سامانه حابار

لیست باربری های بوشهر

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
ياقوت بار پارسيان۰۷۷۳۱۳۷۵۲۶۰استان بوشهر شهرستان عسلويه وردي شرقي بلوار ملا صدرا شهرك حمل و نقل كالا
وسام بار جنوب۰۷۷۳۳۴۵۱۰۴۱بوشهر - جنب قرارگاه پليس راه - پايانه حمل بار - غرفه ۱۹ - شركت حمل و نقل وسام بار جنوب
هميشه پيروز بندر كنگان۰۹۱۷۱۷۳۸۵۲۷كنگان - جنب ترمينال مسافربري
هميشه پيروز۷۷۲۷۲۲۴۵۸عسلويه بيدخون شهرك كالا
همياران بار بوشهر۳۳۴۵۵۰۵۵بوشهر- پايانه بار- جنب پليس راه قديم- غرفه ۲
هفت كاج۰۷۷۳۳۴۴۹۵۰۳بوشهر شهرك صنعتي بوشهر ۲ ابتداي بلوار خليج فارس
هاگ بار( نمايندگي)۰۹۱۷۳۷۱۰۴۳۶عسلويه شركت ماموت
هاگ بار (بوشهر)۰۷۷۳۳۴۴۸۹۶۴بوشهر بلوار شهيد سپبهد قرني پايانه بار غرفه ۶
نيك بار صدف خليج فارس۰۹۱۷۳۷۳۸۰۷۳بندربوشهر- پايانه بار-
نيك بار دشتستان۳۳۴۵۳۸۶۵بوشهر ابتداي ورودي بوشهر جنب قرارگاه پليس راه داخل پايانه غرفه۲۲ شركت نيك بار
نوح ترابر ليان۰۷۷۳۳۴۴۲۰۰۸بوشهر منطقه ويژه اقتصادي ناحيه ۲
نمايندگي ماهان ترانس۰۹۱۲۸۲۴۸۳۶۵بوشهر
نخيل ترابر بوشهر۰۹۱۷۷۷۳۶۷۰۴بندربوشهر- بندر كنگان-بلوار امام-پايانه مسافر
نخلستان بار دشتستان۰۷۷۳۴۸۴۲۲۳۰بوشهر/وحدتيه/جاده سيامنصور
نجفي پور
مينا بار بردخون۳۵۴۵۱۱۸۰كيلومتر۱۲۰جاده ساحلي بوشهردير -سهراهي شهنيا مينابار
ميلاد بار دشتستان۰۹۱۶۶۰۲۷۸۰۸پايانه سيمان دشتستان
مهران بار بوشكان۰۹۱۷۱۸۶۰۱۵۲بوشكان ۵۰۰متر نرسيده به بوشكان سمت چپ
مهاجر بار دشتستان۰۷۷۳۴۳۷۳۲۶۵بوشهر-برازجان-كيلومتر۵ جاده شيراز-پايانه بار و سيمان
مقتدر بار دشتستان۰۷۷۳۴۲۳۰۶۴۳برازجان-شهرك صنعتي
معين دشتستان۰۹۱۷۳۷۱۶۳۲۰كيلومتر۷ جاده برازجان -شيراز/پايانه باروسيمان غرفه ۵
معتمدباردشتستان۰۷۷۳۴۳۷۳۲۷۷برازجان - كيلومتر ۷ جاده شيراز پايانه بار و سيمان برازجان غرفه شماره ۱۰
محسن رخش اهرم۰۷۷۳۵۲۲۵۴۴۸بوشهر - شهرستان تنگستان - اهرم روستاي حيدري
محتشم برازجان۰۹۱۷۷۷۱۵۹۶۹برازجان كيلومتر۳جاده شيراز جنب مسجد بين راهي
محبوب بار جنوب۳۳۴۵۱۶۳۳بوشهر پايانه حمل ونقل غرفه ۱۱
متين بار دوراهك۰۹۱۷۳۷۲۶۲۳۴لمبدان سه راه دير كنگان
ماهان حمل عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۰۵-۷شهرستان عسلويه-بخش مركزي-شهرعسلويه-پايانه حمل ونقل كالا-خيابان اصلي -پلاك ۱/۲۸-طبقه همكف-شركت حمل ونقل ماهان حمل عسلويه
ليان پارس ترابر۰۷۷۳۳۴۵۲۳۱۷بوشهر ابتداي جاده بوشهر- برازجان پايانه حمل و نقل كالا بوشهر غرفه ۲۳ شركت ليان پارس ترابر
ليان بارشاهين۳۳۴۵۰۸۱۱پايانه
گيشاترابر جنوب۰۹۱۷۳۲۳۸۵۰۵بوشهر منطقه ويژه اقتصادي
گندم هميشه بهار دشتستان۰۹۱۷۳۷۳۲۷۹۵بوشهر - برازجان - شبانكاره - سه راهي سراج آباد
گسترش ونوسازئ بوشهر
كوكك بار امين دشت پلنگ۰۷۷۳۵۳۲۱۱۱۴استان بوشهر - خورموج - روستاي دشت پلنگ
كوشابرازجان۰۹۱۷۷۷۰۸۵۰۹استان بوشهر شهرستان دشتستان كيلومتر ۵ جاده برازجان دالكي پايانه بار سيمان دشتستان
كوثرباردشتي۰۷۷۳۵۳۷۲۵۰۰بوشهر خروجي بادوله بطرف خورموج سمت راست
كهكشان دريا۰۷۷۳۳۴۵۲۶۰۴پايانه بار
كبيربار دشتستان
كالابر ايمن۴۵۴۶۲۶۰بوشهر پايانه غرفه ۸
كارخانه آردبرازجان
ققنوس ساحل دريابوشهر پايانه بار
قدرت بارليان۳۳۴۵۴۸۱۰بوشهر پايانه غرفه شماره ۱۵
قاصد بار پيمان۰۷۷۳۳۱۲۶۰۵۲گناوه خيابان جمهوري
فيروز بار جم۰۷۷۳۷۶۴۴۱۲۲استان بوشهر-شهرستان جم-روستاي بهارستان-روبروي چوب فروشي هوشيار
فردجنوب۳۳۴۵۴۳۵۸پايانه عمومي
فرآورده هاي نفتي مشعل خليج فارس۳۳۵۶۰۷۴۴بوشهر بزرگراه طالقاني بلوار صدرا مجتمع انبار نفت بوشهر
فرآورده هاي نفتي كيهان بار رسا۳۳۳۵۰۱۱بلوار صدرا- پاركينگ انبار نفت
فرآورده هاي نفتي سردارمهر۰۷۷-۳۳۵۶۳۵۸۴بوشهر- بزرگ راه طالقاني - بلوار صدرا - پاركينگ انبار نفت شهيد غريبي بوشهر
فرآورده هاي نفتي راه كوبان۰۷۷۳۳۵۳۶۹۹۳بوشهر بلوار صدرا پاركينگ شركت نفت
فرآورده نفتي جنوب باربوشهر۰۷۷۳۳۵۵۷۱۱۱بوشهر - بلوار صدرا - پاركينك انبار نفت
فجرجهاد(عسلويه )۷۷۲۷۳۷۶۳۸استان بوشهر شهرستان عسلويه شهرك حمل ونقل كالا
فجربندرريگ
فجرآبدان۰۷۷۳۵۴۵۲۲۸۱بوشهر-آبدان بلوار اصلي (بوشهر-كنگان)روبروي بسج
فجر جهاد (بوشهر)۰۷۷۳۳۴۴۵۳۱۷بوشهر -پايانه حمل كالا
عقاب دشتستان۰۷۷۳۴۵۷۲۲۹۹برازجان پايانه سيمان غرفه شماره ۴
عدالت ديلم۰۷۷۳۳۲۵۱۸۴۷بلوار امام خميني آخربلوار امام
ضامن آهو۷۷۲۷۳۴۴۲۲عسلويه منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي شهرك حمل و نقل كالا
صفاي ساحل كنگان۰۹۱۷۳۷۴۵۶۳۶كنگان بلوار امام جنب ترمينال مسافربري
صفاي استقلال۰۷۷۳۱۳۷۵۲۳۰عسلويه - منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي - پايانه بار فاز ۱
صفاباركنگان۰۷۷۳۷۲۵۳۵۹۵بندرسيراف كيلومتر ۳ جاده عسلويه
صدف بارليان۳۳۴۵۱۳۲۱بوشهر پايانه غرفه ۱۳
شكيباي بوشهر۰۷۷۳۳۴۵۰۹۸۸بوشهر بلوار شهيد سپهبد قرني جنب پليس راه قديم غرفه شماره۲۶
شركت بوتان ران( نمايندگي)۰۷۷۳۷۲۴۴۴۵۱عسلويه-روستاي بيدخون-انتهاي بلوار بوشهر -سمت چپ پلاك۴۷
شركت ايران صدرا
شباهنگ ترابر عسلويه۰۹۱۳۳۱۳۲۶۱۱استان بوشهر - شهرستان عسلويه - بخش مركزي - شهر عسلويه - محله پايانه حمل و نقل كالا - خيابان اصلي - كوچه قطعه ۷/۱
شايسته بار شايان۰۹۱۷۳۷۳۱۲۴۱بوشهر- پايانه بار بوشهر
شاهين بار بوشهر۳۳۴۵۳۱۱۳بوشهر ÷ايانه حمل ونقل غرفه شماره ۱۲
شاهرخ بار بوشهر۳۳۴۵۲۹۰۵بوهشر پايانه باربري جنب پليس راه قديم
سيراف بار بوشهر۳۳۴۵۵۰۲۸بوشهر جنب پليس راه قديم پايانه حمل و نقل بوشهر غرفه ۹
سورتمه رانان بندر۰۷۷۳۳۴۵۲۲۳۲۵بوشهر طالقاني روبرو بازارچه مرزي نبش خ جاشو
سهيل خورموج۰۷۷۳۵۳۲۷۰۰۵خورموج ۷۰۰متر شمال فلكه خالو حسين
سهند۰۷۷۳۳۳۲۴۵۰۳بوشهر پايانه حمل ونقل
سنگين بار دشتستان۰۹۱۷۳۷۳۰۱۷۶بوشهر/برازجان/آبپخش/ شركت حمل ونقل سنگين بار
سماصباح۰۷۷۱۳۳۴۵۱۰۹۰بوشهر پايانه بار غرفه ۱۷
سلامت بار كاكي۰۷۷۳۵۳۷۲۹۰۰بوشهر تلخو
سرعت بار بوشهر۰۹۱۷۳۲۴۷۰۰۸بوشهر جاده بوشهر-برازجان سه راه خير انديش به سمت گوركات كيلومتر اول سمت راست
ستاره ساحلي عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۴۵بوشهر عسلويه شهرك حملا و نقل
ستاره ساحل بوشهر۰۷۷۱۴۵۴۵۲۳۰بوشهر جنب پليس راه قديم پايانه بار بوشهر
سپيدار ترابر پاسارگاد۰۷۷۳۱۳۷۵۲۲۵استان بوشهر شهرستان عسلويه ورودي شرقي بلوار ملاصدرا شهرك حمل و نقل كالا
سپهرترابر۰۹۱۷۱۷۱۳۵۰۵برازجان /كيلومتر۷جاده برازجان-بوشهر/پايانه باروسيمان
سپهر ترابر بوشهر۳۳۴۴۴۶۴۴بوشهر-جاده بوشهر برازجان - نرسيده به پليس راه قديم پايانه بار بري غرفه ۴
سايه سمن۰۹۱۷۳۷۶۲۵۴۸بوشهر-شهرك صنعتي۲-خيابان كارآفرينان-انتهاي خيابان-سوله زرد رنگ
سالار بيدخون۰۷۷۳۱۳۷۵۲۱۱بوشهر-عسلويه-شهرك حمل ونقل كالا-فاز يك
سالار بوشهر۰۷۷۳۳۵۷۷۰۴۴بوشهر كيلومتر ۲ جاده نيروگاه
ساران حمل عسلويه۰۹۱۷۷۰۲۰۵۶۰عسلويه منطقه ويژه اقتصادي - پايانه هاي حمل و نقل كالا - فاز ۱ .
ساحل دير۰۷۷۳۵۴۵۱۱۵۱جاده ساحلي بوشهر-دير ، نرسيده به پمپ بنزين بردخون
ساحل ترابر پارس۰۷۷۳۱۳۷۵۲۴۶-۹عسلويه- منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - شهرك حمل و نقل كالا - قطعه ۱۰
ساحل بار گناوه۰۷۷۳۳۱۲۴۸۵۴بندرگناوه-بلوار جمهوري اسلامي
ساحل بار بوالخير۰۷۷۳۵۲۳۵۷۴۳استان بوشهر تنگستان بخش ساحلي بوالخير
ساحل بار۳۳۴۵۲۴۰۴بوشهر پايانه بار
زرين ترابر عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۰۰عسلويه ورودي شرقي منطقه ويزه پارس شهرك حمل و نقل كالا
رهپويان دشتستان۳۴۳۷۳۲۵۷برازجان_شركت پايانه بار و سيمان برازجان_غرفه ۸
ره آوران۳۳۴۵۰۶۷۹بوشهر پايانه حمل و نقل
رخش ترابر ليان۰۷۷۳۳۴۴۷۷۵۲بوشهر منطقه ويژه اقتصادي ۲ خيابان ليان خيابان توليد خيابان سلامت
راه گستران دشتستان
راه كوبان ليان۰۷۷۳۳۴۵۵۰۷۱بوشهر پايانه باربري
راكب بار بوشهر۰۷۷۳۳۳۳۴۴۰۴بلوار خليج فارس- جنب قرارگاه پليسراه-پايانه باربري بوشهر
رادباران جنوب۳۳۵۶۳۲۶۹بوشهر- خيابان طالقاني بلوار صدرا پاركينگ شركت نفت شركت رادباران جنوب
ديربارجنوب۰۹۱۷۳۷۳۹۰۸۳دير
دنا بار جنوب۳۵۲۸۲۶۶۱جاده عاليشهر-دلوار جنب باشگاه سواركاري خليج فارس پايانه اختصاصي دنابارجنوب
دلفين بار ليان۰۷۷۳۳۴۴۸۰۴۴پايانه حمل و نقل غرفه ۲۱
دشتي ترابر جنوب۳۳۴۵۲۳۱۱بوشهر جنب پليس راه قديم
دشتستان فردوس۰۷۷۳۴۵۷۲۲۵۱برازجان كيلومتر ۷ جاده شيراز پايانه بار و سيمان برازجان
درين بار ليان۳۳۴۵۱۷۶۱بوشهر پايانه بار
درخشان كيميا بار۰۷۷۳۱۳۷۵۲۵۵عسلويه- سازمان منطقه ويژه اقتصادي شهرك هاي حمل ونقل - شركت درخشان كيميابار
دبيران كرانه سوگند سيراف۰۹۱۲۵۸۸۸۵۶۳كنگان- خ دارايي- خ انديشه
خورشيد دشتستان۰۹۳۷۵۵۹۴۵۷۱كيلومتر ۲ جاده برازجان -شيراز
خليج فارس (بوشهر)۷۷۱۴۵۴۵۰۸بوشهر
خرمشهر
حمل و نقل كالاي زميني۳۳۴۴۶۴۳۳بوشهر قبل از پليس راه قديم پايانه باربوشهر
حامل بار بوشهر۳۳۴۵۰۲۱۵كيلومتر ۵ جاده بوشهر شيراز پايانه حمل و نقل غرفه شماره ۳
حافظ بار دشتي۰۷۷۳۵۳۲۱۳۷۱خورموج كيلومتر ۲ جاده لاورشرقي روبروي سوله حلال احمر
چابك بار پارس۰۹۱۷۱۷۲۴۱۲۰گناوه- خ امام خميني
جوان ترابر بوشهر۰۷۷۳۳۴۴۸۴۴۱بوشهر - منطقه ويژه اقتصادي۲
جهان بار خليج فارس۳۳۴۵۴۰۳۱بوشهر ابتداي جاده بوشهر برازجان پايانه حمل ونقل كالا غرفه شماره ۵(جنب پليس راه قديم)
جنوب شبانكاره
جنوب بار صديق۰۹۱۷۰۳۸۰۴۲۴اتوبان عسلويه-كنگان كيلومتر ۲ شهر آبدان
جمهورئ اسلامي (بوشهر)
جمشيد ترابر جنوب۰۷۷۲۷۳۷۶۰۰۰شهرك حمل و نقل
