹۲تبریز- فلکه راهآهن- جاده سنتو- جنب پمپ بنزین شنب غازان پلاک ۵۹
گروس صوفیان۰۴۱۴۲۵۲۳۰۰۹جاده تبریز- صوفیان , جنب کارخانه گروس
نوع بشری مراغه۰۴۱۳۷۲۷۳۷۵۹آ.شرقی مراغه بالاتر از میدان مادر روبروی مخابرات
بناب بار آذربایجان۳۷۷۳۹۶۹۲آذربایجانشرقی-بناب-میدان معلم
اوجان بارصفا۰۴۱-۴۳۳۹۳۴۰۵بستان آباد-روستای قره بابا
فردوس بار۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۸-۰۲
آذرزودکار۳۴۲۲۳۶۱۶آذرشهر – کیلومتر ۲ جاده عجب شیر – روبروی شرکت ره گستر
مرند راهبان۰۴۱۴۲۲۴۰۰۱۷مرندجاده خوی بازرگان جنب سه راهی پادگان
سالم بار۰۴۱۴۲۵۲۷۰۴۸جنب سیمان صوفیان
جهان بار بناب۰بناب -بالاتر از پلیس راه تبریز بناب – مجتمع صنعتی شهریار۲ – جنب معاینه فنی و کارخانجات خشکبار
ارم بار تبریز۰۴۱۳۶۳۷۸۵۸۵تبریز کیلومتر ۱۰ جاده تهران ۳۰۰ متر بعدازبستنی وحید دفترباریابی ارم بار تبریز
شفاف ترابر میانه۵۲۳۳۳۰۱۸میانه جاده راه آهن خیابان سیلو نرسیده به سیلو شرکت حمل ونقل شفاف ترابر
فرشته حقیقت۰۴۱۳۳۴۱۲۳۶۰ایلخچی – خیابان امام – روبروی مسجد ولیعصر
معین بار تیکمه داش۰۹۱۴۴۳۱۶۰۱۱بستان آباد -کیلو متر ۲ جاده تیکمه داش جنب کارخانه ریخته گری
شهرک بار بناب۰۴۱۳۷۷۶۸۰۰۱بناب جاده تبریز کیلومتر۷ روبروی انرژی اتمی
شاهمیر ترابر باسمنج۳۶۳۴۵۴۲۸باسمنج
حقیقت ترابر بستان آباد۰۴۱-۴۳۳۳۷۵۴۴بستان آباد جاده ترانزیت انتهای بلوار
چینی بار۰۴۱۴۲۲۳۶۶۳۳مرند جاده روستای ساری تپه روبروی خاک چینی ایران
معتبر۰۴۱۴۲۰۲۴۴۹۶جلفا .خیابان تیمسار فلاحی .روبروی پادگان
ک خودراننده سراب۴۳۲۲۴۱۰۲سراب جاده سراب تبریز جنب پمپ بنزین انقلاب اسلامی
ستاره بناب۰۴۱۳۷۷۳۵۳۶۴آ.شرقی-بناب ۵ کیلومتری جاده بناب -تبریز روبروی نیروگاه
سهند بار نظرلو۰۴۱۴۲۵۵۲۶۹۷شبستر نظرلو خ امام
شمس ترابر ممقان۰۴۱۳۴۳۲۶۷۵۴ممقان – میدان سلمان فارسی – جنب مدرسه شیرین عسل
ارک ترابر۳۴۲۱۹۷۷۷بلوار ملت – نبش کوی کابینت سازان
کیوان بار تبریز۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱۸
صدرا ترابر هشترود۰۴۱۵۲۶۲۶۵۱۵هشترود کیلو متر ۵ جاده هشترود به مراغه روبروی شهرک صنعتی پروفسور هشترودی
آذرتیزرو تبریز۰۴۱۳۲۴۶۳۸۸۱تبریز جاده صوفیان پایانه بار تبریز
ت ک خودراننده مرند۰۴۱۴۲۲۳۵۲۳۵مرند جاده خوی بازرگان نرسیده به سه راهی یامچی
امیربار(تبریز)۳۲۸۹۶۷۹۵جاده صوفیان جنب پل مایان شرکت حمل و نقل امیر بار تبریز
امیر کبیرباسمنجباسمنج- آخر بلوار ستارخان کوی کاراژداران شرکت حمل و نقل امیر کبیر باسمنج
آبادان (جلفا)۱۱۱۱۱۱۱۱۱
اطمینان آذرشهر
اطمینان سیلاب۰۴۱۳۴۵۵۳۳۷۶اذرشهر کیلومتر ۱۵ جاده عجبشیر روبروی کارخانه اهک
امید بار یونس۰۴۱۴۲۵۲۷۰۶۲صوفیان-جنب سیمان صوفیان
آراز بار چاراویماق۰۴۱۵۲۷۲۲۹۰۰آذربایجان شرقی – شهرستان چاراویماق – شهر قره آغاج – جاده میانه میاندوآب – روبروی روستای طالار
صبای میانه۰۴۱۵۲۳۳۹۹۴۵میانه جاده ترانزیت میدان دفاع مقدس
عدل بارشاهین۰۴۱۴۲۲۴۴۵۰۰مرند.جاده خوی بازرگان نرسیده به پل هوایی
شهباز۳۳۴۱۱۶۶۹ایلخچی خیابان امام موسسه باربری شهباز
ناقه آذر۰باسمنج- خیابان امام خمینی- مجتمع اندیشان – غرفه شماره ۱
طوفان گلبارتبریز۰۴۱۴۲۵۲۷۰۸۰جنب کارخانه سیمان صوفیان-شرکت طوفان گلبار تبریز
مهرآباد بار بناب۰اتوبان بناب مراغه – بعد از جایگاه دو منظوره علیزاده
سام ترابر ایلخچی۰۴۱-۳۳۴۱۲۶۵۹ایلخچی خیابان امام روبروی شهرداری پلاک ۱۰-۱۵-۵
آذین ترابر میانه۰۴۱-۵۲۲۹۸۱۲۳میانه – کیلومتر۲۵جاده میانه-زنجان پل بالشکندی ۳ کیلومتری جاده آقکند روبروی شرکت آذین گچ میانه
راهبار میانه۵۲۲۷۲۹۱۲-۱۵میانه جاده اختصاصی فولاد آذربایجان
راهیان ترابر میانه۵۲۲۷۳۰۲۲میانه – جاده اختصاصی فولاد آذربایجان
فرزانه بار تبریز۰جاده تبریز صوفیان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۵-۰۴
جلفاپیشتاز۰۴۱۴۲۰۲۵۶۱۴جلفا خیابان تیمسار فلاحی روبروی پادگان نظامی
پاینده بارساحل۰۴۱۴۲۴۹۲۲۳۵شهرستان شبستر- بندر شرفخانه- سه راهی علی بیگلو- جنب کارخانه پلی اتیلن کوثر
سجاد بار آذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۲۰۱۳آذرشهرخیابان امام روبروی کمیته امداد
فرآورده های نفتی یاشیل یول۳۴۲۱۵۲۱۱تبریز- بلوار پالایشگاه- محوطه پارکینگ انبار نفت شهدای پخش تبریز
مهربارآذر۳۶۳۴۷۲۹۹باسمنج- کوی گاراژداران- مجتمع اندیشان غرفه ۸
بزرگ توحید تبریز۳۲۴۶۳۲۵۶جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۶
اطمینان بار عجب شیر۰۴۱۳۷۶۴۷۲۳۴استان آذربایجان شرقی-شهرستان عجب شیر-روستای شیراز
زربار تبریز۰جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱۷-۱۱
چاراویماق۰۴۱۵۲۷۲۲۴۲۸شهرستان چاراویماق – شهر قره آغاج – بلوار ۲۹ بهمن – روبروی مدرسه شبانه روزی
آذرساحل باسمنج۳۶۳۴۶۹۰۲باسمنج- کوی گاراژداران- مجتمع اندیشان غرفه شماره ۳
افراشته بار مرند۰۴۱۴۲۲۳۸۸۳۳آذربایجان شرقی – مرند – یکان – خ کمربندی- خ مرند خوی – طبقه همکف
حمل و نقل حفاظ بار آذربایجان۰۴۱۳۴۲۴۹۲۲۳تبریز بلوار کارگر کوچه صفا بلوار ملت طبقه اول واحد غربی
رسا سپهر آذرشهر۰۴۱۳۴۳۲۳۰۸۳ممقان – خیابان شهید باهنر – جنب غذاخوری سیب
امیدبار(مرند)۰۴۱۴۲۲۴۱۸۰۰مرندکمربندی جنب موزائیک سازی خداداد
هادی بار میانه۰۴۱۵۲۳۳۳۳۲۶جاده اختصاصی فولاد اذربایجان روبروی درب باسکول شرکت حمل و نقل هادی بار
اطمینان ترابربناب۰۴۱۳۷۷۲۲۵۸۵بناب میدان امیر کبیر
میلاد ترابرتبریز۰تبریز- جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز
کاوه بار تبریز۰جاده صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۴
آراسته بارمسعود۰۴۱۳۶۳۴۲۱۴۱تبریز – باسمنج – بالاتر از اداره کشاورزی – پایانه اختصاصی آراسته بار مسعود
