سامانه حابار

لیست باربری های بندر انزلی

باربری انزلی

به دنبال باربری انزلی و لیست باربری های بندر انزلی و حمل اثاثیه منزل در انزلی و یا باربری انزلی به تهران هستی؟ ما در سامانه باربری حابار لیست اتوبارهای بندر انزلی و شرکت های حمل و نقل جاده ای بندر انزلی را همراه با شماره باربری برایتان ارئه خواهیم نمود پس تا انتها با ما باشید.

باربری انزلی

بندر انزلی یکی از شهرهای استان گیلان واقع در شمال ایران قرار دارد. بندر انزلی یکی از مهم ترین بندرهای ایران می باشد.که باربری های بندر انزلی از شهر انزلی به تمام نقاط ایران بار ارسال می کنند.

در شهر انزلی چند نوع باربری وجود دارد که ما به اتوبارهای بندر انزلی و باربری های بین شهری انزلی خواهیم پرداخت.

لیست باربری های شهری بندر انزلی

شما می توانید برای حمل اثاثیه منزل حمل بار با وانت پیکان و نیسان وانت و خاور و خاور مسقف از مبدا شهر انزلی با لیست پایین تماس بگیرید.

نام اتوبارشماره تماسآدرس
وانت بار تلفنی تندربار۰۱۸۱۴۲۴۸۵۸۳مطهری مطهری ۰کد پستي: ۴۳۱۷۶۷۸۸۹۹
حمل و باربری خاورداران انزلی۰۱۸۱۴۲۴۴۰۶۰میرزاکوچک خان شنبه بازار جنب لوازم قنادی عظیمی ۰کد پستي: ۴۳۱۷۶۳۸۳۸۳
حمل و نقل و باربری مالا۰۱۳۴۴۴۴۱۱۵۷بندرانزلی ، بازی پارک ، کوچه شالیزار ، بن بست شالیزار ، طبقه همکفکد پستي: ۴۳۱۶۹۹۶۳۴۳
باربری صفائی پوربروز رسانیبندرانزلی – شالیور(نخستین،بازی پارک) – بلوار پیشوایی – خیابان شهید پدر صفت – طبقه همکفکد پستي: ۴۳۱۶۹۸۹۶۴۹

وانت تلفنی های داخل شهری بندر انزلی

نام وانت تلفنیشماره تماسآدرس
وانت تلفنی بنیاد۰۱۳۴۴۵۰۵۰۱۰بندرانزلی – کلویر ۲ – خیابان کمیل – بلوار خلبان شهیداحمدپیشگاه هادیان – طبقه همکفکد پستي: ۴۳۱۹۹۳۶۳۸۹
وانت بار تلفنی رامین۰۱۳۴۴۵۲۷۹۷۷بندرانزلی ، کوی فرهنگیان ، خیابان وحدت اول ، بلوار خلخال ، طبقه همکفکد پستي: ۴۳۱۹۸۶۳۱۹۱
وانت تلفنی کیان بار۰۱۳۴۴۴۲۵۳۱۰بندرانزلی ، سوسر ، خیابان تختی سوم ، بلوار آیت الله سیدابوطالب پیشوائی ، طبقه همکفکد پستي: ۴۳۱۶۸۶۵۷۱۳
وانت بار تلفنی ایمان۰۱۸۱۵۲۲۰۸۷۷کلویر روبروی کشتارگاه ۰کد پستي: ۴۳۱۳۸۷۵۵۵۶

