کرایه خاور از تهران به اردبیل

مهم ترین مساله در باربری تعرفه آن می باشد . کرایه خاور از تهران به اردبیل و کرایه خاور از تهران به شهرستان یکی از مواردی هست که اکثر باربری ها شفاف سازی نمی کنند . با ما باشید با کرایه خاور از تهران به اردبیل پس تا انتهای این مطلب با ما باشید.

کرایه خاور از تهران به اردبیل

ردیفنام شهر از مبدا تهران به :کرایه کامیونتکرایه خاور (خشکبار )
۱اردبیل۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰
۲پارس آباد۲/۳۴۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
۳مشگین شهر۱/۹۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰
۴خلخال۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰
۵گرمی۲/۰۵۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰
بیله سوار۲/۲۵۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰
۶نمین۱/۶۸۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰
۷گیوی۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰
۸آبی بیگلو۱/۶۸۰/۰۰۰۱/۳۷۰/۰۰۰
۹اصلاندوز۲/۳۵۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۰نیر۱/۷۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۱عنبران۱/۶۵۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰
۱۲هشتجین۱/۶۷۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰
۱۳سرعین۱/۶۵۰/۰۰۰۱/۴۲۰/۰۰۰
۱۴آلنی۱/۹۰۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰
آراللو۱/۵۸۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰
۱۵تازه کند انگوت۲/۳۰۰/۰۰۰۱/۹۵۰/۰۰۰
۱۶مغانسر۲/۳۰۰/۰۰۰۱/۹۵۰/۰۰۰
۱۷کلور۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰
۱۸ثمرین۱/۷۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۹لاهرود۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰
۲۰هیر۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰
۲۱رضی۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۵۵۰/۰۰۰

اکثر شماره های باربری  که در اینترنت می بینید شماره های اتوبار هایی هستند که کار آنها اثاث کشی و حمل بار داخل شهری می باشد کافیست برای مثال توی اینترنت کلمه باربری تهران را سرچ کنید آن موقع خواهی فهمید که همه آن اتوبارهایی که در اینترنت سایت دارند و در گوگل تبلیغ می کنند اکثر آنها اتوبار هستند .

فرق اتوبار با شرکت حمل و نقل در چیست ؟

کار اتوبار فقط حمل بار داخل شهری می باشد پس بنابراین نمی توانند برای برون شهری ماشین بفرستند .

البته چنین اتوبارهایی یا ماشین را از شرکت های حمل ونقل می گیرند یا با باربری های مقصد تماس گرفته و ماشین پیدا می کنند.

آیا قیمت اتوبارها خوب و ارزان است ؟

نخیر قیمت اتوبارهایی که با آنها تماس می گیرید دور و بر ۳۰الی ۴۰ درصد

بالاتر از شرکتهای حمل و نقل که کارشان حمل بار بین شهری است می باشد .

اجازه دهید بهتر توضیح بدهیم . شما زمانی که با اتوبار های تهران تماس می گیرید

یک کمیسیون هم برای خودشان می گیرند و از شرکت های حمل و نقل برای شما ماشین می گیرند .

در اینجا ما چند پیشنهاد برای شما داریم .

به عنوان یک همشهری و هموطن اگر قصد جابجایی با بار خاور از تهران به اردبیل را دارید .

لطفا با این شماره ها تماس بگیرید .

ردیفنام شماره تماس
۱آسایش بار۰۹۱۴-۹۵۱-۱۶۹۹
۲ ولیعصر۰۹۱۴-۴۵۰-۴۸۹۹
۳ شایسته بار۰۹۱۴-۲۹۳-۴۳۵۳
۴آذر بار۰۹۱۴-۹۵۲-۲۲۸۷
۵خدمات گستر۰۴۵۳۳۷۳۲۲۸۸
۳۳۷۳۲۲۸۸
۰۹۱۴۹۸۸۹۴۹۰

کرایه خاور از تهران به اردبیلکرایه خاور از تهران به اردبیل

اگر قصد حمل بار شش چرخ و ده چرخ و تریلی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید .

ردیفنام باربریتلفن تماس
۱اتوبار آشتیان گستر۰۹۱۲-۰۲۵۳-۱۱۷
۰۹۱۹-۹۵۱-۸۰۲۰
۲پربار۵۵۲۹۶۱۴۳
۳اتوبار ترقی ۵۵۲۹۵۴۴۴-۷
۴پیک جاوید ۵۵۲۹۵۳۱۰-۱۳
۵تازان بار ۵۵۲۹۵۷۴۹
۶دائم بار ۷۰-۵۵۲۹۶۲۶
۷صداقت بارفشارکی
۵۵۲۹۵۴۷۶
۸شکوه یاران ۵۵۲۹۵۳۷۷
۹صفا ترابر ۵۵۲۹۶۴۰
۱۰تضامنی سهرابی ۵۵۲۹۵۷۷
۱۱پیشتاز ۵۵۲۹۵۵۷۸
۱۲آریا سرعت ۵۵۲۹۶۲۳۳
۱۳آذرخش جاوید ۵۵۲۹۶۳۹۷
۱۴اطلس بار پارس ۵۵۲۹۶۱۲۲
۱۵تهران عادل ۵۵۲۹۵۶۸۳
۱۶اباذر بار گستر ۵۵۲۹۵۶۵۴
۱۷زمرد راه ۴۰۱-۵۵۲۹۵۳
۱۸میعاد ترابر ۵۵۲۹۵۴۷۵
۱۹کاروان بار بهاران ۸۲-۵۵۲۹۶۰۷
۲۰نگین ارژنگ جم ۵۵۲۹۶۲۳۴
۲۱پیام ترابر ایرانیان ۵۵۲۹۶۲۲۸
۲۲آریا سیر ۵۵۲۹۶۴۱۳
۲۳سواد بار ۵۵۲۹۵۶۷۵
۲۴مرکـزی تهران بار
۵۵۲۹۵۳۵۷