آذرشکوه میانه۵۲۲۳۶۰۰۰جاده ترانزیت روبروی هواشناسی شرکت آذرشکوه
آذر بار آذرشهر۰۴۱۳۴۲۲۳۱۰۶آذرشهر سه راهی گوگان
تعاونی حمل و نقل فرآورده های نفتی لوتوس سهند تبریز۳۴۲۱۵۴۹۳تبریز-جاده اذرشهر-جاده اختصاصی پالایشگاه -انبارنفت شهدای پخش تبریز-غرفه شماره ۸
اطمینان آذرکاران
ت ک خودراننده ممقان
نمایندگی هاگ بار تبریز۰۹۱۲۰۱۵۳۹۴۸سیلوی تبریز
گچ قافلانکوه۰۴۱۵۲۲۳۶۵۱۰کیلومتر ۲۵ جاده میانه – زنجان
هامونی
پیروز
اصلان ترابر یام مرند۰۴۱۳۲۴۲۴۹۰۱استان آذربایجانشرقی – کیلومتر ۵ جاده تبریز – صوفیان – روبروی پمپ بنزین شهریار
فاخرئ
جاوید
اتحادنو
اسلامی روستائ شیراز
نوع بشرئ مرند
سنگین ترابر آذربار
ایران بار کردکندی
میرعظیمی
کارخانجات تولیدئ زنوزغ۱۱۱۱۱۱۱
سالارتابان
اتحادیه ت روستائی هریس
به پخش (تبریز)۱۱۱۱۱۱۱۱
سنگ بارکاوه سودای مراغه
شمس بناب
تهران نو آذرشهر
علیزاده
عظیمی شبستر
عدل خضرلو
صنوبرآزادئ
وحدانی صوفیان
اتحادیه ت روستایی ملکان
آذرجهان۹۱۴۱۱۵۱۷۲تبریز – جاده صوفیان پایانه بارتبریز غرفه
اسلامی زیناب
سوسنگرد (صوفیان )
اطمینان تازه کند۰۴۱-۳۲۴۵۵۷۵۲خسروشاه-دهستان تازه کند روبرو باسکول پاشائی
گلشن یول ارونق۰۴۱۴۲۴۳۹۳۴۶شبستر -بلوار ولایت -محله مراد آباد ۲
عدل عجبشیر
ایران پیما
فیروزمیانه
نور
عصرنو
حامد دوزدوزان
اسلامی نبرین
آزاده گل تپه
ناصرئ
جمهورئ اسلامی (میانه )
آزادگان ترابر مهر گوگان
عدل تبریز
اخوان اهر
رعدگستر
اصلان ترابر
فیروزئ
خوشاب
رهسپار
کوهستان بار تبریز
پویامهرسهند
مرکزئ صوفیان
خسروشاهی
اطمینان نظرلو
امین بار
آزادگان (جلفا)
سعدئ ایلخچی
سام ترابر ایلخچی۰۴۱-۳۳۴۱۲۶۵۹اسکو-شهر ایلخچی-محله اما-خ شهید مدنی -بلوار امام
بستان
ارس بار
حیدربخش
ایران بناب
شمس مراغه
شهنازئ
نسیم بارجلفا
سعدئ آرام گسترایلخچی
خیام
میشوبار صوفیان
آزادگان (تبریز)
ایران تبریز
ایران شاهین
سایه پیمای تبریز۳۶۳۴۲۵۲۴باسمنج اول بلوار ستارخان
امین اهر
حافظ بارصوفیان
نوروزئ
ساوالان بار تبریز
تبریز
نعمتی
مرندئ
آردسازئ آذربنیاد
یاورپیام
اطمینان بستان آباد
اطمینان هشترود
جمهورئ اسلامی ایران (جلفا)
مولوئ تبریز
حبشی
صحرادیزل
وشمگیر۱۱۱۱۱
قدس عجبشیر
دوستان تبریز
آزادگان (نظرلو)
نیک روش ایلخچی
قدس نبرین
پیدایش فر
سرمدئ
جمهورئ اسلامی (صوفیان )
فرج پور
آراز بار چاراویماق۰۴۱۵۲۷۲۲۹۰۰شهرستان چاراویماق – جاده میانه به میاندوآب روبروی روستای طالار
خطاط بار
حبیبی خسروشهر
سیاحیان
اطمینان خضرلو
توحید تابان ملکان۰۹۱۴۱۲۱۳۳۴۵ملکان روبروی سپاه
کوثرنوش
ثمربار
گچ بستان آباد۱۱۱۱۱
اشرفی
راستی تبریز
یارئ
آنامیس بار(شعبه )
موسی جلیل
اتحادیه ت روستایی سراب
کشاورز
اتحادیه ت روستائی کلیبر
میهن تور
سودمند
اکبرئ الوانق
کامیونداران بناب
اتحادیه تعاون روستایی آذربایجان شرقی
زنوزئ
مرواریدبار
جمهورئ اسلامی ایران (تبریز)
