سامانه حابار

باربری گرگان و لیست باربری +تعرفه حمل بار تا ۳۷%تخفیف

باربری گرگان

حمل بار از گرگان به تهران و باربری گرگان همراه با لیست باربری های گرگان + تعرفه خاور و خاور مسقف از مبدا گرگان به تهران و سایر شهرهای ایران .

حمل بار و اثاثیه منزل با نیسان و کامیونت مسقف از مبدا گرگان به شهرهای ایران و قبول بار برگشتی از همه شهرهای ایران به استان گلستان متصدی باربری خانم فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

باربری گرگان

باربری های گرگان شامل حمل بار با ماشین های سبک و سنگین می باشد که از وانت گرفته تا کمرشکن و ماشین های سنگین جز کارهای باربری می باشد.

اتوبار که کار خدمات با وانت و وانت نیسان و خاور می باشد. شرکت حمل و نقل که از خاور گرفته تریلی می تواند برای مشتری ماشین ارسال کند و بار مشتری را جابجا کند . در اینجا ما لیست وانت تلفنی و اتوبارهای گرگان و شرکت های حمل و نقل گرگان و لیست خرده بارهای گرگان را برای کاربران ارائه خواهیم نمود همراه با شماره تماس .

لیست اتوبارهای گرگان ( درون شهری )

نام اتوبارشماره تماسآدرس
کامیونت داران۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵گرگان – گرگان(حمل بار و اثاثیه منزل)
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
وانت نیسان تا انواع تریلی متصدی فرزانه
باربری و اتوبار ایران بار۰۱۷۳۲۴۳۵۴۰۵گرگان – گرگان

وانت تلفنی دشت بار
۰۱۷۳۲۱۷۷۵۰۰
گرگان، خیابان کاشانی نبش کاشانی ۲۹
وانت تلفنی نوین

۰۱۷۳۲۱۴۹۰۰۸

گرگران – گرگان
تدین بار۰۱۷۳۲۰۰۰۰۰۰گرگان- گرگان
حمل اثاثیه تهران گرگان۰۲۱۹۱۶۹۲۰۰۵تهران – نسیم شهر
بهمن بار ۰۱۷۳۲۱۵۷۲۷۰ روستای استرآباد جنوبی
ایمن بار ۰۱۷۱۰۱۷۱ گرگان -گرگان
صالح بار ۰۱۷۱۳۳۷۷۰۲۲ روستای نصرآباد

اتوبار داخل شهری

لیست شرکت باربری گرگان (برون شهری )

نام باربریشماره تماسآدرس
کامیونت داران
۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵حمل اثاثیه منزل و کالا – پوشش سراسری
اتوبار فرزانه
مهر بار صدیق گلستان۰۱۷۳۲۱۲۰۷۱۳گرگان- بلوار جرجان- کوی انقلاب روبروی انقلاب چهارم
نجات بار امین۰۹۱۱۱۷۸۱۹۱۳گرگان-کیلومتر۲ جاده گرگان-تهران، جنب شرکت لرد گاز کد پستی ۶۳۴۷۵-۴۹۱۹۱
شرکت حمل و نقل سبک سهیل بار کاسپین گرگان
۰۹۱۲۹۳۸۵۷۴۴
گرگان – کمربندی شرقی – میدانبار پیروزی ( میدانبار سبزی ) – انتهای میدان سمت راست۰

فجر صداقت بار گرگان
۰۹۱۱۱۷۱۱۴۴۲جاده گرگان- گنبد , کوچه گلدشت , جنب سالن پذیرایی سپهر

اعتمادبارگلستان
۰۱۷۳۲۶۸۴۹۷۶گرگان بلوار کمربندی ضلع غربی میدانبار انقلاب

فرآورده نفتی تک تازبارگلستان
۰۱۷۳۲۴۲۶۲۷۸استان گلستان شهرستان گرگان میدان شهید مفتح روبروی انبار شرکت نفت

