سامانه حابار

لیست همه باربری های بیرجند

لیست باربری های بیرجند و استان خراسان جنوبی را شما کاربران گرامی می توانید در جدول پایین ببینید . به زودی لیست اتوبارها هم اضافه خواهد شد.

اتوبار فرزانه۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
پایانه مرکزی
نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
اطمينان (سرايان )۰۵۶۳۲۹۰۴۳۴۳خراسان جنوبي شهرستان سرايان شهرك صنعتي
ت ك قائن۰۵۶۳۲۵۲۵۰۷۰قاين حاشيه جاده سنتو
ياسين بار بيرجند۳۲۳۱۹۰۳۲كمر بندي جاده زاهدان پايانه حمل ونقل
خليج فارس (بيرجند)۵۶۱۲۳۱۹۰۳بيرجند كمربندي جاده زاهدان پايانه باربري
كوير پيما امير۰۵۶۳۲۶۳۵۴۲۷استان خراسان جنوبي - شهرستان نهبندان - دهستان ميغان - روستاي ميغان
شفيع قائنات۳۲۵۲۱۳۷۳شهرستان قاين-جاده قاين بيرجند --روبروي نيروگاه برق-پايانه بار
شركت باربري مواد نسوز سنگين بار بيرجند۰۵۶۳۲۴۱۳۷۳۵شوسف جنب باربري مرواريد ابتداي جاده ذهاب
جهان بار بيرجند۰۵۶۳۲۳۱۹۰۰۷كيلومتر ۲ جاده بيرجند زاهدان - بعد از ميدان فرودگاه - پايانه بار بيرجند
فرآورده نفتي كوير پيماي بيرج۳۲۲۱۰۳۵۳بيرجند - خيابان جمهوري اسلامي - حدفاصل جمهوري۷/۹ - پلاك۴۶۲
گلبانگ ترابر شرق۰۵۶۳۲۳۷۱۲۰۱-۰۲پايانه بار بيرجند
قهستان۰۵۶۳۲۵۲۴۲۵۶قاين پايانه حمل ونقل
فرآورده نفتي شتاب سوخت۰۵۶۳۲۲۱۴۹۷۹خراسان جنوبي-بيرجند-خيابان جمهوري نبش جمهوري ۱۱ طبقه بالا پلاك ۴
ساربان نهبندان۳۲۶۳۳۶۰۱نهبندان - روستاي چاهداشي -جنب مجتمع خدماتي رفاهي نگين كوير چاهداشي
يلدا بار بيرجند۵۶۳۲۳۵۰۲۶۳بيرجند - پايانه بار
الماس ترابر طبس۰۵۶۳۲۸۲۲۰۵۸طبس -كيلومتر ۵۵ جاده طبس ديهوك
طلاي كوير طبس۰۵۶۳۲۸۳۳۴۴۵طبس بلوار شهيد عباسپور كيلومتر ۲جاده محمد آباد
فرآورده نفتي كوشاپيماي خراسان۲۳۲۲۲۸۸۸۹خراسان جنوبي - بيرجند - خيابان جمهوري اسلامي - مقابل شركت نفت - پلاك ۴۴۰
مشعل بار۰۵۶۳۲۱۲۳۴۵۰اسديه بلوار كارخانه قند قهستان
شركت تعاوني حمل و نقل كاميونداران بيرجند۳۲۳۱۹۰۳۶كمربندي زاهدان - پايانه حملونقل بار - غرفه ۳
جاده رانان شايا۳۲۵۳۳۰۳۳محور بيرجند قاين كيلومتر ۵ روبروي كارخانه سيمان
مسعود پيمان۰۵۶۳۲۳۱۸۰۵۴بيرجند پايانه بار غرفه اول
اتحادسربيشه۳۲۶۶۲۲۵۶سربيشه حاشيه جاده سنتو روبروي پمپ بنزين
استقلال (نهبندان )۰۵۶۳۲۶۲۳۵۵۵نهبندان - ابتداي جاده شهداد - پايانه حمل و نقل كالا شهيد شوشتري - غرفه يك
متفق سربيشه۰۵۶۳۲۶۸۵۷۱۱كيلومتر ۱ جاده درح
شبروان نهبندان۵۶۳۲۶۲۶۱۴۸خراسان جنوبي شهرستان نهبندان پايانه شهيد شوشتري اتاق سوم
گلشن سير۳۲۸۲۲۰۴۷استان خراسان جنوبي شهرستان طبس ابتداي جاده دشتغران
بهمن بار حميدطبس - ابتداي جاده دشتغران
بهار طبس۰۵۶۳۲۸۲۳۲۰۴استان خراسان جنوبي شهرستان طبس گلشن خيابان دشتغران جنب باسكول حقيقت شركت حمل ونقل باربري بهار طبس
رسالت بيرجند۳۲۳۱۸۰۵۶كمربندي زاهدان پايانه حمل و نقل
ستاره درخشان سرايان۰۵۶۳۲۸۸۶۰۶۵خراسان جنوبي شهرستان سرايان ميدان شهداء
اعتماد كار۰۵۶۳۲۵۲۵۵۶۶قاين حاشيه جاده سنتو
فرآورده نفتي جاده پيماي بير۳۲۲۳۳۳۷۷خراسان جنوبي - بيرجند - خيابان جمهوري - جمهوري۱۱ - پلاك۶
وحدت (قاين )۰۵۶۳۲۵۲۵۲۵۸قاين حاشيه جاده سنتو
ياسمن قائنات۰۵۶۲۳۲۵۲۶۲۲۲قاين حاشيه جاده سنتو
اقبال بار طوس۳۲۷۲۲۹۷۰فردوس خيابان شهيد صبوري حاشيه فلكه
زرين باربيرجند۳۲۳۱۸۰۵۱بيرجند - كمربندي شهيد كلانتري پايانه بار - غرفه ۶
بانيان ترابر شرق۰۹۱۵۱۶۱۱۴۵۶بيرجند-پايانه بار
شركت حمل و نقل داخلي روشن ترابركالاي آيسك۰۹۱۵۱۳۴۲۳۳۲آيسك - كيلومتر ۳ جاده آيسك به فردوس
بيرجند بار۳۲۳۱۹۰۳۵بيرجند پايانه باربري
توكل بار فردوس۳۲۷۴۳۱۱۰فردوس بلوار آيت الله فردوسي پور جنب پمپ بنزين
سعادت ترابر طبس۰۵۶۳۲۸۲۱۶۳۱روبه روي پليس راه دشتغران-شركت حمل و نقل سعادت ترابر طبس
شركت تعاوني حمل و نقل فرآورده هاي نفتي رعد ترابر اتحاد باقران۰۹۱۵۵۶۱۸۲۰۵بيرجند - كيلومتر ۵ جاده بيرجند مشهد - نرسيده به روستاي دستگرد
شوكت ترابر خراسان جنوبي۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۲بيرجند- پايانه باربري
شركت حمل و نقل فرآورده هاي نفتي نفت ترابر قهستان۰۵۶-۳۲۲۲۹۳۳۷بيرجند - ابتداي جاده مشهد - جنب انبار نفت بيرجند
ستاره كويرسه قلعه۵۳۵۸۲۶۳۷۳سه قلعه خيابان معلم
قاينات۰۵۶۳۲۵۲۳۱۷۰قاين حاشيه جاده سنتو
حقيقت ترابر باقران۰۵۶۳۲۳۱۰۰۸۵بيرجند - كيلومتر ۱۸ محور زاهدان - پايانه بار
نگين سير نهبندان۰۵۶۳۲۶۲۶۱۴۷جاده چاهداشي پايانه شهيد شوشتري
سمافا۳۲۶۲۶۱۴۹پايانه شهيد شوشتري
صداقت بار طبس۰۵۶۳۲۸۵۳۹۵۰خراسان جنوبي-عشق آباد-كمربندي -جنب اورزانس۱۱۵
طلابار طبس۰۵۶۳۲۸۲۳۴۴۰استان خراسان جنوبي - شهرستان طبس - بلوار شهيد عباسپور
شركت حمل و نقل داخلي كالاي ارشد ترابر سرايان۰۵۶-۳۲۹۰۷۳۶۶شهر سرايان، محله دروازه پايين ، كوچه ((فرعي مجتمع فولادشكن)) ، بلوار صنعت ، پلاك ۰ ، طبقه همكف
فرامرز سير كوير۰۵۶-۳۲۲۵۵۳۳۷خراسان جنوبي -بيرجند-شهرك صنعتي-فاز۳-بلوارپويندگان غربي-جنب صنايع كاشي فرزاد
مرواريد (شوسف )۰۵۶۳۲۶۰۳۵۵۰شوسف - حاشيه جاده سنتو - ابتداي جاده ذهاب
اژدر بار طبساستان خراسان جنوبي - شهرستان طبس- بلوار شهيد عباسپور
پيمان قاين۳۲۵۲۳۹۸۱خراسان جنوبي قاين - جاده سنتو- روبروي نيروگاه گازي-پايانه بار قاين
اتحاد سربيشه (بيرجند)۳۲۳۱۹۰۳۸بيرجند جاده كمربندي مقابل فرودگاه پايانه حمل كالا غرفه شماره ۷
رباط خان طبس۳۲۸۳۸۹۹۹طبس-روستاي رباط خان
تدبير ترابر خوسف۰۵۶۳۲۴۰۷۲۹۷بيرجند- كيلومتر ۲۵ جاده بيرجند خوسف
پيمان بار بيرجند۳۲۳۵۰۲۶۳كيلومتر ۷ جاده بيرجند به كرمان
طاقان بار۰۹۱۵۱۶۳۸۸۳۶اسديه
رهي بار خاوران۳۲۲۱۲۹۷۷پايانه بار بيرجند
عدالت (بشرويه )۳۲۷۸۸۰۸۴بشرويه بلوار انقلاب انقلاب ۴كوچه شهيد جهانطلب
آبادان (بيرجند)۵۶۱۲۳۱۸۰۵كمربندي جاده زاهدان پايانه حمل ونقل غرفه شماره ۶
نويد انصار۰۵۶۳۲۵۲۷۰۳۰قاين - جنب پارك جنگلي - پايانه بار
بشرويه بار۳۲۷۷۴۲۲۰بشرويه ميدان بسيج
راهيان كوير۳۲۸۴۲۵۲۴ديهوك - بلوار شهيدرفيعي روبروي جهادكشاورزي
پرستو۰۵۶۳۲۳۱۹۰۰۴بلوار فرودگاه پايانه حمل ونقل بار غرفه ۸
ياوران پيشتاز ترابرسرايان۰۵۶۳۲۹۰۴۶۴۷خراسان جنوبي كيلومتر يك محور سرايان-فردوس
پيك باراندازان شرق۰۵۶۳۲۵۲۴۳۲۱قاين حاشيه جاده سنتو
خوسف۰۵۶۳۲۴۷۳۲۳۶خراسان جنوبي خوسف بلوار امام خميني
شركت حمل و نقل توزيعي و پخش سايه سمن۰۵۶۳۲۲۵۵۶۴۶بيرجند-شهرك صنعتي- خيابان نو اوران ۱-آخرين قطعه سمت چپ
يلدا بار بيرجند۰۹۱۵۱۶۳۴۵۵۲شهرستان بيرجند - پايانه بار
سپهرسيمان مشهد(نمايندگي خراسان جنوبي)نداردندارد
بوتان ران۰۵۶۳۲۳۲۱۷۰۴بيرجند، كيلومتر ۱۲ جاده اسديه
آريانابارفردوس۵۳۴۲۲۲۴۹۹فردوس-ابتداي جاده سرايان - كارخانه پنبه
عادل ترابر گلشن۳۲۸۲۱۷۱۸طبس- بلوارشهيدعباسپور-روبروي نيروگاه برق
آبادان (بيرجند)۲۲۲۹۰۳۱بيرجند پايانه بار
هادئ بارعشق آباد۳۲۸۵۲۷۲۶طبس - عشق آباد - جنب پمپ بنزين
شركت حمل و نقل كالاي همايون حمل بيرجند۰۵۶۳۲۲۱۲۹۷۷پايانه بار بيرجند

نظرات بسته شده است.