اظهرئ باسمنج
منصورئ
ازادگان قراغیل۱۱۱۱۱۱۱۱
هدایت
ت رانندگان ترابرئ تبریز
اطمینان ملکان
میلاد تبریز
اتحادیه ت روستایی اهر
آذرحصین
اتحادیه ت روستایی میانه
سوسنگرد (جلفا)
اقبال سراب۴۳۲۲۰۵۴۲سراب خیابان امام بلوار توحید
نمایندگی پیام بار مرند۰محور جزیره اسلامی
شادرو
همیارئ مرند
اعظمی شبستر
رسالت
هدایت کشورتبریز
سونگون بار ورزقان
سازش بارتبریز
جنتی
طلائی
توحید زیناب
راه بردرضا
نویدبارکشاورزمیانه
برادران نبرین
تبریز ترابر سهند۰۹۱۴۴۰۵۲۵۶۹شهرستان تبریز جاده صوفیان روبروی گمرک سهلان -پایانه بار تبریز -ساختمان شماره ۱-غرفه ۲۰-۲-کدپستی۵۱۹۱۱۸۱۱۱۱
فردوسی ایلخچی
سهند بار ایلخچی
سعدئ تبریز
حقیقت قراغیل
هدائی
ارونق
عابدبارجلفا
اطمینان طسوج
عدالت طلب
ظهیر ترابر ایلخچی
عظیمی تبریز
زنو زنو
کیوان بار
برادران عبدالهی جلفا
فتاحی
سوسنگرد (تبریز)
شورائی
مسعودبارشبستر
اتحادیه ت روستایی شبستر
اطمینان (سراب )۴۳۲۲۲۴۵۵سراب کیلومتر۱/۵ جاده تبریز
عدل بارآذر مرند۰۴۱۴۲۲۴۰۸۰۸مرند.جاده خوی بازرگان
زمزم
نصرالهی
حاتمی
گندم وآرد (تبریز)
آزاده تبریز
جهان اتفاق
لوان تور
دوستان صوفیان
آزادئ شادآباد
اطمینان قراغیل
مولوئ تازه کند
محمدئ آذرشهر
سنگ کش مرند
شهریار ممقان
بزرگ ایران
میثاق فدک آذربایجان
اتحادیه ت روستائی مرند
صمدیان
هاشم زاده
جعفری
تندرو
وحدانی تبریز
برادران صفائی
اطمینان نیکی کندئ
عدل باربناب
اسلامی تیمورلو
خوئی
ت رانندگان ترابری جلفا
سپهربندرشرقی
اطمینان بارایلخچی
عیسی زاده
وحدت
اطمینان ملکان
موسوئ قره چمن
نارنجی
ساربان بارمرند۰۹۱۴۳۹۱۰۸۷۱مرند.جاده خوی.سه راهی روستای دیزج حسین بیگ
قزل بار
شمس ملکان
نجفی
اطمینان روستائ زیناب
کاظمی
عدالت بار تیمورلو
موسوی خاصه
افخمی
نصرکبیرصوفیان
ترانسپورت گاوگان
ساسان
بندرجلفا
جوادئ
کاوه سودای مراغه
توانا(تبریز)
حقیقت
قوریچائ
خانه سازئ ایرداک۱۱۱۱۱۱۱۱
مرکزئ تبریز
یول
متحدنور
رهبرئ
آزادگان (صوفیان )
اتحادیه ت روستائی هشترود
فخرایران
بقالی
حافظ تبریز
آزاد بار میثاق۳۲۴۶۳۲۵۷جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- غرفه شماره ۷
نایب ترابر ایلخچی۰۴۱۳۳۴۱۳۲۸۱ایلخچی – بلوار مستضعفان
صدیق نظرلو
رخش بارشایان
پیام تبریز
برادران شفاعت
پیمان تبریز
سازمان تعاون روستائی تبریز
پیک توشمانلو
فردوسی تبریز
حافظ بارتبریز
فتاح زاده
اتحادیه ت روستائی مراغه
اعتماد بار تبریز
اتحادیه ت روستائی حاجی آباد
حقیقت ایلخچی
برادران عبدالهی تبریز
میهن تبریز
مهدایران صوفیان
اظهرئ تبریز
روح الهی
توکلی عجب شیر
جمهورئ اسلامی (خواجه )
بابک کلیبر
ره آوردفرجلفا
مهدایران تبریز
اتحاد تندروکار
مددئایلخچی خیابان سپاه پائین تراز پارک ملت
سدادسیر
ت ک خودراننده صوفیان
قدس جلفا
صمیمی
مطلق ترابر زنوز
نصیرئ
نایبی
مهربانی فرحناک

لینک های پیشنهادی

اسکرول به بالا