سامانه حابار

لیست باربری های اصفهان

باربری اصفهان

لیست باربری های اصفهان و اتوبارهای حمل اثاثیه منزل در اصفهان و خرده بارهای اصفهان را برای شما کاربران گرامی سامانه حابار همراه با تعرفه حمل بار از اصفهان و شماره باربری های اصفهان را ارائه خواهیم نمود پس تا انتها با ما باشید.

اتوبار فرزانه بزرگترین ارائه دهنده خدمات حمل بار در اصفهان وانت نیسان خاور مسقف و روباز و کامیون تک

لیست شرکت های حمل و نقل اصفهان

نام باربری شماره تماسآدرس
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
پایانه بار – متصدی فرزانه
سامانه سراسری حابار۰۲۱۹۱۶۹۲۰۰۵قبول بار برگشتی
صنعت بار اشترجان۰۳۱۳۷۶۰۸۸۷۸پایانه حمل و نقل کالای فلاورجان، غرفه شماره ۱۵
نگین بار۰۳۱۳۳۸۶۳۱۴۰صفهان خ امام خمینی شاپور جدید پایانه امیر کبیر بازارچه سی ستون غرفه ۳۰ شرکت حمل ونقل نگین بار
رهنان۰۳۱۳۳۷۳۵۰۱۱۵اصفهان رهنان خیابان شریف جنوبی
اتحاد شهرضا ترابر

۰۳۱۳۳۸۶۳۷۳۷اصفهان خیابان امیر کبیر پایانه امیر کبیر شماره ۲۳
آزاد مهر۰۳۱۳۳۸۶۱۴۶۶پایانه اصفهان غرفه ۲۴
بهران کالا۰۳۱۳۳۸۶۴۶۱۱اصفهان پایانه امیر کبیر غرفه ۱۰
باربری کوهستان۰۳۱۳۳۸۶۵۰۷۰اصفهان شاپور جدید پایانه امیر کبیر بازارچه سی ستون شرکت حمل ونقل کوهستان
سپاهان چاپار۰۳۱۳۳۸۶۳۹۲۳اصفهان خ پرتو پایانه امیر کبیر غرفه شماره ۵
سالار بار سپاهان۰۳۱۳۳۸۷۲۱۰۰اصفهان پایان شاهپور خیابان پرتو خیابان امیر کبیر غرفه ۳۲ الف
متحد راد اصفهان