لیست باربری های بین شهری بندرانزلی

نام باربریشماره باربریآدرس باربری
کامیونت داران ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵حمل اثاثیه منزل – مبلمان و …با کامیونت مسقف و نیسان
گهر افروز بندر۰۱۳۴۴۴۳۸۶۹۷۶پایانه بار بندرانزلی غرفه ۳۲
ره سالم بندرانزلی۰۱۳۴۴۴۴۴۰۷۴پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره۲۰
میعاد بار بندر انزلی۰۱۳۴۴۴۳۷۲۶۰پایانه بار بندرانزلی غرفه ۲۶
آریاترابر خزر۰۱۳۴۵۶۴۶۵۴۶پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۳
گسترش ترابرشمیم۰۱۳۴۴۴۳۸۶۶۰۰پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۸
نسیم بندر انزلی۰۱۳۴۴۴۲۵۹۲۴پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۲۴
انزل بار۰۱۳۴۴۴۲۳۲۱۲پایانه بار بندر انزلی غرفه ۵
ایمن بار ساحل۰۱۳۴۴۴۳۸۸۴۰پایانه بار بندرانزلی – غرفه شماره ۷
راهیان ترابرشمال۰۱۳۴۴۴۳۸۶۸۰پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ک۱
امیرسرعت بارانزلی۰۱۳۴۴۴۳۸۹۴۰پایانه بار بندرانزلی
راهبان انزلی۰۱۳۴۴۴۳۹۸۷۳پایانه بار بندرانزلی غرفه ۲۵
زنجیر بار انزلی۰۱۳۴۴۴۲۷۷۳۶پایانه بار بندرانزلی – غرفه شماره ۲۳
کاسپین ترابر انزلی۰۱۳۴۴۴۳۵۲۰۰پایانه بار انزلی غرفه ۲۱
رهروان راه بندر۰۱۳۴۴۴۲۵۳۶۴پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۳۹
توکل بار بندر۰۱۳۴۴۴۳۶۰۴۰پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۱۵
آبادان (بندرانزلی)۰۱۳۳۳۷۲۵۳۹۲طالب اباد پایانه بار غرفه ۱
جام داران انزلی۰۱۳۴۳۴۳۷۶۰۰طالب آباد پایانه حمل بار- غرفه شرکت حمل و نقل جام داران انزلی ک۱۱
تلاشگران انزلی۰۱۳۴۴۴۲۷۵۷۰پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۲۲
نخستین راه۰۱۳۴۴۴۳۶۱۶۲پایانه بار بندر انزلی – غرفه شماره ۳۱
کمند ترابر خزر۰۱۳۴۴۴۴۲۰۵۴بندر انزلی – طالب اباد – پایانه بار
باران طلائی۰۱۳۴۴۴۴۵۰۰۰پایانه انزلی غرفه ۳۰
رهنورد بندر۰۱۳۴۴۴۳۴۰۶۰پایانه بار بندرانزلی غرفه ک ۸
نویدآسمانی بندر۰۱۳۴۴۴۴۳۳۵۷پایانه بندر انزلی غرفه شماره ۲۹
شقایق برنا۰۱۳۴۳۳۴۳۸۷۹۰پایانه بندر انزلی غرفه شماره ۱۶
رهنورد گیلان سبز۰۹۱۳۳۲۶۲۷۳۲پایانه بندر انزلی – غرفه شماره ۱۴
پارسارگاد ترابر بندربروز رسانیپایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ک۷
فولاد رهوارترابر۰۱۳۴۴۴۴۲۹۰۸پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ک ۲۴
سینا ترابرشمال۰۱۳۴۴۴۳۷۷۸۰پایانه بار بندرانزلی ک۲۵
بارآوران بندر انزلی۰۱۳۴۳۴۳۴۳۴۲پایانه بار بندر انزلی غرفه شماره ۲
ت ک بندرانزلی۰۱۳۴۴۴۲۳۰۶۰پایانه بار غرفه ۱۳
باک سان خزرانزلی۰۱۳۴۴۴۲۳۶۴۴پایانه بار بندرانزلی کانکس شماره ک۱۳
فجر جهاد بندر انزلی۰۹۱۷۳۶۹۲۷۶۹بندر انزلی پایانه حمل کالا
دلفین ترابرخزر۰۱۳۴۴۴۳۹۵۲۰پایانه بار بندر انزلی – غرفه شماره ۵
اطلس ترابر بندر۰۱۳۴۴۴۳۷۰۶۰پایانه بار بندر انزلی – کانکس شماره ک۲۱
مرجان خزر۰۱۳۴۴۴۳۸۹۸۶پایانه بار بندرانزلی غرفه ۳۳
سالار جاده۰۱۳۴۴۴۳۷۳۰۲پایانه بار بندر انزلی غرفه شماره ۱۸
شهاب ترابر گیلان۰۱۳۴۳۴۳۷۱۳۰پایانه بندر بندرانزلی ک ۱۲
داخلی صنایع بندرانزلی۰۱۳۴۴۴۲۲۰۹۸پایانه بار بندر انزلی غرفه شماره ۱۱
هادی ترابر۰۱۳۴۴۴۳۷۲۳۰پایانه بار انزلی-ک۲
مهرورزان ترابرخزر۰۱۳۴۴۴۳۹۸۰۰پایانه بار انزلی
خلیج فارس (بندرانزلی)۰۱۳۴۴۴۴۴۲۱۰طالب آباد پایانه های انزلی غرفه ۱۰
هاگ بار نمایندگی بندرانزلی۰۹۱۱۲۳۳۰۸۹۰پایانه بار عمومی انزلی
امیدترابرگیلان۰۱۳۴۴۴۳۹۳۹۳بندرانزلی-طالب آباد-پایانه بار-ک ۲۰
انزل ترابر۰۱۳۴۴۴۲۷۱۳۰طالب آباد-پایانه-غرفه۱۹
راه سلامت بندر۰۱۳۴۴۴۳۷۱۴۰پایانه بار بندرانزلی غرفه ۳۸
آسان ترابر بندر۰۱۳۴۴۴۳۷۳۶۰بندرانزلی . پایانه بار بندرانزلی . غرفه شماره ۱۷
بزرگ سپهر انزلی۰۱۸۱۳۲۳۷۵۰انزلی پایانه بار
ترابری گیلان بندر انزلی۰۱۸۱۳۲۲۸۲۴۰انزلی پایانه بار
جمهوری اسلامی (بندرانزلی )بروز رسانی
همیار گیل بندرانزلی۰۱۳۴۴۴۳۵۵۷۰پایانه بار طالب آباد – غرفه ۲۲
خاور بصیر۰۹۱۱۱۸۱۱۴۰۶غرفه حمل و نقلی شماره ۳۵ پایانه بار انزلی
میثاقبروز رسانیپایانه بار بندرانزلی
پیروزی بندر انزلیبروز رسانی***
آسایش بار۰۱۳۴۳۴۴۷۹۳۷بندرانزلی-ترمینال کامیونداران- غرفه۱۲
همکاران ترابر گیلانبروز رسانیپایانه باربری انزلی
ایرسوتر(انزلی)بروز رسانیانزلی
راحیل بار افق گیلان۰۱۳۴۴۴۲۷۲۹۰انزلی-پایانه بار-کانکس۱۴
ستاره بار نقره ای۱۸۱۳۲۳۸۹۵انزلی پایانه انزلی
آزادگان (بندرانزلی )۱۱۱۱۱۱
آزادگان (سپاه انزلی)۱۸۱۳۲۲۳۱۳انزلی-پایانه بار-غرفه۲
گذر بار۱۸۱۳۲۲۳۹۶انزلی-پایانه بار
گلبار بندر انزلی۱۱انزلی < انزلی

باربری بندر انزلی به تهران

برای حمل با با وانت و نیسان خاور و کامیونت مسقف از مبدا تهران به بندر انزلی و انزلی به تهران با شماره های ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ و ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ و ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲ تماس بگیرید. حمل اثاثیه منزل با کامیونت مسقف و بزر و کارگر در مبدا و مقصد با قیمت ارزان و بیمه و بارنامه دولتی

تماس با ما

حمل اثاثیه منزل

لیست باربری های بندر انزلی

حمل بار

کامیونت مسقف

حمل اثاثیه سراسری
کارگر مخصوص

باربری انزلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *