سامانه حابار

لیست شرکت های حمل و نقل بین المللی مشهد

اگر به دنبال شرکت های حمل و نقل بین المللی در مشهد هستید در جدول زیر شما می توانید لیست بیش از صد باربری بین المللی عضو و غیر عضو اتحادیه را مشاهده نمایید.

نامتلفنآدرس
آبا تمیم گیتی۰۵۱-۳۸۵۳۸۹۲۲مشهدبلوار جانباز خ جانباز۵ پ
۰ برج اداری مروارید ط۱۴ و۵
آبا گنج سینا۱۲۳۴۵۶مشهد
آبتین نبی آسیا۱۲۳۴۵۶مشهد
آتاترابراطلس۰۵۱۳۸۵۵۰۳۰۵-۹مشهد میدان شریعتی
مجتمع زیست خاور
ط۱۴ و۱۴۰۱
آتی ران۰۵۱۳-۸۴۵۴۷۷۸مشهد.کوهسنگی بین۲۵و۲۷
پلاک۳۳۱ واحد۱۱
آذرتاش توس۰۵۱-۳۸۵۵۷۰۰۷مشهد
آرتیمان ترابر توس۰۰۹۸۵۱۳۷۶۶۱۱۸۱مشهد- بلوار سجاد
پاساژ نگار ط ۴واحد
۴۰۱
آرشام ترابرتوس۰۵۱۳۸۳۸۱۴۴۵مشهد میدان تقی آباد
مجتمع اداری زیست
خاور ط۸ و۸۱۳
آروان تردد۰۵۱۳۷۶۶۹۴۵۵خراسان رضوی مشهد ابتدای بلوارجانباز ساختمان نیکا ط چهارم واحد۴۰۶
آریا ترابر توس۱۲۳۴۵۶مشهد
آریا رهبارپامیر۰۵۱-۸۳۱۱۴۵۰۳-۵مشهد امام خمینی ابتدای
کوچه پشت مجتمع اداری
مرمر ط۱۱ و۴
آسا برودت طوس۰۵۱/۳۸۳۸۱۴۱۱مشهد امام خمینی۲۸ برج مرمر ط۱۰ و۱۴
آسا ترابر شرق۰۵۱۳۷۶۶۴۱۳۱مشهد -بلوار جانباز شمالی - حدفاصل جانبازشمالی ۲ و ۴ - ساختمان هواپیمایی قطر - طبقه ۵ - واحد ۲
آسمان راه ایرانیان۰۹۱۵۵۱۳۵۰۱۵خراسان رضوی مشهد رضا شهر بلوار رضوی ۱۰ خاقانی۸ ط اول
آلتین ترابر خورشید۰۵۱۳۸۷۶۳۸۹۳مشهد بلوار پیروزی بین دهخدا و مولانا پ۲۸۳
ابرترابرطوس۰۵۱۳۵۰۲۴۰۳۴مشهد بین پیروزی۷۸ و میدان لادن پلاک۲۸ واحد۲
اترك بارخراسان۰۵۱۳-۷۶۶۰۱۸۲مشهد بلوار سجاد چهارراه بزرگمهر پاساژ پردیس ط۲ و۸
اخوان ترابر توس۰۵۱-۳۸۴۸۰۱۶۰مشهد
اریکا ریل شرق۰۵۱-۳۶۰۷۳۲۵۴مشهد بلوار سجاد خ بهارستان ۲ پلاک ۲ ط ۱ واحد ۴
اطلس سیرکسری۰۵۱-۳۶۱۸۰۵۱۹مشهد بزرگراه میثاق بلوار الهیه الهیه یک سه راه دوم
امیدرانان خورشید طلایی۳۷۶۸۹۸۳۸ مشهد ده دی خ آخوند خراسانی ۱۹ خ امام خمینی مجتمع تجاری اداری مرمر ط ۵ و۶
امین تارا۰۵۱۱ ۸۴۶۰۲۹۵-۸مشهد-خيابان سناباد-بين سناباد ۵۸ و ۶۰ ساختمان تارا طبقه چهارم واحد ۷
انجمن صنفی خراسان رضوی۸۷۹۵۳۳۵-۷میدان تلویزیون بزرگراه شهید کلانتری خ انوری بین انوری ۳و۵ پ ۲۲۲
ایران پویش خراسان۰۵۱۳۸۰۶۰مشهد سه راه ادبیات خیابان ابن سینا ۲/۳ ساختمان۴۶ ط اول واحد۴
بارمان ترابر۷۶۶۶۱۹۹مشهد بلوار فردوس مقابل استادیوم شهید بهشتی مجتمع تجاری سعید ط اول
بانی راه توس۰۵۱۳۸۵۵۷۴۸۱مشهد میدان تقی آباد مجتمع اداری زیست خاور ط۳ و۳۰۴
بهاترابرکیان۰مشهد آبکوه ۵ ساختمان تجارت سعدآباد ط۴ و۴۰۲
بهارترابرکیان۳۸۷۰۷۰۶۰مشهد بلوارتلویزیون کاوه۱ پ۲
بهرام ترابرشرق۰۵۱-۳۸۵۴۱۸۲۲مشهد خیابان خرمشهر بین خرمشهر۶و۸ ساختمان ۹۸ ط اول
بیسان ترابرپویا۰۵۱-۳۸۳۸۱۳۸۱۳مشهد م شریعتی مجتمع زیست خاور ط۹ و۹۰۷
پارت ترابر خراسان۰۵۱-۳۸۴۶۹۰۱۳-۱۵مشهد-خیابان سناباد- بین سناباد۴۶و۴۸ ساختمان۵۱۰ ط سوم
پارس پردیس ترابر۰۵۱-۳۸۵۳۹۶۷۰مشهد
پرتو پردیس طوس۴۴۲۸۷۷۶۸تهران صادقیه کوچه خسرو پلاک۲۰ ط اول
پویان مهر خراسان۳۸۸۴۳۰۳۷خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی - نبش پیروزی ۳۳/۲ پلاک ۱۱۳
پيمان ترابرمشهد۰۵۱-۳۸۴۳۶۹۱۳مشهد-خیابان احمدآباد ۲۱ پلاک۹
پیام کیهان توس۰۰۹۸۵۱۱۸۵۱۹۵۸۵چهار راه بی سیم خ ۴ بین ۳ و ۵ پ۱/۹۴
پیشتازترابرعصرخاوران۰۵۱ ۳۳۸۲۳۴۶۷مشهد شهرک عسکریه حاشیه میدان عسکریه پ۳.ط۲
پیک راهیان خراسان۰۵۱۳۳۸۲۲۴۷۰مشهد شهرک عسگریه خیابان احسان -احسان۱ پلاک۹
ترنم شرق۰۵۱۳۷۶۸۰۳۳۳مشهد بلوار سجاد بزرگمهر جنوبی ۲۲ پلاک ۵ طبقه اول
توسعه ترابری تات۰۵۱۳۷۶۶۴۰۶۳مشهد بلوارملک آباد خیابان فرهاد ۲۴ خیام جنوبی ۲۵ ساختمان ستاره ط۱ و۱۰۴
جهان ترابر ابریشم۰۵۱۳۷۶۲۴۸۷۵مشهد-بلوارسجاد بین چهارراه بهارو بزرگمهر پاساژ زمرد ط سوم و۱۱
جهان ریل آریا۰۰۹۸۵۱۱۷۶۶۳۳۳مشهد- خ سجاد بزرگمهر شمالی ساختمان ۱۱۰ ط ۳ و ۱۸
خاورزمين طوس۳۴۳۹۹۹۲-۵مشهدـ خيابان امام رضا ۷۶
خدمات بار گنج صبا۰۵۱-۳۷۶۶۴۷۸۱مشهد بلوار فردوسی ساختمان اسکان ط۴ واحد۱۵a
خدمات بارفرابری حرکت پارسیان۰۷۶-۳۳۴۵۳۱۹۳مشهد دستغیب ۲۸ فرهاد ۲۴ ساختمان هنر ط۴ و۲۴
خدمات هوايي سپيدبال اميد۸۴۳۳۷۲۲ - ۸۴۲۷۲مشهد - ميدان احمد آباد -نبش بخارائی
خليل بارطوس۰۵۱۳۸۴۴۳۱۰۷خیابان دکتر بهشتی - بین بهشتی ۴۱ و میدان کوشه ای ساختمان ۱۵۵ طبقه سوم واحد ۳۳
خیبر ترابر۰۵۱-۳۸۵۳۰۹۲۱مشهد
درفش راه توس۰۵۱۳۳۷۵۹۲۹۴مشهد انتهای بلوار مصلی حاشیه صدمتری بازارحافظ پلاک۲۳۶-۲۳۷
دستان گذر باد۸۵۱۳۴۸۵مشهد بلواراحمد آباد بلواررضا ط۲