۰۳۱۳۳۸۶۵۵۷۷اصفهان – شاپور جدید- خیابان پرتو – پایانه امیرکبیر – ۲۴غرفه – غرفه ۱۵
کرخه ترابر سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۸۰۷۱شاهپور جدید انتهای خیابان پرتو ساختمان قطعات جنب تعاونی نفتکشها
کمال گستر نقش جهان۰۳۱۳۳۸۶۵۷۲۰اصفهان شاپور جدید پایانه امیر کبیر ۱۲ غرفه
سهند بار اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۵۵۵۳پایانه حمل ونقل امیرکبیر دفتر۱۱
آشنا بار۰۳۱۳۳۸۷۷۰۰۲اصفهان خ امیر کبیر روبروی بانک ملی
باربری علوی**اصفهان کیلومتر ۴ جاده نایین پایانه شرق غرفه ۲۳ موسسه حمل و نقل علوی
اصفهان**خیابان امام خمینی خیابان امیر کبیر جنب بانک ملی
پیمان اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۳۳۲۵اصفهان شاپور جدید پایانه امیر کبیر ۲۴ غرفه حمل ونقل پیمان
اقتصاد بار**اصفهان خیابان امیرکبیر پایانه امیرکبیرغرفه ۷
سرنوشت بار۰۳۱۳۳۸۶۴۱۴۱اصفهان شاهپورجدید پایانه امیرکبیر بازارچه سیستون شماره ۳۱
فولادبران۰۳۱۳۳۸۶۶۹۰۰اصفهان خیابان شهیدباباگلی ترمینال امیرکبیرغرفه۳۵
تفنگساز ترابر اسپادانا۰۳۱۳۳۸۶۲۱۲۲اصفهان،اتوبان آزادگان، پارکینگ پالایشگاه نفت اصفهان، غرفه شماره ۲
منظر بار سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۲۴۰۱پایانه حمل و نقل کالای امیرکبیر
فولاد یاران مبارکه۰۳۱۵۲۴۶۴۰۴۶اصفهان مبارکه جاده طالخونچه پایانه حمل ونقل کالاغرفه شماره یک
دوستان بار سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۲۲۱۰شاهپور جدید – پایانه امیرکبیر – ۱۲ غرفه – غرفه ۷
نسیم بار معراج۰۳۱۳۸۷۸۲۲۷۵پایانه شرق غرفه۱۷ شرکت نسیم بار معراج
کاروان یاوران۰۳۱۳۸۷۸۲۴۴۵اصفهان کیلومتر ۳ جاده نائین پایانه شرق اصفهان غرفه شماره ۲۱
مجتمع ترابری رهنورد۰۳۱۳۳۸۶۲۸۸۰اصفهان-خ امیرکبیر-خ پرتو-پایانه حمل ونقل کالای اصفهان-غرفه ۱۹
جاده رانان سپاهان۰۳۱۳۳۸۷۷۷۱۸پایانه امیرکبیر بازارچه سی ستون
تعاونی ره کوشان مبارکه۰۳۱۵۲۴۶۱۵۱اصفهان : مبارکه پایانه حمل و نقل کالا غرفه ۲۲
پرواز۰۳۱۳۳۸۶۱۲۲۶اصفهان خ امام خمینی شاپور جدید انتهای خ امیر کبیر شرکت کالا پرواز
سنگین ترابر باقریان۰۳۱۳۷۵۸۵۲۲۹اصفهان اشترجان پایانه حمل و نقل کالای فلاورجان غرفه ۱۱
خیریه همدانیان(اصفهان)۰۳۱۳۳۸۶۵۳۲۴اصفهان پایانه امیرکبیر
زرین بار رسالت۰۳۱۳۳۸۷۲۰۶۰شاهپور جدید پایانه امیر کبیر دوازه غرفه – غرفه شماره ۱۱
بی تا اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۹۳۷۴خیابان پرتو پایانه امیرکبیرغرفه۳
گردونه۰۳۱۳۳۸۶۶۳۶۲اصفهان خ امام خمینی پایانه امیر کبیر غرفه ۱۴
کامیونداران خودراننده شماره۲۰۳۱۳۳۸۶۱۴۵۶شاهپور جدید بعد از چهار راه هزار دستان جنب گاراژ هند
پورمیری۰۳۱۳۳۸۶۰۰۶۸اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان امیرکبیر – خ پرتو – پایانه حمل و نقل
همسفر ترابر اصفهان**اصفهان، خیابان بعثت، کوچه شهیدان، کوچه جمعه بازار،‌پلاک ۱۷
لعل بار اسپادانا۰۳۱۵۲۴۶۴۲۱۰اصفهان پایانه حمل و نقل کالا مبارکه غرفه B ۱۸
میهن نور زاینده رود۰۳۱۳۳۸۶۶۶۹۰خیابان امام خمینی ابتدای خیابان مشیرالدوله سمت راست
همرهان بار سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۴۶۷۶اصفهان شاهپور جدید خ پرتو پایانه حمل و نقل جنب مسجد غرفه ۹
اسلامی خمینی شهر**اصفهان خمینی شهر بلوار شهید بهشتی پایانه حمل ونقل غرفه۲
مطهر کهربا۰۳۱۳۸۰۱۸۰۰اصفهان، بزرگراه آزادگان، کیلومتر ۵، روبروی شیر پگاه
خلیج فارس (اصفهان)۶۸۲۴۰۲۰اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز،‌سیلو شهید موسوی
شمشاد ترابر سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۹۸۸۸اصفهان شاپور جدید خ پرتو پایانه حمل ونقل ۱۲ غرفه
البرز نواصفهان خیابان امیرکبیر نبش فلکه امیر کبیر
بارمان۰۳۱۳۳۸۷۳۵۳۵خیابان امام شاهپور جدید خیابان پرتو پایانه امیر کبیر ۲۴ غرفه دفتر شماره ۴
شادبار سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۲۶۲۲اصفهان خ پرتو پایانه حمل نقل امیرکبیر
مدائن بار اصفهان۰۳۱۳۸۷۸۲۱۳۹اصفهان – کیلومتر هفت جاده نائین – پایانه شرق – غرفه ۳
بهبران۰۳۱۳۳۸۷۴۸۰۰اصفهان.شاهپور جدید.ترمینال امیرکبیر ۲۴ غرفه ۶
سپاهان جاده۰۳۱۳۳۸۶۱۲۱۴اصفهان – شاهپورجدید- خیابان پرتو – ترمینال امیرکبیر
نقش جهان فشارک۰۳۱۳۸۷۸۲۴۵۲اصهفان – کیلومتر ۵ جاده نایین پایانه شرق غرفه ۱۵
بهشتی بار صبا۰۳۱۳۳۸۶۳۰۵۰اصفهان-خیابان پرتو پایانه حمل ونقل امیرکبیر غرفه ۱۷
اتحاد جاده های کوهستانانبار پالایشگاه نفت اصفهان
همپیمانان اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۹۱۱۱اصفهان، پایانه حمل و نقل امیر کبیر
مهریار ترابر اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۹۳۹۲خیابان پرتو پایانه حمل ونقل امیرکبیر
شهاب اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۹۳۱۷شاهپورجدیدترمینال امیرکبیرغرفه ۱۶
ماهرخ اصفهان
۰۳۱۳۳۸۷۵۸۴۰خ مشیر الدوله روبروی بانک ملی
صاین۰۳۱۳۳۸۶۱۳۷۴اصفهان شاهپور جدید پایانه امیرکبیر غرفه۲
احرار اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۵۵۵۹اصفهان شاپور جدید پایانه امیر کبیربازارچه سی ستون شرکت احرار اصفهان
جاده تهران انبارنفت شهید منتظری۰۳۱۹۵۰۱۴۵۶۰فرآورده های نفتی سالم ران
تعاونی کامیونداران شهرضا۰۳۱۳۳۸۶۸۶۴۱اصفهان شاهپور جدید خیابان پرتو پایانه امیر کبیر غرفه ی ۹
آزادگان سپاه(شعبه)۰۳۱۳۳۸۶۲۹۰۳اصفهان- شاهپور جدید – ترمینال امیرکبیر
آزادگان اصفهان۰۳۱۳۸۷۸۲۴۶۶اصفهان کیلومتر ۱۲جاده نایین پایانه شرق اصفهان
حمل و نقل دریائی آبادان (اصفهان)۰۳۱۳۳۸۷۷۱۲۰اصفهان پایانه حمل و نقل امیرکبیر غرفه۲
منظم بار اصفهان۰۳۱۳۷۶۴۹۹۹اصفهان جاده نجف آباد کیلومتر یک ترمینال باربریهای غرب اصفهان ورودی ترمینال
مشتاق بار سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۵۷۴۱اصفهان خ پرتو پایانه امیرکبیر ۱۲غرفه -غرفه ۸
هدایت بار۰۳۱۳۳۸۶۸۴۴۹پایانه حمل و نقل کالای امیرکبیر – پلاک ۹۷
دشت بار سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۱۶۵۱اصفهان پایانه امیر کبیر
گسترش ترابر شمیم (اصفهان)۰۳۱۳۳۸۶۲۷۴۰اصفهان خیابان امیرکبیر پایانه امیر کبیر غرفه ۱۲
رهسپار۰۳۱۳۳۸۷۷۱۷۷اصفهان خیابان پرتوپایانه حمل ونقل امیرکبیر بازارچه غرفه ۱۹
کوشا بار۰۳۱۳۳۸۶۳۶۲۶اصفهان شاهپور جدید پایانه امیرکبیر غرفه ۹
هشت بهشت بار اصفهان۰۳۱۳۳۸۷۰۱۷۵شاهپورجدید.خ پرتو.پایانه حمل ونقل امیرکبیر
فرآورده‌های نفتی راهپویان ناژوان۰۳۱۳۳۸۷۱۷۶۷اصفهان پالایشگاه جنب پارکینگ سالن بارنامه غرفه ۱۲
نیک گامان ترابر اسپادانا۹۵۰۱۵۳۱۲انبار پالایشگاه اصفهان، غرفه شماره ۱
ره آذر۰۳۱۳۳۸۷۵۱۰۵اصفهان-شاهپور جدید-پایانه حمل و نقل امیرکبیر-غرفه۱۱-شرکت حمل و نقل ره آذر اصفهان
گلبار اصفهان۰۳۱۳۸۷۸۲۴۴۰اصفهان – جاده نایین – پایانه شرق اصفهان
گلستان بار۰۳۱۳۳۸۶۲۰۴۸اصفهان خ امیر کبیر خ پرتو
ره اندیش سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۲۰۴۸اصفهان خیابان امام خمینی مقابل خیابان امیرکبیر
سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۰۱۶۶اصفهان-خیابان امیرکبیر-خیابان پرتو-پایانه امیرکبیر-بازارچه سی ستون-پلاک۱۴
چاپار سبز جاده۰۳۱۳۳۸۷۷۹۰۴خیابان امیرکبیر- خیابان پرتو – پایانه حمل و نقل امیرکبیر – غرفه ۲
میلاد اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۵۴۸۲اصفهان خ امام خمینی پایانه امیر کبیر شرکت حمل ونقل میلاد
امیرکبیر۳۳۸۶۶۷۵۸اصفهان شاهپورجدیدخیابان امیرکبیر فلکه قائم مقام خیابان قائم مقام جنوبی شرکت باربری امیرکبیر
کامیونداران خودراننده شماره یک۰۳۱۳۳۸۶۴۶۰۰اصفهان -خیابان امیر کبیر انتهای خیابان پرتو
تفنگساز ترابر سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۷۳۰۱شاهپور جدید خیابان پرتو پایانه امیرکبیر غرفه۵
فرهنگ ترابر اصفهان۰۳۱۳۳۸۷۳۶۴۶اصفهان خیابان پرتو پایانه امیرکبیر قسمت ۲۴ غرفه غرفه ۲۱
جلفابار**پایانه شرق اصفهان
ره روز سپاهان**پایانه شرق ، غرفه شماره ۲۴
سپاهان یخچال۰۳۱۳۳۸۶۶۱۶۳اصفهان خ امام خمینی پایانه امیر کبیر بازارچه سی ستون
تیزتاز۰۳۱۳۳۸۶۲۲۱۲اصفهان شاهپورجدید پایانه حمل ونقل کالا
شمال اصفهان۰۳۱۳۳۸۷۶۱۰۰اصفهان شاهپورجدید خ پرتو بازارچه سی ستون
تقدم بار اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۲۰۱۸اصفهان خ امام خمینی شاپور جدید پایانه امیر کبیر ۱۲ غرفه حمل ونقل تقدم بار
دلتا بار سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۵۲۵۹اصفهان شاپورجدیدخ امیرکبیربعدازفلکه شرکت دلتابارسپاهان
نکوئی۰۳۱۳۳۸۶۰۲۴۳اصفهان خ امیرکبیرخ پرتوپایانه امیرکبیرغرفه۲۲
کالاران۰۳۱۳۳۸۶۱۲۳۶اصفهان- شاپور جدید- خیابان پرتو- پایانه حمل و نقل – غرفه ۲۵
فرآورده نفتی آوای پیشتاز زنده رود۱۱۱۱۱جاده اصفهان تهران انبارشرکت نفت شهید محمد منتظری غرفه شماره ۷
فیروزان سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۷۲۶۲اصفهان خ امام خمینی شاپور جدید پایانه حمل ونقل امیر کبیر دوازده غرفه
سریع صفاهان۰۳۱۳۳۸۶۳۷۹۰اصفهان پایانه امیرکبیر بازارچه ۳۰ستون
اصفهان بار۰۳۱۳۸۷۸۲۴۶۱جاده اصفهان نایین پایانه شرق
سپاهان تندرو۰۳۱۳۸۷۸۲۲۱۸جاده نائین کیلومتر ۲۰ پایانه شرق غرفه ۱۶
صالح بار۰۳۱۳۸۵۸۶۲۹۴اصفهان خ مشتاق سوم سه راهی پینارت جاده روشن دشت روبروی شهرک حاج میرزایی
سپرک آسیا۰۹۱۳۱۱۷۸۸۶۰اصفهان خ امام خمینی خ بابا گلی شرکت حمل ونقل سپرک اسیا
سعادت**اصفهان خیابان امیر کبیر بعد از سه راهی لیلاند
امید اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۳۷۵۰اصفهان شاهپورجدید بازارچه سی ستون
آریا سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۳۳۳۱اصفهان شاپور جدید پایانه امیر کبیر بازارچه سی ستون رفه ۱۰
توکا۰۳۱۳۸۷۲۵۶۵اصفهان -پایانه باربری امیرکبیر- غرفه ۳۶
ستایش**خ شاپور جدید خ امیر کبیر انجمن صنفی حمل نقل کالا
فصیح ترابر زاینده رود۰۳۱۳۳۸۶۸۰۹۰اصفهان شاهپور جدید خیابان پرتو روبروی پایانه
سریع بار اصفهان۰۳۱۳۸۷۸۲۷۰۰اصفهان کیلومتر ۱۸ جاده نایین پایانه شرق شرکت سریع بار
شباهنگ سحر۰۳۱۳۳۸۶۳۰۳۵اصفهان شاپورجدیدپایانه امیرکبیربین تعاونی یک وچهار کامیونداران
زیتون کالای سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۹۲۳۶اصفهان شاهپورجدیدپایانه امیرکبیر
ساربان بار**اصفهان- خ شاپور جدید- پایانه امیر کبیر-غرفه ۸
پیشرو کالا بران۰۳۱۳۳۸۶۳۷۳۶اصفهان- پایانه امیر- خیابان پرتو- بازارچه سی ستون
آهن بار اصفهان۰۳۱۳۳۸۶۲۸۵۸اصفهان شاهپور جدید خیابان پرتو پایانه امیرکبیر جنب بانک پایانه شرکت حمل و نقل آهن بار اصفهان
راد بار نصف جهان۰۳۱۳۳۸۷۹۲۵۵پایانه حمل و نقل کالای امیرکبیر
راهیان ایران۰۳۱۳۳۸۶۰۳۰۲اصفهان پایانه امیر کبیر ۲۴ غرفه غرفه شماره ۲۴
تیرسان۰۳۱۳۳۸۶۲۶۶۳شاپور جدید خیابان مشیرالدوله نرسیده به چهارراه دوم
دریاباراصفهان۰۳۱۳۳۸۶۰۰۳۳ترمینال امیر کبیر، بازارچه سی ستون، غرفه ۸
مهران بار۰۳۱۳۸۷۸۲۴۴۱اصفهان – جاده اصفهان نایین -پایانه شرق اصفهان واحد ۱۳
تابش**اصفهان خیابان امیرکبیربعدازمیدان نرسیده به چهارراه هزار دستان سمت چپ
کامیونداران خودراننده قیرکشداران۰۳۱۳۳۸۰۰۰۱۷اصفهان کیلومتر ۵ جاده تهران روبروی شیر پگاه شرکت تعاونی قیرکشداران
شمس العماره آپاداناشاهپور جدید خ باباگلی موسسه حمل و نقل شمس العماره
آذر ماشین۰۳۱۳۳۸۶۳۵۳۶اصفهان پایانه ی حمل ونقل امیرکبیر غرفه شماره ی یک۱
نگار بار سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۶۸۵۴شاپورجدید پایانه امیرکبیر
چاپار سبز جاده۰۳۱۳۳۸۷۷۹۰۴خیابان امیر کبیر – خیابان پرتو – پایانه حمل و نقل امیرکبیر- غرفه ۲
گیتی نورد۰۳۱۳۸۷۸۲۲۷۴اصفهان ج نائین پایانه شرق
حافظ حمل۰۳۱۳۳۸۶۸۹۶۰اصفهان شاپور جدید پایانه امیر کبیربازارچه سی ستون غرفه حمل و نقل حافظ حمل
شبدیز سپاهان۰۳۱۳۳۸۶۷۷۴۴اصفهان شاهپور جدید پایانه حمل ونقل امیر کبیر
ماهان ترانس۰۹۱۳۱۱۸۸۴۶۹اصفهان، شاپور جدید
عدالت ران سپاهان۳۸۶۶۶۹۰اصفهان خ مشیرالدوله جنب شهرداری
متحده۰۳۱۳۳۸۶۰۰۴۴اصفهان شاهپور جدید خ امیر کبیر
آریا ترابر اسپادانا۰۳۱۳۳۸۶۶۴۹۶اصفهان، خیابان مشیرالدوله، پلاک ۲۹۲
بهشتی۰۳۱۳۳۸۶۳۰۴۰اصفهان پایانه حمل و نقل امیر ک
شاهین باراصفهان۰۳۱۳۳۸۶۶۶۸۶اصفهان خ امام خمینی خ شیرالدوله

