سامانه حابار

لیست باربری های زاهدان همراه با آدرس و شماره تماس

لیست باربری های زاهدان

اگر به دنبال باربری های زاهدان و شماره تماس باربری های زاهدان و قصد حمل بار از زاهدان به شهرستان را دارید در سامانه باربری حابار لیست همه باربری های مجاز زاهدان و لیست باربری های سیستان و بلوچستان را برای شما کاربران گرامی ارئه خوایم نمود پس تا انتها با ما باشید.

برای بار شهری و حومه زاهدان و همچنین برای حمل اثاثیه منزل و برای ماشین سبک وانت نیسان و خاور مسقف با اتوبارهای زاهدان و برای بار بین شهری و جاده ای خاور تک جفت و تریلی با شرکت های باربری زاهدان تماس بگیرید.

لیست اتوبارهای زاهدان

نام اتوبارشماره تماسآدرس اتوبار
آژانس حمل ونقل ثمر بار***زاهدان ، میدان میوه و تره بار هامون ثمر ، خیابان اول ، کوچه فرخی ، طبقه همکف ( وانت تلفنی ثمر بار (کد پستي: ۹۸۱۸۸۸۸۸۶۴
آژانس رخش ناز ( آرن بار )۰۵۴۳۳۴۵۱۸۴۰زاهدان ، بلوار جانبازان ، خیابان هدایت ، جنب هدایت ۱۴ ، طبقه همکف ، آژانس رخش ناز ( آرن بار (کد پستي: ۹۸۱۶۸۳۶۴۴۳
وانت تلفنی پوریا ولی۰۵۴***زاهدان ، مولوی حسین بر ، خیابان شهید باقری ، تقاطع خیابان مولوی حسین بر ، پلاک ۷۰ ، طبقه همکف ) وانت تلفنی پوریای ولی (کد پستي: ۹۸۱۳۶۴۷۴۳۳
زاهدان بار۰۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳اهدان – زیباشهر – خیابان غزالی – نرسیده به غزالی یک – طبقه همکف ( زاهدان بار ) – واحد ۱کد پستي: ۹۸۱۷۹۸۳۱۷۶
حکمت۰۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳زاهدان – منطقه ۵ – کوچه پرستار۳۷ – بلوار پرستار – طبقه همکفکد پستي: ۹۸۱۶۱۳۴۹۳۴
سیستان بار***زاهدان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش جمهوری ۱۱ – . – طبقه همکفکد پستي: ۹۸۱۶۹۶۴۸۷۴
دفتر خدمات حمل و نقل بار ایران گستر۰۵۴۳۳۲۸۱۱۱۱زاهدان – زیبا شهر – نبش کوچه فرخی سیستانی ۱۹ – خیابان فرخی سیستانی – طبقه همکف ( وانت تلفنی ایران گستر )کد پستي: ۹۸۱۷۹۵۶۷۷۱
آرام بار***زاهدان – زیبا شهر – کوچه خوارزمی ۳[صدرا۲۳] – خیابان خوارزمی – طبقه همکف ( وانت تلفنی آرام بار )کد پستي: ۹۸۱۷۹۷۳۳۴۳
پیک موتوری سیمرغ۰۵۴۳۳۴۱۳۴۶۰زاهدان ، خیابان دانشگاه ، انتهای دانشگاه ۱۹ ، کوچه بزرگمهر ۲۱ ، پلاک ۱۳۷ ، طبقه همکف ( دفتر پیک موتوری سیمرغ (کد پستي: ۹۸۱۶۸۶۴۳۹۵
پیک موتوری ابوذر۰۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰زاهدان – خیابان شهید رزمجو مقدم – روبروی رزمجو مقدم ۶ – . – پلاک ۱۴۱ – طبقه همکف ( پیک موتوری ابوذر ) – واحد تجاریکد پستي: ۹۸۱۳۶۴۷۸۶۴
خدمات باربری مصالح دوربان۰۵۴۱۲۴۴۱۹۰۳(حمل مصالح) خرمشهر نه ۶۵کد پستي: ۹۸۱۷۷۱۴۵۴۶
سنگ شکن یار محمد۰۵۴۱۲۲۱۸۲۸۹(حمل مصالح) مدرس هفده ۱۷کد پستي: ۹۸۱۷۶۳۶۹۸۴
حمل اثاثیه زاهدان تهران۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲حمل بار مجاز و اثاثیه از زاهدان به تهران (همراه راننده اجباری )

لیست باربری های بین شهری زاهدان

نام باربریشماره باربریآدرس باربری
زاهدان بار شرق۰۵۴۳۳۵۱۳۷۶۰زاهدان کیلومتر یک جاده کرمان پایانه عمومی بار زاهدان
نورکیان بار۰۹۱۵۱۴۱۸۶۷۵پایانه بارکیلومتر ۵ جاده زابل غرفه ۷
ساحل بار تفتان کالا۰۵۴۳۳۵۱۵۰۹۸پایانه بار غرفه شماره ۱۴
دستگرد بار۰۹۱۵۱۴۳۲۲۴۳زاهدان ابتدای جاده کرمان پایانه بار زاهدان غرفه شماره ۹
توکل بارقائم -کالا۰۹۱۳۳۴۴۸۷۶۳زاهدان – بعد از پلیس راه – پایانه عمومی بار – شماره غرفه۴
خیبر بهاران۰۵۴۳۳۵۱۷۵۱۶کیلومتر۵ جاده بم پایانه بار زاهدان غرفه شماره ۱۵
سیستان حمل۰۹۰۵۱۵۳۷۲۰۶پایانه بار زاهدان غرفه شماره یک
خادم کار_کالا۰۹۱۵۳۴۱۸۷۸۹زاهدان پایانه بار غرفه شماره ۱۱
زرین بار _کالا۰۵۴۳۳۵۱۴۲۰۰پایانه بار کیلومتر ۵جاده مشهد غرفه ۶
آبادن (زاهدان)۱۱۱۱۱زاهدان پایانه بار عمومی
نیمروز بار۰۹۱۵۳۴۰۶۴۸۱زاهدان جاده زابل پایانه بار غرفه ۵
زیبا کالای میرجاوه۰۵۴۳۳۵۱۴۱۲۸زاهدان پایانه بار غرفه ۱۲
زمرد بار بلوچستان۰۵۴۳۳۵۰۶۶۱۱زاهدان پایانه عمومی بار غرفه ۲۶
افق بار زاهدان۰۵۴۳۳۵۰۳۳۴۹زاهدان بعد از پلیس راه زاهدان بم پایانه بار
آزادگان زاهدان۱۱زاهدان – پلیس راه زاهدان – کرمان – پایانه بار زاهدان- شرکت حمل و نقل آزادگان شعبه زاهدان – غرفه۳۰
فرآورده نفتی پارسیان بار_کالا۰۵۴۳۳۲۳۹۱۸۹بلوار خلیج فارس – انبار شرکت نفت شماره ۲پ۱۷
چکاوک بار زاهدان_کالا۰۵۴۳۳۵۲۰۴۰۰پایانه بار زاهدان غرفه شماره ۱۹
دنیار بار_کالا۰۵۴۳۳۵۱۴۱۵۲زاهدان بعد از پلیس راه جاده کرمان پایانه بار غرفه ۱۰
کوهستان بار زاهدان۰۹۱۵۱۹۰۹۵۴۸کیلومتر ۵جاده بم پایانه بار غرفه ۲۲
نیمروز بار سیستان۰۹۱۵۱۴۲۴۱۸۹بلوار شهید میرحسینی میرحسینی ۱۴
ارسلان ترابر زاهدان۰۹۱۵۷۰۰۴۲۴۵زاهدان بعد از پلیس راه بم مشهد پایانه بار غرفه شماره ۱۳
آداک ترابر زاهدان۰۵۴۳۳۵۱۳۷۶۵پایانه بار زاهدان – غرفه ش ۸
سعدات بار نیک۳۲۲۲۲۳۳۲بلوار شهید میرحسینی روبروی انبار شرکت نفت
سعادت کالای زاهدان۰۵۴۳۳۵۱۷۲۹۶پایانه بار زاهدان غرفه ۳
الیاس ترابر شرق زاهدان۰۹۱۵۵۴۱۶۸۳۶زاهدان بعد از پلیس راه زاهدان – بم پایانه بار
شاهین_کالا۰۹۳۵۱۰۶۵۷۲۴زاهدان بعد از پلیس راه زاهدان بم پایانه بار غرفه ۱۶
نگین بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۵۴۸۶کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار غرفه ۲
تریلیر داران خود راننده**سیستان و بلوچستان
بهار زرنج – سیمان**سیستان و بلوچستان
توکل بار قائم (ویژه سیمان )****سیستان و بلوچستان
نوید بار کشاورز***سیستان و بلوچستان
توکل زاهدان***سیستان و بلوچستان
کامیون داران***سیستان و بلوچستان
هامون کاوه زاهدان۰۹۱۵۳۴۰۹۵۴۱زاهدان پایانه عمومی بار – غرفه شماره ۵
پاسارگاد بار زاهدان۰۵۴۳۳۵۲۳۳۰۲پایانه بار زاهدان غرفه ۲۱
اقتصاد نو***سیستان و بلوچستان
سیستان سیمان ترابر۰۵۴۳۳۲۱۹۳۲۷۷زاهدان – بعد از پلیس راه زابل – پایانه عمومی بار زاهدان—غرفه۳۵
مینا ترابر۰۵۴۳۳۵۰۲۳۴۳زاهدان پایانه بار زاهدان
حنان بار شرق۰۵۴۳۳۵۲۲۷۵۹پایانه بار زاهدان غرفه شماره ۲۴
سعدات زاهدان****سیستان و بلوچستان
دنیا بار _سیمان*****سیستان و بلوچستان
ناصح*****سیستان و بلوچستان

باربری زاهدان

در باربری زاهدان حمل بار سبک و سنگین جابجا می شود و کاربران می تواند لیست بالا که ارائه شد با دو بخش که شامل ۱-لیست اتوبارهای زاهدان که کار حمل اثاثیه منزل حمل مبل و یخچال و انواع بار با کارگر که با ماشین های خاور و نیسان و وانت انجام می شود. و ۲- لیست باربری های زاهدان که ارائه خدمات حمل ونقل کالای بین شهری با ماشین های انواع خاور ۹۱۱تک جفت و انواع تریلی.

لینک های مرتبط

باربری زاهدان به تهران

برای حمل بار و اثاثیه منزل از مبدا تهران به زاهدان و زاهدان به تهران با ما ما تماس بگیرید , توجه داشته باشید ماشین هایی که ما در اختیار داریم ماشین های برگشتی با قیمت مناسب می باشد . ماشین های در اختیار ما نیسان خاور کامیونت مسقف و تک می باشد . لطفا برای حمل بار درون شهری و حومه زاهدان با ما تماس نگیرید . جهت حمل و نقل با تریلی و جفت با جدولی که بالا هست تماس بگیرید.

۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

نظرات بسته شده است.