دليران ترابرطوس۰۵۱-۳۸۵۴۹۶۹۹خراسان رضوی مشهد بلوارامام رضا امام رضا۴۶ پلاک۲
راشاکالابرآسیا۰۵۱۳۷۰۵۸۲۲۵مشهد میدان جانباز مجتمع پاژ ط هفتم و۷۰۷
رامین سعید شبکه۰۵۱-۳۸۱۱۴۴۸۴مشهد امام خمینی ۲۸ برج مرمر طبقه ۱۵ واحد۷
راه ترابران نگین آسیا۱۲۳۴۵۶مشهد
راه گشا كالا۰۵۱۳۸۷۸۶۱۷۷مشهد-رضاشهر-بولوار رضوی-بین رضوی ۸و۱۰ -پلاک ۱۳۸
راه نور سپهر۰۰۰۰مشهد چهارراه خیام
جنب مجتمع کامپیوتر
تک ساختمان۴۴۴
ط۴ و۱۲
رعدسیر شرق+۹۸-۵۱-۳۸۴۶۴۹۳۱مشهد خیابان سناباد۲۱.۲۳پلاک۲۵۷واحد۷
رهايش ترابرشرق۰۵۱-۳۲۲۱۷۴۴۲مشهد بلوار مدرس بین مدرس۱و۳ ساختمان خاتم ط۳ واحد۴۰
رهتاش توس۰۵۱-۳۸۴۴۳۰۸۰مشهد خیابان کوهسنگی ۳۰ پلاک۲۸
روشن مسیر پارس۱۲۳۴۵۶مشهد
ریل ترابرتوس۰۵۱۳۲۲۳۵۸۷۶مشهد -بلوارراه آهن نبش شهید کامیاب۱۰ پلاک۱۷۴
زرین ترابر آسیا۰۵۱-۳۸۵۳۸۹۲۹مشهد
زمین دریاترابرکیان۰۷۶۳۳۵۵۱۹۱۵مشهد بلوار الهیه الهیه۱ مقابل درب اتوبوسرانی ط فوقانی الکتریکی آذین
سامان کیهان یاس۵۱۳۷۶۳۱۲۲۶مشهد بلوار خیام خیام۲۳ پ۲۰۹
سانیار ترابران بار گنج۰۵۱۳۷۶۰۵۴۵۵مشهد بلوارسجاد نبش خ بزرگمهر جنوبی ساختمان سارسل ط۴ و۴۰۴
ستاره درخشان سپهر۰۵۱۳۸۷۶۸۳۵۱-۳خراسان رضوی مشهد ده دی امام خمینی ۳۰ مجتمع مرمر ط۷ و۱۳
ستاره طلایی آریا۰۵۱۳۸۱۱۴۵۱۷مشهد بزرگزاه میثاق اقدسیه
۱۰ جنب پایانه اتوبوسرانی
ط فوقانی
ستاره یاران زمین۰۵۱-۳۸۷۶۵۳۲۸مشهد رضاشهر بین رضوی ۱۱و۱۳ پلاک۶۵
سروش ترابر۲۲۳۷۲۸۰-۲مشهد خیابان دانشگاه دانشگاه۱۲ پ۲۰۷
سفیران جهان راه۰۵۱-۳۳۶۵۹۶۷۵مشهد بلوار۲۲ بهمن خ ۲۲ بهمن ۱۴ پلاک۳۲۰ ط۱
سلمان ترابر توس۰۵۱۱-۸۵۵۱۴۲۰مشهد- میدان تقی آباد مجتمع زیست خاور ط ۲ واحد ۲۰۹
سورناترابرشرق۰۵۱۳۶۰۶۶۱۲۱مشهد آزادشهر امامت۳۰پلاک۱۲
سی رود ریل شرق۰۵۱۳۷۰۵۸۱۸۳مشهد میدان جانباز برج
اداری یاژبلوکc و۶۰۸
سیرود شبکه۰۵۱۱۶۰۵۹۶۰۱مشهد بلوار آزادی نبش آزادی ۲۷ ش ۱۸۳
شبگيربارطوس+۹۸-۵۱۱-۷۶۱۹۰۰۱مشهد بلوارسجاد چهارراه بهار بهار۲ ساختمان بهار طبقه۳
شرکت ایلیا ترابر توس۰۵۱-۳۸۵۳۰۹۱۸مشهد
شرکت بین المللی پارسیران شرق۰۵۱-۳۸۴۴۳۶۳۷مشهد
شرکت بین المللی فردوس راه ترابر۰۵۱-۳۸۵۴۳۸۰۱مشهد
شرکت پرهام ترابر توس۰۵۱-۳۶۰۵۲۰۹۸مشهد
شرکت حمل و نقل بین المللی دنیاران طوس۰۵۱-۳۸۴۵۴۵۳۰مشهد
شهبادکویرایرانیان۰۵۱۳۸۵۵۰۰۱۸مشهد میدان شریعتی ،مجتمع زیست خاور طبقه ۱۲ واحد۱۲۱۴
فاراتیرترابر۰۵۱-۳۲۲۳۵۷۱۶مشهد خ چمران جنب بانک مسکن مرکزی
فرنود ترابر۰۵۱۳۸۵۳۹۳۰۵مشهد-خیابان امام خمینی۲۸ مجتمع تجاری مرمر طبقه ۱۵واحد۱۳
گنج جاده ابریشم۰۵۱-۳۷۲۳۷۷۶۷مشهد
ماهان فراتیر۱۲۳۴مشهد
محورشرق۸۰۷۸۸۱مشهد- انتهای بولوار
جانباز از سمت بولوار آزادی
مجتمع قائم- پلاک ۱۲
طبقه ۲ واحد ۲
مدیران حمل پارس۰۵۱۳۶۰۱۶۵۹۵مشهد بلوار وکیل آباد - دانش آموز دانش آموز۱ پ۲۶۴ و۲
مسیر طلایی پارسیان+۹۸-۵۱-۳۷۶۶۶۷۵۶مشهد بلوار سجاد خیابان بزرگمهر جنوبی ۲۲ پلاک۵ واحد۲۰۲
مشاهیر شرق۰۵۱۳۸۵۵۱۸۰۰مشهد میدان شریعتی مجتمع تجاری زیست خاور ط۶ واحد۶۱۵
مهدی خرم ترابر۰۵۱-۳۸۱۱۴۴۹۳مشهد خ امام خمینی ۲۸ برج مرمر ط۱۲ و ۱۱
میچکاترابرشرق۰۵۱-۳۷۲۹۸۱۴۶مشهد خیابان ابکوه جنب پمپ بنزین سعداباد ساختمان سعداباد ط ۱
میشکا کاروان آسیا۱۲۳۴مشهد
ناسارترابر۰۵۱۱۸۴۳۰۸۰۲۰
نایب ترابرطوس۵۱۳۴۶۴۳۸۴-۵مشهد بلوار احمد آباد
حدفاصل بین بلوار رضا
و بلوار طالقانی مجتمع
تجاری قسطنطنیه ط۲ واحد۱۰۴
نجیب ترابر۱۲۳۴مشهد
نگارترابراطلس۵۱۳۶۱۴۴۴۲۷-۸مشهد، بلوار جانباز، تقاطع فرامرز عباسی، مجتمع کیان سنتر۲، طبقه ی نهم، واحد ۹۱۱
نوند۰۵۱۳۸۵۳۲۰۹۵مشهد خیابان فدائیان اسلام ۱۳ ساختمان کاملان ط سوم واحد۵
واگن بار آسیا۰۵۱-۳۷۶۶۴۰۳۴مشهد- بلوار سجاد-حد فاصل بزرگ مهر جنوبی ۱۰-۱۲ پلاک ۴۸
کاروان بدخشان+۹۸۵۱۳۴۴۴۳۲۲lمشهد-خیابان جمهوری .جمهوری ۱۳ نبش خبیری۱۹ پلاک ۱۸ طبقه اول
کارکیا ستاره امید۰۵۱-۳۷۶۸۲۱۲۸مشهد-بلوار خیام-خیام ۱۰
خیابان زنبق-مجتمع تجاری
زنبق-طبقه ۳-واحد ۵
کالا گذر پارس۱۲۳۴مشهد
کوشاترابر توس۰۵۱۳۸۸۴۶۸۷۱مشهد.بلوار هاشمیه بین هاشمیه ۳۱و۳۳ ساختمان خلیج فارس ط۱ واحد۳
کولاک ترابر طوس۰۵۱-۳۷۶۶۲۴۳۳مشهد
کیا مهر ترابر۰۵۱۳۸۱۱۴۲۸۰مشهد خیابان امام خمینی - سه راه دارایی - مجتمع اداری مرمر - طبقه ۱۲ واحد ۳
کیان دریای ایرانیان۳۸۳۸۱۱۰۰-۱۲۰۰خراسان رضوی مشهد
مقدس میدان شریعتی
مجتمع اداری زیست
خاور ط۱۲واحد۱۲۱۴
کیان راه ترابر سپهر۰۵۱-۳۶۱۱۱۱۱۷-۹مشهد بلوار استقلال بین استقلال ۲و۴ پلاک۲۲/۱ ط دوم
لیست شرکت های حمل و نقل بین المللی مشهد

لینک های مرتبط

شرکت حمل و نقل بانی راه توس

کلیه فرآورده های نفتی صادراتی و ترانزیتی :
حمل جاده ایی : از انبارهای شرکت ملی نفت ایران و نیز کلیه مبادی بارگیری در اقصی نقاط کشور
حمل ریلی : از راه آهن های مجاز گمرکی نظیر اینچه برون به بندرعباس

به صورت داخلی و سنگ بست به مقصد کشور تاجیکستان به صورت خارجی
حمل ترکیبی : دریایی از کشورهای مختلف اعم از ترکمنستان و روسیه ورود

به بنادر گمرکی کشور ایران از قبيل بنادر فریدونکنار ،
امیر آباد نکای انزلی و نوشهر و حمل زمینی به مقاصد کشورهای عراق ، افغانستان و امارات
حمل گاز مایع ( LPG ) : از پتروشیمی اراک ، آبادان و ..

به مقاصد کشورهای افغانستان و پاکستان

یک نظر

  • شرکت شاهان تجارت با بهره‌گیری از انواع وسایل نقلیه مدرن و تخصص‌های فنی، به عنوان یکی از نمایندگان برجسته در حوزه حمل و نقل بین المللی مشهد شناخته می‌شود. این شرکت توانسته با ایجاد پل ارتباطی مستقیم با کشورها و مناطق مختلف، کالاهایی از جمله زعفران، آجیل، کاشی و سرامیک، سیمان، میلگرد، گوگرد، خشکبار، میوه و سیفوجات، قیر و سنگ را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند.
    ۰۹۱۵۱۰۶۰۹۷۰
    ۰۹۱۵۴۶۰۰۲۵۴

    شاهان تجارت در زمینه حمل و نقل ریلی مشهد با ارتباطات نزدیک با کشورهای قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و دیگر مناطق، شرکت شاهان تجارت به عنوان یکی از انتخاب‌های اصلی در زمینه حمل و نقل ریلی شناخته می‌شود. این شرکت با تخصص و توانایی در ارائه خدمات حمل و نقل از مبدأ تا مقصد، تضمینی برای امنیت و به‌موقع بودن انتقال کالاها فراهم می‌کند. ۰۹۱۵۱۰۶۰۹۷۰
    ۰۹۱۵۴۶۰۰۲۵۴

  • نظرات بسته شده است.