جدول شماره تماس و نام باربری و همچنین آدرس شرکت های حمل و نقل استان گیلان را می توانید در جدول پایین مشاهده نمایید .شرکت های حمل و نقل داخلی و جاده ای شرکت هایی هستند که به ارسال بار با خاور تک جفت و انواع تریلی همچنین صدور بارنامه رسمی مشغول هستند چنانچه باری از استان گیلان و شهرهای گیلان رشت بندر انزلی آستارا و… به شهرهای دیگر ایران را دارید با شماره هر شهری که مبدا محل بارگیری می باشد تماس بگیرید.

شرکت های حمل و نقل گیلان

جدول زیر حدود ۲۸۸ باربری استان گیلان که آدرس و شماره باربری ها را می توانید در جدول مشاهده نمایید .

نام شرکتشماره تلفنآدرس شرکت
ره سالم بندرانزلی۰۱۳۴۴۴۴۴۰۷۴پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره۲۰
گهرافروز بندر۴۴۴۳۸۶۹۷۶پایانه بار بندرانزلی غرفه ۳۲
میعاد بار بندرانزلی۰۱۳۴۴۴۳۷۲۶۰پایانه بار بندرانزلی غرفه ۲۶
آریاترابر خزر۴۵۶۴۶۵۴۶پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۳
توفیق تبوک کالا۴۴۲۴۱۳۴۱کیلومتر ۲ جاده انزلی
سعادت رشت۰۱۳۳۳۶۹۶۵۹۱پایانه بار رشت – غرفه شماره ۱
پیروزی (گیلان)۳۴۶۰۳۹۵۹پایانه بار لوشان غرفه الف ۷
لاله فرزانگان۰۱۳۴۴۵۴۹۴۴۳پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۸
گسترش ترابر شمیم۰۱۳۴۴۴۳۸۶۶۰۰پایانه بار بندر انزلی – غرفه شماره ۳۷
سنگین ترابر کاسپین۰۹۱۲۲۳۸۳۸۲۲پایانه بار آستارا، طبقه ی اول ، غرفه ۱۸
لیجار۰۱۳۴۴۴۰۳۳۹۸حسن رود-جاده شهرک صنعتی
دلفک بار۰۱۳۴۲۳۲۳۸۱۱خیابان امام خمینی (ره)
رهروان ترابرگیلان۴۵۴۵۴۵۴۵۶پایانه بار
پردیس بار۰۱۳۴۴۸۰۲۲۹۹آستارا پایانه بار غرفه۱
نسیم بندرانزلی۴۴۴۲۵۹۲۴پایانه بار بندرانزلی غرفه ۲۴
ستاره آبی آستارا۰۱۳۴۴۸۰۳۳۰۶پایانه بار آستارا غرفه شماره ۴
توکاپایانه باررشت غرفه شماره ۳۱
ترابری گیلان (رشت )۰۱۳۳۸۸۲۸۸۸پایانه بار رشت
انزل بار۴۴۴۲۳۲۱۲پایانه بار بندر انزلی غرفه ۵
مرغ سحر۰۱۳۴۲۵۱۲۸۹۴یعقوبیه جنب کارخانه برنجکوبی بنی هاشمی
تندرو اتحاد گیل۳۳۶۹۶۴۱۴پایانه بار رشت غرفه ۴
ایمن بار ساحل۴۴۴۳۸۸۴۰پایانه بار بندرانزلی – غرفه شماره ۷
راهیان ترابرشمال۴۴۴۳۸۶۸۰پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ک۱
بابک کاسپین آستاراپایانه بار آستارا – غرفه شماره ۱۲
کامیونداران صومعه سرا۰۱۳۴۴۳۲۳۰۹۲دوگور روبروی مرکز آموزش فنی و حرفه ای
امیرسرعت بار انزلی۴۴۴۳۸۹۴۰پایانه بار بندرانزلی
کوچان۰۱۳۴۲۱۲۴۵۴۵کیلومتر ۲ جاده رشت
شهدای گیلان۰۱۳۳۳۶۰۰۵۹۵پایانه بار رشت – غرفه شماره ۱۷
راهبان انزلی۴۴۴۳۹۸۷۳پایانه بار بندرانزلی غرفه ۲۵
جولان ترابر۰۱۳۴۳۴۳۸۵۵۲پایانه بار بندر انزلی غرفه شماره ۲۸
بهروز بار (لنگرود)۰۱۳۴۲۵۷۳۷۳۷اطاقور – طالب سرا
خمام سیر۰۱۳۳۴۴۲۲۸۱۶خ شهید بهشتی جنب پمپ بنزین خدمتگذار
رهپویان شمال۳۳۶۹۶۳۳۰پاینه بار غرفه شماره ۳
عقاب سحر لنگرود۰۱۳۴۲۵۸۳۲۹۹اطاقور جاده املش
فرآورده نفتی قائم ترابر گیلان۳۳۶۰۲۶۱۰نیروی دریایی – جاده سنگر – انبار نفت
همایون خزر۰۱۳۳۳۶۹۶۵۶۲پایانه بار رشت غرفه ۱۸
زنجیر بارانزلی۰۱۳۴۴۴۲۷۷۳۶پایانه بار بندرانزلی – غرفه شماره ۲۳
توکل رشت۰پایانه بار رشت غرفه شماره ۱۵
حشمت رود اشرفیه۰۱۳۴۲۱۲۸۲۰۴کیلومتر ۱ جاده آستانه به رشت
خاورداران رشت۳۳۶۹۶۱۵۳پایانه بار رشت غرفه۲۳
گیل تبار دیلم۰۱۳۳۳۶۹۶۱۶۹پایانه بار شهرستان رشت – غرفه شماره ۱۴
کاسپین ترابر انزلی۰۱۳۴۴۴۳۵۲۰۰پایانه بار انزلی غرفه ۲۱
شکوفه صبح۰پایانه بار رشت غرفه ۱۳
صائقه آبی۰۱۳۴۴۳۱۲۴۴۴صومعه سرا- ضیابر جنب شبکه بهداشت
رهروان راه بندر۴۴۴۲۵۳۶۴پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۳۹
توکل باربندر۰۱۳۴۴۴۳۶۰۴۰پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۱۵
آبادان (بندرانزلی )۰۱۳۳۳۷۲۵۳۹۲طالب اباد پایانه بار غرفه ۱
ره بار دیلمان۰۱۳۴۲۴۸۸۴۲۴دیلمان – چهار راه عاشور آباد – جاده اختصاصی کارخانه سیمان
جام داران انزلی۰۱۳۴۳۴۳۷۶۰۰طالب آباد پایانه حمل بار- غرفه شرکت حمل و نقل جام داران انزلی ک۱۱
زرین بار آستارا۰۱۳۴۴۸۰۳۴۴۴پایانه بار آستارا غرفه ۲۳
خزر لوشان۰۱۳۳۴۶۱۰۵۹۲پایانه بارجمال آباد لوشان غرفه شماره ۱ ب
کامیونداران و کمپرسیداران۰۱۳۴۴۲۶۳۰۱۲تالش اسالم خلیف آباد
تلاشگران انزلی۴۴۴۲۷۵۷۰پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ۲۲
سیادت فومنات۰۱۳۵۸۱۰۴۵۴۲روستای کیابان جاده سراوان کیلومتر ۵
امین ترابر انزل۴۴۴۳۸۶۷۰طالب آباد- پایانه بار-غرفه شماره ۱۵
معتمد بار آستارا۰۱۳۴۴۸۰۲۱۰۰پایانه بار آستارا غرفه ۱۰
بشیر دلاور۰۱۳۴۴۴۴۵۰۰۰طالب آباد، پایانه بار، واحد ۲۷
ستاره بار۴۲۱۶۸۵۴بخش حویق روستای پلاسی جنب کارواش
نخستین راه۴۴۴۳۶۱۶۲پایانه بار بندر انزلی – غرفه شماره ۳۱
حافظ ترابر گیل۰۱۳۳۳۶۹۶۶۱۲پایانه بار شهرستان رشت – غرفه شماره ۱۲
بردبار (سیاهکل )۰۱۳۴۲۳۲۴۶۴۶سیاهکل محله جنب بلوک زنی زینعلی
ایثارکاران املش۴۲۷۶۲۵۰۰املش – رانکوه
حیران ترابرآستارا۰۱۳۴۴۸۰۳۰۰۴آستارا،جاده تالش آستارا، پایانه بار آستارا، پلاک ۱
کمند ترابر خزر۰۱۳۴۴۴۴۲۰۵۴بندر انزلی – طالب اباد – پایانه بار
راکبان راه گیل۳۳۶۹۶۳۲۸پایانه بار رشت غرفه شماره ۱۰
عدل ترابر انزلی۰۱۳۴۳۴۳۸۴۸۰پایانه بار – غرفه ک ۲۳
حقایق بار آستارا۰۱۳۴۴۸۳۴۰۵۲آستارا پایانه باربری وحمل ونقل کالا
شفا رودخزر۴۴۶۳۷۵۰۱پونل تقاطع جاده فومن میانه به انزلی آستارا
باران طلائی۱۳۴۴۴۴۵۰۰۰پایانه با بندر انزلی غرفه شماره ۳۰
چهارفصل لاهیجان۰۱۳۴۲۲۹۲۶۱۵لاهیجان- بازکیاگوراب – روبروی بیمارستان سیدالشهدا
ستاره خزر لوشان۰۱۳۱۶۴۲۳۵۳۸لوشان – روبه روی کارخانه سیمان خزر
راهبران گستر مساوات۰۱۳۳۳۶۹۶۳۹۶پایانه بار رشت – غرفه شماره ۱۵
مجتمع ترابری گیلان۰۱۳۳۳۶۹۰۹۱۶پایانه بار رشت – غرفه شماره ۹ الف
کوهساران سبز دیلم۰۱۳۳۳۳۳۶۲۸۲دیلمان – روستای گولک – جنب کارخانه سیمان
فرشادخزر۳۳۶۹۶۵۰۰پایانه بار رشت غرفه ۲۲
توسعه سیمان دیلمان۰۱۴۲۳۵۲۲۴۲۹دیلمان – کمربندی روستای گولگ
اعتماد چابکسر۰۱۳۴۲۶۷۲۶۱۷خیابان امام خمینی جنب کارخانجات صنایع غذایی خزرنوش
رول کار۰۹۱۱۱۳۵۰۶۳۱روبروی درب کارخانه چوکا
رهنورد بندر۴۴۴۳۴۰۶۰پایانه بار بندرانزلی غرفه ک ۸
نویدآسمانی بندر۴۴۴۴۳۳۵۷پایانه بار انزلی غرفه شماره ۲۹
جاویدبار۰۱۳۴۴۸۰۳۳۰۰پایانه بار آستارا غرفه شماره ۲۰
کالا سامان۰۱۳۳۴۶۰۲۲۲۳جمال اباد – جنب پلیس راه
حمل و نقل نور شفت گیلان۰۱۳۳۴۷۶۸۱۲۷ابتدای جاده شفت – سراوان روستای شادخال
سپیدرود۰۱۳۳۴۶۴۱۷۸۹خیابان امام- جنب هتل ماهک
شقایق برنا۰۱۳۴۳۴۳۸۷۹۰پایانه بندر انزلی غرفه شماره ۱۶
رهنورد گیلان سبز۰۹۱۳۳۲۶۲۷۳۲پایانه بندر انزلی – غرفه شماره ۱۴
پاسارگاد ترابر بندر۱۳۹۵/۰۸/۱۵پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ک ۷
گیلان تور۰۱۳۳۳۶۹۶۴۶۹پایانه بار رشت غرفه ۱۹
تمدن تالش۴۴۲۶۱۰۰۵خلیف آباد روبروی آتش نشانی
نوین همراه۳۳۶۹۶۵۸۰پایانه بار رشت غرفه ۲۰
تریلرداران علوی۳۳۶۹۶۶۱۵پایانه بار رشت غرفه ۱۶
مهرگیلان۰۱۳۴۲۵۲۶۶۸۶میدان شهید املاکی – بلوار حاج حسن دهگان – روبروی اداره آبیاری
گیل سفر کادوس۰۱۳۳۳۶۹۶۲۱۱پایانه بار رشت – غرفه الف ۷
دوستان خزر۰۱۳۳۴۶۱۸۴۲جمال آباد – پایانه عمومی بار لوشان – غرفه شماره ب – ۶
دانیال شمال ترابر۰۱۳۳۳۶۹۶۳۷۷پایانه بار رشت – غرفه شماره ۸ الف
فولاد رهوار ترابر۴۴۴۴۲۹۰۸پایانه بار بندرانزلی غرفه شماره ک ۲۴
سینا ترابرشمال۴۴۴۳۷۷۸۰پایانه بار بندرانزلی ک۲۵
بارآوران بندرانزلی۴۳۴۳۴۳۴۲پایانه بار بندر انزلی غرفه شماره ۲
اشکور۰۱۳۴۲۷۷۳۱۱۹رحیم آباد جاده اشکور دوراهی خندان
ت ک بندرانزلی۰۱۳۴۴۴۲۳۰۶۰پایانه بار غرفه ۱۳
فرزانه راه گستر۳۳۶۹۶۴۹۷پایانه بار رشت غرفه شماره ۲۴
باک سان خزرانزلی۰۱۳۴۴۴۲۳۶۴۴پایانه بار بندرانزلی کانکس شماره ک۱۳
نادر بار دیلم۰۱۳۴۲۴۸۸۴۰۱دیلمان روستای گولک جاده معدن
کوهپایه املش۰۱۳۴۲۷۲۳۳۱۴کمربندی سرجور
فجرجهادبندرانزلی۰۹۱۷۳۶۹۲۷۶۹بندر انزلی پایانه حمل کالا
پاینده بار (گیلان )۰۱۳۴۲۲۳۶۶۶۰میدان گیل،بطرف آستانه اشرفیه،۵۰۰ متر بالاتر از اداره گاز
نصر گیلان۰۱۳۴۲۵۷۲۶۲۳کومله خیابان صنایع
آرمان بار گیل۰۱۳۳۳۶۹۶۵۷۱پایانه بار رشت – سایت اداری- شماره۶
توحید چوکا۰۹۱۱۱۳۱۵۵۷۹روبروی در کارخانه چوکا
مقداد لنگرود۰۱۳۴۲۵۲۰۸۳۰خیابان حافظ – جنب تأمین اجتماعی
ماهان ترانس شعبه آستارا۰پایانه بار بندر آستارا طبقه همکف شماره ۸
ت ک رشت۳۳۶۹۶۲۳۲پایانه باررشت- غرفه۱۱
پرستو بندر۰۱۳۴۴۸۰۱۲۳۱پایانه بار آستارا غرفه شماره۳
پویان ترابر۰۱۳۴۴۴۳۵۱۲۰طالب آباد ترمینال پایانه بار- کانکس شرکت پویان ترابر پلاک ک۳
دلفین ترابر خزر۴۴۴۳۹۵۲۰پایانه بار بندر انزلی – غرفه شماره ۵
مراقب بار۴۴۸۰۲۲۳۳پایانه باربری آستارا غرفه ۲۱
لونک بار۰سیاهکل محله – روبه روی پست برق
اطلس ترابر بندر۴۴۴۳۷۰۶۰پایانه بار بندر انزلی – کانکس شماره ک۲۱
تیزرو ترابر آستارا۰۱۳۴۴۸۰۱۳۲۳پایانه بار غرفه ۱۱
گیلان تندرو۰۱۳۳۴۶۱۰۵۹۵لوشان۰ جنب پلیس راه جمال آباد – پایانه بار
نوآوران فجر۳۸۴۰پایانه بار لوشان غرفه الف ۱
اقتصاد۰۱۳۴۴۲۶۴۰۳۰اسالم خلیف آباد جنب ایران خودرو
سرسبز دشت گیلان۳۳۶۹۶۵۹۲پایانه بار رشت – غرفه شماره ۷
مرجان خزر۴۴۴۳۸۹۸۶پایانه بار بندرانزلی غرفه ۳۳
مهرآوران۰۱۳۳۴۶۰۲۱۸۸لوشان -جمال آباد -پایانه بار
سالارجاده۰۱۳۴۴۴۳۷۳۰۲پایانه بار بندر انزلی غرفه شماره ۱۸
صالح خزر۰۱۳۳۳۶۹۶۵۶۴کیلومتر ۱۳جاده تهران پایانه بار رشت غرفه شماره ۹
خورشیدرشت۳۳۶۹۶۵۵۱پایانه بار رشت غرفه ۲۱
تالش بار۰۱۳۴۴۲۴۱۳۱۸بلوار تالشان – جنب میدان امام حسین (ع)
سعدی رشت۳۳۶۹۶۶۲۸پایانه بار رشت غرفه شماره ۲
ت ح مواد سوختی گیلان۳۳۶۶۰۸۵۴میدان نیروی دریایی – ابتدای جاده سنگر – جنب انبار نفت
شهاب ترابرگیلان۰۱۳۴۳۴۳۷۱۳۰پایانه بندر بندرانزلی ک ۱۲
داخلی صنایع بندرانزلی۰۱۳۴۴۴۲۲۰۹۸پایانه بار بندر انزلی غرفه شماره ۱۱
لنگربار۰۱۳۴۲۵۹۱۲۷۷جاده لاهیجان – دیوشل
هادی ترابر۰۱۳۴۴۴۳۷۲۳۰پایانه بار انزلی-ک۲
ایمن ترابر آریا۰۱۳۳۳۶۹۶۴۰۲رشت-جاده تهران-کیلومتر ۱۵ – جنب اداره کل استاندارد استان گیلان-پایانه حمل و نقل کالا رشت
ارم ترابر گیل۰۱۳۴۴۳۱۲۳۹۵کیلومتر ۱۲ جاده فومن پونل – روستای امندان
ت ک رودسر۰۱۳۴۲۶۴۶۱۱۱چینیجان جاده اصلی رودسر به لنگرود
رهپیمای اطلس امیرکبیر۰پایانه بار رشت غرفه ۱۱ الف
گسگرات ضیابر۰۱۳۴۴۳۱۲۶۲۶خیابان کمربندی ضیابر
ایجاد بار۰۱۳۴۲۶۳۹۷۹۰حسن سرا – کیلومتر ۶
عقاب بار۰۱۳۴۴۲۶۱۵۳۲خلیف آباد
ساجدبار۴۴۲۱۵۲۷۲چوبر خیابان امام
سرسبزدشت گیلان۰۱۳۳۴۷۸۲۱۶۴عثماوندان
مهرورزان ترابر خزر۱۳۴۴۴۳۹۸۰۰پایانه بار انزلی
سهیل بار آستارا۴۴۸۰۳۳۰۸پایانه بار غرفه شماره ۲
سامین ترابر آستارا۰پایانه بار آستارا غرفه شماره ۲۲
نصرت رشت۰۱۳۳۳۶۹۶۲۳۴پایانه بار رشت – غرفه ۶
گیلان سرعت۳۴۶۱۰۶۷۸لوشان- پایانه بار جمال آباد
شرق گیلان۰۱۳۴۲۲۹۲۲۶۰بازکیاگوراب روبروی دبیرستان حضرت زینب (س)
فتح بار رودبار۲۱۳۲جمال آباد پایانه بار غرفه شماره ۳ الف
خلیج فارس (بندرانزلی)۰۱۳۴۴۴۴۴۲۱۰طالب آباد پایانه های انزلی غرفه ۱۰
گلرنگ ترابر۰۹۱۲۱۹۶۰۸۷۱بندرانزلی،پایانه حمل و نقل کالا(طالب آباد)
پخش رازی (رشت)۱۱۱۱۱۱۱
هاگ بار نمایندگی بندرانزلی۰۹۱۱۲۳۳۰۸۹۰پایانه بار عمومی انزلی
سیمان ساز لوشان۰۱۳۳۳۴۶۱لوشان جنب پلیس راه جمال آباد پایانه لوشان
انزل ترابر۴۴۴۲۷۱۳۰طالب آباد-پایانه-غرفه۱۹
امیدترابرگیلان۰۱۳۴۴۴۳۹۳۹۳بندرانزلی-طالب آباد-پایانه بار-ک ۲۰
باربران (آستارا)
حسینی
نوربار
پیروزبار لاهیجان
پرسی گاز نمایندگی رشت۳۳۶۶۸۹۶۸رشت کیلومتر ۶ رشت تهر ان
نسیم سحر
جمال آباد
برگ ریزان
کارخانجات پرسیت لوشانلوشان-جمال آباد بعد از نیروگاه
سوسنگرد آستارا
لاچین بار
بارآوران آستارا
جهادنصرآستارا
شلتوک بار
شهیدرجائی قاسم آباد علیا۱۴۲۶۴۸۳۲۱قاسم آباد
خزرشهاب لوشان
شتابان شمال۸۸۵۴۵۲۳۶رشت میدان جانبازان کیلومتر ۵ جاده لاهیجان دارسازی شرکت سولیکو کاله
راه سلامت بندر۴۴۴۳۷۱۴۰پایانه بار بندرانزلی غرفه ۳۸
آسان ترابر بندر۰۱۳۴۴۴۳۷۳۶۰بندرانزلی . پایانه بار بندرانزلی . غرفه شماره ۱۷
مهران بار۴۴۸۰۳۳۰۱آستارا پایانه بار غرفه ۱۹
کاشف بار لاهیجانلاهیجان ابتدای جاده لنگرود
جهش ترابر جنوب(نمایندگی گیلان)نداردندارد
کمپرسی داران رشت
ت ک رودبار
شایان بار
متحد کلاچایکلاچای جنب شهرک ساحلی میلاد
بزرگ سپهرانزلی۱۸۱۳۲۳۷۵۰انزلی-پایانه بار
زیتون راه پویان
گلبار آستارا
کوهساران سبز دیلم۰۹۱۹۸۳۵۲۷۶۷سیاهکل- دیلمان-جنب کارخانه سیمان گیلان سبز
هومان بارآستارا – پایانه بار
آزادگان (تعاون سپاه )
شیله بار
امیر بار آستارا
پوریاطوفان
گیلان ظفر۰۱۳۳۴۶۰۲۴۱۱جنب پلیس راه پایانه بار لوشان
ترابری گیلان بندرانزلی۰۱۸۱۳۲۲۸۲۴۰انزلی پایانه بار
خزرگسترمارلیک۰۹۱۱۳۸۱۴۰۹۳پایانه بار بندرانزلی
جمال بار (محسنی )۰۱۳۳۴۴۶۲۴۰۰خشکبیجار خیابان مطهری
میثم بار
اداره کل معادن و فلزات
مرزبان کار
ادیب بار
لوشان سرعت
ملوان بار
ترخیص کالا نفت (گیلان )
کوهین بار
جمهوری اسلامی (بندرانزلی )
ایرسوتر(آستارا)
گیلان ترابرسبز۴۴۴۴۲۲۰۵پایانه بار
خزر ترابر شمال۰۱۳۴۴۴۳۵۵۷۰پایانه بار طالب آباد – غرفه ۲۲
همیار گیل بندرانزلی۰۹۱۱۱۸۱۱۷۴۲پایانه بار بندرانزلی – غرفه شماره ک ۶
آزادگان (آستارا)
نظرترابر
مهردادبار
کشفی بار
حیران بار
آروین بار
تقی بار
ت کمپرسی داران آستانه
شمس بار
سفیدبار
سوسنگرد بندرانزلی
شرکت توزیع و پخش سایه سمن۲رشت – سه راه کنف کار
خاور بصیر۰۹۱۱۱۸۱۱۴۰۶غرفه حمل و نقلی شماره ۳۵ پایانه بار انزلی
رهوار خزر۵۶۵۵۴۶بندرانزلی پایانه بار
میثاق۱۲۱۲۱۲۱۲۱پایانه بار بندرانزلی
ساربان ابریشم
سائین بارآستارا
نیروبار
سبحان رو
کمپرسی داران بندرانزلی
کوله بار
مهربارآستارا
درفک رایان
ببرجاده
امیر (طالش )شرکت توفیقتالش کیلومتر ۲ جاده انزلی روبروی برنج کو
کالا ستبر
رودبارسحر
خرمشهر
پیروزئ بندرانزلی
صدف بار
آسایش بار۰۱۳۴۳۴۴۷۹۳۷بندرانزلی-ترمینال کامیونداران- غرفه۱۲
همکاران ترابر گیلان۴۶۶۳۴بندرانزلی پایانه بار
رضوان دلشاد ترابر۰پایانه بار آستارا- غرفه شماره ۹
صداقت رشت
ایرسوتر(انزلی )
مهدی بار
کوهستان بار
پیام (گیلان )
پروازبار
مهربارکلاچای
خزربار
سحر آستارا
کامیونداران آستانه
سحر رودسر
ت ک آستارا
ساکت بار
چوبربار
جهادنصر (گیلان )
محسن بار
انشان شمال۵۴۶۵۶۴۶۴۵۴پایانه بار
راحیل بار افق گیلان۰۱۳۴۴۴۲۷۲۹۰انزلی-پایانه بار-کانکس۱۴
هاگ بار شعبه رشت۰۹۱۱۱۳۸۰۷۰۱اتوبان رشت به تهران – جنب سیلوی سراوان – پارکینگ سراوان ( فقیهی )
همیار گیل رشت
نبوت شمال لوشان
جاده ران لاهیجان
ستاره بار نقره ای۱۸۱۳۲۳۸۹۵انزلی- پایانه انزلی
نورالسماوات
آبادان (رشت )
آزادگان (لوشان )
البرزقو
آزادگان (بندرانزلی )
گل چائ بار
جمهوری اسلامی (لوشان )
صحرانظربار
داملابار
طلوع بار
درابار
کاج بار
ناجی کالا
چای بار (ت ک لاهیجان )
نثاربار
آزادگان (سپاه انزلی )۱۸۱۳۲۲۳۱۳انزلی-پایانه بار-غرفه۲
راه بار
گذربار۱۸۱۳۲۲۳۹۶انزلی-پایانه بار
کوه پنگ
گلبار بندرانزلی
جهادنصر(رشت )
گسترش ونوسازئ صنایع (آستارا)

حمل و نقل گیلان

استان گیلان یکی از استان های ایران که به مرکزیت شهر رشت که فاصله شهر رشت تا تهران حدود ۳۲۰ کیلومتر می باشد. استان گیلان ۵۶ شهر دارد که پرجمعیت ترین آن رشت می باشد و بندر انزلی لاهیجان و لنگرود در رتبه بعدی از لحاظ جمعیت هستند .

حمل اثاثیه منزل در گیلان

برای حمل اثاثیه منزل و مبلمان با نیروی مجرب مخصوص اسباب کشی از مبدا رشت هشتپر آستارا خمام صومعه سرا رضوانشهر ستارا، آستانه‌اشرفیه، املش، بندر انزلی، تالش، سیاهکل، شفت، رشت، رودبار، رودسر، رضوان‌شهر، صومعه‌سرا، فومن، لاهیجان، لنگرود و ماسال و…

با شماره های زیر تماس بگیرید , ماشین های در اختیار ما عبارتند از :

  • وانت پیکان
  • نیسان و آریسان
  • انواع خاور
  • ۹۱۱
  • تک

۴۵۲۵ ۳۸۲ ۰۹۱۰

۴۷۸۶ ۰۹۵ ۰۹۱۰

حمل اثاثیه منزل در گیلان

لینک های مرتبط

اسکرول به بالا