سامانه حابار

لیست باربری های ایلام

لیست وانت بارها و اتوبارها و لیست باربری های ایلام را شما کاربران گرامی می توانید در جدول های پایین مشاهده نمایید توجه داشته باشید کلیه اتوبار و باربری ها مجاز می باشند.

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
هومان ايمن بار ايلام۰۸۴۳۳۳۳۲۵۲۹ايلام كيلومتر دو جاده مهران جنب شركت پگاه گاز
هژبر بار زاگرس۰۸۴۳۳۷۲۰۸۹۹ايلام دهلران جاده انديمشك فرعي آبدانان پايانه بار ميلاد
نويدباركشاورز (ايلام )۸۴۱۲۲۳۰۱۰ايلام - بلوار شهيد بهشتي
نمايندگي هاگ بار ايلام۰۹۱۸۷۶۷۲۹۸۷ايلام بلوار شهيد بهشتي اداره كل غله و خدمات بازرگاني استان ايلام
ميلاد دهلران۰۸۴۳۳۷۲۹۲۹۰كيلومتر ۱ جاده انديمشك
ميثم كالابار۲۲۲۳۱۳۲ايلام- كمربندي- روبروي كارخانه آراد- شركت حمل و نقل ميثم كالابار
مهردادبار۰۸۴۳۳۳۳۱۴۰۲ايلام اول جاده مهران پايين تراز بانك ملي شعبه بلوار جنوبي
مهرداد بار سرابله۸۴۲۴۸۶۳۴۴شيروان چرداول-پايانه سيمان كارزان ايلام
مهربار دره شهر۰۸۴۳۵۲۴۰۵۸دره شهر كوي مطهري
مهران بارمتين
مرواريد بار اطمينان سيروان۰۸۴۳۳۳۳۶۴۱۳ايلام-بلوار شهيد كشوري - پايين تر از صدا و سيما
مرزبار۰۹۱۸۳۴۲۲۳۰۱ايوان ك ۱ جاده كرمانشاه
محسن ترابر
متين بار۲۲۳۲۱۲۲-۰۸ايلام - جاده مهران-جنب پمپ بنزين
مالك بار۰۹۱۸۱۴۱۱۲۵۹استان ايلام - شهرستان سيروان - كارزان - جنب كارخانه سيمان ايلام
كوشان بارشايان۰۹۱۸۱۴۱۵۱۲۶پايانه سيمان ايلام
فولادبار ايوان غرب۰۸۴۳۳۵۲۳۹۰۲ايلام ايوان شهرك صنعتي
فرآورده‌هاي نفتي سيمرغ بار۰۹۱۱۸۹۸۹۶۱۶۵ايلام بلوار شهيد بهشتي كوچه بشارتي پاركينگ شركت نفت
فرآورده‌هاي نفتي روژان ترابر
فرآورده هاي نفتي دروازه طلايي۰۹۱۸۷۴۲۳۵۳۳ايلام بلوار شهيدبهشتي پايينتر از شركت نفت پاركينك نفت كش ها
فرآورده هاي نفتي اميربار۰۸۴۱۳۳۶۵۶۴۷ايلام بلوار شهيد بهشتي جنب شركت نفت
فرآورده نفتي ياورسيربارثابا (نماينده ايلام)نداردندارد
فرآورده نفتي هژيربار ايلام۰۹۱۸۱۴۱۱۱۹۱ايلام بلوار شهيد بهشتي خ شهيد بشارتي پشت بيمه آسيا
فرآورده نفتي شايان ترابر عبدي۳۳۳۴۱۸۸۴ايلام-بلوار شهيد بهشتي -جنب شركت نفت
فاتح ترابر نوين ايلام۰۸۴۳۲۲۳۷۳۹۰ايلام - چوار - بالاتراز پليس راه - شهرك صنعتي
طوفان بار۲۲۵۱۳۲۳-۵ايلام- ميدان امام حسن- فاطميه- روبروي سه راه دانشگاه- طوفان بار
طلوع بار دهلران۰۸۴۳۳۳۷۲۹۲۹۰جنب باربري ميلاد بار اسكندري
صبورايلام۳۷۲۳۱۷۲دهلران ـ روستاي گلسيري
شيروان رعد۸۴۲۴۸۶۳۳۸ايلام - كارزان - جنب كارخانه سيمان ايلام
شهريار سيمان۰۹۱۸۹۴۴۵۰۲۹ايلام- شيروان چرداول -كارزان
شباب ترابرايلام۰۹۱۸۱۴۱۱۷۷۵ايلام سرابله شهرك صنعتي شباب
سيمره ترابر هليلان۰۹۱۲۸۳۳۰۴۷۶استان ايلام شهرستان چرداول بخش هليلان
سيمرغ بار
سيمان گوهر
سيمان كميل۸۴۲۴۸۶۳۳۹شهرستان سيروان كارزان پايانه جنب كارخانه سيمان ايلام
سيمان سرابله۸۴۲۴۸۶۳۴۵ايلام شهرستان سيروان ، كارخانه سيمان
سيمان اختر۸۴۲۴۸۶۳۳۸ايلام كارخانه سيمان پايانه سيمان
سيمان اتحادبار نوين۰۹۱۲۰۵۷۱۵۴۷دهلران جنب كارخانه سيمان دهلران پايانه سيمان دهلران غرفه ۱
سيروان سيمان۳۳۳۲۱۰۸-۰۹ايلام كارخانه سيمان پايانه سيمان
سهند بار (ايلام )۳۳۴۹۲۳۹ايلام كارخانه سيمان
سريع بار دهلران۰۹۱۸۳۴۲۰۸۳۵دهلران - روستاي گلسيري -ابتداي جاده دهلران- مهران
سپيدبار۲۲۵۱۱۴۶ايلام- جاده كرمانشاه- روبروي نيروگاه برق
سپهربار۰۸۴۳۳۷۲۹۲۹۰دهلران كيلومتر ۲ جاده ابدانان پايانه سيمان ميلاد
سامان بار سير۰۹۱۸۳۴۱۴۱۸۶ايلام -پتروشيمي چوار
دفتر نمايندگي خليج فارس (ايلام)۰۸۴۳۲۲۳۸۸۱۴ايلام بلوار شهيد بهشتي
درخشان بار۰۹۱۸۸۳۱۳۹۱۱استان ايلام شهرستان چرداول بخش هليلان روستاي ماهيزان سفلي
داريون ترابر۰۹۱۶۶۱۶۱۰۱۲ايلام دهلران پايانه سيمان ميلاد دهلران
خرم ترابر شباب۰۸۴۳۴۳۲۷۵۵۵ايلام - سرابله - شباب- بزرگ راه كربلا
حقيقت
حاميان ترابرمهران
جهش ترابر جنوب(نمايندگي ايلام)نداردندارد
جهان بارشايسته۳۲۲۴۵۴۴۵ايلام كمربندي جنوبي روبرو كارخانه آرد
جهادنصر(ايلام )۸۴۱۲۲۲۷۰۶ايلام-ميدان امام حسين پشت پارك كوثر
تيزروسير غرب۰۹۱۸۳۴۲۲۳۰۱ايلام-بلوار شهيد كشوري - پايين تر از صدا و سيما
تندرباركالا۰۸۴۲۴۷۲۳۲۷۵ايلام شهرستان سيروان شهر لومار
تندر دهلران۰۸۴۲۷۲۲۱۲۵۳ايلام- دهلران-محله نقليه-بلوار امام-خيبان تعميرگاه
تعاوني شهرستاني
ت ك ايلام
پويامانشت بار۸۴۲۴۸۶۳۴۴ايلام شهرستان سيروان بخش كارزان كارخانه سيمان ايلام
پارسا ترابر ايلامايلام كمربندي جنوبي
بهرام بار۸۴۲۵۲۲۳۷۹دره شهر-خ مطهري
بزرگراه۰۸۴۳۳۸۲۳۰۰۱كيلومتر يك جاده مهران ايلام-جنب نمايندگي ايران خودرو
باختر (دره شهر)
ايمن بار اطمينان ايلاميان۰۹۱۸۸۴۴۴۴۴۴ايلام بلوار بهشتي
اناران ترابر پيشرو ايلام۰۹۱۸۳۴۶۰۰۹۰دهلران پايانه كارخانه سيمان دهلران
امين بار(آبدانان )۰۸۴۳۳۶۲۴۵۲۲ايلام-آبدانان-جنب اداره فني و حرفه اي
اطمينان بارسيمره۰۹۱۸۳۵۹۱۴۸۳هليلان شهر توحيد جنب پاسگاه حفاظتي پل سيمره
اژدربار۲۲۲۰۷۹۹ايلام- بلوار نبوت- روبروي كارخانه آرد ايلام
اخلاص بار۸۴۲۴۸۶۳۳۷ايلام سرابله كارخانه سيمان
ابوذر(هليلان )
آلامتو تيزرو سيوان۰۹۱۸۱۴۱۰۵۸۶ايلام - چوار جنب پتروشيمي
آسايش ايلام۰۹۱۸۱۴۱۰۵۸۶كارزان - جنب كارخانه سيمان ايلام
آريان ترابر ايلام پويان۰۸۴۳۳۳۳۵۱۵۱ايلام خ شهيد بشارتي پارگينگ شركت نفت
آرش بارسريع
آذربار دره شهر۰۸۴۳۵۲۲۲۰۶۸دره شهر روبه روي سازمان هواشناسي
آبادان (نمايندگي ايلام)۰۹۱۸۱۴۱۵۳۱۹ايلام - بلوار امام علي (ع) - رو به روي بيماستان كوثر

باربری ایلام به تهران

باربری ایلام به تهران

حمل و نقل کالا و اثاثیه منزل با ارزان ترین قیمت از ایلام به تهران با ماشین های نیسان خاور ایسوزو

کامیونت های مسقف در اندازه های ۴ الی ۶ متری حمل اثاثیه منزل و مبلمان به تمام نقاط ایران

باربری تریلی ایلام

باربری با تریلی و تک و جفت توسط شرکت های حمل و نقل جاده ای ایلام انجام می شود

و شما می توانید با لیست ارائه شده تماس گرفته و ماشین مورد نظرتان را از باربری ها درخواست نمایید.

لیست اتوبارهای ایلام و خدمات وابسطه

نامشماره تماسآدرس
باربری وطن(خرده بار)۰۹۱۸۵۴۹۰۸۷۷جاده مهران بالاتر از سپاه، داخل تره بار قدیم
تیپاکس ایلام (خرده بار)۰۸۴۱۳۳۸۲۷۳۷خیابان ولیعصر، خیابان سیدی
باربری سیمانایلام
ظریف بارایلام
ایلام بارفرودگاه – ده پائین – بلوار چالسرا – جاده کمربندی
حافظ بارفاطمیه ، ، خیابان اصلی ایلام کرمانشاه
وانت باربانقلان – روستای ده پائین – بانقلان – خیابان قائم
کالا رسانان چاپار هشتیایلام – صداو سیما – خیابان بشارتی – بلوار
پارکینگ فردوسی۰۸۴۳۳۳۳۵۱۱۸حسینیه حائری – خ عبدالهی پور – خ فردوسی
آژانسایلام – نام دنانان (صداو سیما) بلوار ازادی
انجمن حمل ایلام۳۳۳۱۷۶۲ایلام ،بلوار مدرس،میدان میلاد،اول بلوار فارابی
انجمن رانندگان۳۳۶۶۸۶۸میدان خیام ،خ رجایی، بسمت استانداری

حمل و نقل بار با نیسان و خاور در ایلام

نام شماره تماسآدرس
اسباب کشی و باربری۰۹۱۸۷۴۱۲۷۰۶میدان کشوری بلوار آزادی
باربری با نیسان۰۹۱۸۷۴۲۲۹۷۰باربری و اسباب کشی در ایلام
حمل بار سبک۰۹۱۲۰۴۸۶۰۴۵حمل بار سبک به تمام نقاط کشور
باربری با خاور و ایسوزو و مسقف۰۹۱۸۹۱۷۹۱۶۷ایلام کمربندی غربی
حمل بار با نیسان به تمام نقاط۰۹۳۵۷۶۳۲۱۹۱ایلام بلوار بهشتی
وانت بار۰۹۹۱۶۸۴۲۷۵۹ایلام
حمل اثاثیه با ایسوزو مسقف۰۹۱۸۴۴۷۵۸۳۲ایلام – ایلام
حمل بار با خاور ایسوزو روباز۰۹۱۸۷۹۲۱۵۰۲ایلام – بلوار مدرس
حمل بار به تمام نقاط۰۹۱۸۲۵۹۶۸۸۰ایلام
خاور مسقف با کارگر۰۹۱۸۸۴۳۳۶۲۵ایلام

سوالات متداول

من از ایلام به شهرستان حمل اثاثیه منزل دارم با چه شماره ای تماس بگیرم؟

برای حمل اثاثیه منزل و مبلمان از ایلام و حومه با شماره ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶متصدی اعلام بار خانم فرزانه تماس بگیرید

برای باربری تریلی با کدام باربری تماس بگیرم؟

لطفا برای حمل بار با تریلی و تک و جفت با لیست باربری های ایلام تماس بگیرید.

برای خرده بار و ارسال بسته با کدام باربری تماس بگیرم؟

برای ارسال بسته با نماینده وطن بار و تیپاکس و برای ارسال نامه و مرسولات کاغذی با اداره پست تماس بگیرید.

آیا همه ی شماره ها قابل اعتماد هستند ؟

ما در سامانه باربری حابار بستری برای نزدیک شدن و سهولت انجام کارتان شماره های باربری ها را قرار داده ایم و خدماتی که از اسم باربری ارائه نشده این سایت مسئولیتی ندارد و ذی نفع صاحب بار یا ارائه دهندگان خدمات نیست. بنابراین برای ارسال بار بین شهری با شماره ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶متصدی خانم فرزانه یا چنانچه موفق نشدید حتما از ارائه دهندگان خدمات بیجک و بارنامه و بیمه بار درخواست کنید.

پیوندهای مرتبط
‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

نظرات بسته شده است.