سامانه حابار

در اینجا ما لیست شرکت های حمل و نقل برون شهری تبریز ( لیست باربری های تبریز ) – اتوبارهای تبریز (باربری شهری تبریز ) و خرده بارهای تبریز را به حضور شما کاربران گرامی اعلام خواهیم نمود همراه با شماره تماس و آدرس . یاشاسین آذربایجان یاشاسین تبریز (مدیرسایت )

وانت نیسان خاور و خاور مسقف تک جفت و انواع تریلی , حمل بار و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور. متصدی خانم فرزانه ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

فهرست مطالب

لیست باربری تبریز

نام باربریشماره تماسآدرس
اتوبار و باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
پایانه بار – متصدی خانم فرزانه
پیام بار آذربایجان۰۴۱۳۴۴۴۵۳۸۰۲جاده صوفیان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱
سیاحان تبریز

۰۴۱۳۲۴۶۳۲۷۲پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱
شیردل تبریز
جاده تبریز- صوفیان- پایانه بار تبریز- عرفه شماره ۱۲-۰۱
سهلان بار۰۴۱۴۲۵۲۷۰۷۱
جاده تبریز مرند جنب کاخانجات سیمان صوفیان
آذر آبادگان بار۰۴۱۳۴۴۵۴۵۵۱جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱۰-۰۴
فرشته بار تبریز**جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۹-۱۱
تک تابان**جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۵-۱۱
میثاق دشت تبریز۰۴۱۳۲۴۶۳۲۹۹جاده صوفیان- پایانه بار تبریز – غرفه شماره ۰۲-۱۱
راهنما بار
** جاده صوفیان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۳-۰۵
خوش بار وطن ۰۴۱۳۴۲۵۷۷۷۰
تبریز جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه ۱۸-۱۱

فردوس باربرین
** جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز
اصلان ترابریام مرند۰۴۱۳۲۴۲۴۹۰۱کیلومتر ۵ جاده تبریز صوفیان روبروی پمپ بنزین شهریار
شمس ترابر آذر۱۱۱۱۱۱تبریز- جاده صوفیان – روبروی گمرک سهلان-پایانه بار تبریز- ساختمان شماره یک – غرفه۳/۴
حامد تبریز۰۴۱۴۲۵۲۷۰۳۱صوفیان-روبروی سیمان صوفیان
آرمان بار صوفیان۰۹۱۴۳۱۰۸۸۶۵جاده تبریز صوفیان – پایانه بار تبریز – ساختمان شرکتهاو موسسات – طبقه همکف – پلاک ۰۱- ۰۲
عسل ترابر آذربایجان۰۴۱۳۴۳۲۹۸۰۷جاده تبریز آذرشهر- شهرک صنعتی شهید سلیمی – جنب کارخانه شیرین عسل
فرآورده نفتی فروغ بارتبریز۰۴۱۳۴۲۱۵۲۹۹تبریز- جاده پالایشگاه- انبار نفت شهدای پخش تبریز
صدف بار تبریز۰۴۱۳۴۲۶۲۶۶۶تبریز پایانه بار تبریز ساختمان شرکت ها طبقه همکف غرفه ۱۲/۴
اقتصاد بار تبریز**جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۹-۰۲
شهریارتبریز**جاده صوفیان- پایانه بار تبریز
صوفیانشهر۰۴۱۴۲۵۲۲۰۴۰جاده تبریز-صوفیان ، روبروی کوی مولانا
فرآورده های نفتی سرندترابر۰۴۱۳۴۲۱۵۰۵۲تبریز- خیابان پلایشگاه انبار نفت تبریز جنب ساختمان توزیع بار غرفه شماره ۱
جاده رانان شبستر۰۴۱۳۲۴۶۳۲۴۰جاده تبریز صوفیان-پایانه بار استان اذربایجان شرقی
نیما بار ترابر تبریز۰۴۱۳۲۴۶۳۴۵۲جاده تبریز صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۰۱-۰۵
محبت بارتبریز۰۴۱۳۲۴۶۳۲۸۸جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۰۷-۰۳
فجرکندرود۰۴۱۳۶۳۰۴۹۲۱
تبریز کیلومتر ۱۰جاده تهران یک کیلومتر بعداز کافی شاپ وحید
مهربار وحدت۰۴۱۳۲۴۶۳۲۹۷
جاده صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۹
آذرپوشا۰۴۱۳۲۴۶۳۲۹۲
تبریز = جاده صوفیان- گ ۱۷ پایانه بار تبریز غرفه ۱۰
میشوبارصوفیان۰۴۱۳۴۲۵۷۰۳۰جاده صوفیان تبریزپایانه بارتبریزغرفه ۲پلاک ۱۱
فرهنگ بارشبستر ۰۴۱۴۲۵۲۷۰۷۷جاده تبریزصوفیان روبه روی کارخانه سیماصوفیان
سعادت تبریز

۰۴۱۳۲۴۶۳۷۰۰

تبریز جاده صوفیان پایانه بار تبریز ساختمان موسسات غرفه ۱۰
صوفی ترابر

جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۲-۰۳

قطب بار تبریز
۰۴۱۳۲۴۶۳۲۱۵جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه شماره ۶
آذر فجر شمس۰۴۱۳۲۴۶۳۶۳۳جاده صوفیان پایانه بار تبریز ساختمان جدید اداری طبقه همکف غرفه شماره ۰۲-۰۴
طالع طریق تبریز۰۴۱۳۲۴۶۳۲۱۶تبریز جاده صوفیان روبروی گمرک سهلان
پرستوبار تبریز۰۴۱۳۲۴۶۳۳۱۷جاده صوفیان – پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۱۴-۱۱
رجحان راه۰۴۱۳۲۴۶۳۵۷۷پایانه بار تبریز طبقه اول غرفه ۱۲
آراز بار تبریز۰۹۱۴۳۱۸۸۵۴۰تبریز- جاده صوفیان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۸-۰۳
صوفیان بار۰۴۱۴۲۵۲۷۰۲۶جاده تبریز صوفیان-پایانه بار=غرفه شماره ۵ طبقه بالا
ساربان بار تبریز۰۴۱۳۳۳۱۸۷۸۸تبریز- دروازه تهران- نرسیده به هتل مرمر- داخل کاراژ عباسی
نصرکبیر تبریز۰۴۱۳۴۲۵۷۰۸۰تبریز- ابتدای جاده آذر شهر- روبروی تراکتورسازی- جنب بانک سپه
جهان ترابر سهند۰۴۱۳۲۴۴۵۵۱۷تبریز-خسروشاه – جنب پلیس راه جاده آخولا جنب خط راه آهن
باران تیکمه داش۰۴۱۴۳۳۶۱۳۲۸
آ.ش کیلومتر ۷۰ جاده قدیم تبریزبه تهران جنب کارخانجات فولاد تیکمه داش
رهبر مهرانرود
۰۴۱۳۶۳۴۲۵۲۵جاده صوفیان- پایانه بار تبریز
امین بارتندرو۰۴۱۳۴۴۵۲۳۳۱جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۶-۰۲
شهاب ترابر۰جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۲۰-۱۱
امید بار تبریز۰۴۱۳۲۴۶۳۶۷تبریز کیلومتر ۱۵ جاده مرند ساختمان شماره اعلامبار غرفه ۰۴-۰۴
شهرام ترابر تبریز۰۴۱۳۲۸۵۸۰۷۸تبریز جاده صوفیان جنب پلیس راه
سارنگ ترابر تبریز۰۴۱۳۴۲۴۶۱۶۱جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۵
آذرظریف۰۴۱۳۴۳۱۱۰۰۱تبریز ج کجاباد جنب درب سابق پتروشیمی تبریز
تبریز ترابر سهند۰۴۱۳۴۲۱۱۹۱۲۹
جاده تبریز صوفیان روبروی گمرک سهلان پایانه بار تبریز غرفه ی شماره ۲/۲۰

آذراطمینان بار
۰پایانه بار تبریز
ساربان بار تبریز

۰۴۱۳۳۳۱۸۷۸۸تبریز- دروازه تهران- نرسیده به هتل مرمر- داخل کاراژ عباسی
تبریزبار رخش

۰۴۱۳۲۴۶۳۴۶۴
جاده صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۰۵-۱۵
سیمان بار تبریز

۰۴۱۴۲۵۲۷۰۰۳
تبریز کیلومتر ۳۳ ج صوفیان روبروی کارخانه سیمان صوفیان
آرمیتا ترابر سهند*جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۵-۰۵
نسیم صبای تبریز

۰۴۱۳۲۴۶۳۲۱۷جاده صوفیان
هادی بار باسمنج*جاده صوفیان- پایانه بار تبریز-ساختمان شماره یک – طبقه اول غرفه شماره ۱۹-۰۳
عادل باربونکرصوفیان

۰۴۱۴۲۵۲۷۰۶۴
آذربایجان شرقی-جاده تبریز مرند-جنب کارخانه سیمان صوفیان-
پیمان آسوده بار

۰۴۱۳۲۴۶۳۲۵۱
تبریزکیلومتر ۱۴ جاده صوفیان روبروی گمرک سهلان پایانه بار استان ساختمان شماره یک زیر زمین غرفه ۱
آذرآرای یاران۰۴۱۳۴۲۴۳۷۲۷جاده صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۰۷-۰۲
ره آورد فر صوفیان

۰۴۱۴۲۵۲۷۰۴۴کیلومتر۲۰ جاده تبریز. صوفیان. روبروی کارخانجات سیمان صوفیان
خطاط بار

*جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۹-۰۳
شهاب تبریز

۰۴۱۳۲۴۶۳۲۶۱جاده تبریز صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز – غرفه شماره ۱۳-۰۱

وحیدبارشبستر

۰۴۱۳۲۴۶۳۲۸جاده صوفیان پایانه بارتبریزغرفه ۰۳-۰۲
صبا راه صدرا

۰۹۱۴۱۱۷۰۳۱۹تبریز جاده صوفیان روبروی گمرک سهلان پایانه بار ساختمان شماره ۲ غرفه ۱۵-۰۴

بقاراه آریا

۰۴۱۳۴۴۷۶۸۶۱پایانه بار تبریز روبروی گمرک سهلان
خوشه بارنوید

۰۴۱۳۲۴۶۳۲۸تبریز-جاده صوفیان – پایانه عمومی بار تبریز ساختمان موسسات غرفه شماره ۳
تیزپر ترابر آذربایجان

۰۴۱۳۲۴۶۳۲۵۲جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۲
سهند۰۴۱۳۲۴۵۲۳۸۵
تبریز- کیلومتر ۱۹ جاده آذرشهر- نرسیده به پلیس راه- روبروی پنبه هیدروفیل
آخارباخار

۰۴۱۳۲۴۴۲۴۱۸جاده تبریز آذرشهر-روبروی پادگان شهید قاضی طباطبایی-جنب باسکول قربانی
سنگین ترابرعدل

۰۴۱۳۲۴۶۳۹۷۰تبریز جاده صوفیان پارکینگ شرکت سنگین ترابر عدل
فروغ ترابر تبریز

*جاده صوفیان- پایانه بار تبریز- غرفه شماره ۱۴-۰۴
تکمیل بارمطمئن

۰۴۱۳۴۲۴۵۵۶۳
تبریز خیابان شریعتی جنوبی بالاتر از تقاطع پاستور بن بست ناهید پلاک ۴.۱
ایرانیان ترابر خسرو شاهی
۰۴۱۳۲۴۴۳۶۵۲
تبریز خسروشاه خیابان امام خمینی باربری ایرانی
آپاربارتبریز

۰۴۱۳۴۲۵۰۸۱۸
جاده صوفیان – نرسیده به سیمان صوفیان – پایانه بار عمومی
قدس بار تبریز

۰۴۱۳۲۴۶۳۲۵۳تبریز جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه ۳
کبیر ترابر تبریز

۰۴۱۳۴۴۲۴۰۹۲
تبریز- فلکه راهآهن- جاده سنتو- جنب پمپ بنزین شنب غازان پلاک ۵۹
گروس صوفیان

۰۴۱۴۲۵۲۳۰۰۹جاده تبریز- صوفیان , جنب کارخانه گروس
فردوس بار

*جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۰۸-۰۲
کیوان بار تبریز

*جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱۸
آذرتیزرو تبریز

۰۴۱۳۲۴۶۳۸۸۱تبریز جاده صوفیان پایانه بار تبریز
امیربار(تبریز)

۰۴۱۳۲۸۹۶۷۹۵
جاده صوفیان جنب پل مایان شرکت حمل و نقل امیر بار تبریز
فرآورده های نفتی یاشیل یول

۰۴۱۳۴۲۱۵۲۱۱
تبریز- بلوار پالایشگاه- محوطه پارکینگ انبار نفت شهدای پخش تبریز
بزرگ توحید تبریز

۰۴۱۳۲۴۶۳۲۵۶جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز غرفه شماره ۶
زربار تبریز

*جاده صوفیان پایانه بار تبریز غرفه شماره ۱۷-۱۱
میلاد ترابرتبریز

*تبریز- جاده صوفیان- روبروی گمرک سهلان- پایانه بار تبریز
آذرجهان۰۹۱۴۱۱۵۱۷۲تبریز – جاده صوفیان پایانه بارتبریز غرفه
تبریز ترابر سهند

۰۹۱۴۴۰۵۲۵۶۹
شهرستان تبریز جاده صوفیان روبروی گمرک سهلان -پایانه بار تبریز -ساختمان شماره ۱-غرفه ۲۰-۲-کدپستی۵۱۹۱۱۸۱۱۱۱
لیست شرکت های حمل و نقل تبریز همراه با شماره تماس و آدرس باربری

ما در اینجا لیست باربری های تبریز به شهرستان (شرکت های حمل و نقل واقع در پایانه بار تبریز ) و باربری های سیمان و تانکر را در لیست بالا همراه با شماره تماس باربری برایتان تهیه نمودیم .امیدواریم که مورد استفاده شما کاربران گرامی قرار بگیرد .

باربری تبریز

اکثر باربری هایی که بار سنگین و برون شهری ارسال می کنند واقع در پایانه بار تبریز هستند . ( لیست بالا )

باربری تبریز به تهران

مسیر پرتردد و شلوغ از تبریز به سایر شهرها تهران می باشد که روزانه باربری ها ار مبدا تبریز به تهران و کرج بار ارسال می کنند .

لیست اتوبارهای تبریز

کار اتوبار اصولا حمل بار شهری می باشد که با در اختیار داشتن وانت نیسان و کامیونت و همچنین اکثر اتوبارها دارای کارگر جهت اسباب کشی می باشند . حمل اثاثیه منزل تبریز

نام اتوبارشماره تماسآدرس
آذربایجان
۰۴۱۳۵۴۴۸۵۷۶
تبریز – اتوبان شهید کسایی – کوچه کریم – کوچه کوثر – روبروی پارکینگ مختار دمیرچی روبروی عشقعلی نظام – پلاک ۲ – طبقه همکف – آذربایجان بارکد پستی: ۵۱۶۴۱۳۳۱۵۸
آب آبادان نجم تبریز۰۴۱۳۳۸۶۵۳۵۱
تبریز – نصف راه – بلوار آذربایجان – خیابان سینا – ساختمان مهدیه(کوی مهدیه) – پلاک ۱۳ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی آب آبادان نجم تبریز – واحد ۱۳کد پستی: ۵۱۸۳۷۱۳۴۹۸
الوار۰۴۱۳۲۸۷۲۰۱۰
جاده تبریز صوفیان – روستای آجی چای – جاده مرندبعدازپل مایان روبروی معاینه فنی – کوچه کریمی – جاده (تبریزصوفیان) – پلاک ۲۴ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی الواربارکد پستی: ۵۱۹۴۱۵۴۳۱۷
دنیز بار تبریز۰۴۱۳۵۴۴۷۳۵۰
تبریز – مارالان – بزرگراه شهید کسایی – خیابان ۱۷متری کوثر – پلاک ۳۵ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی دنیز بارکد پستی: ۵۱۶۴۹۱۳۷۶۹
شهریاران۰۴۱۳۳۳۳۲۹۵۵
تبریز – ولیعصر جنوبی – خیابان شهید محلاتی – بلوار ۲۹ بهمن – جنب بانک سپه داخل گاراژناسیونال – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی شهریاران بار – واحد شمالیکد پستی: ۵۱۶۷۶۱۹۸۳۵
صداقت۰۴۱۳۶۳۳۰۲۰۱تبریز – اتوبان شهید کسایی – بزرگراه شهید کسایی – کوچه کریم – پلاک ۳۲ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی صداقت بارکد پستی: ۵۱۶۴۱۳۳۱۱۸
آبرسان۰۴۱۳۳۳۶۹۹۳۶تبریز – عباسی – کوچه (چایکنار) – خیابان بیلانکوه شرقی جنب مسجدولایت فقیه – گاراژ بیلانکوه – پلاک ۹ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی آبرسان بارکد پستی: ۵۱۵۶۶۱۳۸۳۵
کیان۰۴۱۳۵۴۴۹۱۶۶تبریز – اتوبان شهید کسایی – کوچه کریم – بزرگراه شهید کسایی – پاساژ سلمان عمو – پلاک ۷ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی کیان بار تبریزکد پستی: ۵۱۶۴۱۳۱۹۷۳
یاشار۰۴۱۳۵۴۴۹۳۳۳تبریز ، تجلائی ، خیابان عطارنیشابوری ، بن بست (چنار) ، ساختمان جعفر تجلی ، پلاک ۱ ، طبقه دوم – وانت وکامیونت تلفنی یاشاربارکد پستی: ۵۱۶۵۹۵۳۹۰۲
شاهین۰۴۱۳۳۳۵۸۶۷۱تبریز – مارالان – کوچه صابونچی – کوچه شهید باروقی-[حاج آقابابای] – داخل گاراژمحمدی جوقان – پلاک ۱۰ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی شاهین بارکد پستی: ۵۱۶۳۶۶۵۱۵۹
فتح۰۴۱۳۳۳۳۲۹۴۰تبریز ، دروازه تهران ، کوچه ۱۰متری نیما ، کوچه ۱۰ متری مرمر ، روبروی هتل مرمر ، پلاک ۳ ، طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی فتحکد پستی: ۵۱۵۷۹۸۹۹۳۷
سلامت۰۴۱۳۶۶۹۶۶۳۹
تبریز – چای کنار – کوچه شتربان – خیابان آزادگان شمالی – پاساژ صاحب الامر – پلاک ۱۰۷/۳ – طبقه اول – وانت وکامیونت تلفنی سلامت بارکد پستی: ۵۱۳۵۶۳۵۴۱۹
آماده۰۴۱۳۳۳۶۲۲۱۶دیزج لیلی خانی ، باسمنج روستای اصلی دیزج لیلی خانی ، کوچه ((باغات)) ، خیابان ((اصلی)) ، بالاتر از نیروگاه ، پلاک ۲۳ ، طبقه همکف – آماده بارکد پستی: ۵۳۶۸۱۶۸۱۹۳
رویا۰۴۱۳۴۳۹۲۸۷۸تبریز ، دیزل آباد۲ ، کوچه ((ریخته گری)) ، بلوار ملت ، داخل گاراژ کامیون پارس ، پلاک ۵ ، طبقه همکف – رویا بارکد پستی: ۵۱۷۷۹۱۳۶۹۳
سالار مهدی
تبریز ، جاده مرند تبریز ، کوچه صنعتی گیتی ، خیابان مایان ، روبروی آهن فروشی محمدی ، پلاک ۴۸ ، طبقه همکف – سالار مهدیکد پستی: ۵۱۹۴۸۴۳۴۵۴
ائل۰۴۱۳۵۴۵۲۱۵۶تبریز ، اتوبان شهید کسایی ، بزرگراه شهید کسایی ، کوچه کریم ، پلاک ۳۲ ، طبقه همکف – ائل بارتبریزکد پستی: ۵۱۶۴۱۳۳۱۱۶
شمس بار
۰۴۱۳۲۸۸۹۹۵۹تبریز ، مایان ، کوچه سولماز ، جاده تبریز مرند ، پلاک ۷۵ ، طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی شمس بارکد پستی: ۵۱۹۴۸۳۶۴۴۴
طوس بار
۰۴۱۳۶۳۷۲۷۸۷
تبریز ، جاده تبریز تهران ، جاده تبریز تهران ، کوچه سراشیم ، طبقه اولکد پستی: ۵۱۶۹۱۵۴۵۶۶
وحدت۰۴۱۳۲۴۴۴۴۱۸خسروشاه ، شهید رجایی ، کوچه تلاش ، خیابان امام حسین ، پلاک ۵۴۸۳ ، طبقه همکف ، واحد وانت و کامیونت تلفنی وحدتکد پستی: ۵۳۵۵۱۴۵۴۸۳
حمل اثاثیه
تبریز ، مارالان ، خیابان شهید منتظری ، بن بست شهیدعلیپور ، پلاک ۷ ، طبقه همکفکد پستی: ۵۱۶۵۶۱۳۴۱۸
سینا بار غرب
۰۴۱۳۲۸۶۳۰۳۱
تبریز ، جاده مایان ، جاده مرند ، کوی سینا ، پلاک ۲۰۲۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۵۱۹۴۹۱۴۱۱۷
ارس بار
۰۴۱۳۴۲۵۹۴۹۵تبریز ، سه راه پالایشگاه ، کوچه ۶متری لاله ، کوچه روشن ، پلاک ۳۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۵۱۷۹۹۸۶۶۱۴
اقتصاد بار تبریز۰۴۱۳۴۴۲۲۲۳۵
تبریز ، شنب غازان ، کوچه جانبازان ، بلوار کارگر(جاده سنتو) ، پلاک ۴۴۴۲ ، طبقه همکفکد پستی: ۵۱۸۳۹۸۸۹۹۴
رعد تبریز
۰۴۱۳۴۴۶۸۹۹۰تبریز ، دیزل آباد ، کوچه اتحاد (۱ ) ، بلوار رسالت ، گاراژ مدرن ، پلاک ۱۰ ، طبقه اولکد پستی: ۵۱۷۸۸۱۶۶۳۲
همسفر بار
۰۴۱۳۴۲۰۱۷۲۰
سردرود ،  احمدخمینی ، میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، پلاک ۷۲۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۵۳۶۱۷۶۹۶۶۷
سحر۰۴۱۳۶۳۷۳۴۷۷بریز ، جاده  تهران ، میدان بسیج ، جاده تبریز تهران ، ساختمان گاراژ ، پلاک ۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۵۱۵۹۱۱۱۷۸۱
تعاونی یک
۰۴۱۳۵۴۰۵۲۳۷تبریز ، امامیه ، کوچه وحیدی ، بلوار مشروطه ، پلاک ۲ ، طبقه همکفکد پستی: ۵۱۶۴۸۳۷۴۸۰
ساربان بار تبریز۰۴۱۳۳۳۳۲۵۲۵تبریز ، ولیعصر جنوبی ، خیابان باختر ، بلوار ۲۹ بهمن ، گاراژ عباسی ، شرکت وانت و کامیونت تلفنی ساربان بار تبریز(آبادبوم تبریز)،  طبقه اولکد پستی: ۵۱۶۷۶۵۳۶۳۹
ارک۰۴۱۳۵۵۵۲۲۲۱تبریز – امین – خیابان محققی غربی – کوچه ناصح – پلاک ۵ – طبقه همکفکد پستی: ۵۱۳۳۶۷۹۴۶۳
جواهر بار
سه راهی مایان ۲۰۰ متر پایین تر روبروی شرکت پارس مقوا (وانت و کامیونت تلفنی جواهر بار)کد پستی: ۵۱۹۴۹۶۳۳۵۴
اطلس بار
تبریز – جاده تبریز تهران – کوچه حامد – کوچه شهید رهبر – ۱۵متری نیلوفر – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی اطلس بارکد پستی: ۵۱۶۹۱۵۳۳۱۳
برادران رنجبر
تبریز – آخمقیه – کوچه میدان تره بار(خیابان۲۴متری پشت میدان تره بار) – خیابان میدان تره بار – پلاک ۲ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی برادران رنجبرکد پستی: ۵۱۷۹۹۶۵۱۱۱
حیدرباباسردرود – تبریزآذرشهر نرسیده به شهرک رجایی – خیابان مطهری روبروی نمایندگی سایپاوفادوست – جاده (آذرشهر-تبریز)  – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی حیدرباباتبریزکد پستی: ۵۳۶۱۷۷۱۹۷۷
فخر تبریز۰۴۱۵۳۳۰۳۰۹۰دروازه تهران اول کوی آزادگان (وانت و کامیونت تلفنی فخرتبریز) کد پستی: ۵۱۶۷۶۳۵۴۷۳
ائل یاربار تبریز
۰۴۱۳۶۵۵۷۵۸۵
تبریز – مارالان خ شهید منتظری – کوچه (۸متری) کوی زمزم – خیابان استاد شهریار [ شهید طاهری ] – پلاک ۳۵۶ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی ائل یار بارتبریزکد پستی: ۵۱۶۴۹۱۷۵۷۶
امنیت بار
۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱تبریز – بلوارملت روبروی میدان تره بار – بلوار ملت – بن بست خاوربنز – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی امنیت بارتبریزکد پستی: ۵۱۹۷۸۱۵۵۷۲
شایان بار
تبریز – ساری زمین – بلوار ملاصدرای جنوبی – خیابان ۱۲متری بهبود ی روبروی اورژانس ۱۱۵ – طبقه اول – وانت وکامیونت تلفنی آبادشایان بارتبریزکد پستی: ۵۱۶۵۹۴۹۶۵۳
فاتح۰۴۱۳۲۴۴۱۰۲۲
خسروشاه – جاده تبریز-آذرشهر بعدازپمپ بنزین نرسیده به پل – کوچه (آدلین گاز) – جاده (تبریز-آذرشهر) – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی فاتح بارتبریزکد پستی: ۵۳۵۵۱۷۹۴۹۴
باغمیشه بار
تبریز – شهرک باغمیشه میدان ونک – خیابان عارف جنب املاک سیدی – خیابان استاد جعفری جنوبی – پلاک ۱ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی باغمیشه بارکد پستی: ۵۱۵۸۶۵۳۴۴۳
زمردباسمنج – امام خمینی روبروی دانشگاه آزاد سابق – خیابان ابریشم ۳۵متری امام علی – بلوار امام علی شمالی – پلاک ۱۵ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی زمردبارکد پستی: ۵۳۶۶۱۴۹۶۲۸
۱۰۴تبریز – ولیعصر جنوبی – خیابان خورشید – بلوار ۲۹ بهمن – گاراژ ۱۰۴ – طبقه اول – وانت وکامیونت تلفنی ۱۰۴تبریزکد پستی: ۵۱۶۷۶۱۸۸۱۰
سیمرغتبریز – جاده تبریز مرند سه راهی فرودگاه – کوچه صنعتی نیکنام – جاده (مرند-تبریز)کیلومتر یک جاده صوفیان – پلاک ۶۲ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی سیمرغکد پستی: ۵۱۹۴۷۴۵۶۱۱
افرابار تبریزتبریز – مارالان زمزم شهرک شهریار۲۴متری اب – کوچه (۸متری) – خیابان استاد شهریار [ شهید طاهری ] – پلاک ۳۵۵ – طبقه اول – وانت وکامیونت تلفنی افرابارتبریزکد پستی: ۵۱۶۴۹۱۷۵۸۰
 روندبار تبریز
۰۴۱۳۴۲۱۴۷۰۰
سردرود – تبریزآذرشهر سه راهی پترو شیمی – کوچه ( پتروشیمی )دویست متربه طرف پلیکاخیام – جاده (آذرشهر-تبریز) – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی روندبارتبریزکد پستی: ۵۳۶۱۷۷۳۸۱۶
افراشته۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱تبریز – آخمقیه – بلوار ملت – خیابان میدان تره بار کوچه مدرسه انصارالحسین  – پلاک ۷ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی افراشته بارتبریزکد پستی: ۵۱۷۹۹۷۳۸۸۸
نادر۰۴۱۳۴۴۰۱۰۶۰تبریز – راه آهن اول جاده سنتو – کوچه بهارستان – بلوار کارگر(جاده سنتو) – ۳۲  – – پلاک ۳۹ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی نادربارکد پستی: ۵۱۸۳۹۴۸۱۵۱
چاپار۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱
تبریز – جاده تبریز تهران – کوچه آذراکسیدنرسیده به زیرگذرکندرود – جاده تبریز تهران – داخل گاراژ باربری فجرایران – طبقه اول – وانت وکامیونت تلفنی چاپاربارکد پستی: ۵۱۶۹۱۵۴۹۸۷
گلزاربارزنوز۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱تبریز – آخمقیه – کوچه میدان تره بار – خیابان میدان تره بار – روبروی درب اصلی میدان تره بار واحد۴ – پلاک ۱۸ – طبقه اول – گلزاربارزنوزکد پستی: ۵۱۷۹۹۶۵۱۳۱
شایسته بار تبریز
۰۴۱۳۴۲۴۹۹۹۵تبریز – آخمقیه – کوچه صنعتی آذربایجان – بلوار ملت – طبقه همکفکد پستی: ۵۱۷۹۹۷۳۵۹۴
مهدی بار سردرود۰۴۱۳۵۱۱۱۱۱۱سردرود – القلندیس – خیابان القلندیس اول – بلوار شهید مطهری – ۲۵متری مطهری – پلاک ۱۷۹ – طبقه همکف – وانت وکامیونت مهدی بارکد پستی: ۵۳۶۱۸۱۶۸۴۳
سهیلتبریز – بلوارملت – کوچه ((ریخته گری)) – بلوار ملت – ساختمان کبریت سازی گاراژ دقیق – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی  سهیل بارتبریزکد پستی: ۵۱۷۷۹۱۳۸۸۳
ونک۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱تبریز – شهرک نور – کوچه ۱۲ متری سوم جنوبی – خیابان نورغربی – فلکه بزرگ نور جنب بانک ملت – پلاک ۸ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی ونک بارکد پستی: ۵۱۷۷۷۱۶۶۳۵
مهدیار۰۴۱۳۵۱۱۱۱۱۱تبریز – اتوبان شهید کسایی – خیابان جوان – بزرگراه شهید کسایی – داخل گاراژ رسول یوسفی – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی مهدیار بارکد پستی: ۵۱۶۴۱۳۰۰۰۴
تابش۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱تبریز – اتوبان شهید کسایی – بزرگراه شهید کسایی – کوچه کریم – داخل پارکینگ کریم – پلاک ۳۲ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی تابش بارکد پستی: ۵۱۶۴۱۳۳۰۸۸
آرمان بار تبریز۰۴۱۳۵۴۴۳۵۰۲تبریز – مارالان – بزرگراه شهید کسایی – خیابان ۱۷متری کوثر – روبروی پارکینگ عباسلو – پلاک ۳۵ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی آرمان بار تبریز کد پستی: ۵۱۶۴۹۱۳۵۶۹
قافلان۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱تبریز – جاده تبریز مرند – کوچه ((جعفرجاویدبخش)) – جاده (تبریزمرند) – گاراژ عباس صدیق آزادی (مجتمع قافلان) – پلاک -۱۷۶ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی قافلان بارکد پستی: ۵۱۹۴۸۵۷۱۳۷
صدرابارسردرود – استاد جعفری – خیابان استاد جعفری – بلوار شهید بهشتی – بلوار امام حسین(ع) نبش کوچه ابریشم – پلاک ۱۶۲۱ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی صدرا بارکد پستی: ۵۳۶۱۷۵۸۳۵۹
باقرترابر۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱سردرود – بازار آهن – کوچه ((سوم)) – جاده (خلجان) به سمت خلجان – کوی دوم سالن دوم – پلاک ۱۰/۲۰۲۱ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی باقرترابرکد پستی: ۵۳۶۱۶۵۹۸۳۶
آریا بارتبریزنو۰۴۱۳۲۴۵۲۱۴۵جاده تبریزآذرشهر – روستای لاهیجان – جاده تبریزآذرشهر – بزرگراه (تبریز آذرشهر) – جاده (آخولا) – پلاک ۲۰۱۸ – طبقه همکفکد پستی: ۵۱۹۷۱۶۰۰۰۲
پالیزبان۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱تبریز – آخمقیه – کوچه حجت – خیابان امام خمینی – پلاک ۳۰ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی پالیز بان بارکد پستی: ۵۱۷۹۸۶۹۱۴۰
آذربار کندرود۰۴۱۳۶۳۰۳۰۳۰کندرود – روستای میدان چای – اصلی – جاده (تبریز تهران) – آخرکوچه شهریار نرسیده به جاده – کوچه ((وانت تلفنی آذربار)) – پلاک ۸ – طبقه اول – وانت وکامیونت تلفنی آذربار کندرودکد پستی: ۵۳۶۸۱۱۱۶۷۵
پیک ایران
۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱تبریز – ولیعصر – خیابان شهید قبادی – بلوار ۲۹ بهمن – گاراژ گ – میهن تور – طبقه اول – وانت وکامیونت تلفنی پیک ایرانکد پستی: ۵۱۵۷۷۵۷۱۱۲
محمدی۰۴۱۳۳۳۵۳۱۹۶تبریز – حافظ – کوچه صابونچی – کوچه شهید باروقی-[حاج آقابابای] – گاراژ گوگانی (محمدی جوقان) – پلاک ۱ – طبقه – وانت وکامیونت تلفنی محمدیکد پستی: ۵۱۶۳۶۶۵۱۵۱
کاروان سیرآسیا
۰۴۱۳۱۱۱۱۱۱۱تبریز – شهرک مبل وخودرو – خیابان مایان – کوچه شهرک مبل وخودرو – پلاک ۶ – طبقه اول – وانت وکامیونت تلفنی کاروان سیر آسیاکد پستی: ۵۱۹۴۹۷۳۱۸۱
امیرکبیر۰۴۱۳۴۲۵۹۰۰۰تبریز – بلوارملت جاده آ؛ذر شهر نبش تراکتور سازی – کوچه (جهان نیرو) – بلوار ملت – طبقه همکف – وانت .کامیونت تلفنی امیر کبیرکد پستی: ۵۱۹۷۸۱۵۴۶۱
اسکان۰۴۱۳۴۴۷۲۶۸۱تبریز – شهرک صنعتی اسکان – بلوار صنعت – خیابان صنعت ۴ (جاده ایدم ) – مجتمع صنعتی اسکان – پلاک -۳۴۳ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی اسکان بارکد پستی: ۵۱۹۷۷۱۸۷۹۳
روشن بار شجاع۰۴۱۳۴۲۱۷۱۸۶سردرود – پنج توتلار – کوچه ((ماهوت چیان ۱)) – جاده (تبریز-آذرشهر) – نرسیده به دونارخزرجنب ایران خودروشامی – پلاک ۵ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی روشن بارشجاعکد پستی: ۵۳۶۱۸۹۶۸۸۲
وانت تلفنی شهریار
۰۴۱۳۴۲۱۳۱۵۱اسپس (اسبس /اسبوس ) – روستای لاهیجان – ورودی روستای شیخ حسن – خیابان شهیدباکری – کوچه کمالی کوی شهریار – پلاک ۲۰۲۰ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی شهریاربارکد پستی: ۵۳۶۱۱۳۴۳۹۶
عطا نوین بار غرب
۰۴۱۳۴۳۰۸۵۸۳اسفهلان – روستای لاهیجان – اصلی – جاده تبریز آذرشهر – کوچه غفاری – روبروی نیرو گاه حرارتی جنب املاک حافظ – پلاک ۲۰۱۹ – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی عطا نوین بارغربکد پستی: ۵۳۵۶۱۳۷۳۵۵
کار اتوبار حمل اثاثیه منزل ارسال وانت نیسان و خدمات اسباب کشی و …می باشد.

لیست خرده بار تبریز

برخی از افراد با خرده بار آشنایی ندارند. خرده بار به باری گفته می شود که از یک وانت کمتر باشد معولا تخلیه بار یا خرده بارها بارهای مشتریان را در انباری که دارند جمع می کنند و با ماشین های خاور تریلی و…به شهرهای دیگر ارسال می کنند. که وطن بار تبریز یکی از خرده بارهای معروف که بار ارسالی از طرف وطن بار تهران را در انبار خود برای مشتریان پخش می کند.

نام تخلیه بارشماره تماسآدرس
وطن بار تبریزارائه نشدهتبریز
پیام شمسارائه نشدهارائه نشده
عامریارائه نشدهارائه نشده
میر حسینیارائه نشدهارائه نشده
خرده بار یا تخلیه بار که وظیفه حمل یک کارتن تا چند کارتن و بسته از شهری به شهر دیگر غیر از نامه ( که کار پست می باشد )می باشد . لیست باربری های استان آذربایجان شرقی

باربری تهران به تبریز متصدی خانم فرزانه ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

خاور مسقف و وانت نیسان

لیست قیمت باربری تبریز

تعرفه تبریز به وانت/نیسانخاورتکجفتتریلی
تهران۱/۳۰۰۲/۲۰۰۳/۷۰۰۴/۴۰۰۵/۶۰۰
کرج۱/۲۵۰۲/۱۰۰۳/۶۰۰۴/۳۰۰۵/۴۵۰
تبریز (شهری)۱۸۰۳۵۰۹۰۰۱/۲۰۰۱/۶۰۰
ارومیه۷۰۰۱۵۰۰۱/۹۰۰۲/۱۰۰۲/۸۵۰
اردبیل۶۸۰۱/۵۵۰۱/۸۰۰۲/۵۰۰۲/۹۰۰
اصفهان۱/۷۰۰۲/۹۰۰۴/۷۰۰۵/۶۰۰۶/۸۰۰
ایلام۱/۷۰۰۳/۲۰۰۴/۸۰۰۵/۹۰۰۷/۱۰۰
بوشهر۲/۹۰۰۴/۶۰۰۶/۸۰۰۷/۳۰۰۹/۸۰۰
شهرکرد۲/۳۰۰۳/۳۰۰۴/۹۰۰۶/۲۰۰۷/۸۰۰
بیرجند۲/۴۰۰۳/۶۰۰۵/۸۰۰۶/۹۰۰۸/۹۰۰
مشهد۲/۵۰۰۳/۷۰۰۶/۰۰۰۷/۳۰۰۹/۲۰۰
اهواز۲/۶۰۰۳/۹۰۰۵/۶۰۰۶/۸۰۰۸/۲۰۰
زنجان۱/۲۰۰۱/۸۰۰۲/۹۰۰۳/۶۰۰۴/۳۰۰
سمنان۱/۶۰۰۲/۶۰۰۴/۲۰۰۵/۰۰۰۶/۴۰۰
زاهدان۴/۵۰۰۶/۵۰۰۷/۶۰۰۸/۹۰۰۱۱/۰۰۰
شیراز۳/۵۰۰۴/۵۰۰۵/۹۰۰۷/۲۰۰۸/۹۰۰
قزوین۱/۲۰۰۱/۹۰۰۳/۴۰۰۴/۱۰۰۵/۶۰۰
قم۱/۵۰۰۲/۴۰۰۳/۹۰۰۴/۹۰۰۶/۳۰۰
سنندج۲/۲۰۰۲/۹۰۰۳/۹۰۰۴/۸۰۰۵/۹۰۰
کرمان۳/۵۰۰۴/۶۰۰۵/۸۰۰۶/۹۰۰۸/۷۰۰
کرمانشاه۱/۸۰۰۳/۳۰۰۴/۳۰۰۴/۹۰۰۶/۴۰۰
یاسوج۲/۳۰۰۳/۴۰۰۴/۹۰۰۵/۲۰۰۷/۹۰۰
گرگان۱/۹۰۰۲/۸۰۰۴/۱۰۰۵/۰۰۰۶/۴۰۰
رشت۹۸۰۲/۲۰۰۳/۴۰۰۳/۷۰۰۴/۱۰۰
خرم آباد۲/۲۰۰۳/۲۰۰۴/۶۰۰۵/۶۰۰۶/۹۰۰
ساری۱/۸۰۰۲/۷۰۰۳/۸۰۰۴/۸۰۰۵/۹۰۰
اراک۱/۶۰۰۲/۸۰۰۴/۱۰۰۵/۲۰۰۶/۶۰۰
بندرعباس۳/۵۰۰۴/۴۰۰۶/۸۰۰۸/۳۰۰۱۰/۱۰۰
همدان۱/۶۰۰۲/۶۰۰۳/۹۰۰۴/۸۰۰۵/۹۰۰
یزد۲/۶۰۰۳/۷۰۰۰۵/۶۰۰۶/۸۰۰۸/۳۰۰
خلخال۹۵۰۱/۸۰۰۲/۸۰۰۳/۲۰۰۳/۷۰۰
پارس آباد۱/۳۰۰۱/۸۰۰۲/۷۰۰۳/۱۰۰۳/۶۰۰
گرمی۱/۱۵۰۱/۷۵۰۲/۶۰۰۳/۰۰۰۳/۴۵۰
آستارا۵۸۰۹۵۰۱/۵۰۰۱/۹۰۰۲/۳۰۰
نیر۴۵۰۷۸۰۱/۳۰۰۱/۶۰۰۱/۹۰۰
نمین۷۵۰۷۸۰۱/۳۰۰۱/۶۰۰۱/۹۰۰
بیله سوار۱/۲۵۰۹۳۰۱/۶۰۰۱/۹۳۰۲/۴۰۰
جعفرآباد مغان۱/۲۵۰۲/۱۰۰۲/۷۰۰۲/۹۸۰۳/۴۸۰
اصلاندوز۱/۲۰۰۲/۱۰۰۲/۹۰۰۳/۱۰۰۳/۸۰۰
گیوی (کوثر )۹۵۰۱/۶۰۰۲/۶۰۰۲/۹۰۰۳/۷۰۰
ممکن است تعرفه باربری ها از هم متفاوت باشد این قیمت تقریبی است. کرایه ها بدون احتساب کمیسیون دفتر باربری می باشد.

لیست وانت تلفنی های داخل شهری تبریز

نام وانت تلفنیشماره تماسآدرس
سنتو۰۴۱۱۰۰۰۰۰۰۰بعد از پمپ گاز مایان نرسیده به خواجه دیزج نرسیده ب ندارد ۷۵کد پستي: ۵۱۵۴۵۱۱۱۱۱
کامیونت بار جهانی۰۴۱۱۴۴۵۷۶۷۶کوی شهید مدنی نرسیده به دارو گیاهی مومن حکیم تبریزی ۲کد پستي: ۵۱۷۶۷۴۵۵۳۵
دانش بار۰۴۱۱۴۲۴۶۳۶۳شهرک شهید چمران پشت میدان تره بار اول کوی آزادی ۷کد پستي: ۵۱۷۹۹۱۱۸۶۷
استقلال بار۰۴۱۳۶۳۷۵۰۴۳تبریز ، کرکج ، خیابان (ورودی اصلی کرکج) ، جاده تهران _تبریز ، استقلال بار ، طبقه همکفکد پستي: ۵۱۵۹۱۴۳۱۱۷
گیتی۰۴۱۳۵۱۱۱۱۱۱تبریز – جاده تبریز تهران – جاده تبریز تهران – کوچه (بهرسان دارو) – دویست متر بعد از کافی شاپ وحید – طبقه همکف – وانت وکامیونت تلفنی گیتی بارکد پستي: ۵۱۶۹۱۵۴۵۷۳
وانت تلفنی های تبریز

حمل اثاثیه
۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

تهران تبریز
۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

بهترین باربری تبریز

چنانچه به دنبال بهترین باربری در تبریز هستید در سامانه باربری حابار لیست همه باربری های مجاز قید شده است . ما در اینجا به صورت خلاصه سه تا از باربری هایی که می توانند به بهترین شکل ممکن به شما در زمینه امور حمل و نقل کمک کنند از بین لیست های بالا خلاصه کرده ایم با توجه به بازخورد مشتریان بهترین باربری داخل شهری در تبریز اتوبار یاشار بار می باشد . و برای ارسال بار با وانت نیسان خاور و تک و جفت و انواع تریلی به صورت سراسری اتوبار فرزانه می باشد که شماره تماس متصدیان آن ۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳ و ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ می باشد.

لینکهای مرتبط