سامانه حابار

هزینه جابجایی اثاثیه منزل ۱۴۰۳

تعرفه حدودی حمل اثاثیه منزل و کالای اداری به صورت بارگیری می باشد
اندازه جابجاییتعداد کامیونتتعداد نیروهزینه جابجایی
آپارتمان ۶۰الی ۸۰متری۱۳۹۰۰هزار تومن
وسایل دفتر۱۲ الی ۳۹۰۰
خانه ویلایی۱ الی ۲۳۹۰۰ هزار تومن
آپارتمان ۹۰ الی ۱۱۰ متری۱کامیونت ۶متری۴۱/۲۰۰هزارتومن
آپارتمان ۱۲۰ الی ۱۸۰متری۲۵الی ۶۱/۵۰۰
آپارتمان ۱۸۰ الی ۲۵۰ متری۲الی ۳۶الی ۸۲/۵۰۰
آپارتمان ۲۵۰ به بالا۳الی۵۸الی ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰
وسایل دانشجوییاشتراکی یا وانت و نیسان۲۶۰۰
وسایل اداراتبستگی به حجم وسایل داردتوافقیتوافقی