جاده رانان سرمست۰۹۱۷۳۶۷۲۳۹۰عسلويه -
تيزگامان جاده ابوشهر۰۹۱۷۳۷۱۰۱۰۹بوشهر - پايانه حمل و نقل جاده اي
توحيد بار جنوب۴۵۵۲۳۵۶بوشهر جنب پليسراه پايانه باربري و حمل و نقل بوشهر
تندرخش جنوب۲۵۴۲۸۶۱بوشهر پايانه حمل و نقل غرفه ۲۰
تك ران سرعت سيراف۰۷۷۳۳۴۴۶۷۵۰بوشهر منطقه ويژه اقتصادى
ترابري جهان نورد عسلويه۰۹۱۷۷۷۵۴۶۹۲استان بوشهر-شهرستان عسلويه- پايانه هاي حمل بار و مسافر سازمان منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس
تاجران ترابر بوشهر۰۷۷۳۳۴۴۲۹۰۲بوشهر پايانه حمل و نقل قرفه۱۷
ت رانندگان ترابري تهران
پيمان ترابر۰۷۷۳۳۴۴۱۵۹۲بوشهر پايانه باربري بوشهر
پيمان پارس بندرريگ۰۷۷۳۳۸۳۲۵۲۶بندرريگ خ پاسداران شركت حمل ونقل پيمان پارس
پيك ماهرويان۰۷۷۳۳۲۵۲۶۴۴ديلم جاده خوزستان روبه روي سالن غذاخوري حجت
پيك كويرشايسته جنوب۰۷۷۳۱۳۷۸۳۲۶عسلويه بيدخون شهرك حمل ونقل كالا
پيشرو ترابرساروجبرازجان پايانه بار
پيام بار بوشهر۰۷۷۱۴۵۵۵۰۶۳بوشهر خ شهيد سپهبد قرني جنب پليس راه سابق پايانه حمل بار
پليكان ترابر عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۴۰-۴۴عسلويه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شهرك حمل و نقل كالا قطعه ۱۹-۱
پرشين بار سيراف۳۳۴۲۵۹۸۵بوشهر -چغادك پشت سردخانه چهار هزار تني
پرستوهاي مهاجرنايبند۰۷۷۲۷۳۶۷۰۷۰عسلويه شهرك حمل ونقل كالا
پرستوهاي مهاجر نايبند (شعبه)۰۹۱۲۷۹۷۱۱۹۷بوشهر روبروي پليس راه احمدي
پديد بار بوشهر۳۳۴۴۷۰۳۸بوشهر بلوار شهيد سپهبد قرني پايانه حمل ونقل كالا غرفه ۲۴
پتروشيمي (بوشهر)۷۷۲۷۳۲۴۱۸عسلويه پايانه بار منطقه ويژه
پارسيان بار بوشهر۳۳۴۵۰۶۸۶بوشهر-بلوار شهيد سپهبد قرني - جنب پليس راه قديم - پايانه حمل و نقل بار - غرفه شماره ۷
پارس ترابر جم و ريز۰۹۱۷۱۷۱۶۲۸۳عسلويه شهرك حمل ونقل كالا
بوشهربار۳۳۴۵۱۷۷۰بوشهر پايانه جنب دفاتر قديمي
بوتان ران ( نمايندگي)۰۹۱۷۱۱۸۲۶۸۶بوشهر
بوتان ران ( شعبه عسلويه )۰۹۱۷۲۵۱۴۶۳۶عسلويه-روستاي بيدخون-انتهاي بلوار بوشهر -سمت چپ پلاك۴۷
بهمن بار بوشهر۰۷۷۳۳۴۵۱۱۲۷بوشهر منطقه ويژه فاز يك
بهزاد دشتستان۰۷۷۳۴۵۷۲۲۸۱-۸۳برازجان كيلومتر۷جاده شيرازپايانه بارسيمان برازجان غرفه شماره۱
بهرام باردشتستان
بهارترابربوشهر۳۳۴۵۱۰۹۲بوشهر پايانه حمل و نقل ساختمان قديمي
بنك بار۰۷۷۳۷۳۴۳۹۸۱كنگان بنك بلوار اصلي مجتمع مسكوني تجاري پاسارگاد
بندر بار گناوه۰۷۷۳۳۱۲۴۸۴۸گناوه ميدان بسيج ابتداي كمربندي
بستان (بوشهر)
بزرگ بار ليان۳۳۶۷۳۳۳بوشهر پايانه غرفه ۲۰
بزرگ امين دير۰۹۱۷۱۱۷۸۸۱۰دير- روستاي بردستان
باركنگان
باربر دريايي بوشهر۰۹۱۷۷۳۵۱۴۳۷بوشهر- عسلويه - شهرك حمل و نقل
بار ليف جنوب۰۷۷۳۱۳۷۵۲۷۲استان بوشهر شهرستان عسلويه-بيدخون شهرك حمل و نقل كالا سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
ايمان بار بوشهر۳۳۴۴۸۳۳۰بوشهر جايگاه پليس راه قديم رو به روي پمپ گازوعيل غرفه ۱۰ حمل و نقل ايمان بار بوشهر
ايران و روسيه (بوشهر)عسلويه
ايران تريلربوشهر۳۳۴۵۳۹۰۱-۲بوشهر - پايانه بار
امين دشتستان۰۷۷۳۴۳۷۳۲۷۶برازجان كيلومتر ۷ جاده شيراز پايانه بار سيمان غرفه ۳
امين بار تلخو۰۷۷۳۵۳۷۳۰۶۶شهر كاكي روستاي تلخو غرب جاده اصلي بوشهر كنگان
امين (دير)
اميران ترابر سروش ليان۰۹۱۷۱۷۶۵۴۳۶بوشهر
اميران ترابر سروش ليان۰۹۱۷۱۷۶۵۴۳۶بندربوشهر- پايانه بار-
اميدباردوصفروسي وهفت ابوشهر۰۷۷۳۳۴۵۲۹۷۲بوشهر پايانه باربري جنب پليس راه قديم
اعتماد برازجان۰۹۱۷۳۷۳۲۷۴۸برازجان /كيلومتر ۷ جاده برازجان -شيراز/پايانه باروسيمان غرفه ۱۵
استقلال دشتستان۰۷۷۳۴۳۷۳۲۸۵برازجان پايانه بار وسيمان
اسپادان افرا عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۷۱-۵بوشهر-عسلويه - بيدخون-منطقه ويژه اقتصادي-شهرك حمل و نقل پلاك ۱۸
اركان ترابر كهن آسيا۰۷۷۳۳۴۴۶۷۵۳بوشهر منطقه ويزه اقتصادي |پلاك ۱۲۳
اركان ترابر سيراف۳۳۴۴۲۹۹۵بوشهر منطقه ويزه اقتصادي پلاك ۱۲۲
ارژن ديزل سيراف بوشهر۰۷۷۳۳۴۴۷۹۰۸بوشهر پايانه بار بوشهر غرفه ۲۵
احسان بار شبانكاره۰۷۷۳۴۸۵۲۴۶۹شهر شبانكاره - جاده اصلي برازجان گناوه
اتحاد(دشتستان )۰۹۱۷۳۷۴۱۸۸۰برازجان كيلومتر۷جاده برازجان شيراز شركت پايانه باروسيمان برازجان غرفه شماره۱۴
اتحاد(بوشهر)
ابريشم بارجنوب۳۳۴۴۸۵۱۸پايانه حمل و نقل غرفه ۱۴
آسان بار كيان خليج فارس۰۷۷۳۳۴۴۲۸۵۳بوشهر-منطقه ويژه اقتصادي بوشهر-فاز يك پلاك ۱۴۳
آزادگان (بوشهر)۴۵۵۴۵۱۲پايانه حمل و نقل بار - غرفه ۱۶
آزادگان (بندر كنگان)۱۱۱۱۱۱۱۱كنگان - روستاي بركه چوپان
آرين ساحل سيراف۰۷۷۳۱۳۷۵۳۶۱عسلويه بيدخون شهرك حمل و نقل كالا
آريابار ليان۳۳۴۴۷۰۶۲بوشهر پايانه حمل و نقل ساختمان قديمي
آريا ترانس بارز۰۹۱۷۳۶۰۱۳۶۳استان بوشهر-شهرستان عسلويه-پايانه كالاي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي
آرمان صباي جنوب۰۹۱۷۳۰۴۱۲۹۱عسلويه پايانه بار شهرك كالا
آذين بار دشتي۳۵۳۷۲۷۷۳دشتي بزرگراه سيراف محور ۳۵ خورموج عسلويه ابتداي ورودي شهر بادوله سمت راست بزرگراه
آذرسان بار دشتستان۰۹۱۷۷۷۱۲۱۴۶دشتستان -برازجان-كمربندي اهرم - نرسيده به سه راهي بنداروز
آذرخش وحدتيه۰۹۱۷۷۷۱۲۶۳۳كيلومتر۷جاده برازجان -شيراز -پايانه بار وسيمان دشتستان غرفه ۲
آبدون هدايت۰۷۷۳۵۴۵۲۰۷۱شهر آبدان جاده اصلي بوشهر كنگان
آبتين راه بندر گناوه۰۹۱۷۱۷۱۲۸۸۴استان بوشهر - بندر گناوه - جاده گمرگ - ضلع جنوبي گمرگ
آبادان( نمايندگي كنگان)۰۹۱۷۳۷۰۰۵۷۴كنگان جنب پترو پالايش كنكان
آبادان (بوشهر)۴۵۴۳۷۲۶بوشهر كيلومتر ۲ جاده نيروگاه جنب پلاك گذاري

لیست باربری های شهری بوشهر

نام واحد صنفیتلفنآدرس
بابری فردوسی۰۷۷۳۳۵۵۶۰۵۱بوشهر ، بلوار طالقانی ،
کوچه (کارخانه یخسازی وزیری) ،
ساختمان مرکز تجارت ایرانیان ،
ساختمان مرکز تجارت ایرانیان ،
طبقه همکفکد پستي: ۷۵۱۷۹۱۷۱۴۰
فارس بوشهر - صلح آباد - کوچه
(کارخانه یخسازی وزیری)
کوچه صدرا ۱ - طبقه همکف
کد پستي: ۷۵۱۷۹۱۷۴۱۴
باربری بزرگ مهربوشهر - صلح آباد - کوچه
(کارخانه یخسازی وزیری)
کوچه صدرا ۱ - طبقه همکف
کد پستي: ۷۵۱۷۹۱۷۴۴۳
بارانداز خلیج فارسبوشهر - صلح آباد - بلوار طالقانی
کوچه (تعاونی مینی بوسداران)
- طبقه همکفکد پستي:
۷۵۱۷۹۱۷۴۵۴
بارانداز ساحلبوشهر - صلح آباد - کوچه
(کارخانه یخسازی وزیری) -
کوچه صدرا ۱ - طبقه همکف
کد پستي: ۷۵۱۷۹۱۷۴۳۸
ابوشهر۰۷۷۳۳۳۳۳۳۳۳بوشهر - صلح آباد،بلوار صدرا
کوچه (کارخانه یخسازی وزیری)
- کوچه صدرا ۱ -
طبقه همکف
کد پستي: ۷۵۱۷۹۱۷۴۴۰
امیرعلیچغادک - چغادک غربی -
کوچه ((کابلی)) - کوچه
((گل شقایق)) خیابان
صنعت همکف
کد پستي: ۷۵۳۸۱۶۰۰۰۳
باربری رهپاکبوشهر - صلح آباد
کوچه (کارخانه یخسازی وزیری)
- کوچه صدرا ۱ - طبقه همکف
کد پستي: ۷۵۱۷۹۱۷۴۴۹
تخلیه بار جنوببوشهر - صلح آباد -
بلوار صدرا - سه راهی
شرکت نفت - طبقه همکف
کد پستي: ۷۵۱۷۹۱۷۴۳۲
بارانداز بوشهر۰۷۷۳۳۳۳۳۳۳۳بوشهر - صلح آباد -
خیابان طالقانی -
بلوار صدرا - طبقه
همکف کد پستي:
۷۵۱۷۹۱۹۸۶۰
باربری سویدبوشهر - معلم - خیابان معلم
نبش کوچه معلم۲ - پلاک -۲۶
- طبقه همکف
کد پستي: ۷۵۱۳۹۳۷۵۴۹

لیست وانت تلفنی های بوشهر

نام واحدصنفیشماره تماسآدرس
وانت تلفنی هجرت۰۷۷۳۳۵۵۰۷۸۲بوشهر – صلح آباد – بلوار طالقانی – کوچه سنگسر ۱۷ – طبقه همکفکد پستي: ۷۵۱۷۶۷۳۸۳۵
تاکسی بار تلفنی کیان۰۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰بوشهر – تنگک اول – کوچه سردار۲ – کوچه ((احمدی پور)) – طبقه همکفکد پستي: ۷۵۱۸۸۴۹۱۹۳

یک نظر

  • سیدعلی هاشمی گفت:

    شرکت حمل ونقل صدف بار سرعت
    بوشهر هم اضاف کنید
    ۰۹۱۷۳۲۲۹۹۲۹

  • نظرات بسته شده است.