سامانه حابار

سلام! چنانچه به دنبال باربری مرند و شماره تماس و آدرس شرکت های حمل ونقل مرند هستید لیست همه اتوبارهای خدمات اسباب کشی و شرکتهای حمل ونقل جاده ای آمده است.

لیست باربری های مرند

نامشمارهآدرس
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
پایانه بار -حمل بارپوشش سراسری
وانت تلفنی۰۴۱۴۲۲۳۷۷۰۰رفیع آباد – بلوار شهید کسائی
کامیونت داران۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵پایانه بار (نیسان تا انواع تریلی)
ساربان بارمرند۰۹۱۴۳۹۱۰۸۷۱مرند.جاده خوی
عدل بارشاهین۰۴۱۴۲۲۴۴۵۰۰مرند.جاده خوی بازرگان
مهدی ران مرند۰۴۱۴۲۳۸۲۵۰۳مرند کیلومتر ۲۰جاده بازرگان
ساحل بار۰۴۱۴۲۲۴۳۰۴۲مرند جاده قدیم جلفا
پیام بار مرند۰۴۱۴۲۳۷۲۳۱۸مرند- کیلومتر ۵ جاده جلفا
عدل بار۰۴۱۴۲۲۴۰۸۰۸مرند.جاده خوی بازرگان
کامیونداران مرند۹۱۲۲۳۵۲۳۵مرند-جاده خوی
امیدبار(مرند)۰۴۱۴۲۲۴۱۸۰۰مرندکمربندی
آذربارمرند۰۴۱۴۲۲۴۰۰۱۶کلیومتر یک مرند بازرگان
پرواز۰۴۱۴۲۲۲۲۸۸۲مرند – شهداء – خیابان امیر کبیر
افراشته بار۰۴۱۴۲۲۳۸۸۳۳آذربایجان شرقی – مرند – یکان
انجمن حمل مرند۱۲۲۳۵۲۳۵
دریا بار۴۱۴۲۲۲۲۵۵۵مرند ، یکان
اطمینان پیام۰۴۱۴۲۲۲۷۷۹۴یالدور خیابان شهید بهشتی
کامیونداران۴۱۴۲۲۳۵۲۳۵مرند جاده خوی بازرگان
گیتی ترابر۰۴۱۴۲۲۴۳۱۹۵مرندبلوار آیت اله طالقانی
چینی بار۴۱۴۲۲۳۶۶۳۳مرند جاده روستای ساری تپه

حمل اثاثیه منزل در مرند

برای حمل بار با وانت نیسان خاور و کامیونت مسقف اتاق بزرگ از مبدا مرند به شهرستان های دیگر با شماره های زیر تماس بگیرید.

  1. ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
    • ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵
      • ۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲

مطالب پیشنهادی