سامانه حابار

لیست باربری های نجف آباد

نام باربریشماره تماسآدرس
بارانداز۳۱۴۲۵۵۲۳۳۴نجف آباد جاده تيران كيلومتر۵ پايانه بار
سامانه حابار۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵
۰۲۱۹۱۶۹۲۰۰۵
قبول بار برگشتی با ماشین های سبک و سنگین از استان اصفهان به تمام نقاط کشور
گلدشت نجف آباد۰۳۱۴۲۲۳۴۰۲۰گلدشت – خيابان معلم – مابين خ حافظ و سعدي – شركت باربري گلدشت نجف آباد
ساروج كالاي سپاهان۰۳۱۴۲۲۶۰۶۸۵نجف آباد، منطقه مهردشت، بين حسين آباد و هسنيجه، كارخانه سيمان ساروج
امانت بار۰۳۱۴۲۵۵۲۶۳۲نجف آباد – كيلومتر ۵ جاده تيران – پايانه بار نجف آباد – غرفه ۵
ممتاز بار نجف آباد۰۳۱۴۲۵۵۲۳۶۰نجف آباد – كيلومتر ۵ جاده تيران – پايانه بار نجف آباد – غرفه ۹
ناصر دهق۰۳۱۴۲۲۷۲۴۵۴استان اصفهان-شهر دهق-ميدان سپاه-پلاك ۱
آرمان مهر علويجه۰۳۱۴۲۴۱۲۳۳۷علويجه-ابتداي اتوبان شهيد بهشتي
رخش بار نجف آباد۰۳۱۴۲۵۵۲۵۴۹نجف آباد-جاده تيران-جنب اداره راه وترابري-پايانه بار-غرفه۱۰
رفاه نجف آباد۰۳۱۴۲۵۵۲۶۱۰نجف آباد – كيلومتر ۵ جاده تيران – پايانه بار نجف آباد – غرفه ۸
حماسه۰۳۱۴۲۵۵۲۷۷۷كيلومتر ۵ جاده تيران جنب اداره راه و ترابري
پديده بار چهلستون۰۳۱۴۲۵۵۲۹۱۶كيلومتر۵جاده نجف آباد تيران مجتمع پايانه بار
توحيد بار نجف آباد۰۳۱۴۲۵۵۲۸۴۸نجف اباد كيلومتر ۷ جاده تيران جنب اداره راه غرفه چهار
تعاوني كاميونداران نجف آباد۰۳۱۴۲۵۵۲۲۰۹نجف آباد كيلومتر۵ جاده تيران پايانه بار نجف آباد غرفه۷
گسترش بار نجف آباد۰۳۱۴۲۵۵۲۵۹۹نجف آباد جاده تيران – جنب اداره راه و ترابري
گلبهار نجف آباد۰۳۱۴۲۵۵۲۵۸۴نجف آباد – كيلومتر ۵ جاده تيران – پايانه بار نجف آباد – غرفه ۲
اسلامي نجف آباد۰۳۱۴۲۵۵۲۵۱۹نجف آباد – پايانه بار- غرفه ۳
روان راه علويجه۰۳۱۴۲۴۱۵۰۲۶علويجه روبه روي شهرك صنعتي علويجه – شهرك صنايع كارگاهي كاوه
آرمان مهر علويجه۲۳۳۷عليوجه خيابان شهيد دكتر بهشتي
اميد بار نجف آباد۰۳۱۴۲۵۵۲۳۳۲نجف آباد مجموعه كارگاهي حاجي آباد خ ورودي پايانه باربري
آريا بار پاسارگاد۰۳۱۴۲۴۱۵۰۳۶علويجه شهرك كاوه فاز ۴ پلاك۱۵
زاينده ترابر سپاهان۰۹۱۳۱۰۴۲۰۳۱نجف آباد، ورودي شهرك صنعتي نجف آباد ۲
رهشاد(نجف آباد)۲۶۶۷۸نجف آباد خ امام صد متر پائين ت

هزینه باربری در نجف آباد

باربری آنلاین
باربری آنلاین, باربری آنلاین نیسان, باربری اینترنتی, باربری انلاین بین شهری

مطالب مرتبط