سامانه حابار

چنانچه به دنبال لیست باربری های رفسنجان , در دو جدول لیست وانت تلفنی های رفسنجان و شرکت های باربری رفسنجان آمده است. در ادامه می توانید تعرفه آنلاین باربری از رفسنجان به تهران و شهرستان را هم ببینید.

لیست باربری های رفسنجان

باربری رفسنجان, لیست باربری های رفسنجان, رفسنجان, وانت تلفنی رفسنجان,
نام باربریشماره تماسآدرس
باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶پایانه بار -نیسان تا انواع تریلی (حمل اثاثیه منزل) پوشش سراسری
اتحاد رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۱۸رفسنجان پایانه بار
باربری قدس رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۳۹کیلومتر ۵ جاده یزد پایانه بار
اتوبار رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۶۰جاده یزد پایانه بار رفسنجان
پرستوی کویر۰۳۴۳۴۳۵۶۳۱۲رفسنجان پایانه بار
جاده رانان۳۴۳۴۳۵۶۳۳۴پایانه بار کیلومتر ۵ جاده یزد
توکل رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۰۹رفسنجان پایانه بار
توانایی رفسنجان۱۱۱۱بروز رسانی
منصور باربروز رسانیرفسنجان
ایمان رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۴۲رفسنجان پایانه بار
جهان مرواریدبروز رسانیرفسنجان – شهر رفسنحان
مسعود بار رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۴۰رفسنجان جاده یزد پایانه بار
استقلال رفسنجانبروز رسانیبروز رسانی
یکتاطلای سبز۰۳۴۳۴۳۵۶۳۲۶کیلومتر ۵ جاده یزد پایانه بار
کفایت باربروز رسانیرفسنجان
گلستان گستر۰۳۴۳۴۳۵۶۳۰۴رفسنجان پایانه بار
پور باقری ترابر۰۳۴۳۲۶۱۶۵۴۳جاده رفسنجان به یزد
راهیان مس۰۳۴۳۴۳۵۶۳۰۶رفسنجان پایانه حمل و نقل
جهان سینا۰۳۴۳۴۳۵۶۳۱۹کیلومتر ۶ جاده کرمان پایانه بار
آرمان ترابر۰۹۱۳۳۴۰۱۸۲۳رفسنجان جاده یزد
جیران بار۰۳۴۳۲۵۲۹۵۲۰کیلومتر ۵ جاده یزد رفسنجان
شریف بار آزاده۰۹۱۳۱۹۱۱۵۴۸رفسنجان پایانه بار
کاروان ترابر امیر۹۱۳۱۴۰۱۳۹۰کرمان بلوار آیت الله صدوقی
شرکت حمل۰۹۱۳۳۹۱۳۶۸۸رفسنجان-پایانه بار
جنوب شرق۰۳۴۳۴۳۵۶۳۱۶پایانه بار رفسنجان
جاودانه کویر۰۳۴۳۴۳۵۶۳۲۴رفسنجان پایانه بار
پترو صنعت بوتیا۰۳۴۳۲۵۲۲۵۲۰کیلومتر ۵ جاده یزد
کوشش۳۹۱۳۲۳۱۳۴رفسنجان پایانه بار
تانکر رانان۹۱۳۳۹۳۲۱۱۸بلوار ایت الله صدر
بامیان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۲۳رفسنجان پایانه بار
نجمن شرکتها۳۲۳۰۳۱۰-۰۳۹۱کیلومتری جاده یزد – پایانه با
انجمن رانندگان۳۹۱۳۲۲۴۰۹۸رفسنجان، پایانه بار

لیست وانت تلفنی های رفسنجان

نام واحد صنفیشماره تماسآدرس
وانت بار۰۳۹۱۴۲۲۶۲۶۱بلوار شهید محمدی
وانت بار ابراهیم۰۳۹۱۵۲۳۴۶۳۰خیابان امام خمینی
وانت بار۰۳۹۱۶۲۲۰۶۹۰بزرگراه خلیج فارس
لوپیکبروز رسانیاسماعیل اباد بلوار عابدینی
وانت بار۰۳۹۱۳۲۲۰۹۵۱عباس آباد – خیابان آزادگان
زرین بار۰۳۴۳۴۲۹۸۵۷۵فیض آباد – بلوار امام رضا
وانت بار راهیار۰۳۴۳۴۲۳۲۱۰۰رفسنجان – مومن آباد

باربری رفسنجان به تهران

برای حمل بار از رفسنجان به تهران ( باربری رفسنجان به تهران )با ماشین های سبک و سنگین با ماشین های برگشتی ارزان قیمت همه روزه می توانید با شماره های ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ – ۰۲۱۹۱۶۹۲۰۰۵ و ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ تماس بگیرید و ماشین درخواستی خود را رزرو نمایید. توجه داشته باشید که ما خرده بار و بسته ارسالی نداریم.

باربری آنلاین

بهترین باربری رفسنجان

همیشه انتخاب بهترین باربری کار سختی می باشد. اما با توجه به بازخورد مثبت کاربران سامانه حابار بهترین باربری رفسنجان باربری فرزانه می باشد که شماره تماس آن ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ – ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ می باشد.

مطالب مرتبط