فرآورده های نفتی همای گلستان
۰۱۷۳۲۴۲۹۶۴۴گرگان – میدان شهید مفتح – پاساژ عباسی

طبیعت بارگلستان
۰۱۷۳۲۱۷۹۵۳۹
گرگان -جاده – گرگان – علی آباد – جنب جاده نصر آباد

پیام تندرگرگان
۰۱۷۳۲۶۲۱۶۲۶کمربندی _ جنب میدان بار پیروزی

گرگان بارگستر
۰۱۷۳۲۳۱۳۲۷۱گرگان قرق روبرو پارک جنگلی

شیرین باردر حال بروز رسانیگرگان کیلومتر چهار جاده گنبد جنب کارخانه گالیکو

استرآباد بار گرگان
۰۱۷۳۲۶۲۲۰۶۹گلستان – گرگان – گمربندی گرگان جنب کارخانه یک و یک

دشت بار گرگان۰۱۷۳۲۱۷۷۹۵۱گرگان گیلومتر۴ جاده گرگان به گنبد سرخط گلدشت

عرفان بار گرگان۰۱۷۳۲۴۳۵۱۱۱گلستان گرگان کیلومتر۳ جاده تهران جنب شرکت لردگاز

تعاونی کمپرسی داران گرگان
۰۱۷۳۲۱۵۰۹۳۲گرگان جرجان جرجان ۱۵

شرکت حمل ونقل آبادان (گرگان)۰۱۷۳۲۴۴۰۰۰۵کمربندی سیلوی گرگان – شرکت حمل و نفل و خدمات دریائی آبادان

نصرفرگرگان
۰۱۷۳۲۴۷۰۵۰۱گرگان-بلوار هیرکانیا-روبروی ایراخودرو موحدی- گاراژمقصودلو

تعاونی کامیون داران گرگان
۰۱۷۴۴۲۵۸۷۲
کیلومتر ۱ جاده گرگان-ساری
تعاونی خاورداران گرگان
۰۱۷۱۴۴۲۵۸۷گرگان ک ۲ ج گرگان تهران مقابل

کیان بار گلستان
۰۹۱۱۱۷۷۸۷۰۷گرگان – کمربندی – جنب میدان بار پیروزی کد پستی ۴۹۱۳۹۵۳۶۶۲
تدین بار گرگان۰۱۷۳۲۱۷۱۷۱۷
۰۱۷-۳۱۳۰
گرگان، انتهای بلوار جرجان، نبش گاراژ خدایی
باربری تهران به گرگان۰۲۱۹۱۶۹۲۰۰۵
۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲
تهران -پاسانه مرکزی نسیم شهر
هاگ بار- شعبه گرگان

۰۹۱۱۹۶۶۳۶۲۹
استان گلستان- شهرستان گرگان-جاده گرگان به کردکوی روبروی شرکت تعاونی کامیونداران گرگان

تک جفت تریلی

خرده بارگرگان

نام تخلیه بار شماره تماس آدرس خرده بار
تخلیه بار وطن بار۰۱۷۳۲۱۵۵۵۵۵
گرگان ، چوب بری ، کوچه ((علی اصغرافسردل)) 
تخلیه بار عابدی۰۱۷۳۲۱۷۵۸۲۵گرگان – اوزینه – کوچه (کارگاه نجاری) 
تخلیه و بارگیری حسن نژاد
۰۱۷۳۲۶۲۶۱۰۰گرگان – شهرک دادگستری – کوچه (خاورداران)
تخلیه بار تیموری۰۱۷۳۲۴۳۳۲۴۶گرگان – کوی شهروند(شهیدرجایی) – خیابان رازی – خیابان شهید رجائی – ساختمان میدان بار
تخلیه بار سیاوش
۰۱۷۳۲۶۸۳۰۳۳گرگان ، جوادیه ، کوچه شهید پور بدری ۱۴ ، خیابان شهیدپوربدری ، طبقه همکف
تخلیه بار قائم
۰۱۷۳۲۶۸۸۶۸۵گرگان ، جوادیه ، کوچه ((صدیقه میر)) ، بلوار شهیدکلانتری ، طبقه همکف ،
تخلیه بار ولیعصر
۰۱۷۳۲۱۶۰۵۳۹گرگان ، چوب بری ، خیابان جرجان ۲۴ ، کوچه صفری ۴ ، طبقه همکف
دفتر تخلیه بار تجاری طاهریبلوار امام رضا جنب دانشگاه علوم پزشکی
تخلیه بار تجاری بسیط
گرگان – کوی جوادیه – کوچه راهنمایی و رانندگی – بلوار شهیدکلانتری – طبقه اول
اقتصاد نوگرگان – راه آهن – خیابان استرابادی[ش محمدحسین مقصودلو] – بلوار شهیدکلانتری – طبقه همکف
تخلیه و خدمات باربری غفاریگرگان – کوی خیام(شهرک میلاد) – کوچه خیام۱۴[میلاد۳] – بلوار خیام – طبقه همکف
تخلیه بار تجاری سیر و سفر
۰۱۷۳۲۶۸۳۲۵۷گرگان – کوی جوادیه – کوچه ((صدیقه میر)) – بلوار شهیدکلانتری – طبقه همکف
تخلیه بار تجاری مقسم
۰۱۷۳۲۱۵۷۰۲۳گرگان – اوزینه مرکزی – کوچه شهیدان حسینی۱۱[آبشار۱۲] – خیابان کاشانی۲۸[آبشار_اوزینه۲] – طبقه همکف
کار خرده بار حمل و جابجایی بار اعم از یک بسته تا چند کارتن که کمتر از یک وانت می باشد.
باربری نخجوان نیاوران

۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

باربری گرگان به تهران

حمل بار و اثاثیه منزل از گرگان به تهران و تهران به استان گلستان با ماشین های نیسان و خاور و کامیونت مسقف ویژه اسباب کشی کارگر در مبدا و مقصد با ارزان ترین قیمت همراه با بیمه تکمیلی بار .

تلفن تماس جهت رزرو و هماهنگی :

۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

تعرفه حمل و نقل از مبدا تهران به استان گلستان

ردیفتعرفه کامیونت تهران بهقیمت (تومن)
۱گرگان۲/۳۰۰/۰۰۰
۲گنبد کاووس۲/۷۰۰/۰۰۰
۳بندر ترکمن۲/۴۰۰/۰۰۰
۴علی آباد کتول۲/۶۵۰/۰۰۰
۵آزاد شهر۲/۶۰۰/۰۰۰
۶کردکوی۲/۶۰۰/۰۰۰
۷کلاله۲/۷۰۰/۰۰۰
۸آق قلا۲/۴۰۰/۰۰۰
۹مینودشت۲/۷۰۰/۰۰۰
۱۰گالیکش۲/۴۰۰/۰۰۰
۱۱بندر گز۲/۳۵۰/۰۰۰
۱۲فاضل آباد۲/۶۰۰/۰۰۰
۱۳گمیشان۲/۶۰۰/۰۰۰
۱۴سیمین شهر۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۵رامیان۲/۶۰۰/۰۰۰
۱۶خان ببین۲/۵۵۰/۰۰۰
۱۷مراوه ۳/۲۰۰/۰۰۰
۱۸دلند۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۹نگین شهر۲/۶۵۰/۰۰۰
۲۰سرخنکلاته۲/۴۵۰/۰۰۰
۲۱جلین۲/۴۰۰/۰۰۰
۲۲انبار آلوم۲/۵۵۰/۰۰۰
۲۳نوکنده۲/۳۰۰/۰۰۰
۲۴فراغی
۲۵تاتار علیا۲/۵۰۰/۰۰۰
۲۶سنگدوین۲/۷۰۰/۰۰۰
۲۷مزرعه (علی اباد)۲/۶۵۰/۰۰۰
۲۸نوده خاندوز۲/۸۰۰/۰۰۰
۲۹اینچه برون۳/۰۰۰/۰۰۰
تعرفه خاور مسقف از مبدا تهران به استان گلستان ۱۴۰۰

تعرفه وانت و نیسان و خاور از گرگان به شهرستان

از مبدا گرگان به :وانت پیکاننیسان وانت
ارومیه ۱۸۰۰۲۱۰۰
تبریز۱۶۰۰۱۸۰۰
اردبیل ۱۶۰۰۱۸۰۰
شیراز۱۸۰۰۲۱۰۰
اصفهان۱۵۰۰۱۷۰۰
کرج۹۵۰۱۲۰۰
ایلام۱۷۰۰۱۹۰۰
بوشهر۲۱۰۰۲۵۰۰
تهران۸۵۰۱۱۰۰
شهرکرد۱۶۵۰۱۹۳۰
بیرجند۱۵۰۰۱۷۰۰
مشهد۱۳۰۰۱۵۰۰
بجنورد۸۳۰۱۰۵۰
اهواز۱۹۰۰۲۴۰۰
زنجان۱۴۰۰۱۶۰۰
سمنان۸۵۰۱۰۵۰
قزوین۱۲۰۰۱۴۰۰
قم۱۲۰۰۱۴۰۰
سنندج۱۵۵۰۱۸۰۰
کرمان۱۸۰۰۲۴۰۰
کرمانشاه۱۶۰۰۱۹۰۰
یاسوج۱۷۸۰۲۱۰۰
گرگان (شهری)۷۰الی ۱۲۰۱۶۰الی ۲۷۰
رشت۱۱۰۰۱۳۰۰
خرم آباد۱۶۰۰۱۹۰۰
ساری۷۰۰۹۰۰
اراک۱۴۰۰۱۷۰۰
بندرعباس۲۱۰۰۲۸۰۰
یزد۱۵۰۰۱۹۰۰
ممکن است تعرفه باربری ها متغیر باشد . کمیسیون باربری لحاظ نشده است.

نرخ کرایه خاور تک جفت و تریلی از گرگان به شهرستان

از مبدا گرگان به :خاورتکجفتتریلی
ارومیه ۳۶۰۰۴۶۰۰۵۸۰۰۶۷۰۰
تبریز۳۳۰۰۴۴۰۰۵۱۰۰۷۲۰۰
اردبیل ۲۹۰۰۳۸۰۰۴۹۰۰۶۸۰۰
شیراز۴۴۰۰۵۷۰۰۶۸۰۰۷۷۰۰
اصفهان۲۷۰۰۳۷۰۰۴۹۵۰۶۸۵۰
کرج۱۹۵۰۳۳۰۰۳۸۰۰۴۶۰۰
ایلام۲۹۰۰۳۹۰۰۴۹۰۰۵۷۰۰
بوشهر۴۷۰۰۵۸۰۰۰۶۷۰۰۷۸۰۰
تهران۱۹۰۰۳۵۰۰۳۸۰۰۴۵۰۰
شهرکرد۲۱۰۰۳۶۰۰۳۹۰۰۴۶۵۰
بیرجند۴۸۰۰۵۶۰۰۶۷۰۰۸۵۰۰
مشهد۱۴۰۰۲۸۰۰۳۹۰۰۴۸۰۰
بجنورد۴۵۰۰۵۳۰۰۶۲۵۰۸۱۰۰
اهواز۴۲۰۰۵۶۰۰۶۷۰۰۷۵۰۰
زنجان۲۸۰۰۳۹۰۰۴۸۰۰۵۶۰۰
سمنان۲۲۰۰۳۵۰۰۴۵۰۰۶۴۰۰
قزوین۲۷۰۰۲۷۰۰۳۶۰۰۴۴۰۰
قم۲۸۰۰۳۸۰۰۴۷۰۰۵۵۰۰
سنندج۳۴۰۰۴۲۰۰۵۸۰۰۶۲۰۰
کرمان۴۶۰۰۵۴۰۰۶۰۰۰۷۵۰۰
کرمانشاه۲۶۰۰۳۴۰۰۴۶۰۰۵۵۰۰
یاسوج۳۴۰۰۴۶۰۰۵۷۰۰۷۲۰۰
گرگان (شهری)۴۰۰۱/۱۰۰۱/۴۰۰۱/۸۰۰
رشت۱/۹۰۰۲/۸۰۰۳/۸۰۰۴/۷۰۰
خرم آباد۱۸۰۰۲۷۰۰۳۷۸۰۴۳۰۰
ساری۱/۴۰۰۱/۹۰۰۳/۲۰۰۳/۶۰۰
اراک۲۷۰۰۳۶۵۰۴۵۰۰۵۱۰۰
بندرعباس۵۶۰۰۶۹۰۰۷۸۰۰۹۲۰۰
یزد۴۶۰۰۵۹۰۰۶۳۰۰۸۴۰۰
ممکن است تعرفه باربری ها متغیر باشد . کمیسیون باربری لحاظ نشده است.
باربری آنلاین
باربری آنلاین, باربری آنلاین نیسان, باربری اینترنتی, باربری انلاین بین شهری
حمل و نقل بار با تریلی
حمل و نقل بار با تریلی, باربری تریلی, شرکت حمل و نقل, شماره باربری سنگین
‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *