سامانه حابار

شهر شیراز یکی از شهرهای مهم ترابری در ایران می باشد که شرکت های حمل و نقل آن واقع در پایانه باربری شیراز اکبر آباد واقع شده اند لیست همه باربری های واقع در پایانه و خود شیراز در ادامه جدول آمده است . نام باربری شماره تماس و آدرس باربری .

پایانه باربری شیراز

نام شركتشماره تلفننام باربری
هادي بار كازرون۰۷۱۴۲۲۳۶۱۱۳كازرون كيلومتر ۲ جاده فراشبند بعد از پمپ بنزين
بعثت ترابر۰۷۱۵۲۳۴۴۴۳۰ابتداي ورودي لارستان از سمت جهرم
باربران جنوب۳۲۴۲۳۰۲۱شيراز پايانه بار غرفه ۴۴
نصر ترابر لارستان۵۲۲۴۱۶۲۴فارس لارستان بزرگراه دكتردادمان جنب حصيربافي
پارس رونيز۰۷۱۵۳۲۸۰۱۴۹كيلومتر ۲۵ جاده استهبان – شيراز – جنب قهوه خانه مرغك – شركت پارس رونيز
نكو راهبر۳۸۲۲۷۶۷۴_۰۷۱شيراز_بولواراميركبير_خ صحيفه_نبش كوچه۳
فرآورده نفتي تانكرداران فارس۰۷۱۳۸۳۲۵۶۱۱شيراز خ ۴۵ متري يقطين روبروي درب باسكول ترمينال
دشت بار فسا۰۷۱۵۳۴۶۲۳۴۵فسا ششده بلوار امام جنب ميدان بسيج
عدل صفاشهر۴۴۴۵۲۲۶۸فارس صفاشهر كمربندي قبل از پمپ بنزين
پائيزان ساحل۰۷۱۴۳۴۰۷۱۱۲مرودشت بلوار تخت جمشيد اول جاده روستاي كوشك
سهيل۰۷۱۵۲۲۴۹۰۴۶استان فارس شهرستان لار شهرجديد خيابان ابن سينا روبروي پمپ بنزين حمل و نقل مواد نفتي سهيل
يخچالداران جنوب۰۷۶۹۱۰۹۰۱۴۱بندرعباس بعد از اسكله شهيد رجايي بعد از كشتي سازي شهركت صنعتي خليج فارس
گلبرگ سروستان۰۷۱۳۷۸۴۰۱۶۲سروستان كيلومتر۵جاده سروستان به شيراز دوراهي خرامه
توحيد بار لامرد۰۹۱۷۲۰۳۱۹۶۱لامرد -روستاي كشكو- جنب كارخانه سيمان
فانوس بوانات۰۹۱۷۱۵۳۱۷۸۷فارس . بوانات . سوريان . نرسيده به جعفرآباد عليا . سمت چپ . شركت حمل و نقل فانوس بوانات
پيمان بار۳۲۴۲۳۰۴۹اكبر آباد قرآن پايانه بزرگ بار غرفه ۱۴
جهرم بار۰۷۱-۵۴۳۳۰۱۲۶جهرم ميدان چمران بلوار رضوان روبروي دانشگاه آزاد شركت حمل و نقل كالاي جهرم بار
كاميونداران داراب۰۷۱-۵۳۵۴۰۶۱۳داراب مزرعه دوبان مشهور به كناردان پلاك شماره ۲۲۲۸
راحيل ترابر۳۲۴۲۳۲۳۴شيرازپايانه باراكبرآبادغرفه شماره ۶
بزرگ ره آورد تيزرو۲۴۲۸۰۶۹ركن آبادپايانه بزرگ شيرازغرفه۲۴
سريع بار پيما۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۰شيراز – جاده شيراز مرودشت – ۵۰۰ متر بالاتر از پل كمربندي
فرآورده نفتي زاگرس ترابرخليج فارس۰۷۱۵۲۲۵۲۰۸۱لارستان – شهرجديد ۴۰ متري اول پشت انبار شركت نفت جنب تاكسي پرواز
اميدوارجهرم۵۴۳۷۲۱۴۵جهرم – بلوار رهبري – جنب بوتان گاز
سپهربارشيراز۰۷۱۳۲۴۲۶۶۹۹شيراز پايانه باراكبرآبادغرفه ۱۲
كاميونداران كازرون۰۷۱۴۲۲۴۲۵۳۷فارس كازرون -كيلومتر۷ جاده كازرون بوشهر
سپيدار ميمند۰۷۱۳۸۷۷۴۴۸۸ميمند فارس/بلوار امام حسين(ع)
افشارفراشبند۰۷۱۳۸۷۵۲۵۱۴فارس -فراشبند-ابتداي جاده فيروزآبادسمت راست
حقيقت بيضاء۷۱۲۷۹۱۱۳۸بيضاء روستاي تنگ خياره
بعثت بيدك۴۴۳۷۷۸۷۰آباده دهستان بيدك
كاميونداران مرودشت۰۷۱۴۳۲۲۲۷۵۵مرودشت ميدان گندم اول بلوار قدس
حامدبارداراب۰۷۱۵۳۶۲۰۴۴۴داراب.كيلومتر ۲۵ جاده داراب شيراز.شركت حمل و نقل حامدبار
سيما بار داراب۰۹۱۷۱۳۱۱۲۷۱كيلومتر۱۰جاده داراب-شيراز
پارسه بارباوريان۰۹۱۷۱۱۷۰۳۴۴استان فارس شهرستان فيروزآباد كيلومتر ۲۰ جاده فيروزآباد به شيراز
ت . حمل ونقل ۳۶۰ ممسني۰۷۱۴۲۵۴۲۷۶۴فارس نوراباد ممسني روستاي خومه زار جنب ميدان دام
شركت تعاوني كاميونداران علي آباد كمين۰۹۱۷۱۲۷۳۸۵۷سعادت شهر – علي آباد كمين – به طرف ارسنجان – روبروي پمپ CNG
فرآورده هاي نفتي كهكشان۷۲۱۵۲۳۰۷۹فارس شهرستان ني ريز خيابان طالقاني فرعي شهيد معصومي
جهان راه بهمن صغاد۰۷۱۴۴۳۶۱۸۱۹آباده كيلومتر ۷ جاده اصفهان دوراهي بهمن روبروي كارخانه كاشي پاسارگاد وپرديس
جام جم ميمند۰۷۱۳۸۷۷۵۳۶۴ميمند فارس جنب پارك نسترن
سعادت مهر شيراز۳۲۴۲۳۰۴۶شيراز كمربندي اكبرآباد پايانه بارغ رفه۱۰
روان بار شيراز۰۷۱۳۷۸۰۳۳۲۳كيلومتر ۴۵ جاده شيراز جهرم
سليمان ترابر كورده۵۲۴۰۳۲۰۰۰كورده-جاده كارخانه سيمان
سياحت ترابر فيروزآباد۰۹۱۷۶۱۶۳۶۱۷فيروز آباد – كيلومتر ۲۵ جاده فيروز آباد جم
عدالت صفاشهر۰۷۱۴۴۴۵۵۶۵۶فارس شهرستان خرمبيد كمربندي شيراز_اصفهان جنب پمپ بنزين
بزرگ پارس۰۷۱۴۳۲۲۰۷۹۰مرودشت ميدان عاشورا
گلباران رستم۰۷۱۴۲۶۷۷۵۳۵فارس شهرستان رستم باباميدان كيلومتر ۵ جاده گچساران
۶۰۸ ني ريز۰۷۱۵۸۳۵۸۲۶۶ني ريز – انتهاي خيابان امام خميني – بلوار شهيد موسي كلانتري – نرسيده به پليس راه
ارغوان بار لامرد۰۹۱۷۳۸۳۹۷۰۰شهر لامرد-جاده فرودگاه-شهرك حمل و نقل شهرستان لامرد
ستاره سپهر شيراز(نفتي)۷۱۱۸۲۱۴۴۵شيراز بلوار اميركبير جنب پليس راه قديم بوشهر توقفگاه شركت حمل و نقل سراسري ستاره سهر شيراز
ت نفتكشهاي استان فارسشيراز خيابان قااني نو پايين ترر از داروخانه دكتر غفاري.روبروي بانك سپه
آسياباركازرون۰۷۱۴۲۳۶۴۰۰۶كازرون . كيلومتر ۳ جاده فراشبند .جنب باسكول
سلامت بار كشاورز شيراز۰۷۱۳۸۳۳۴۱۳۸شيراز – كمربندي اكبر آباد – پايانه بار بزرك شيراز
پارس ترابر سيمان لامرد۰۹۱۷۳۸۱۳۴۳۷لامرد -شهرك حمل و نقل
عمران بار دهرم۰۹۱۷۳۱۲۴۲۵۷فراشبند – بخش دهرم – جاده عسلويه – روبروي پليس راه قديم
پامير بار كازرون۰۹۱۷۶۴۱۰۹۵۱كازرون – دهستان فامور – روستاي تنگ آب .
كاميونداران قيرو كارزين۰۹۱۷۷۹۱۹۲۵۹قيروكارزين – سه راهي كارزين -كيلومتر ۳ كارزين –
سپهر ترابرآباده۰۹۱۷۷۵۱۰۶۶۳استان فارس – شهرستان آباده – روستاي شورجستان
شاهين كازرون۰۷۱۴۲۲۳۹۰۴۲كازرون بلواردانشگاه شركت حمل ونقل شاهين
شهد بار ممسني۰۹۱۷۳۲۲۰۶۹۱شهرستان رستم كيلومتر ۱كارخانه قند
فرآورده نفتي دشت بشي۰۷۱۳۷۲۱۰۸۹۴بلوار خليج فارس كيل.متر ۲ جاده پل فسا روبرو رادار فرودگاه شركت حمل و نقل دشت بشي پارس
ره آوردفارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸شيراز پايانه بار اكبرآباد غرفه ۱۱
كاميونداران زرقان۰۷۱۳۲۶۲۳۵۳۳زرقان فارس كيلومتر ۲۵جاده شيراز اصفهان
ايرج قائميه۰۷۱۴۲۴۱۳۲۱۱استان فارس شهرستان كازرون شهر قايميه كيلومتر يك جاده نورآباد سمت چپ
ره توشه داراب۵۳۵۴۸۵۵۳كمربندي داراب بندرعباس
خندق بار۰۹۱۷۳۵۲۲۰۴۸آباده شهرك حمل و نقل آپاتيه ترابر
مجيد ترابر ني ريز۵۳۸۳۲۵۷۱بلوار امام رضا جنب پمپ بنزين دلخوش شهرك حمل و نقل كالاي ني ريز
فريد بار فيروزآباد۰۷۱۳۸۷۵۳۳۶۲فراشبند ابتداي محور فراشبند كازرون
عصركمان۰۷۱۵۳۳۳۴۸۰۰قره بلاغ سه راهي قاسم آباد جنب رب گوجه نازچين
آريابار فارس۰۷۱-۳۲۴۲۳۶۰۱شيراز پايانه اكبرآباد غرفه ۵
فلاح بار اقليد۴۴۵۳۲۹۸۸اقليد جاده سرحد جنب انبارهاي تعاوني روستايي
سورمق فارس۰۷۱۴۴۳۷۳۲۳۲فارس – آباده – سورمق – جنب سيلو گندم
سليم ترابر شيراز۳۲۴۲۳۵۹۱شيراز- پايانه بار
بنيان بار صديق۳۲۴۲شيراز-پايانه بزرگ بار اكبرآباد
ارغوان بار داراب۰۷۱۵۳۵۶۰۰۳۱داراب كيلومتر يك جاده بندرعباس
تعاوني كاميونداران ۷۲ صفاشهر۰صفا شهر – روبروي جاده آسفالته شيراز اصفهان
شاهيان شيراز۳۲۴۲۴۲۴۷شيراز كمربندي اكبرآباد پايانه بارشيراز غرفه ۳۳
متحده ني ريز۰۷۱۵۳۸۲۳۷۶۰ني ريز – بلوار امام رضا – محور شيراز . سيرجان – پايانه حمل و نقل كالاي شهرستان ني ريز
سهند۰۷۱۳۸۷۲۳۶۱۷فيروزآباد بلوار شهيد بهشتي روبروي نمايندگي رجبي
وحدت سيدان۰۷۱۴۳۴۷۲۳۰۸كيلومتر۲۵محورقديم مرودشت به اصفهان جنب باسكول برادران سجاديان
امين بارشيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۴پايانه شيراز غرفه ۳۰
تخت بار لامرد۰۹۱۷۳۶۲۰۲۵۸شهرستان لامرد-شهرك حمل ونقل
جاده رانان گيتي۰۹۱۷۷۱۲۱۴۸۸استان فارس شهرستان كوار-روستاي مظفري-جنب شركت ذوب آهن پاسارگاد.
سعيد بار دژگاه۰۹۱۷۷۲۰۶۵۵۹فارس – فراشبند – دژگاه – روستاي گوري – باربري سعيدبار
بيشابور ترابر۳۸۲۲۶۶۹۹شيراز جاده زرقان پالايشگاه شيراز محل دفاتر شركتهاي حمل و نقل فراورده هاي نفتي
فجر آزادي (جهرم)۵۴۵۵۳۷۸۳جهرم – بلوار رهبري – جنب دامپزشكي
راوند فارس۰۷۱۳۲۴۲۶۷۰۴شيراز كمربندي اكبراباد پايانه بار شيراز دفتر۳۴
نورباران جاده۰۷۱۴۴۴۹۲۳۴۱قادرآباد.بلوار مطهري
كاميونداران فسا۰۷۱۵۳۳۵۵۹۹۴فسا-كمربندي -جنب ميدان تره بار
گلچين بارمحمودآباد۸-۰۷۱۲۵۷۶۲كوار محموداباد جنب كوره هاي اجرفشاري
نسيم ترابر شيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۶شيراز كمربندي ركن اباد پايانه بار شيراز دفتر شماره ۳۵
سفير ترابر تراكمه۹۱۷۱۸۲۵۴۱استان فارس-شهرستان لامرد-بلوار شهيد نعيمي-سه راه بوستان
سپهر چهارده قيروكارزينكيلومتر۱۷جاده قير به جرم
اطمينان بارارسنجان۰۷۱۴۳۵۲۲۴۷۶ارسنجان اول جاده آباده طشك روبروي سالن ورزشي نشاط
سورمه بار۰۷۱۳۸۷۶۰۸۴۱كيلومتر ۷۰ جاده فيروزآباد- جم جنب مجتمع خدماتي رفاهي كيلاق
امين بار قطرويه۰۹۱۷۱۳۲۶۴۷۷ني ريز – بلوار امام رضا – جنب پمپ بنزين دلخوش – شهرك حمل و نقل
بهمني۷۱۲۵۶۲۲۹۸استان فارس شهرستان كوار بلوار امام خميني (ره) روبروي هنرستان شهيد غفاري
اتحاد(مرودشت )۰۷۱۴۳۳۳۲۲۵۵مرودشت -ميدان تمدن – جاده تخت جمشيد -روبه روي آگاهي سابق شركت حمل ونقل اتحاد مرودشت
مفتون۷۱۴۲۲۳۴۲۷۰كازرون كيلومتر ۴ جاده بوشهر نرسيده به دانشگاه آزاد اسلامي
توران بارفارس۹۱۷۱۱۱۱۵۵كوار-دوراهي جهرم كوار -كيلومتر يك جاده جهرم – جنب ذرت خشك كني فارس ذرت
فرآورده هاي نفتي طوفان بار۳۸۲۱۷۰۲۱پالايشگاه شيراز جنب انبارتندگويان
سنگين بار نيمروز۰۷۱۳۲۶۲۹۱۴۱محور شيراز مرودشت جاده متل دنا
بوانات۰۷۱۴۴۴۰۲۳۳۲بوانات سوريان كيلومتر ۲ جاده مزايجان
پيمان راه ني ريز۰۷۱۵۳۸۹۲۲۴۲آباده طشك جاده ارسنجان ني ريز
غلامي بار فارس۰۷۱۳۸۳۳۲۰۸۹فارس. شيراز. كيلومتر ۳۰ جاده شيراز-مرودشت. پالايشگاه شيراز. جنب انبار شهيد تندگويان
توسن راهان۵۴۳۳۱۶۴۶جهرم – پشت ميدان تره بار
نيكوبارجهرم۵۴۳۷۳۳۱۷جهرم – بلوار رهبري – روبروي هنرستان آيت الله حق شناس
ميعادبار۰۷۱۵۳۸۲۳۱۳۲ني ريز بلوار امام رضا پايانه بار
آبان آباده۴۸۱۱۰۴۹كيلومتر ۹ جاده اصفهان
آتيه ترابر۰۷۱۴۲۷۴۴۳۱۵كازرون بالاده روبروي پمپ بنزين
امين لار۰۷۱۵۲۳۳۲۵۳۵لار بلوار امام حسين جنب ميدان امام حسين
نام آوران بار شيراز۳۲۴۲۳۵۹۹شيراز پايانه بار دفتر ۴۱
فسابار(فرهمند)۵۳۳۵۲۰۸۵فسا+كمربندي
كاميونداران شهيدفقيهي۰۷۱۵۳۲۲۲۴۹۹استهبان بلوار امام علي كيلومتر۳ محور استهبان شيراز
شميم ترابر لامرد۰۹۱۷۳۸۳۹۵۰۰لامرد -جاده فرودگاه – شهرك حمل ونقل شهرستان لامرد
صالح بار مرودشت شعبه ني ريز۰۹۱۷۱۳۲۲۶۲۹ني ريز فارس بلوارامام رضا
آريا ترابر كازرون۰۷۱۴۲۳۶۴۰۰۶فارس . كازرون . كيلومتر ۲ جاده پريشان
محمدترابر گله دار۰۷۱۵۲۸۳۵۷۷۱شهرستان مهر-گله دار-خواجه مراد
سامان بار خشت۰۷۱۴۲۴۵۲۵۵۳استان فارس-شهرستان كازرون-شهر خشت-ورودي شهر-شركت حمل و نقل سامان بار خشت
سيوندبار۰۷۱۴۳۴۷۵۹۶۲محور قديم شيراز اصفهان نرسيده به روستاي سيوند
نيمافجر آباده۰۷۱۴۴۳۳۱۷۷۰استان فارس -شهرستان آباده -بخش مركزي -دهستان سورمق -آبادي شركت حمل ونقل نيما فجر آباده -محله شركت حمل ونقل نيما فجر آباده -پلاك صفر
وحدت سرچهان۰۷۵۲۳۴۱۲۰۸۰سرچهان . كره اي . ۲ كيلومتري جاده شهر حسامي
قائدترابر كوار۱۱۱۱۱۱كيلومتر۵۴ بزرگراه شيراز جهرم نرسيده به مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد كوار
برمك بار ممسني۰۹۱۷۳۲۲۴۸۴۱نورآباد ممسني كمربندي اهواز جنب پمپ بنزين
ماهان ترابر پيشرو سپيدان۰۹۱۷۲۰۰۰۴۸۲كيلومتر ۴۰ جاده شيراز سپيدان – دالين
قيربارفارس۰۷۱۵۴۵۲۳۸۲۷فارس قيروكارزين قير كيلومتر ۳ محور قير به خنج
همراه بار شيراز۳۲۴۲۶۷۱۵شيراز كمر بندي اكبر اباد پايانه بار دفتر شماره ۷شركت همراه بار شيراز
نداي صغاد۴۴۳۹۳۰۳۱صغاد خيابان رضوان
وحدت بار فيروزآباد۰۷۱۳۸۷۲۹۲۵۱فارس فيروزآباد بلوار شهيد بهشتي روبرو نيروگاه برق
خرم صفاشهر۴۴۴۶۴۸۵۰استان فارس شهرستان خرمبيد صفاشهر -شهرك صنعتي خرمبيد
سعادت ترابر فارس۵۴۵۰۴۵۶۵كيلومتر ۱۰۰ جاده شيراز جهرم بخش خفر جنب دادگستري
خليج فارس (شيراز)شيراز-پايانه بار غرفه ۳۸
دايتي شيراز۰۹۱۷۷۰۳۱۷۸۸شيراز – شهرك صنعتي
نور ميمند۰۷۱۳۸۷۷۳۲۶۵ميمند فارس بلوار امام حسين
اميدسيمان داراب۰۷۱۵۳۵۴۰۰۳۰داراب.كيلومتر ۳۵ جاده داراب.شيراز.جنب كارخانه سيمان
شهام بار دالين۰۹۱۷۷۱۳۱۶۸۹محور شيراز سپيدان – سه راهي نور آباد ممسني
سلمان ترابر جويم۰۷۱۵۲۵۷۷۲۷۱لارستان.جويم روستاي منصورابادجنب اورزانس
زرقان بار۳۲۶۲۳۱۳۸زرقان جنب پل شهداي صنعت نفت
مجيد بار جهرم۱۳۵۳/۱/۱جهرم – بلوار سپاه جنب تل كوهك
بيدك بار۰۷۱-۴۴۳۷۷۲۵۴آباده -بيدك كيلومتر ۱۲ اباده-شيراز سمت راست روبروي تعويض روغني علي
استقلال قادرآباد۴۴۴۹۲۴۱۰فارس خرمبيدقادرآبادبلوارمطهري روبروي پمپ بنزين
ايمن سيمرغ۰۷۱۴۲۲۳۳۱۷۶كازرون كيلومتر ۳ جاده بوشهر باربري سيمرغ
راهنورد پارسه شيراز۰۷۱۳۲۳۰۰۹۵۹شيراز – شهرك صنعتي بزرگ شيراز – فاز ۱ – بلوار كارگر – خيابان دانشجو – بلوك XG
پيمان بار قطرويه۰۹۱۷۷۳۲۰۳۱۱ني ريز – بخش قطرويه – شهرك وزير.
خدنگ۷۱۲۵۸۱۲۰۲كوار دو راهي فتح آباد
بنيامين بارفراشبند۰۷۱۳۸۷۵۲۵۱۳فارس فراشبند بلوار معلم
هنروران جاده شيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۵۵شيراز:پايانه بارشيراز غرفه شماره ۳۱
ساحل بار پارسيان۰۷۱۵۲۸۲۴۰۹۹شهرستان مهر
اطلس ترابر آباده۰۷۱۴۴۳۴۰۰۹۹فارس اباده كيلومتر هشت جاده اباده-اصفهان جنب سنگبري زيبا
فرآورده هاي نفتي فخر جاده اي فارس۷۱۳۸۲۰۳۷۵۱-۲شيراز-بلواراميركبيرجنب بانك ملي ساختمان فخري طبقه دوم
جابر۵۴۴۴۹۰۵۳جهرم – بلوار سپاه
رهروان بزرگ دنا۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۱شيراز پايانه اكبراباد غرفه ۳۲
هما ترابر شيراز۳۲۴۲۳۵۹۷شيراز-پايانه بزرگ بار اكبرآباد
وحدت سپيدراه۰۷۱۳۶۷۲۳۴۱۷اردكان بلوارورودي شهرجنب پمپ بنزين شركت حمل ونقل
رادبار جهرم۵۴۳۳۱۷۷۶جهرم ميدان چمران جنوب ميدان تره بار روبروي باسكول
پويا بار زاهد۵۳۴۳۳۵۳۶فارس-فسا-زاهدشهر-خيابان اصلي زاهد شهر
كاميونداران جهرم۵۴۳۳۰۹۸۰جهرم بلوار رضوان بلوار سرو جنوب ميدان تره بار
هدايت بار ني ريز۰۷۱۵۳۸۳۸۶۰۰ني ريز – محور شيراز . سيرجان- بولوار امام رضا – جنب پمپ بنزين دلخوش – شهرك حمل و نقل كالاي ني ريز
مارال ترابر قشقائي۰۹۱۷۷۱۸۲۱۶۴فراشبند – منطقه دژگاه .
مه بار۰۷۱۵۳۵۴۸۸۵۵كمربندي جاده شيراز
تهران بار جنوب شيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۱كمربندي اكبرآباد پايانه بار شيراز
ارم ترابر فارس۳۲۴۲۳۰۱۰شيراز كمربندي اكبر آباد پايانه بار شيراز
كمال بارفارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۴پايانه بار شيراز غرفه ۱۹
اسحاق بار۱۱۱۱۱۱كيلومتر ۴۲ جاده شيراز جهرم روبروي موكت شيراز
نگين بار شيراز۰۷۱۳۲۴۲۳۰۳۴شيراز پايانه بار دفتر ۴۲
سهند ترابر گيتي۷۱۱۲۴۲۳۰۳شيراز اكبر آباد پايانه حمل ونقل شيراز
پارسيان بار مرودشت۰۷۱۴۳۲۵۰۱۷۶مرودشت ۶۰متري جاده دولت آباد جنب زندان
فيروز ترابر فارس۰۹۱۷۳۷۲۷۷۵۱فيروزآباد – كيلومتر ۳۳ جاده فيروزآباد جم
كاميونداران فاروق۷۲۹۴۵۴۲۲۱فاروق خيابان اصلي
جنت بار۵۳۵۲۴۱۱۵داراب بلوار ايت الله شيرازي كمربندي داراب بندرعباس ۵۰۰ متري پمپ بنزين
كاميونداران زرين دشت۷۳۲۷۲۲۲۹۱فارس زرين دشت حاجي اباد بتوارورودي جنب منطقه انتظامي شركت تعاوني حمل ونقل كاميونداران شهرستان زرين دشت
قدرت۰۷۱۴۲۲۳۸۳۳۲كازرون جاده جديد كازرون به شيراز جنب ميدان تره بار شهرداري
ت ح كاميونداران ۱۲۰صغاد۰۷۱۴۴۳۹۳۹۱۱استان فارس شهر صغاد شهرك شهيد بهشتي ميدان شهيد ميري
باربران فارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۹۰شيراز كمربندي اكبر آباد پايانه باربزرگ شيراز
تخت طاووس (سيدان بار)۰۷۱۴۳۴۷۲۲۷۱۲۰كيلومتري جاده مرودشت اصفهان
شهاب بار كازرون۰۷۱۴۲۲۳۵۳۲۳استان فارس كازرون كيلومتر ۳ بلوار ملت نرسيده به دانشگاه آزاد
ريحان ني ريز۵۳۸۳۰۰۷۶ني ريز-كيلومتر۲۴جاده ني ريز سيرجان
كيارش قائميه۴۲۴۱۳۷۳۴استان فارس شهرستان كازرون شهر قائميه بلوار شهيد مدني نبش خيابان شهيد چمران
نور بار جهان۰۷۱۳۷۸۰۳۰۱۵جاده جهرم ۵۰كيلومتري شيراز(اكبرآباد كوار)
دنابار سپيدان۰۷۱۳۶۷۲۳۸۲۲سپيدان -ورودي شهر روبروي راهنمايي ورانندگي
آبادان (شيراز)۳۷۳۵۳۹۶۰شيراز بلوار مدرس روبروي شهرك فضل آبادجنب دانشكده صنعتي
قائم بار فارس۰۹۱۷۱۱۶۵۰۸۰استان فارس – شهرستان كوار – كيلومتر ۲۵ جاده شيراز جهرم – سمت چپ
جهان ترابر مظفري۰۹۱۷۳۱۲۱۳۲۲شهرستان كوار ، كيلومتر ۵۵ جاده شيراز به جهرم
فرآورده نفتي جاده رانان فارس۳۸۲۱۴۰۲۶شيرازخيابان شهيدحراف نبش كوچه ۸پلاك ۱
كاميونداران شيراز۳۲۴۲۳۰۲۳شيراز پايانه بزرگ بار شيراز اكبر قرآن غرفه ۱۶
تورج بارممسني۰۷۱۴۲۵۲۲۹۹۰نوراباد بلوار خليج فارس جنب روستاي دهك
اتحادآباده۰۷۱۴۴۳۵۳۴۲۴كيلومتر ۵ جاده شيراز شهرك صنعتي قدس
مسيله ترابر لامرد۰۹۱۷۷۸۲۲۴۴۹استان فارس- شهرستان لامرد- ناحيه صنعتي نيرايي
ابوذر(استهبان )۰۷۱۵۳۲۲۲۰۱۰استهبان چهار راه ابوذر
فارس كوشاترابر۳۲۴۲۳۰۷۳شيراز اكبرآباد پايانه بار غرفه شماره ۱۷
ايمان باركازرون۰۷۱۴۲۲۳۱۱۰۳كازرون كيلومتر ۲ جاده فراشبند
آهودشت فارس۱۱فارس كيلومتر ۳۵ محور شيراز جهرم جاده طسوج به طرف محمود آباد كوره هاي آجر پزي
افزربار قير۰۷۱۵۴۵۷۱۲۷۰قيروكارزين افزر اسلام اباد
سرچهان بار وحيد۰۷۱۴۴۴۲۰۴۴۴استان فارس، شهرستان بوانات، بخش سرچهان، روستاي توجردي، جنب پمپ بنزين، شركت حمل و نقل سرچهان بار وحيد
سرعت ترابر فارس۰۷۱۳۸۳۸۹۰۳۵شيراز-چهارراه ريشمك -ساختمان اميركبير واحد۳۰۵
حامد بارشيراز۰۷۱۳۲۴۲۵۹۷۰شيراز اكبرآبا پايانه بزرگ بار شيراز غرفه۹
عادل خواه كازرون۰۷۱۴۲۴۵۳۰۰۱خشت ورودي شهر
ستاره سپهر شيراز(غيرنفتي)۱۱۱۱۱۱شيراز بزرگراه امام خميني پايانه حمل و نقل استان فارس (اكبرآباد) غرفه ۱
شهيد پيشاهنگ شيراز۳۲۴۲۳۵۹۰پايانه بزرگ اكبراباد غرفه ۴۶
حامي ترابر مرودشت۰۹۱۷۱۲۸۲۶۶۵اتوبان مرودشت اصفهان شهرك حمل و نقل
عدل سنگين بار۰۷۱۵۳۴۵۶۰۰۳فارس فسا ششده و قره بلاغ
جهان بارجهرم۵۴۳۳۲۷۰۷جهرم – بلوار شهيد مصطفي خميني
فرآورده نفتي زاگرس ترابر(شيراز۰۹۱۷۲۶۲۶۱۷۴شيراز پالايشگاه
كيان بار كوار۰۹۱۷۷۳۹۰۹۵۴كيلومتر ۵۵ جاده شيراز به جهرم- جنب كارخانه ذوب آهن پاسارگاد
فرآورده نفتي سمندسبزايرانيان۹۱۷۳۱۳۶۸۹۸شيراز كيلومتر ۲۵ جاده اختصاصي پالايشگاه شيراز
كالاي صديق شيراز۳۲۴۲۳۰۱۶پايانه بار اكبرآباد غرفه۳۶
كاميونداران سيدان۴۳۴۷۲۳۱۲-۱۴سيدان فلكه الزهرا بلوار سردارشهيد مهدي سجاديان
يزدان بار۰۷۱۴۴۵۵۱۷۹۰اقليد
رضاپاسارگاد مظفري۱۱۱۱۱۱كيلومتر ۵۵ جاده شيراز جهرم سه راه مظفري
سرعت سير جنوب۳۸۲۲۷۶۷۴_۰۷۱شيراز_بولواراميركبير_خيابان سبوكي نبش كوچه۳
داريون بار۰۷۱۳۲۶۱۳۷۲۱داريون -روبروي شركت تعاوني دامداران داريون
نويدبارشيراز۰۷۱۳۲۴۲۶۹۶۰شيراز كمربندي اكبر آباد پيانه بار بزرگ شيراز دفتر ۲۵
الماس باران۰۷۱۵۳۳۳۲۸۷۲فارس-فسا-انتهاي بلوار شهيد بهشتي
گلبار فارس۳۲۴۲۳۰۱۸اكبراباد پايانه بزرگ شيراز قرفه ۲۸
سينا بار جنوب۰۷۱۵۲۷۳۶۴۲۰استان فارس- شهرستان لامرد- بلوار شهيد نعيمي- كيلومتر ۳ فرمانداري
بهمن بار كورده۰۹۱۷۷۸۲۷۱۹۶فارس خنج روستاي كورده
ميلاد۰۷۱۳۸۷۳۰۰۴۴فيروزآباد كيلومتر ۱ جاده قير و كارزين
سيناسعادت شهر۰۷۱۴۳۵۶۲۶۴۹سعادتشهر جنب پليسراه
ت ك ارسنجان۰۷۱۴۳۵۲۳۴۱۱ارسنجان كيلومتر۶ جاده سعادتشهر
فيروزبار فيروزآباد۰۹۱۷۳۱۲۰۲۴۱فيروزاباد فارس كيلومتر۲ جاده عسلويه سمت چپ شركت حمل ونقل فيروزبار فيروزاباد
رهگشاي داراب۵۳۵۶۰۰۷۱كمربندي داراب بندر عباس
سليمان بار جهرم۵۴۳۳۷۴۲۰جهرم – پشت ميدان تره بار
كاميونداران آباده۰۷۱۴۴۳۴۰۳۶۰آباده بلوار شهيد چمران جنب اداره ثبت اسناد
مبين ترابر شمال فارس۰۹۱۷۱۵۱۱۳۳۹آباده – كيلومتر ۱۵ جاده آباده -شيراز
سنگين ترابر طاهري۳۸۲۱۴۴۱۱شيراز كمربندي جنوبي كيلومتر يك بعد از ورودي شهرك صنعتي به سمت پل فسا
صالح بار مرودشت۰۹۱۷۱۳۲۲۶۲۹مرودشت كمربندي شيراز-اصفهان
متحده توكل۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۰شيراز -پايانه بار اكبر آباد
كاميونداران نيريز۰۷۱۵۳۸۲۴۰۷۲ني ريز- بوار امام رضا- محور شيراز . سيرجان – جنب پمپ بنزين دلخوش – شهرك حمل و نقل كالا – واحد ۳
سده ترابر۰۷۱۵۲۶۲۴۵۷۵استان فارس شهرستان خنج جنب پمپ بنزين
گاهان بار۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۴شيراز.پايانه باراكبرآبادغرفه۲۲
كهورك بار۰۷۱۵۲۷۲۳۹۹۸فارس-لامرد-بلوار دكتر حياتي-جنب راهنمايي و رانندگي
مهر بار اقليد۰۹۱۷۱۵۰۶۱۲۸اقليد دوراهي شهرميان
شهروروستا۰۷۱۳۲۴۲۳۵۴۲شيراز اكبرآباد پايانه بزرگ حمل و نقل حالا غرفه ۱۵
شكاري فارس۳۲۴۲۳۰۵۱شيراز اكبر اباد پايانه بار بزرگ شيراز غرفه ۲۷
شاهين ارسنجان۰۷۱۴۳۵۲۳۳۴۹ارسنجان انتهاي بلوار خليج فارس
كيان ترابر زارع۰۹۱۷۷۳۶۰۸۷۴جاده شيراز كوار ، بعداز روستاي ولي عصر
كسري ترابر۳۲۴۲۶۶۶۷كمربندي اكبرآباد-پايانه بار شيراز-دفتر۳۹
شيراز بار مهاجر۰۷۱۳۸۳۲۵۰۸۸شيراز پايانه اكبر آباد غرفه ۲۶
درنابار فيروزآباد۰۹۱۷۳۰۳۱۸۷۲استان فارس شهرستان فيروزآباد كيلومتر ۲۰ جاده فيروزآباد به شيراز روستاي كوشك اسماعيل آباد
نويدبار۵۶۲۲۱۲۲-۵۶كوار-ميدان امام حسين ضلع شرقي
عمران فر۳۲۲۸۰۰۴۰چهارراه ادبيات – ابتداي بلوار گلستان
استقلال بار آباده۰۷۱۴۴۳۴۵۶۰۰آباده.كيلومتر۷ جاده اصفهان.دو راهي بهمن.جنب سنگبري زيبا
راستگويان لار۰۷۱۳۲۲۴۰۱۰۰شيراز پالايشگاه شيراز
رهروان سعدي۳۲۴۲۳۰۲۲شيراز پايانه بار اكبرآبادشماره غرفه ۱۸
اطمينان قطب آباد۵۴۴۸۲۲۶۷قطب اباد – جنب پليس راه جهرم – شيراز
كاروان بار شيراز۰۷۱۳۲۴۲۶۷۱۱شيراز-پايانه بزرگ بار اكبرآباد
ره آورد سورمق۴۴۳۷۴۱۸۱سورمق نرسيده به دوراهي يزد جنب انبار پورمحسني
دنا بار شيراز۳۲۴۲۳۰۴۰شيراز-پايانه بار اكبرآباد
عابربارخسويه۷۳۲۷۳۲۳۴۹بعد از پمپ بنزين خسويه
قاموس بار قيروكارزين۰۷۱۵۴۵۲۳۳۰۴فارس قيروكارزين قير كيلومتر ۴ جاده قير – خنج دوراهي شهر كارزين
سجادباربيضاء۷۱۲۷۶۹۴۰۵بيضاء شيخ عبود جنب كارخانه آرد
هاگ بار شيراز۰۹۱۷۱۱۷۳۸۰۰سيلوي اكبرآباد
شاهين بار آباده فارس۰۹۱۷۱۵۳۰۷۶۱آباده – كمربندي – جاده معدن خاك نسوز – شهرك حمل و نقل آپاتيه ترابرآباده – شركت حمل و نقل شاهين بار آباده
صادق بار ني ريز۰۷۱۵۳۸۳۸۶۰۰ني ريز – بلوار امام رضا – محور شيراز . سيرجان – شهرك حمل و نقل كالاي شهرستان ني ريز
بختگان بار ني ريز۰۷۱۵۳۸۳۸۶۰۰ني ريز – بولوار امام رضا – محور سيرجان – شيراز – شهرك حمل و نقل كالاي ني ريز
اسلامي صغاد
حاصليان ترابر جنوب۰۷۱۳۷۳۰۵۹۵۹شيراز : حدفاصل ميدان گلستان و هفت تنان جنب آتش نشاني ساختمان حبيب
سنگين ترابر يگانه۰۹۱۷۱۱۲۱۵۲۹شيراز : كيلومتر ۱۰ شيراز كازرون روبروي ورودي دهشيخ سمت چپ
باران بارمرودشت
ت پخش نفتي تريلرداران فارس۷۱۱۲۲۷۳۱۷شيراز ÷ايانه اكبر آباد >غرفه يك
دشت دمن بار
ايران
اسماعيليان
صادقي
رهاورد فارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸شيراز پايانه بار اكبرآباد غرفه شماره ۱۱
كاميونداران اقليد۰۷۱۴۴۵۲۲۱۰۱اقليدميدان امام علي
سمند ايرانيان(فارس)۰۹۱۲۵۶۳۷۴۲۵شيراز – بلوار ولايت – وزير آباد – كارخانه ايران خودرو فارس
متحده ني ريز (شعبه بختگان)۰۷۱۵۳۸۷۱۲۲۴ني ريز تنگ حنا ابتداي جاده اختصاصي معادن روبروي باسكول سنگ چيني شركت حمل و نقل متحده(شعبه تنگ حنا)
اتحاديه ت روستايي فيروزآباد
زمزم كارخانه نوشابه۱۱۱۱۱۱۱
سبك و سنگين
سعدئ استهبان
رهنما
روحاني
اصلاحي ۰۱۱
جهان بار شيراز
ت ۱۴فارس۱۱۱۱۱۱۱۱
ندا۵۲۳۳۲۴۲۷كيلومتر۳جاده لارشيراز
رعدآوران جاده اي فارس۰۹۱۷۱۱۷۲۹۱۲فارس – كيلومتر ۳۰ جاده شيراز مرودشت – پالايشگاه شيراز – جنب انبار تندگويان
اقليدبار۰۷۱۴۴۵۲۴۱۲۴اقليد ابتداي جاده سرحد
تانكرراه شيراز۰۷۱۳۲۴۲۷۲۱۱جاده شيراز اصفهان زرقان پالايشگاه شيراز
شركت حمل ونقل سراسري پرسي گاز۰۹۱۷۱۵۹۷۸۹۳شيراز كيلومتر ۵ جاده شيراز اصفهان شهرك ركن آباد بلوار پارسيان شمالي شركت پرسي ايرانگاز
كالاي شتابان شمال شيراز۰۷۱۳۸۳۸۴۱۸۵شيراز چهارراه ريشمك به طرف فلكه فرودگاه قديم خيابان ۲۷ شركت شتابان
سعدئ شيراز
شاهين فيروزآباد
رهبر
سريع بار۷۱۱۲۴۲۳۰۰پايانه بار اكبرآباد- غرفه ۲
يكتاپرست
ت تريلرداران خودراننده فارس
پولاد بار شيراز۰۷۱۲۵۷۳۲۳۰۰شيراز- كوار- جاده شرقي طسوج
شب روان نورافشان۵۳۳۳۷۳۹۱فسا- كيلومتر يك جاده فسا-شيراز-بلوارسرداران-روبروي دهكده طالقاني
بوتان ران۰۷۱۳۲۲۶۷۰۷۵كيلومتر ۴ جاده شيراز
سپيدان بار
اعتماد جهرم
ايران و روسيه (شيراز)
دشت مرغاب يك و يك۱۱۱۱۱۱۱
رستمي خشت
جهش ترابر جنوب(نمايندگي فارس)نداردندارد
آردعرب زاده۱۱۱
نادرشيراز۸۲۲۴۹۸۳-۸۲بلوار امير كبير ترمينال حمل و
اتوبارشيراز- مرودشت
مومن بار شيراز۲۴۲۳۰۱۰-۲۴شيراز- پايانه بار غرفه ۴
اتحاد(خرامه )
اسكندري ارسنجان
پرستو راه كارزين۰شهرستان قير و كارزين ، كيلومتر ۲۵ جاده قير -جهرم، جنب كارخانه سيمان سپهر شركت حمل و نقل پرستو راه كارزين
كاروان فارس۰۷۱۴۳۳۳۶۱۱۱مرودشت -كيلومتر يك جاده تخت جمشيد جنب نمايندگي شيرواني
پخش رازي۰۷۱۳۲۴۲۵۲۹۵شيراز ، كيلومتر ۴ دروازه قرآن ، نرسيده به پل كمربندي ، روبروي بوتان گاز
صنايع شيميائي قدس۱۱۱۱۱۱۱۱
امين بار سروستان۰۹۱۷۳۱۶۰۲۰۸فارس – سروستان – جنب سيلوي گندم خوشه طلايي سروستان
مهديه (ميدان تره بار)
رحماني
گندم وآردايران (شيراز)۲۴۲۳۰۰۳پايانه بار شيراز غرفه ۳۸
امام علي
فارس ارسنجان
شتابان شمال۳۸۳۸۴۱۸۵شيراز : چهارراه ريشمك به طرف فله فرودگاه قديم سمت راست كوچه دوم
رضا پاسارگاد مظفري۰۹۱۷۳۰۵۴۱۷۵كيلومتر ۵۵ شيراز جهرم روستاي مظفري
امين نورآباد فارس
نمايندگي شركت پخش سايه سمن شيراز۰۷۱۳۷۷۷۷۷۷۷شيراز بلوار خليج فارس روبروي پادگان
شركت تعاوني سراسري پخش فرآورده هاي نفتي پشتيباني ترابري فلات قاره كاسپين۰۷۱۹۱۰۹۰۰۳۴فارس شيراز پالايشگاه شيراز
كهن بارصديق مرودشت۰۷۱۴۳۴۰۲۳۱۶مرودشت.شهرك مهديه جنب ايرانخودرو
ساحل لامرد
دايتي۰۷۱۳۷۷۴۲۴۳۸شيراز : شهرك بزرگ صنعتي شيراز فلكه چهارم خيابان ۲۱۰
باربرئ حسيني
سامان جهرم
شهيدعلي اكبرساريخاني
مارال ترابر قشقائي۰۹۱۷۷۱۸۲۱۶۴فيروزآباد فارس : كيلومتر ۱۱۰محور فيروزآباد جم
جهادنصر(شيراز)
جمهورئ اسلامي (شيراز)
متحده ارسنجان
خليج فارس (مرودشت )
ملك زاده۲۳۶۴۳۱۵-۰۷كازرون بالاده باربري ملك زاده
توحيد
كهكشان جنوب بار مبارك آباد۰۹۱۷۹۲۷۳۵۲۴مبارك آباد – خيابان شهيد عليرضا رضايي – كوچه ۵ شهيد عباس رضايي
راه نورد پارسه شيراز۰۹۱۷۳۰۰۵۷۹۵شيراز شهرك صنعتي بزرگ شيراز خيابان دانش
احمدي (جهرم )۳۳۳۱۹۳۴-۳۳جهرم بلوار سپاه جنب تل كوهك
پيمان
تهران۹۱۷۱۱۷۹۱۷محور شيراز.كيلومتر ۱۷ ج.شيراز.مرودشت
نمايندگي شركت پخش هجرت شيراز۰۷۱۳۸۲۴۷۷۷۵شيراز-بلوار عدالت جنوبي- روبروي درب زندان عادل آباد- انتهاي كوچه ۶۴
گندم وآرد (مرودشت )
آزادئ (جهرم )۵۵۵۳۷۸۳جهرم بلوار آيت الله خامنه اي ج
ت ك شهيدفقيهي (شعبه )۰۷۱۵۳۲۲۲۴۹۹استهبان بلوارامام علي كيلومتر ۳محور استهبان شيراز
پيمان ترابر لامرد۰۷۸۲۵۲۲۵۳۳۸استان فارس شهرستان لامرد بلوار مرحوم حياتي جنب گمرك شهرك حمل و نقل كالا شهرستان لامرد شركت شماره۱ پيمان ترابر لامرد
مومن زاده
قائم
مرادي۷۳۲۳۵۲۳۶۴زاهد شهر بلوار امام خميني روبر
فردوسي
نويد بار بيرم۰۹۱۷۳۸۲۵۴۳۸بيرم : جنب كارخانه قند
متحده
آريان پيمان راهنورد۰۹۱۷۱۱۷۶۱۹۹شيراز : بلوار ايمان جنوبي كوچه ۱۵ پلاك ۳۵۰
آريا(شيراز)
ميلاد سيوند
اشرافي
كالابار
اميد شيراز
خوش طعم كارخانه توليدنوشابه۱۱۱۱۱۱۱
نكوئي
پایانه باربری شیراز
پایانه باربری شیراز

شرکت حمل و نقل شیراز

چنانچه از مبدا شهر شیراز به شهرستان بار دارید و بار شما با خاور و ۹۱۱ تک جفت و انواع تریلی باید ارسال شود و از همه مهمتر می خواهید بارتان بیمه شود و برای بارتان بارنامه صادر شود با شرکت های حمل و نقل واقع در پایانه شیراز تماس بگیرید.

مزیت استفاده از پایانه اکبر آباد شیراز

همانطور که می دانید در عصر انفجار اطلاعات زندگی می کنیم و روزانه شاهد هزاران آگهی را به طرق مختلف اعم از سمعی و بصری شاهد هستیم . ولی اکثر آنها باربری مجاز نیستند و می تواند خسارات جبران ناپذیری به صاحبان کالا وارد نماید . نداشتن بارنامه و بیمه معتبر یکی از خطراتی است که شما را ایجاب می کند از یک مکان معتبر ماشین بگیرید.

باربری تریلی در شیراز

منظور از باربری تریلی در شیراز باربری های واقع در پایانه اکبرآباد هستند که با انواع ماشین های خاور تک جفت و انواع تریلی اعلام بار می کنند و برای مشتریان ماشین اعزام می کنند .

توجه داشته باشید برای حمل بار با وانت و نیسان با شرکت های واقع در پایانه حمل و نقل اکبرآباد شیراز تماس نگیرید

حمل اثاثیه منزل شیراز به شهرستان

برای حمل اثاثیه منزل از شیراز به شهرستان با ماشین های نیسان خاور و کامیونت مسقف با اتوبار فرزانه تماس بگیرید . ارزان ترین اتوبار در منطقه حمل اثاثیه منزل با کادر مجرب و مخصوص اسباب کشی

۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

لینک های مرتبط

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)