لیست اتوبارهای اصفهان (باربری شهری , حمل اثاثیه منزل)

در این لیست شما می توانید برای باربری داخل شهری با ماشین وانت نیسان و کامیونت مسقف جهت حمل بار و اثاثیه استفاده کنید توجه داشته باشید که معمولا مشتریان برای بارهای برون شهری از اتوبارها استفاده میکنند که اتوبارها چون نمی توانند بارنامه صادر کنند . از پایانه بار اصفهان ماشین می گیرند. مزیت اتوبارها این است که دارای کارگر حمل بار هستند . ولی شرکت های حمل ونقل اصفهان معمولا کارگر حمل اثاثیه ندارند.

نام اتوبارشماره تماسآدرس
مهدی بار۰۳۱۳۸۵۸۶۹۴۹
۰۹۱۳۳۲۵۴۳۷۷
اشکاوند
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
وانت نیسان تا انواع تریلی متصدی فرزانه
دولت بار۰۳۱۳۳۸۶۱۰۰۳
۰۹۱۳۳۰۲۳۸۲۹
امام خمینی
فریدبار۰۳۱۳۸۷۸۲۶۱۷
۰۹۱۳۳۲۷۴۸۲۴
جیلان آباد
ارکیان۰۳۱۲۶۴۶۲۲۰۰
۰۹۱۳۲۰۳۱۶۳۱
هاشم آباد
کالسکه۰۳۱۳۲۳۴۴۰۶۰
۰۹۱۳۳۱۵۹۰۰۱
کاشانی
مشیر بار۰۳۱۳۳۸۶۲۰۸۴
۰۹۱۳۱۲۵۲۱۲۹
شاهپور جدید
دماوند۰۳۱۳۳۳۶۹۷۰۶
۰۹۱۳۱۰۵۱۳۸۱
محمود آباد
الماس کوهپایه۰۳۱۲۶۲۲۳۲۶۰
۰۹۱۳۳۰۶۸۷۹۹
کوهپایه
قصر۰۳۱۳۲۲۳۲۱۱۱
۰۹۱۳۳۶۵۳۱۵۷
حافظ
بهارستان۰۳۱۶۸۱۶۸۸۸
۰۹۱۳۱۱۵۴۷۹۶
منطقه بهارستان
روشن دشت۰۳۱۳۳۵۳۱۴۸۶
۰۹۱۳۳۱۶۲۶۸۱
روشن دشت
صنعت بار۰۹۱۳۸۶۵۴۷۳۹قهجاورستان
صدرا بار۰۳۱۳۵۷۲۲۷۱۴
۰۹۱۳۳۲۸۳۴۷۷
جاده اصفهان نائین
ولیعصر۰۳۱۵۵۲۰۸۸۸
۰۹۰۳۳۱۸۳۹۹۹
کورت
دنا بار۰۳۱۳۵۲۲۱۰۱۰
۰۹۱۳۲۲۸۲۴۳۴
جی
میهن بار۰۳۱۳۵۵۸۰۰۷۰
۰۹۱۳۱۳۱۰۴۴۲
اتوبان فرودگاه
ایمان بار۰۹۱۳۲۶۷۴۸۲۶محموذ آباد
امیرشهرک جی۰۳۱۳۵۷۲۲۲۲۳
۰۹۱۳۱۱۱۶۶۴۲
شهرک جی
نیک اندیش۰۳۱۳۳۸۷۲۰۵۰
۰۹۱۳۱۶۸۴۶۶۷
شاهپور جدید
اتوبار آرش۰۳۱۳۴۴۱۹۱۷۷
۰۹۱۳۳۱۴۲۲۳۵
جابر انصاری
مهیار بار۰۳۱۳۳۸۰۰۴۰۴
۰۹۱۳۲۱۷۹۴۷۰
محمودآباد
اتوبار باران۰۳۱۳۶۵۱۴۹۲۹
۰۹۱۳۰۲۲۲۱۸۰
سپاهان شهر
جوان۰۳۱۳۵۵۱۵۳۶۷
۰۹۱۳۲۸۸۰۳۹۹
فلکه جوان
نسیم شرقی۰۳۱۳۸۷۸۲۲۴۶
۰۹۱۳۲۰۷۵۲۸۶
جاده اصفهان نائین
سالار ابولفضل۰۳۱۳۳۸۷۸۲۸۰
۰۹۱۳۵۹۰۰۰۷۱
شاهپور جدید
توسلی نادر۰۹۱۳۳۰۰۳۵۵۲کوهپایه
غدیر۰۳۱۳۶۰۰۵۱۲۹
۰۹۱۳۱۱۵۶۳۳۴
سپاهان شهر
تک رو۰۳۱۳۲۳۳۳۳۸
۰۹۱۳۳۳۸۹۴۵۴
کاشانی
اتوبار اصفهانک۰۳۱۳۸۵۸۳۴۹۷
۰۹۱۳۱۲۹۳۷۴۳
منطقه اصفهانک
نوید بار سپاهان۰۳۱۳۵۲۴۴۸۹۹
۰۹۱۳۳۰۷۸۰۸۸
حسین آباد
آباد(نیکان)۰۳۱۳۳۲۱۱۰۱۰
۰۹۱۳۳۰۷۹۴۳۶
بابوکان
بیست (معراج)۰۳۱۳۴۲۰۲۰۲۰
۰۹۱۳۱۰۶۰۸۳۶
فلکه ملک شهر
ایران گشت۰۳۱۳۵۳۱۲۵۷۲
۰۹۱۳۳۲۶۲۵۸۹
خوراسکان
نگین بار۰۳۱۳۸۵۸۷۸۲۸
۰۹۱۳۱۱۸۳۹۱۴
اشکاوند
کرفس بار۰۳۱۳۵۳۱۵۰۰۷
۰۹۱۳۱۱۴۰۸۷۷
ارغوانیه
سپاهان۰۳۱۳۲۶۵۹۶۹۶
۰۹۱۳۱۱۳۱۶۳۵
گلزار
عرفان۰۳۱۳۳۸۰۴۴۳۰
۰۹۱۳۱۱۲۷۲۴۰
محموداباد
کوثربار۰۳۱۳۳۳۳۲۵۲۵
۰۹۱۳۳۰۳۶۹۰۰
امام خمینی
سپاهان کوهپایه۰۹۱۳۱۶۷۱۳۳۶شهرک صنعتی سجزی
بی تا بار۰۳۱۳۳۸۷۳۶۰۰
۰۹۱۳۹۱۹۳۰۳۳
شاهپور جدید
البرز بار۰۳۱۳۳۳۵۷۵۷۵
۰۹۱۳۳۰۱۹۰۰۶
کاوه
