سامانه حابار

جدول شماره تماس و نام باربری و همچنین آدرس شرکت های حمل و نقل استان گیلان را می توانید در جدول پایین مشاهده نمایید .شرکت های حمل و نقل داخلی و جاده ای شرکت هایی هستند که به ارسال بار با خاور تک جفت و انواع تریلی همچنین صدور بارنامه رسمی مشغول هستند چنانچه باری از استان گیلان و شهرهای گیلان رشت بندر انزلی آستارا و… به شهرهای دیگر ایران را دارید با شماره هر شهری که مبدا محل بارگیری می باشد تماس بگیرید.

شرکت های حمل و نقل گیلان

جدول زیر حدود ۲۸۸ باربری استان گیلان که آدرس و شماره باربری ها را می توانید در جدول مشاهده نمایید .

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
ره سالم بندرانزلي۰۱۳۴۴۴۴۴۰۷۴پايانه بار بندرانزلي غرفه شماره۲۰
گهرافروز بندر۴۴۴۳۸۶۹۷۶پايانه بار بندرانزلي غرفه ۳۲
ميعاد بار بندرانزلي۰۱۳۴۴۴۳۷۲۶۰پايانه بار بندرانزلي غرفه ۲۶
آرياترابر خزر۴۵۶۴۶۵۴۶پايانه بار بندرانزلي غرفه شماره ۳
توفيق تبوك كالا۴۴۲۴۱۳۴۱كيلومتر ۲ جاده انزلي
سعادت رشت۰۱۳۳۳۶۹۶۵۹۱پايانه بار رشت – غرفه شماره ۱
پيروزي (گيلان)۳۴۶۰۳۹۵۹پايانه بار لوشان غرفه الف ۷
لاله فرزانگان۰۱۳۴۴۵۴۹۴۴۳پايانه بار بندرانزلي غرفه شماره ۸
گسترش ترابر شميم۰۱۳۴۴۴۳۸۶۶۰۰پايانه بار بندر انزلي – غرفه شماره ۳۷
سنگين ترابر كاسپين۰۹۱۲۲۳۸۳۸۲۲پايانه بار آستارا، طبقه ي اول ، غرفه ۱۸
ليجار۰۱۳۴۴۴۰۳۳۹۸حسن رود-جاده شهرك صنعتي
دلفك بار۰۱۳۴۲۳۲۳۸۱۱خيابان امام خميني (ره)
رهروان ترابرگيلان۴۵۴۵۴۵۴۵۶پايانه بار
پرديس بار۰۱۳۴۴۸۰۲۲۹۹آستارا پايانه بار غرفه۱
نسيم بندرانزلي۴۴۴۲۵۹۲۴پايانه بار بندرانزلي غرفه ۲۴
ستاره آبي آستارا۰۱۳۴۴۸۰۳۳۰۶پايانه بار آستارا غرفه شماره ۴
توكاپايانه باررشت غرفه شماره ۳۱
ترابري گيلان (رشت )۰۱۳۳۸۸۲۸۸۸پايانه بار رشت
انزل بار۴۴۴۲۳۲۱۲پايانه بار بندر انزلي غرفه ۵
مرغ سحر۰۱۳۴۲۵۱۲۸۹۴يعقوبيه جنب كارخانه برنجكوبي بني هاشمي
تندرو اتحاد گيل۳۳۶۹۶۴۱۴پايانه بار رشت غرفه ۴
ايمن بار ساحل۴۴۴۳۸۸۴۰پايانه بار بندرانزلي – غرفه شماره ۷
راهيان ترابرشمال۴۴۴۳۸۶۸۰پايانه بار بندرانزلي غرفه شماره ك۱
بابك كاسپين آستاراپايانه بار آستارا – غرفه شماره ۱۲
كاميونداران صومعه سرا۰۱۳۴۴۳۲۳۰۹۲دوگور روبروي مركز آموزش فني و حرفه اي
اميرسرعت بار انزلي۴۴۴۳۸۹۴۰پايانه بار بندرانزلي
كوچان۰۱۳۴۲۱۲۴۵۴۵كيلومتر ۲ جاده رشت
شهداي گيلان۰۱۳۳۳۶۰۰۵۹۵پايانه بار رشت – غرفه شماره ۱۷
راهبان انزلي۴۴۴۳۹۸۷۳پايانه بار بندرانزلي غرفه ۲۵
جولان ترابر۰۱۳۴۳۴۳۸۵۵۲پايانه بار بندر انزلي غرفه شماره ۲۸
بهروز بار (لنگرود)۰۱۳۴۲۵۷۳۷۳۷اطاقور – طالب سرا
خمام سير۰۱۳۳۴۴۲۲۸۱۶خ شهيد بهشتي جنب پمپ بنزين خدمتگذار
رهپويان شمال۳۳۶۹۶۳۳۰پاينه بار غرفه شماره ۳
عقاب سحر لنگرود۰۱۳۴۲۵۸۳۲۹۹اطاقور جاده املش
فرآورده نفتي قائم ترابر گيلان۳۳۶۰۲۶۱۰نيروي دريايي – جاده سنگر – انبار نفت
همايون خزر۰۱۳۳۳۶۹۶۵۶۲پايانه بار رشت غرفه ۱۸
زنجير بارانزلي۰۱۳۴۴۴۲۷۷۳۶پايانه بار بندرانزلي – غرفه شماره ۲۳
توكل رشت۰پايانه بار رشت غرفه شماره ۱۵
حشمت رود اشرفيه۰۱۳۴۲۱۲۸۲۰۴كيلومتر ۱ جاده آستانه به رشت
خاورداران رشت۳۳۶۹۶۱۵۳پايانه بار رشت غرفه۲۳
گيل تبار ديلم۰۱۳۳۳۶۹۶۱۶۹پايانه بار شهرستان رشت – غرفه شماره ۱۴
كاسپين ترابر انزلي۰۱۳۴۴۴۳۵۲۰۰پايانه بار انزلي غرفه ۲۱
شكوفه صبح۰پايانه بار رشت غرفه ۱۳
صائقه آبي۰۱۳۴۴۳۱۲۴۴۴صومعه سرا- ضيابر جنب شبكه بهداشت
رهروان راه بندر۴۴۴۲۵۳۶۴پايانه بار بندرانزلي غرفه شماره ۳۹
توكل باربندر۰۱۳۴۴۴۳۶۰۴۰پايانه بار بندرانزلي غرفه شماره ۱۵
آبادان (بندرانزلي )۰۱۳۳۳۷۲۵۳۹۲طالب اباد پايانه بار غرفه ۱
ره بار ديلمان۰۱۳۴۲۴۸۸۴۲۴ديلمان – چهار راه عاشور آباد – جاده اختصاصي كارخانه سيمان
جام داران انزلي۰۱۳۴۳۴۳۷۶۰۰طالب آباد پايانه حمل بار- غرفه شركت حمل و نقل جام داران انزلي ك۱۱
زرين بار آستارا۰۱۳۴۴۸۰۳۴۴۴پايانه بار آستارا غرفه ۲۳
خزر لوشان۰۱۳۳۴۶۱۰۵۹۲پايانه بارجمال آباد لوشان غرفه شماره ۱ ب
كاميونداران و كمپرسيداران۰۱۳۴۴۲۶۳۰۱۲تالش اسالم خليف آباد
تلاشگران انزلي۴۴۴۲۷۵۷۰پايانه بار بندرانزلي غرفه شماره ۲۲
سيادت فومنات۰۱۳۵۸۱۰۴۵۴۲روستاي كيابان جاده سراوان كيلومتر ۵
امين ترابر انزل۴۴۴۳۸۶۷۰طالب آباد- پايانه بار-غرفه شماره ۱۵
معتمد بار آستارا۰۱۳۴۴۸۰۲۱۰۰پايانه بار آستارا غرفه ۱۰
بشير دلاور۰۱۳۴۴۴۴۵۰۰۰طالب آباد، پايانه بار، واحد ۲۷
ستاره بار۴۲۱۶۸۵۴بخش حويق روستاي پلاسي جنب كارواش
نخستين راه۴۴۴۳۶۱۶۲پايانه بار بندر انزلي – غرفه شماره ۳۱
حافظ ترابر گيل۰۱۳۳۳۶۹۶۶۱۲پايانه بار شهرستان رشت – غرفه شماره ۱۲
بردبار (سياهكل )۰۱۳۴۲۳۲۴۶۴۶سياهكل محله جنب بلوك زني زينعلي
ايثاركاران املش۴۲۷۶۲۵۰۰املش – رانكوه
حيران ترابرآستارا۰۱۳۴۴۸۰۳۰۰۴آستارا،جاده تالش آستارا، پايانه بار آستارا، پلاك ۱
كمند ترابر خزر۰۱۳۴۴۴۴۲۰۵۴بندر انزلي – طالب اباد – پايانه بار
راكبان راه گيل۳۳۶۹۶۳۲۸پايانه بار رشت غرفه شماره ۱۰
عدل ترابر انزلي۰۱۳۴۳۴۳۸۴۸۰پايانه بار – غرفه ك ۲۳
حقايق بار آستارا۰۱۳۴۴۸۳۴۰۵۲آستارا پايانه باربري وحمل ونقل كالا
شفا رودخزر۴۴۶۳۷۵۰۱پونل تقاطع جاده فومن ميانه به انزلي آستارا
باران طلائي۱۳۴۴۴۴۵۰۰۰پايانه با بندر انزلي غرفه شماره ۳۰
چهارفصل لاهيجان۰۱۳۴۲۲۹۲۶۱۵لاهيجان- بازكياگوراب – روبروي بيمارستان سيدالشهدا
ستاره خزر لوشان۰۱۳۱۶۴۲۳۵۳۸لوشان – روبه روي كارخانه سيمان خزر
راهبران گستر مساوات۰۱۳۳۳۶۹۶۳۹۶پايانه بار رشت – غرفه شماره ۱۵
مجتمع ترابري گيلان۰۱۳۳۳۶۹۰۹۱۶پايانه بار رشت – غرفه شماره ۹ الف
كوهساران سبز ديلم۰۱۳۳۳۳۳۶۲۸۲ديلمان – روستاي گولك – جنب كارخانه سيمان
فرشادخزر۳۳۶۹۶۵۰۰پايانه بار رشت غرفه ۲۲
توسعه سيمان ديلمان۰۱۴۲۳۵۲۲۴۲۹ديلمان – كمربندي روستاي گولگ
اعتماد چابكسر۰۱۳۴۲۶۷۲۶۱۷خيابان امام خميني جنب كارخانجات صنايع غذايي خزرنوش
رول كار۰۹۱۱۱۳۵۰۶۳۱روبروي درب كارخانه چوكا
رهنورد بندر۴۴۴۳۴۰۶۰پايانه بار بندرانزلي غرفه ك ۸
نويدآسماني بندر۴۴۴۴۳۳۵۷پايانه بار انزلي غرفه شماره ۲۹
جاويدبار۰۱۳۴۴۸۰۳۳۰۰پايانه بار آستارا غرفه شماره ۲۰
كالا سامان۰۱۳۳۴۶۰۲۲۲۳جمال اباد – جنب پليس راه
حمل و نقل نور شفت گيلان۰۱۳۳۴۷۶۸۱۲۷ابتداي جاده شفت – سراوان روستاي شادخال
سپيدرود۰۱۳۳۴۶۴۱۷۸۹خيابان امام- جنب هتل ماهك
شقايق برنا۰۱۳۴۳۴۳۸۷۹۰پايانه بندر انزلي غرفه شماره ۱۶
رهنورد گيلان سبز۰۹۱۳۳۲۶۲۷۳۲پايانه بندر انزلي – غرفه شماره ۱۴
پاسارگاد ترابر بندر۱۳۹۵/۰۸/۱۵پايانه بار بندرانزلي غرفه شماره ك ۷
گيلان تور۰۱۳۳۳۶۹۶۴۶۹پايانه بار رشت غرفه ۱۹
تمدن تالش۴۴۲۶۱۰۰۵خليف آباد روبروي آتش نشاني
نوين همراه۳۳۶۹۶۵۸۰پايانه بار رشت غرفه ۲۰
تريلرداران علوي۳۳۶۹۶۶۱۵پايانه بار رشت غرفه ۱۶
مهرگيلان۰۱۳۴۲۵۲۶۶۸۶ميدان شهيد املاكي – بلوار حاج حسن دهگان – روبروي اداره آبياري
گيل سفر كادوس۰۱۳۳۳۶۹۶۲۱۱پايانه بار رشت – غرفه الف ۷
دوستان خزر۰۱۳۳۴۶۱۸۴۲جمال آباد – پايانه عمومي بار لوشان – غرفه شماره ب – ۶
دانيال شمال ترابر۰۱۳۳۳۶۹۶۳۷۷پايانه بار رشت – غرفه شماره ۸ الف
فولاد رهوار ترابر۴۴۴۴۲۹۰۸پايانه بار بندرانزلي غرفه شماره ك ۲۴
سينا ترابرشمال۴۴۴۳۷۷۸۰پايانه بار بندرانزلي ك۲۵
بارآوران بندرانزلي۴۳۴۳۴۳۴۲پايانه بار بندر انزلي غرفه شماره ۲
اشكور۰۱۳۴۲۷۷۳۱۱۹رحيم آباد جاده اشكور دوراهي خندان
ت ك بندرانزلي۰۱۳۴۴۴۲۳۰۶۰پايانه بار غرفه ۱۳
فرزانه راه گستر۳۳۶۹۶۴۹۷پايانه بار رشت غرفه شماره ۲۴
باك سان خزرانزلي۰۱۳۴۴۴۲۳۶۴۴پايانه بار بندرانزلي كانكس شماره ك۱۳
نادر بار ديلم۰۱۳۴۲۴۸۸۴۰۱ديلمان روستاي گولك جاده معدن
كوهپايه املش۰۱۳۴۲۷۲۳۳۱۴كمربندي سرجور
فجرجهادبندرانزلي۰۹۱۷۳۶۹۲۷۶۹بندر انزلي پايانه حمل كالا
پاينده بار (گيلان )۰۱۳۴۲۲۳۶۶۶۰ميدان گيل،بطرف آستانه اشرفيه،۵۰۰ متر بالاتر از اداره گاز
نصر گيلان۰۱۳۴۲۵۷۲۶۲۳كومله خيابان صنايع
آرمان بار گيل۰۱۳۳۳۶۹۶۵۷۱پايانه بار رشت – سايت اداري- شماره۶
توحيد چوكا۰۹۱۱۱۳۱۵۵۷۹روبروي در كارخانه چوكا
مقداد لنگرود۰۱۳۴۲۵۲۰۸۳۰خيابان حافظ – جنب تأمين اجتماعي
ماهان ترانس شعبه آستارا۰پايانه بار بندر آستارا طبقه همكف شماره ۸
ت ك رشت۳۳۶۹۶۲۳۲پايانه باررشت- غرفه۱۱
پرستو بندر۰۱۳۴۴۸۰۱۲۳۱پايانه بار آستارا غرفه شماره۳
پويان ترابر۰۱۳۴۴۴۳۵۱۲۰طالب آباد ترمينال پايانه بار- كانكس شركت پويان ترابر پلاك ك۳
دلفين ترابر خزر۴۴۴۳۹۵۲۰پايانه بار بندر انزلي – غرفه شماره ۵
مراقب بار۴۴۸۰۲۲۳۳پايانه باربري آستارا غرفه ۲۱
لونك بار۰سياهكل محله – روبه روي پست برق
اطلس ترابر بندر۴۴۴۳۷۰۶۰پايانه بار بندر انزلي – كانكس شماره ك۲۱
تيزرو ترابر آستارا۰۱۳۴۴۸۰۱۳۲۳پايانه بار غرفه ۱۱
گيلان تندرو۰۱۳۳۴۶۱۰۵۹۵لوشان۰ جنب پليس راه جمال آباد – پايانه بار
نوآوران فجر۳۸۴۰پايانه بار لوشان غرفه الف ۱
اقتصاد۰۱۳۴۴۲۶۴۰۳۰اسالم خليف آباد جنب ايران خودرو
سرسبز دشت گيلان۳۳۶۹۶۵۹۲پايانه بار رشت – غرفه شماره ۷
مرجان خزر۴۴۴۳۸۹۸۶پايانه بار بندرانزلي غرفه ۳۳
مهرآوران۰۱۳۳۴۶۰۲۱۸۸لوشان -جمال آباد -پايانه بار
سالارجاده۰۱۳۴۴۴۳۷۳۰۲پايانه بار بندر انزلي غرفه شماره ۱۸
صالح خزر۰۱۳۳۳۶۹۶۵۶۴كيلومتر ۱۳جاده تهران پايانه بار رشت غرفه شماره ۹
خورشيدرشت۳۳۶۹۶۵۵۱پايانه بار رشت غرفه ۲۱
تالش بار۰۱۳۴۴۲۴۱۳۱۸بلوار تالشان – جنب ميدان امام حسين (ع)
سعدي رشت۳۳۶۹۶۶۲۸پايانه بار رشت غرفه شماره ۲
ت ح مواد سوختي گيلان۳۳۶۶۰۸۵۴ميدان نيروي دريايي – ابتداي جاده سنگر – جنب انبار نفت
شهاب ترابرگيلان۰۱۳۴۳۴۳۷۱۳۰پايانه بندر بندرانزلي ك ۱۲
داخلي صنايع بندرانزلي۰۱۳۴۴۴۲۲۰۹۸پايانه بار بندر انزلي غرفه شماره ۱۱
لنگربار۰۱۳۴۲۵۹۱۲۷۷جاده لاهيجان – ديوشل
هادي ترابر۰۱۳۴۴۴۳۷۲۳۰پايانه بار انزلي-ك۲
ايمن ترابر آريا۰۱۳۳۳۶۹۶۴۰۲رشت-جاده تهران-كيلومتر ۱۵ – جنب اداره كل استاندارد استان گيلان-پايانه حمل و نقل كالا رشت
ارم ترابر گيل۰۱۳۴۴۳۱۲۳۹۵كيلومتر ۱۲ جاده فومن پونل – روستاي امندان
ت ك رودسر۰۱۳۴۲۶۴۶۱۱۱چينيجان جاده اصلي رودسر به لنگرود
رهپيماي اطلس اميركبير۰پايانه بار رشت غرفه ۱۱ الف
گسگرات ضيابر۰۱۳۴۴۳۱۲۶۲۶خيابان كمربندي ضيابر
ايجاد بار۰۱۳۴۲۶۳۹۷۹۰حسن سرا – كيلومتر ۶
عقاب بار۰۱۳۴۴۲۶۱۵۳۲خليف آباد
ساجدبار۴۴۲۱۵۲۷۲چوبر خيابان امام
سرسبزدشت گيلان۰۱۳۳۴۷۸۲۱۶۴عثماوندان
مهرورزان ترابر خزر۱۳۴۴۴۳۹۸۰۰پايانه بار انزلي
سهيل بار آستارا۴۴۸۰۳۳۰۸پايانه بار غرفه شماره ۲
سامين ترابر آستارا۰پايانه بار آستارا غرفه شماره ۲۲
نصرت رشت۰۱۳۳۳۶۹۶۲۳۴پايانه بار رشت – غرفه ۶
گيلان سرعت۳۴۶۱۰۶۷۸لوشان- پايانه بار جمال آباد
شرق گيلان۰۱۳۴۲۲۹۲۲۶۰بازكياگوراب روبروي دبيرستان حضرت زينب (س)
فتح بار رودبار۲۱۳۲جمال آباد پايانه بار غرفه شماره ۳ الف
خليج فارس (بندرانزلي)۰۱۳۴۴۴۴۴۲۱۰طالب آباد پايانه هاي انزلي غرفه ۱۰
گلرنگ ترابر۰۹۱۲۱۹۶۰۸۷۱بندرانزلي،پايانه حمل و نقل كالا(طالب آباد)
پخش رازي (رشت)۱۱۱۱۱۱۱
هاگ بار نمايندگي بندرانزلي۰۹۱۱۲۳۳۰۸۹۰پايانه بار عمومي انزلي
سيمان ساز لوشان۰۱۳۳۳۴۶۱لوشان جنب پليس راه جمال آباد پايانه لوشان
انزل ترابر۴۴۴۲۷۱۳۰طالب آباد-پايانه-غرفه۱۹
اميدترابرگيلان۰۱۳۴۴۴۳۹۳۹۳بندرانزلي-طالب آباد-پايانه بار-ك ۲۰
باربران (آستارا)
حسيني
نوربار
پيروزبار لاهيجان
پرسي گاز نمايندگي رشت۳۳۶۶۸۹۶۸رشت كيلومتر ۶ رشت تهر ان
نسيم سحر
جمال آباد
برگ ريزان
كارخانجات پرسيت لوشانلوشان-جمال آباد بعد از نيروگاه
سوسنگرد آستارا
لاچين بار
بارآوران آستارا
جهادنصرآستارا
شلتوك بار
شهيدرجائي قاسم آباد عليا۱۴۲۶۴۸۳۲۱قاسم آباد
خزرشهاب لوشان
شتابان شمال۸۸۵۴۵۲۳۶رشت ميدان جانبازان كيلومتر ۵ جاده لاهيجان دارسازي شركت سوليكو كاله
راه سلامت بندر۴۴۴۳۷۱۴۰پايانه بار بندرانزلي غرفه ۳۸
آسان ترابر بندر۰۱۳۴۴۴۳۷۳۶۰بندرانزلي . پايانه بار بندرانزلي . غرفه شماره ۱۷
مهران بار۴۴۸۰۳۳۰۱آستارا پايانه بار غرفه ۱۹
كاشف بار لاهيجانلاهيجان ابتداي جاده لنگرود
جهش ترابر جنوب(نمايندگي گيلان)نداردندارد
كمپرسي داران رشت
ت ك رودبار
شايان بار
متحد كلاچايكلاچاي جنب شهرك ساحلي ميلاد
بزرگ سپهرانزلي۱۸۱۳۲۳۷۵۰انزلي-پايانه بار
زيتون راه پويان
گلبار آستارا
كوهساران سبز ديلم۰۹۱۹۸۳۵۲۷۶۷سياهكل- ديلمان-جنب كارخانه سيمان گيلان سبز
هومان بارآستارا – پايانه بار
آزادگان (تعاون سپاه )
شيله بار
امير بار آستارا
پورياطوفان
گيلان ظفر۰۱۳۳۴۶۰۲۴۱۱جنب پليس راه پايانه بار لوشان
ترابري گيلان بندرانزلي۰۱۸۱۳۲۲۸۲۴۰انزلي پايانه بار
خزرگسترمارليك۰۹۱۱۳۸۱۴۰۹۳پايانه بار بندرانزلي
جمال بار (محسني )۰۱۳۳۴۴۶۲۴۰۰خشكبيجار خيابان مطهري
ميثم بار
اداره كل معادن و فلزات
مرزبان كار
اديب بار
لوشان سرعت
ملوان بار
ترخيص كالا نفت (گيلان )
كوهين بار
جمهوري اسلامي (بندرانزلي )
ايرسوتر(آستارا)
گيلان ترابرسبز۴۴۴۴۲۲۰۵پايانه بار
خزر ترابر شمال۰۱۳۴۴۴۳۵۵۷۰پايانه بار طالب آباد – غرفه ۲۲
هميار گيل بندرانزلي۰۹۱۱۱۸۱۱۷۴۲پايانه بار بندرانزلي – غرفه شماره ك ۶
آزادگان (آستارا)
نظرترابر
مهردادبار
كشفي بار
حيران بار
آروين بار
تقي بار
ت كمپرسي داران آستانه
شمس بار
سفيدبار
سوسنگرد بندرانزلي
شركت توزيع و پخش سايه سمن۲رشت – سه راه كنف كار
خاور بصير۰۹۱۱۱۸۱۱۴۰۶غرفه حمل و نقلي شماره ۳۵ پايانه بار انزلي
رهوار خزر۵۶۵۵۴۶بندرانزلي پايانه بار
ميثاق۱۲۱۲۱۲۱۲۱پايانه بار بندرانزلي
ساربان ابريشم
سائين بارآستارا
نيروبار
سبحان رو
كمپرسي داران بندرانزلي
كوله بار
مهربارآستارا
درفك رايان
ببرجاده
امير (طالش )شركت توفيقتالش كيلومتر ۲ جاده انزلي روبروي برنج كو
كالا ستبر
رودبارسحر
خرمشهر
پيروزئ بندرانزلي
صدف بار
آسايش بار۰۱۳۴۳۴۴۷۹۳۷بندرانزلي-ترمينال كاميونداران- غرفه۱۲
همكاران ترابر گيلان۴۶۶۳۴بندرانزلي پايانه بار
رضوان دلشاد ترابر۰پايانه بار آستارا- غرفه شماره ۹
صداقت رشت
ايرسوتر(انزلي )
مهدي بار
كوهستان بار
پيام (گيلان )
پروازبار
مهرباركلاچاي
خزربار
سحر آستارا
كاميونداران آستانه
سحر رودسر
ت ك آستارا
ساكت بار
چوبربار
جهادنصر (گيلان )
محسن بار
انشان شمال۵۴۶۵۶۴۶۴۵۴پايانه بار
راحيل بار افق گيلان۰۱۳۴۴۴۲۷۲۹۰انزلي-پايانه بار-كانكس۱۴
هاگ بار شعبه رشت۰۹۱۱۱۳۸۰۷۰۱اتوبان رشت به تهران – جنب سيلوي سراوان – پاركينگ سراوان ( فقيهي )
هميار گيل رشت
نبوت شمال لوشان
جاده ران لاهيجان
ستاره بار نقره اي۱۸۱۳۲۳۸۹۵انزلي- پايانه انزلي
نورالسماوات
آبادان (رشت )
آزادگان (لوشان )
البرزقو
آزادگان (بندرانزلي )
گل چائ بار
جمهوري اسلامي (لوشان )
صحرانظربار
داملابار
طلوع بار
درابار
كاج بار
ناجي كالا
چاي بار (ت ك لاهيجان )
نثاربار
آزادگان (سپاه انزلي )۱۸۱۳۲۲۳۱۳انزلي-پايانه بار-غرفه۲
راه بار
گذربار۱۸۱۳۲۲۳۹۶انزلي-پايانه بار
كوه پنگ
گلبار بندرانزلي
جهادنصر(رشت )
گسترش ونوسازئ صنايع (آستارا)

حمل و نقل گیلان

استان گیلان یکی از استان های ایران که به مرکزیت شهر رشت که فاصله شهر رشت تا تهران حدود ۳۲۰ کیلومتر می باشد. استان گیلان ۵۶ شهر دارد که پرجمعیت ترین آن رشت می باشد و بندر انزلی لاهیجان و لنگرود در رتبه بعدی از لحاظ جمعیت هستند .

حمل اثاثیه منزل در گیلان

برای حمل اثاثیه منزل و مبلمان با نیروی مجرب مخصوص اسباب کشی از مبدا رشت هشتپر آستارا خمام صومعه سرا رضوانشهر ستارا، آستانه‌اشرفیه، املش، بندر انزلی، تالش، سیاهکل، شفت، رشت، رودبار، رودسر، رضوان‌شهر، صومعه‌سرا، فومن، لاهیجان، لنگرود و ماسال و…

با شماره های زیر تماس بگیرید , ماشین های در اختیار ما عبارتند از :

۴۵۲۵ ۳۸۲ ۰۹۱۰

۴۷۸۶ ۰۹۵ ۰۹۱۰

حمل اثاثیه منزل در گیلان

لینک های مرتبط