چند لینک مفید

لیست باربری اردبیل

باربری تهران به شهرستان

 کرایه ۵ تنکرایه ۷ تنکرایه ۱۰ تنکرایه ۱۵ تنکرایه ۲۲ تن
شاهرود )اردبيل(۴۴۹۶۲۹۸۹۸۱۳۴۷۱۹۷۵
ايلخچی )اردبيل(۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
جزوان۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
شهريور۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
سوال۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
عنبران۵۵۳۷۷۴۱۱۰۶۱۶۵۸۲۴۳۲
زرج آباد۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
ايران آباد۵۲۶۷۳۶۱۰۵۲۱۵۷۷۲۳۱۴
تازه کند )اردبيل(۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
دوجاق۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
آبگرم )اردبيل(۴۶۱۵۷۶۷۴۳۱۱۱۴۱۶۳۴
مهماندوست۴۶۱۵۷۶۷۸۱۱۱۷۱۱۷۱۷
قره شيران۴۶۱۵۷۶۷۸۱۱۱۷۱۱۷۱۷
ننه کران۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
ورنياب۴۶۱۵۷۶۷۴۳۱۱۱۴۱۶۳۴
پارس آباد۵۰۴۵۹۱۸۴۵۱۲۶۷۱۸۵۸
بالقلو۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
ارديموسی۴۶۱۵۷۶۷۴۳۱۱۱۴۱۶۳۴
کرين )اردبيل(۴۴۹۶۲۹۸۹۸۱۳۴۷۱۹۷۵
کوراييم۴۶۱۵۷۶۷۸۱۱۱۷۱۱۷۱۷
دولت آباد۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
قوشه سفلی۴۶۱۵۸۶۸۳۷۱۲۵۵۱۸۴۱
ثمرين۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
تقی ديزج۴۶۱۵۷۶۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
درو۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
کلخوران۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
خوجين۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
کارخانه سيمان۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
مرزند۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
هشتجين۴۴۹۶۲۹۸۹۸۱۳۴۷۱۹۷۵
صلوات۴۶۱۵۸۶۸۳۷۱۲۵۵۱۸۴۱
قره چی۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
شام اسبی۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
پايين برزند۴۶۱۵۷۶۷۶۲۱۱۴۳۱۶۷۶
گرده نمين۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
شهرک اسالم آباد۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
انی۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
خان اندبيل۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
ارجق۴۶۱۵۷۶۷۹۶۱۱۹۴۱۷۵۱
چالماکندی۴۶۱۶۰۷۸۶۷۱۳۰۰۱۹۰۷
افشار )اردبيل(۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
آلداشين )آغ امام(۴۶۱۵۷۶۷۴۳۱۱۱۴۱۶۳۴
مينا آباد۵۵۳۷۷۴۱۱۰۶۱۶۵۸۲۴۳۲
گلوجه۴۴۹۶۲۹۸۹۸۱۳۴۷۱۹۷۵
دشت مغان۵۲۶۷۳۶۱۰۵۲۱۵۷۷۲۳۱۴
سربند )اردبيل(۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
آرانچی۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
ارباب کندی۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
هير۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
بيرق۴۴۹۶۲۹۸۹۸۱۳۴۷۱۹۷۵
بودااللو۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
آب بيگلو۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
مجده۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
خمس۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
نوجه ده )اردبيل(۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
نيار۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
گنجگاه۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
سردابه۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
قشالق دشت۴۶۱۶۰۷۸۶۷۱۳۰۰۱۹۰۷
قیمت باربری تهران به سرعین۴۶۱۵۷۶۷۴۳۱۱۱۴۱۶۳۴
رضی۴۶۱۵۸۶۸۳۷۱۲۵۵۱۸۴۱
شورگل۴۶۱۶۰۷۸۶۷۱۳۰۰۱۹۰۷
مالباشی۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
اردبيل۳۶۹۵۱۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
احمدآباد مشگين۴۶۱۵۷۶۷۸۵۱۱۷۸۱۷۲۸
خورش رستم۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
سبالن۴۶۱۵۷۶۷۴۳۱۱۱۴۱۶۳۴
شکرآب۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
شال )اردبيل(۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
کوثر۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
نقدی۴۶۱۵۷۶۷۹۶۱۱۹۴۱۷۵۱
تولون۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
آراللو۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
اصالندوز۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
آتشگاه۴۶۱۵۷۶۷۴۳۱۱۱۴۱۶۳۴
گوشلو۵۲۶۷۳۶۱۰۵۲۱۵۷۷۲۳۱۴
لنگان۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
قره سو )اردبيل(۴۶۱۵۷۶۷۹۶۱۱۹۴۱۷۵۱
سنجبد۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
الهرود۴۶۱۵۷۶۷۹۶۱۱۹۴۱۷۵۱
آلوراس۴۶۱۵۷۶۷۴۳۱۱۱۴۱۶۳۴
ويلکيج۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
انزاب )اردبيل(۴۶۱۵۷۶۷۸۵۱۱۷۸۱۷۲۸
دشت )اردبيل(۴۶۱۵۷۶۷۸۵۱۱۷۸۱۷۲۸
مرنی۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
کلفير۴۶۱۵۷۶۷۸۵۱۱۷۸۱۷۲۸
قاسم کندی۴۶۱۵۷۶۷۶۲۱۱۴۳۱۶۷۶
شرج آباد۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
مغان۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
سوسهاب۴۴۹۶۲۹۸۹۸۱۳۴۷۱۹۷۵
طالب قشلاقی۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
انگوت۴۶۱۵۷۶۷۶۲۱۱۴۳۱۶۷۶
اسالم آباد پارس۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
باقرلو۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
بيله سوار۴۶۱۶۰۷۸۶۷۱۳۰۰۱۹۰۷
باباش کندی۴۶۱۶۰۷۸۶۷۱۳۰۰۱۹۰۷
نير۴۶۱۵۷۶۷۸۱۱۱۷۱۱۷۱۷
قره آغاج پايين۴۶۱۵۷۶۷۶۲۱۱۴۳۱۶۷۶
تازه کند انگوت۴۶۱۵۷۶۷۶۲۱۱۴۳۱۶۷۶
حمزه خانلو۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
فخرآباد۴۶۱۵۷۶۷۹۶۱۱۹۴۱۷۵۱
ارجستان۴۶۱۵۷۶۷۴۳۱۱۱۴۱۶۳۴
فولادلو۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
وان۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
خلف لو۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
خشکه رود۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
گزاز۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
يورتچی۴۶۱۵۷۶۷۸۱۱۱۷۱۱۷۱۷
ساميان۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
ساواالن۵۲۶۷۳۶۱۰۵۲۱۵۷۷۲۳۱۴
پلنگا۴۴۹۶۲۹۸۹۸۱۳۴۷۱۹۷۵
ينگجه۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
نمين۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
دورسونخواجه۴۶۱۵۷۶۷۸۱۱۱۷۱۱۷۱۷
کوجنق۴۶۱۵۷۶۷۸۵۱۱۷۸۱۷۲۸
عيوض لو۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
کنگرلو۴۶۱۵۷۶۷۹۶۱۱۹۴۱۷۵۱
آزادلو۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
اظماره۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
بوران عليا۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
مشگين شهر۴۶۱۵۷۶۷۸۵۱۱۷۸۱۷۲۸
قره تپه )اردبيل(۴۶۱۵۷۶۷۹۶۱۱۹۴۱۷۵۱
انجيرلو۴۶۱۶۰۷۸۶۷۱۳۰۰۱۹۰۷
مشگين شرقی۴۶۱۵۷۶۷۹۶۱۱۹۴۱۷۵۱
مقصودلو )اردبيل(۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
لنبر۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
ديزج )اردبيل(۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
گيالنده۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
برندق۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
کشت وصنعت مغان۵۲۶۷۳۶۱۰۵۲۱۵۷۷۲۳۱۴
مرادلو۴۶۱۵۸۶۸۳۷۱۲۵۵۱۸۴۱
کلور۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
چناق۴۶۱۵۹۶۸۵۱۱۲۷۶۱۸۷۲
گوگ تپه )اردبيل(۴۶۱۶۰۷۸۶۷۱۳۰۰۱۹۰۷
تقی ديزج۴۶۱۵۷۶۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
ارشق۴۶۱۵۷۶۷۹۶۱۱۹۴۱۷۵۱
فيروز۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
حور )اردبيل(۴۶۱۵۷۶۸۰۶۱۲۰۹۱۷۷۴
پری خان۴۶۱۵۷۶۷۸۵۱۱۷۸۱۷۲۸
اسگستان۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
کلی۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳
آلی۴۶۱۵۷۶۷۸۵۱۱۷۸۱۷۲۸
خلخال۳۹۷۵۳۳۷۵۵۱۱۳۳۱۶۶۲
اميرکندی۴۶۱۶۰۷۸۶۸۱۳۰۱۱۹۰۸
محمود آباد طالقانی۵۰۴۶۱۰۸۷۲۱۳۰۸۱۹۱۸
دويل۴۳۲۵۴۷۷۳۹۱۱۰۸۱۶۲۵
جعفرآباد )اردبيل(۴۶۱۵۹۶۸۵۱۱۲۷۶۱۸۷۲
لرد۳۹۷۵۴۵۷۷۹۱۱۶۸۱۷۱۳

 

برای حمل بار و اثاثیه منزل از تهران به اردبیل یک روز قبل از جابجایی با ما تماس بگیرید .

حمل اثاثیه منزل

حمل اثاثیه منزل با کامیونت مسقف از تهران به اردبیل و بالعکس با کادر مجرب در تهران و اردبیل

تیم بزرگ باربری ما

کامیونت مسقف

کامیونت های مسقف در اندازه مختلف از ۴ متر تا ۶ونیم متر + خاور روباز ایسوزو جک کاویان بادسان الوند و…

شهر و شهرستان

ارائه خدمات به صورت شهری و شهرستان از مبدا تهران به اردبیل و اردبیل به تهران و همچنین داخل شهری در اردبیل

کادر مجرب

استفاده از نیروی مجرب برای جابجایی اثاثیه منزل و حمل و جابجایی انواع مبلمان و لوازم سنگین لوازم دانشجویی جهاز عروس و…

کاموینت مسقف و بروز

کامیونت های مسقف و خاور های ایسوزو از تمام نقاط تهران به مقصد استان اردبیل قبول هرگونه بار خاوری و کامیونت مسقف .

حمل اثاثیه منزل با کادر مجرب

حمل اثاثیه منزل و مبلمان از تهران به اردبیل و از اردبیل به تهران با کامیونت های مسقف و بزرگ ارئه خدمات در تمام روزهای هفته کارگر در مبدا و مقصد

باربری تهران مشهد

درباره اصغریان

برای تبلیغ باربری و اتوبار شهر خود با آیدی habar_ir@پیام بدهید(تلگرام). قیمت توافقی می باشد. رپورتاژ , و...