ساربان بار۰۳۱۳۶۳۰۹۰۹۰
۰۹۱۳۵۵۲۴۹۶۹
سجاد
همراز۰۹۱۳۹۱۶۵۶۷۰شهرک صنعتی کوهپایه
صفاهان بار۰۳۱۳۷۷۷۳۰۶۰
۰۹۱۳۱۱۵۷۲۵۳
بلوار کشاورز
عدل۰۳۱۳۳۸۰۳۶۶۶
۰۹۱۳۱۲۷۵۰۰۳
محمود آباد
تهران بار(اکباتان)۰۳۱۳۳۸۷۸۰۰۰
۰۹۱۳۲۱۷۳۵۰۰
شاهپور جدید
میثاق سپاهان۰۳۱۲۶۴۷۲۲۱۹
۰۹۱۳۱۶۷۱۳۳۶
ش صنعتی سجزی
اتوبار زمانی۰۳۱۳۸۵۸۴۱۰۵
۰۹۱۳۱۲۹۳۶۹۴
روستای چیریان
گلبار۰۳۱۳۳۸۳۶۰۶۵
۰۹۱۳۰۱۴۷۰۰۷
شاهپور جدید
سهند۰۳۱۳۳۲۰۲۶۲۸
۰۹۱۳۰۱۱۱۰۸۱
امام خمینی
اطلس بار۰۳۱۳۵۲۲۲۲۸۰
۰۹۱۳۱۲۹۱۲۵۹
سه راه فرودگاه
اتوبارشهرک جی۰۳۱۳۵۷۲۳۰۵۲
۰۹۱۳۱۱۵۶۷۳۱
ش جی
ترنج۰۳۱۳۶۵۴۱۲۱۴
۰۹۱۳۵۴۳۸۰۰۷
روبروی شهرک آزمایش
۲۳۰۳۱۳۲۲۳۲۳۲۳
۰۹۱۳۱۱۱۴۴۴۱
کاشانی
شاهین بار۰۳۱۳۵۷۲۲۴۸۹
۰۹۱۹۵۹۹۹۹۲۴
سه راه فرودگاه
تندرو۰۳۱۳۵۵۸۲۲۵۵
۰۹۱۳۲۲۸۳۳۴۷
جاده کارخانه قند
مهرگان۰۳۱۳۳۸۶۴۰۰۰
۰۹۱۳۳۰۶۲۱۵۷
آب ۲۵۰
آسمان بار اصفهان۰۳۱۳۶۵۴۱۸۷۱
۰۹۱۳۳۲۷۴۴۱۸
مرغ
خاتم۰۳۱۳۲۳۳۵۹۲۴
۰۹۱۳۱۱۷۰۱۵۸
صمدیه
قائم۰۳۱۳۳۳۵۸۵۸۵
۰۹۱۳۳۰۸۰۳۳۶
فروغی
پویا۰۳۱۳۶۸۰۸۵۰۸
۰۹۱۳۱۰۱۵۴۵۶
جاده قلعه شور
شیرازی باصیری۰۳۱۳۶۸۰۰۹۱۹
۰۹۱۳۱۱۶۳۴۸۵
جاده قلعه شور
برنا بار۰۳۱۳۳۶۸۷۰۰۲
۰۹۱۳۳۲۳۵۶۵۱
امام خمینی
حمیدبار۰۳۱۳۸۵۵۲۷۶۷
۰۹۱۳۱۱۱۳۱۱۷
جاده انرژی اتمی
اهورا۰۹۱۳۱۱۶۲۳۶۲جاده اصفهان نائین
شرکت نمایشگاهها۰۳۱۳۶۳۰۵۲۳۶
۰۹۱۳۸۳۴۰۱۴۳
پل شهرستان
سپهر۰۳۱۳۳۲۴۷۶۷۶
۰۹۱۳۳۱۵۳۴۰۱
امام خمینی
۱۱۰شهرک۰۳۱۳۵۷۲۳۲۳۳
۰۹۱۳۳۲۸۷۱۵۷
شهرک صنعتی جی
ملت بار۰۳۱۳۳۸۷۹۹۹۲
۰۹۱۳۶۸۱۶۰۸۰
شاهپور جدید
نیک بار۰۳۱۳۴۵۲۰۰۷۵
۰۹۱۳۲۱۲۷۱۲۸
بعثت
مهربار۰۳۱۳۲۶۸۳۰۶۰
۰۹۱۳۳۰۰۲۷۰۴
هشت بهشت
نوین بار۰۳۳۶۶۹۳۳۸۷
۰۹۱۳۰۵۹۰۰۷۳
هزار جریب
اورجینال بار۰۹۱۳۹۲۹۳۳۸۴جرقویه
نظارت۰۳۱۳۶۶۱۳۰۳۷
۰۹۱۳۴۰۸۶۸۶۱
فیض
سیدبار۰۹۱۳۹۶۶۸۲۵۳حسن آباد
فرابار۰۹۱۳۱۱۳۰۸۷۲خاتون آباد
همسفر بار۰۳۱۳۴۵۹۰۵۰۰
۰۹۱۳۱۰۷۶۷۱۴
بعثت
گلستان بار۰۳۱۳۴۵۹۰۰۸۰
۰۹۱۳۳۲۶۸۸۳۷
گلستان
خاتون۰۳۱۳۵۲۲۲۱۳۸
۰۹۱۳۲۲۶۳۰۲۲
خاتون آباد
آریا۰۳۱۳۶۳۳۵۹۳۸
۰۹۱۳۲۰۴۰۹۷۴
آبشار سوم
امین بار۰۳۱۳۳۸۰۰۰۲۶
۰۹۱۳۳۱۲۴۲۵۵
محمود آباد
سامان بار اصفهان۰۳۱۳۳۲۲۴۰۰۴
۰۹۱۳۱۱۱۹۱۲۹
امام خمینی
کدخدایی۰۳۱۳۷۷۳۰۷۳۶
۰۹۱۳۲۱۰۲۶۱۸
آتشگاه
ماهان۰۳۱۳۵۵۱۵۱۵۵
۰۹۱۳۱۰۷۷۲۲۴
مشتاق
صادق بار۰۹۱۳۸۰۸۹۴۴۸کاوه
صدف بار۰۹۱۳۰۰۴۷۷۹۴پیله وران
بعثت۰۳۱۳۵۵۹۶۰۵۰
۰۹۱۳۳۲۶۸۵۱۲
بعثت
مظاهری علی ۲۵۰۳۱۳۲۲۵۲۵۲۵
۰۹۱۳۰۱۱۳۸۰۳۲
احمد آباد
معتمد۰۳۱۳۵۶۸۴۰۷۰چمران
امین اصفهان۰۳۱۳۴۴۵۸۸۸۸
۰۹۱۳۰۰۰۰۶۸۸
اوحدی
تلاش۰۳۱۳۳۸۷۳۵۱۱
۰۹۱۳۳۱۰۱۶۴۱
شاهپور جدید
اتوبار برازنده۰۳۱۳۴۵۰۷۰۰۰
۰۹۱۳۳۰۹۸۹۰۶
برازنده
فدک بار۰۳۱۳۷۷۱۷۲۷۰
۰۹۱۳۳۱۰۷۲۴۸
آتشگاه
امیرکبیر۰۳۱۳۳۸۶۵۷۵۶
۰۹۱۳۱۱۶۱۲۵۰
شاهپور جدید
کیمیا۰۳۱۳۶۵۴۴۰۰۸
۰۹۱۳۳۱۹۵۷۱۶
جاده اصفهان شیراز
بابک۰۳۱۳۶۵۴۶۱۰۰
۰۹۱۳۸۰۳۴۲۸۱
مرغ
صفا بار۰۳۱۳۳۸۶۴۶۴۶
۰۹۱۳۸۲۰۴۳۲۳
شاهپور جدید
لیست دفاتر وانت تلفنی مجاز اصفهان

لیست خرده بارهای اصفهان

همانطور که مشخص می باشد کار خرده بار یا تخلیه بار قبول بسته بار در مبدا و ارسال به انبار شهر دیگر برای مثال از اصفهان به تهران . ( باربری های واقع در شوش تهران ) ویا دریافت بارهایی که از تهران یا شهرهای دیگر به مقصد اصفهان ارسال می شود و توزیع آن به دست مشتریان می باشد.

نام تخلیه بار شماره تماسآدرس خرده بار
تخلیه بار نصف جهانگمرک اصفهان ، روستای کرارج ، اتحادیه تعاونی روستایی ، خیابان اصلی ، خیابان جاده اصفهان شیراز
تخلیه کالا قدس۰۳۱۳۵۵۸۰۷۹۴کانال نوربخش ، قهاب شمالی ، بزرگراه اردستانی ، خیابان المهدی
تخلیه بار المپیکاصفهان ، شهرک ولیعصر ، بلوار فرزانگان ، خیابان آبتین
تخلیه بار آرژانتینامیر کبیر ، خیابان مبتکران ، خیابان مشیر الدوله
تخلیه بار رهسپاراصفهان ، امیرکیبر ، خیابان پردیس ، خیابان جهادگران ، تخلیه کالا رهسپار ، پلاک ۱۲۵ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۵۱۱۴۴۱۳
تخلیه بار جیشهرک صنعتی جی ، روستای قهاب جنوبی ، شهرک صنعتی جی ، ، خیابان شهرک ، ساختمان هیئت امنا تخلیه بار جی ، پلاک ۸ ، طبقه همکفکد پستی۸۱۵۹۴۸۴۱۳۴
تخلیه بار ولیعصر(فشارکی)اصفهان ، ولی عصر ، کوچه شهید محسن موذنی [۳۸] ، خیابان ولی عصر ، تخلیه بار ولیعصر ( فشارکی ) ، پلاک ، ۴۳۵ ، طبقه همکفکد پستی
تخلیه بار صحرا باراصفهان ، ارغوانیه ، کوچه شهیدان حجازی [ارغوان ۲۷] ، بلوار ارغوانیه ، تخلیه کالا صحرابار ، پلاک ۳۱۷ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۵۵۱۳۵۱۳۴
تخلیه بار کالا مطهراصفهان ، شهید بابا گلی ، کوچه نمونه سلامتیان ، خیابان شهید بابا گلی ، تخلیه کالا مطهر ، پلاک ۱۲۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۵۹۴۴۸۵۳
تخلیه کالا توانا۰۳۱۳۳۸۶۹۹۹۱اصفهان ، ولی عصر ، بلوار فرزانگان ، خیابان حاج محمود آبتین ، تخلیه کالا توانا ، پلاک ۲۷ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۳۱۱۹۹۷۹
تخلیه کالا اکبر شاهیکوهپایه ، طالقانی ، کوچه (فرعی امام رضا) ، بلوار امام رضا ، تخلیه کالا اکبرشاهی ، پلاک ۸۵ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۳۷۱۹۳۳۴۸۴
تخلیه بار ایران بنزاصفهان ، استاد فلاطوری ، کوچه امام۲۰ ، خیابان بعثت ، تخلیه کالا ایران بنز ، پلاک ۱۱۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۳۷۶۵۷۹۱
تخلیه کالا ملت بار۰۳۱۳۳۸۸۰۰۰۰امیر کبیر ، خیابان قائم مقام ، خیابان شهید بابا گلی ، تخلیه کالا ملت بار ، پلاک ۳۵ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۵۹۱۷۹۷۲
تخلیه کالا جاویدترابراصفهان ، امام رضا ، کوچه سی ام ، خیابان امام جواد ، تخلیه کالا جاوید ترابر ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۸۷۱۱۴۱۳۹
تخلیه کالا وحیدکانال نوربخش ، اتوبان فرودگاه ، کوچه پارس بتون ، کوچه فرعی دوم راست ، تخلیه کالا وحید ، طبقه همکفکد پستی:
تخلیه کالا اخوان۰۳۱۳۳۸۷۴۴۳۴اصفهان ، بابا گلی ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید بابا گلی ، تخلیه کالا اخوان ، پلاک ۱۶۶ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۵۹۳۴۵۱۷
تخلیه کالا قاسمیمزرعه گورت ، بلوار امام رضا ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۶۵۱۴۸۵۱۷
تخلیه کالا آریا۰۳۱۳۳۸۷۴۰۸۳اصفهان ، امام خمینی ، خیابان عطا الملک ، خیابان قائم مقام شمالی ، مقابل خیابان صنعت ، پلاک ۱۲۴ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۵۱۵۴۸۵۳
تخلیه بار کسری۰۳۱۳۳۸۶۱۷۳۹اصفهان ، امام خمینی ، خیابان مشیر الدوله ، خیابان امام حسین ، تخلیه بار کسری ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۵۱۵۵۷۸۱
البرز نوامیر کبیر ، خیابان امام خمینی ، میدان امیرکبیر ، ساختمان البرز نو ، پلاک ۶ ، طبقه همکف ، واحد ۵ ، کد پستی: ۸۱۹۵۹۱۷۳۵۴
تخلیه کالا تک تاز ترابر۰۳۱۳۵۳۱۳۷۹۷استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، ارغوانیه ، کوچه ارغوان ۲۳ ک مسجد المهدی ، بلوار ارغوانیه ، ساختمان
تخلیه بار قناعت باراصفهان ، خیابان امام خمینی ، چهارراه شریف ، مقابل بانک سپه ( تخلیه بار قناعت بار ( کد پستی: ۸۱۸۹۸۹۴۸۵۴
تخلیه بار ترقیمولنجان ، روستای قهاب شمالی ، خیابان بوستان ، کوچه دبستان [۱۱] ، تخلیه کالا ترقی ، پلاک ۳۴۵ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۶۴۱۵۷۳۵۴
تخلیه بار صبابابوکان جنوبی ، خیابان امام جواد(ع)
تخلیه بار جهان پیما۰۳۱۳۴۴۴۵۸۶۹اصفهان بهارستان خیابان کاوه
تخلیه بار نقش جهان۰۳۱۳۳۸۶۸۰۲۵امام خمینی خیابان ۱۲ بهمن ۰کد پستی: ۸۱۹۵۸۱۴۴۶۱
تخلیه بار سپرک آسیا۰۳۱۳۳۸۶۸۰۲۵امام خمینی شهید بابا گلی
تخلیه بار فرهنگ نو۰۳۱۳۳۸۷۱۸۰۴شهرک صنعتی امیرکبیر نوآوران
تخلیه بار ترانسپورت جنوب۰۳۱۳۳۳۶۱۷۴۰صمدیه جنب بانک ملی
تخلیه بار دانیال سپاهاناصفهان ، شهرک رسالت ، خیابان بسیج
تخلیه بار نادری۰۳۱۳۳۸۶۰۰۸۹امام خمینی شهید بابا گلی
تخلیه بار مهرمنطقه صنعتی محمودآباد ، شهرک صنعتی محمود آباد ، خیابان اصفهان ، تهران ، خیابان محمودآباد
تخلیه بار ایزدی۰۳۱۳۳۸۵۲۰۴۵میدان استقلال بلوار بعثت
تخلیه بار امیرکبیرامیر کبیر ، خیابان پرتو ، خیابان قائم مقام
تخلیه بار سجاداصفهان ، منتظرالمهدی ، کوچه شقایق ، خیابان عاشق اصفهانی غربی ، تخلیه کالا سجاد ، پلاک ۷۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۷۸۱۳۷۳۴
تخلیه بار امیناصفهان ، آیت اله غفاری ، کوچه ( دهقان ) ، خیابان شمس ، تخلیه کالا امین ، پلاک ۴۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۷۸۷۸۱۷۳
تخلیه بار گیتی نورد۰۳۱۳۳۸۷۴۰۶۴اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، بعد از فلکه ، مقابل بازسازی شهید میثمی ( تخلیه بار گیتی نورد (کد پستی: ۸۱۹۵۹۵۳۳۵۸
تخلیه بار ره اندیش سپاهاناصفهان ، امام خمینی ، کوچه شقایق [۱۴۸] ، خیابان امام خمینی ، تخلیه کالا ره اندیش ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۸۹۱۳۵۵۱۱
تخلیه بار میلاداصفهان ، بعثت ، کوچه نقش جهان ، کوچه شیشه گری ، تخلیه کالا میلاد ، پلاک ۳۰ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۷۸۸۴۱۱۳
تخلیه بار مهر ایراناصفهان ، حسن آباد ، کوچه ((حسن آباد۲)) ، بن بست اول ، تخلیه کالا مهرایران ، پلاک ۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۶۳۶۴۵۳۶
تخلیه بار آشنا بارامیر کبیر ، میدان امیرکبیر ، مقابل بانک ملی ، تخلیه کالا آشنابار ، پلاک ۶۲۴ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۹۵۹۵۳۸۱۴
تخلیه بار صداقتاصفهان ، جی ، کوچه ملک ، خیابان شهدای ابهر ، تخلیه بار صداقت ، پلاک ۱۹ ، طبقه همکفکد پستی: ۸۱۵۹۶۵۳۸۳۱
لیست خرده بارهای اصفهان

باربری اصفهان

باربری های اصفهان واقع در شهر اصفهان و به چهار شکل ممکن به خدمات حمل ونقل بار می پردازند که از کوچکترین ارسال بار و دریافت بار که خرده بار نامیده می شود اتوبار وانت تلفنی و نیسان و کامیونت تلفنی که حمل بار با وانت نیسان و ایسوزو از مبدا اضفهان به حومه و شهرستان و شرکت های حمل و نقل جاده ای که ارسال بار خاور تک جفت و تریلی همراه با صدور بارنامه و بیمه نامه می باشد .و شرکت های حمل و نقل بین المللی اصفهان که این مقاله بروزرسانی خواهد شد.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان + ویدئو

حرفهای مردم اصفهان در مورد وضعیت نابسامان باربری

باربری اصفهان به تهران

در باربری اصفهان به تهران اکثر کالاهای ارسالی مشتریان حمل بار با وانت نیسان و خاور و کامیونت مسقف می باشد که برای درخواست رزرو و مشاوره با شماره ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ متصدی اعلام بار خانم فرزانه تماس بگیرید و برای تک جفت تریلی با باربری های جاده ای و برای خرده بار داخل جدول خرده بارهای اصفهان را مشاهده نمایید.

هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

نام خودروحمل بارهزینه یک ماشین برای سه ساعتحمل وسایل سنگین برای هرطبقهدستمزذ یک کارگر برای سه ساعت
وانت پیکان۱۶۰هزار تومان۴۰هزارتومان۱۵۰هزاز تومان
وانت نیسان۱۹۰هزار تومان۴۰هزارتومان۱۵۰هزاز تومان
خاور روباز۵۰۰هزار تومان۴۰هزارتومان۱۵۰هزاز تومان
خاور مسقف ۶۰۰هزار تومان۴۰هزارتومان۱۵۰هزاز تومان
برای استعلام دقیق از چند اتوبار استعلام کنید احتمال قیمت رقابتی وجود دارد

هزینه های مازاد در صورتی که اثاث کشی بیش از ۳ ساعت طول بکشد.

نام خدمتبرای هر ساعت
وانت پیکان۷۰هزار تومان
وانت نیسان۹۰هزار تومان
خاور روباز۱۴۰هزار تومان
انواع خاور مسقف۱۸۰هزار تومان
یک کارگر۸۰هزار تومان

حمل وسایل سنگین برای هر طبقه , بر اساس نوع وسیله

نوع وسیلهقیمت برای هرطبقه
یخچال ساید بای ساید۱۲۰هزار تومان
گاو صندوق ایران کاوه۸۰هزار تومان
گاو صندوق کاوه۱۳۰هزار تومان
کاناپه و شیشه غذا خوری۴۰هزار تومن
باز و بست یخچال ساید۱۲۰هزار تومان
مسافت اضافی برای هر متر۴۰۰۰تومان
استعلام جدید و بروز را از اتوبارها بپرسید

لینک های پیشنهادی

سوالات متداول
من در اصفهان اسباب کشی داخل شهری دارم چکار باید بکنم ؟

برای حمل بار داخل شهری با لیست اتوبارهای اصفهان تماس بگیرید

من می خواهم بارم را با نیسان از اصفهان به شهرستان ارسال کنم با چه شماره ای تماس بگیرم؟

سریع ترین و ارزان ترین اتوباری که می توانید از آن درخواست نیسان کنید اتوبار فرزانه ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵می باشد.

کدام باربری بارمان را بیمه می کند؟

اصولا خرده بارها و اتوبارها بیمه و بارنامه دولتی نمی توانند صادر کنند برای حمل تک جفت تریلی با باربری های جاده ای و برون شهری اصفهان تماس بگیرید.

من بسته فرستادم از تهران به اصفهان هنوز بارم دستم نرسیده با کدام باربری تماس بگیرم ؟

ارسال بسته همواره از طریق خرده بارهای شوش تهران به اصفهان ارسال می شود با خرده بارهای اصفهان تماس بگیریدیا چنانچه شماره های موجود نمی باشد آدرس همه خرده بارها وجود دارد.

من درخواست ایسوزو با کارگر از اصفهان به شهرستان دارم با چه شماره ای تماس بگیرم؟

برای ارسال بار با وانت نیسان و خاور و کامیونت مسقف ایسوزو با شماره های ما در ارتباط با ما یا ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵تماس بگیرید

بهترین باربری اصفهان کدام باربری می باشد ؟

همه باربری های مجاز اصولا سعی می کنند برای ارتقا شغلشان مشتری مداری را سرلوحه کارشان قرار بدهند البته بعضی باربری های رسمی هم کم کاری می کنند که نباید واقعیت را کتمان کرد . برای اینکار در سامانه حابار بخش ارتباط با ما را مشاهده نمایید.و درخواست مشاوره رایگان نمایید.

من باری دارم از شهرستان به اصفهان کدام باربری با قیمت ارزان قبول می کند؟

برای حمل بار از شهرستان به اصفهان , از همه جای ایران فقط کافیست با مشاوران ما در بخش ارتباط با ما تماس بگیرید (توجه داشته باشید ماشین های در اختیار ما نیسان خاور و کامیونت مسقف و تک می باشد.

بهترین باربری در اصفهان

چنانچه به دنبال بهترین باربری در اصفهان هستید در سامانه باربری حابار لیست همه باربری های مجاز قید شده است . ما در اینجا به صورت خلاصه سه تا از باربری هایی که می توانند به بهترین شکل ممکن به شما در زمینه امور حمل و نقل کمک کنند از بین لیست های بالا خلاصه کرده ایم با توجه به بازخورد مشتریان بهترین باربری داخل شهری در اصفهان انوبار ملت بار می باشد . و برای ارسال بار با وانت نیسان خاور و تک و جفت و انواع تریلی به صورت سراسری اتوبار فرزانه می باشد که شماره تماس متصدیان آن ۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳ و ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ می باشد.

‫۵/۵ ‫(۱ نظر)

‫2 نظر

 • پریسااسدی هفشجانی گفت:

  سلام عرض ادب
  اگه‌کانالی اختصاصی جهت باربری واطلاعات هربار داشتید خیلی بهتر بود.
  متشکرم

  • نویسنده سامانه باربری گفت:

   با درود. لطفا به شماره ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ در یکی از شبکه های اجتماعی پیام بدین. با تشکر

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *