سامانه حابار

لیست باربری های شیراز نیسان تا تریلی + جدول قیمت

باربری تریلی

حمل و نقل بار با تریلی
حمل و نقل بار با تریلی, باربری تریلی, شرکت حمل و نقل, شماره باربری سنگین

لیست باربری های شیراز

نام باربریشماره تماسآدرس
اتوبار شهر ( ویژه اسباب کشی)بروز رسانیشیراز – بلوار قهرمانان
آشنا بار (ویژه اسباب کشی)بروز رسانی فرهنگ شهر ( حمل اثاثیه و مبلمان با کادر مجرب)
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
وانت نیسان تا انواع تریلی متصدی فرزانه
کامیونت داران۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵نیسان تا انواع تریلی پوشش سراسری
اتوبار ملتبروز رسانیبلوار پرتو – جنب کوچه هفت
باربران جنوب۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۱
شیراز پایانه بار غرفه ۴۴
پارس رونیز

۰۷۱۵۳۲۸۰۱۴۹کیلومتر ۲۵ جاده استهبان – شیراز – جنب قهوه خانه مرغک – شرکت پارس رونیز
نکو راهبر
۰۷۱۳۸۲۲۷۶۷۴
شیراز_بولوارامیرکبیر_خ صحیفه_نبش کوچه۳
فرآورده نفتی تانکرداران فارس

۰۷۱۳۸۳۲۵۶۱۱شیراز خ ۴۵ متری یقطین روبروی درب باسکول ترمینال
پیمان بار۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۹اکبر آباد قرآن پایانه بزرگ بار غرفه ۱۴
راحیل ترابر۰۷۱۳۲۴۲۳۲۳۴
شیرازپایانه باراکبرآبادغرفه شماره ۶
بزرگ ره آورد تیزرو

۰۷۱۳۲۴۲۸۰۶۹رکن آبادپایانه بزرگ شیرازغرفه۲۴
سریع بار پیما

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۰شیراز – جاده شیراز مرودشت – ۵۰۰ متر بالاتر از پل کمربندی
سپهربارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۶۹۹
شیراز پایانه باراکبرآبادغرفه ۱۲
سیما بار داراب

۰۹۱۷۱۳۱۱۲۷۱
کیلومتر۱۰جاده داراب-شیراز
سعادت مهر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۶شیراز کمربندی اکبرآباد پایانه بارغ رفه۱۰
روان بار شیراز

۰۷۱۳۷۸۰۳۳۲۳
کیلومتر ۴۵ جاده شیراز جهرم
ستاره سپهر شیراز(نفتی)

۰۷۱۳۱۸۲۱۴۴۵شیراز بلوار امیرکبیر جنب پلیس راه قدیم بوشهر توقفگاه شرکت حمل و نقل سراسری ستاره سهر شیراز
ت نفتکشهای استان فارس***
شیراز خیابان قاانی نو پایین ترر از داروخانه دکتر غفاری.روبروی بانک سپه

سلامت بار کشاورز شیراز

۰۷۱۳۸۳۳۴۱۳۸شیراز – کمربندی اکبر آباد – پایانه بار بزرک شیراز
ره آوردفارس


۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸شیراز پایانه بار اکبرآباد غرفه ۱۱
سلیم ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۱شیراز -پایانه بار
بنیان بار صدیق

۳۲۴۲شیراز-پایانه بزرگ بار اکبرآباد
شاهیان شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۴۲۴۷شیراز کمربندی اکبرآباد پایانه بارشیراز غرفه ۳۳
امین بارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۴پایانه شیراز غرفه ۳۰
راوند فارس

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۰۴شیراز کمربندی اکبراباد پایانه بار شیراز دفتر۳۴
نسیم ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۶
شیراز کمربندی رکن اباد پایانه بار شیراز دفتر شماره ۳۵
غلامی بار فارس

۰۷۱۳۸۳۳۲۰۸۹
فارس. شیراز. کیلومتر ۳۰ جاده شیراز-مرودشت. پالایشگاه شیراز. جنب انبار شهید تندگویان
نام آوران بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۹
شیراز پایانه بار دفتر ۴۱
همراه بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۱۵شیراز کمر بندی اکبر اباد پایانه بار دفتر شماره ۷شرکت همراه بار شیراز
خلیج فارس (شیراز)

**شیراز-پایانه بار غرفه ۳۸
دایتی شیراز

۰۹۱۷۷۰۳۱۷۸۸شیراز – شهرک صنعتی

هنروران جاده شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۵۵
شیراز:پایانه بارشیراز غرفه شماره ۳۱
فرآورده های نفتی فخر جاده ای فارس

۰۷۱۳۸۲۰۳۷۵۱
شیراز-بلوارامیرکبیرجنب بانک ملی ساختمان فخری طبقه دوم
رهروان بزرگ دنا
۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۱شیراز پایانه اکبراباد غرفه ۳۲
هما ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۷
شیراز-پایانه بزرگ بار اکبرآباد
مه بار۰۷۱۵۳۵۴۸۸۵۵
کمربندی جاده شیراز
تهران بار جنوب شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۱کمربندی اکبرآباد پایانه بار شیراز
ارم ترابر فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۰
شیراز کمربندی اکبر آباد پایانه بار شیراز
کمال بار فارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۴
پایانه بار شیراز غرفه ۱۹
نگین بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۳۴
شیراز پایانه بار دفتر ۴۲
سهند ترابر گیتی۰۷۱۳۱۲۴۲۳۰۳شیراز اکبر آباد پایانه حمل ونقل شیراز
باربران فارس

شیراز کمربندی اکبر آباد پایانه باربزرگ شیراز
نور بار جهان

۰۷۱۳۷۸۰۳۰۱۵
جاده جهرم ۵۰کیلومتری شیراز(اکبرآباد کوار)
آبادان (شیراز)

۰۷۱۳۷۳۵۳۹۶۰
شیراز بلوار مدرس روبروی شهرک فضل آبادجنب دانشکده صنعتی
فرآورده نفتی جاده رانان فارس

۰۷۱۳۸۲۱۴۰۲۶شیرازخیابان شهیدحراف نبش کوچه ۸پلاک ۱
کامیونداران شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۳
شیراز پایانه بزرگ بار شیراز اکبر قرآن غرفه ۱۶
فارس کوشاترابر

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۷۳
شیراز اکبرآباد پایانه بار غرفه شماره ۱۷
سرعت ترابر فارس

۰۷۱۳۸۳۸۹۰۳۵شیراز-چهارراه ریشمک -ساختمان امیرکبیر واحد۳۰۵
حامد بارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۵۹۷۰
شیراز اکبرآبا پایانه بزرگ بار شیراز غرفه۹
ستاره سپهر شیراز(غیرنفتی)

۱۱۱۱۱شیراز بزرگراه امام خمینی پایانه حمل و نقل استان فارس (اکبرآباد) غرفه ۱
شهید پیشاهنگ شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۰پایانه بزرگ اکبراباد غرفه ۴۶
فرآورده نفتی سمندسبزایرانیان

۰۹۱۷۳۱۳۶۸۹۸شیراز کیلومتر ۲۵ جاده اختصاصی پالایشگاه شیراز
کالای صدیق شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۶پایانه بار اکبرآباد غرفه۳۶
سرعت سیر جنوب

۰۷۱۳۸۲۲۷۶۷۴شیراز_بلوارامیرکبیر_خیابان سبوکی نبش کوچه۳
نویدبارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۹۶۰شیراز کمربندی اکبر آباد پیانه بار بزرگ شیراز دفتر ۲۵
گلبار فارس۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۸اکبراباد پایانه بزرگ شیراز قرفه ۲۸
سنگین ترابر طاهری

۰۷۱۳۸۲۱۴۴۱۱
شیراز کمربندی جنوبی کیلومتر یک بعد از ورودی شهرک صنعتی به سمت پل فسا
متحده توکل

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۰
شیراز -پایانه بار اکبر آباد
گاهان بار۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۴شیراز.پایانه باراکبرآبادغرفه۲۲
شهروروستا۰۷۱۳۲۴۲۳۵۴۲شیراز اکبرآباد پایانه بزرگ حمل و نقل حالا غرفه ۱۵
شکاری فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۵۱شیراز اکبر اباد پایانه بار بزرگ شیراز غرفه ۲۷
کسری ترابر

۰۷۱۳۲۴۲۶۶۶۷کمربندی اکبرآباد-پایانه بار شیراز-دفتر۳۹
شیراز بار مهاجر

۰۷۱۳۸۳۲۵۰۸۸شیراز پایانه اکبر آباد غرفه ۲۶
راستگویان لار

۰۷۱۳۲۴۰۱۰۰
شیراز پالایشگاه شیراز
رهروان سعدی

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۲
شیراز پایانه بار اکبرآبادشماره غرفه ۱۸
کاروان بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۱۱
شیراز-پایانه بزرگ بار اکبرآباد
دنا بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۰
شیراز-پایانه بار اکبرآباد
هاگ بار شیراز

۰۹۱۷۱۱۷۳۸۰۰
سیلوی اکبرآباد
حاصلیان ترابر جنوب

۰۷۱۳۷۳۰۵۹۵۹
شیراز : حدفاصل میدان گلستان و هفت تنان جنب آتش نشانی ساختمان حبیب
سنگین ترابر یگانه

۰۹۱۷۱۱۷۳۸۰۰شیراز : کیلومتر ۱۰ شیراز کازرون روبروی ورودی دهشیخ سمت چپ
ت پخش نفتی تریلرداران فارس

۰۷۱۱۲۲۷۳۱۷
شیراز ÷ایانه اکبر آباد >غرفه یک
رهاورد فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸
شیراز پایانه بار اکبرآباد غرفه شماره ۱۱
دشت دمن بار

۱۱۱۱شیراز
اسماعیلیان

۱۱۱۱شیراز
سمند ایرانیان(فارس)

بروز رسانیشیراز – بلوار ولایت – وزیر آباد – کارخانه ایران خودرو فارس
سریع بار۷۱۱۲۴۲۳۰۰پایانه بار اکبرآباد- غرفه ۲
بوتان ران۰۷۱۳۲۲۶۷۰۷۵کیلومتر ۴ جاده شیراز
**سپیدان بار

مومن بار شیراز
۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۰
شیراز- پایانه بار غرفه ۴
پخش رازی

۰۷۱۳۲۴۲۵۲۹۵
شیراز ، کیلومتر ۴ دروازه قرآن ، نرسیده به پل کمربندی ، روبروی بوتان گاز
گندم وآردایران (شیراز)

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۳پایانه بار شیراز غرفه ۳۸
نمایندگی شرکت پخش سایه سمن شیراز

۰۷۱۳۷۷۷۷۷۷۷شیراز بلوار خلیج فارس روبروی پادگان
شرکت تعاونی سراسری پخش فرآورده های نفتی پشتیبانی ترابری فلات قاره کاسپین

۰۷۱۹۱۰۹۰۰۳۴فارس شیراز پالایشگاه شیراز
دایتی۰۷۱۳۷۷۴۲۴۳۸شیراز : شهرک بزرگ صنعتی شیراز فلکه چهارم خیابان ۲۱۰
نمایندگی شرکت پخش هجرت شیراز

۰۷۱۳۸۲۴۷۷۷۵
شیراز-بلوار عدالت جنوبی- روبروی درب زندان عادل آباد- انتهای کوچه ۶۴
آریان پیمان راهنورد

۰۹۱۷۱۱۷۶۱۹۹
شیراز : بلوار ایمان جنوبی کوچه ۱۵ پلاک ۳۵۰
آریا(شیراز)

بروز رسانیشیراز
امید شیرازبروز رسانیشهر شیراز شیراز
خوش طعم کارخانه تولیدنوشابه

بروز رسانی
نکوئیبروز رسانی
اتوبار تهران شیراز۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵پایانه بار اکبرآباد
کامیونت داران (حمل اثاث ومبلمان)۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲پایانه بار

باربری شیراز به تهران

برای باربری شیراز به تهران و کرج و حمل اثاثیه منزل از شیراز به تهران با شماره ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲ اصغریان تماس بگیرید . توجه داشته باشید که ماشین های در اختیار ما فقط و فقط خاور و نیسان و کامیونت مسقف ویژه اسباب کشی و مبلمان به صورت دربستی می باشد . فقط برای حمل و نقل بار از تهران به شیراز و شیراز به تهران تماس بگیرید و اگر می خواهید باری را از تهران تا شیراز بیارید لطفا این لینک باربری تهران به شیراز را بخوانید

باربری شیراز

در باربری های شیراز خدمات حمل بار با خاور تک جفت تریلی و… انجام می شود و همه روزه در پایانه بزرگ اکبر آباد صدها بار از مبدا شیراز به تمام نقاط ایران ارسال می شود.

باربری شیراز

۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

لیست اتوبارهای شهری شیراز

نام اتوبارشماره تماسآدرس
اتوبار ملتبروز رسانیبلوار پرتو – جنب کوچه هفت
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
وانت نیسان تا انواع تریلی متصدی فرزانه
اتوبار شهر۱۱۱بلوار قهرمانان
آشنا بار۱۱۱ فرهنگ شهر ( حمل اثاثیه و مبلمان با کادر مجرب)
وانت تلفنی شهرک صنعتی۰۷۱۱۷۷۴۳۱۵۵شهرک صنعتی بزرگ شیراز – شهرک صنعتی شیرازفاز۱ – میدان پژوهش – بلوار پژوهش قطعه ۱/۲بلوک B1 – پلاک ۰ – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۵۸۱۸۴۶۸۹
وانت تلفنی ارسلان۰۷۱۱۷۷۱۳۵۵۳شاهپور جان – خیابان اصلی – کوچه شاهد ۷ – پلاک ۰ – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۷۸۱۴۱۸۳۲
جنت طاها۰۷۱۱۸۳۲۶۵۷۱شیراز – ترمینال باربری – خیابان شهید موسوی نژاد – خیابان استاد فراشبندی – پلاک ۰ – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۷۸۷۱۸۳۷۵
وانت تلفنی البرز۰۷۱۱۸۳۳۴۶۳۰بلوار امیر کبیر بین ترمینال وخیابان یقطین ۰کد پستي: ۷۱۷۶۸۹۳۶۸۸
وانت تلفنی جام جم۰۷۱۳۶۴۱۴۹۹۹شهرجدیدصدرا ، صدرا ، خیابان تندر۱ ، کوچه سپهر۱ ، طبقه همکفکد پستي: ۷۱۹۹۴۱۸۱۸۱
تقاطع۰۷۱۳۷۳۹۱۴۱۸شیراز ، امامزاده ابراهیم ، خیابان حسینی ، بلوار سیبویه ، طبقه همکفکد پستي: ۷۱۳۸۶۹۸۱۵۴
وانت تلفنی۰۷۱۳۸۲۰۷۵۵۳شیراز ، سیاحتگر ، کوچه ۴۵ ، میدان بسیج ، طبقه همکفکد پستي: ۷۱۷۳۹۹۳۹۶۰
وانت تلفنی امیرکبیر**شیراز ، شهرک امیرکبیر ، خیابان پرستو ، بلوار امیرکبیر ، طبقه همکفکد پستي: ۷۱۸۸۷۱۷۳۱۶
وانت تلفنی هما**سلطان آباد ، خیابان شهید یداله فرمانی ، بن بست ۹ شهید یداله فرمانی ، طبقه همکفکد پستي: ۷۱۵۸۱۳۱۳۴۴
وانت تلفنی آرا۰۷۱۳۷۴۲۲۲۲۲شیراز ، شهرک گلها ، خیابان ۲۰متری ، بلوار صنعت ، طبقه همکفکد پستي: ۷۱۶۷۸۹۴۱۶۸
وانت تلفنی سرداران۰۷۱۳۷۳۰۳۰۳۹شیراز – پل ش پرویزی – کوچه (تالار بهشت) – کوچه ((زارع)) – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۴۵۹۴۶۷۸۱
وانت تلفنی شهاب۰۷۱۳۷۳۶۳۶۳۶شیراز – دباغی – کوچه ۲۳ قیام – خیابان قیام – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۶۴۸۶۷۴۴۷
وانت تلفنی آریا۰۷۱۳۷۷۷۷۷۷۷کیان اباد – روستای قره باغ – ندارد – کوچه ( املاک توحید ) – کوچه ((عباسی)) – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۷۸۱۵۰۰۵۴
شهروند۰۷۱۳۸۳۲۲۶۰۰شیراز – ش اقایی – کوچه ۵/۳ – کوچه ۱۲ – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۸۵۷۵۳۶۳۵
پارسه**شیراز – شهرک صنعتی شهیددستغیب – کوچه ((کاج)) – کوچه سیب – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۶۷۸۸۳۴۹۵
ندارد۰۷۱۳۷۳۹۱۱۱۱شیراز – چهارصددستگاه – بلوار صنعت – کوچه ((فرهادی)) – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۶۷۸۶۸۹۳۹
متین*****شیراز – شاهزاده قاسم – کوچه ((آزادی )) – کوچه ۲ احمدی شمالی – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۶۴۸۹۵۵۸۷
وانت تلفنی مهرگان***شیراز – عادل آباد – بلوار عدالت شمالی – خیابان شهید سپاسی – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۶۸۸۱۴۳۶۱
وانت تلفنی آرمان***شیراز – پشت مله – کوچه ۳۲ – خیابان محمودیه – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۹۴۹۳۴۷۱۹
وانت تلفنی دنا***شیراز – میدان بسیج – کوچه ۱/۷امیرکبیر – کوچه ۱امیرکبیر[۱۲/۳عدالت شمالی] – پلاک ۳۲۲ – طبقه همکفکد پستي: ۷۱۷۶۶۸۳۴۳۵

نرخ کرایه حمل و نقل از مبدا شیراز ۱۴۰۲

باربری آنلاین
از مبدا شیراز به :خاورتکجفتتریلی
ارومیه ۹/۱۴۰۱۳/۷۰۰۱۸/۲۰۰۲۲/۸۰۰
تبریز۸/۳۰۰۱۲/۴۰۰۱۶/۶۰۰۲۰/۷۰۰
اردبیل ۸/۱۰۰۱۲/۱۰۰۱۶/۱۵۰۲۰/۲۰۰
اصفهان۲/۹۰۰۴/۳۰۰۵/۷۵۰۷/۲۰۰
کرج۵/۷۰۰۸/۶۰۰۱۱/۵۰۰۱۴/۴۰۰
ایلام۵/۷۰۰۸/۶۰۰۱۱/۵۰۰۱۴/۴۰۰
بوشهر۲/۴۰۰۳/۴۰۰۴/۳۰۰۵/۲۰۰
تهران۵/۵۰۰۸/۲۰۰۱۱/۰۵۰۱۳/۸۰۰
شهرکرد۳/۲۰۰۴/۴۰۰۵/۹۰۰۷/۴۰۰
بیرجند۶/۴۰۰۹/۵۰۰۱۲/۷۰۰۱۵/۹۰۰
مشهد۸/۰۵۰۱۲/۱۰۰۱۶/۱۵۰۲۰/۲۰۰
بجنورد۸/۳۰۰۱۲/۵۰۰۱۶/۶۰۰۲۰/۸۰۰
اهواز۳/۳۰۰۴/۷۰۰۶/۷۰۰۷/۹۰۰
زنجان۶/۵۰۰۹/۸۰۰۱۳/۲۰۰۱۶/۴۰۰
سمنان۶/۲۰۰۹/۴۰۰۱۲/۵۰۰۱۵/۷۰۰
قزوین۶/۱۵۰۹/۲۰۰۱۲/۳۵۰۱۵/۴۵۰
قم۴/۷۰۰۷/۰۵۰۹/۴۰۰۱۱/۷۵۰
سنندج۶/۹۸۰۱۰/۴۰۰۱۳/۴۸۰۱۷/۴۵۰
کرمان۳/۶۰۰۵/۴۰۰۷/۲۰۰۸/۸۰۰
کرمانشاه۶/۲۰۰۹/۱۵۰۱۲/۲۵۰۱۵/۳۰۰
یاسوج۱/۸۰۰۲/۶۰۰۳/۴۰۰۴/۱۰۰
گرگان۷/۱۰۰۱۰/۶۵۰۱۴/۲۰۰۱۷/۷۵۰
رشت۷/۲۰۰۱۰/۸۰۰۱۴/۴۰۰۱۸/۰۰۰
خرم آباد۵/۰۵۰۷/۵۵۰۱۰/۱۵۰۱۲/۶۶۰
ساری۷/۱۰۰۱۰/۶۵۰۱۴/۲۰۰۱۷/۷۵۰
اراک۴/۵۵۰۶/۸۰۰۹/۱۰۰۱۱/۳۵۰
بندرعباس۳/۵۰۰۵/۳۰۰۶/۹۰۰۸/۷۰۰
یزد۲/۸۰۰۴/۲۰۰۵/۴۵۰۶/۷۰۰
ممکن است تعرفه باربری ها متغیر باشد . کمیسیون باربری لحاظ نشده است.

لینک های پیشنهادی

کادر مجرب:
خدمات اسباب کشی با بیمه اختیاری

کامیونت مسقف:
در اندازه های مختلف

‫18 نظر

 • رضاکریمی گفت:

  ارسال انواع تریلی کامیون خاور وانت وانواع بار وانواع ماشین آلات سبک وسنگین وبار به جزیره کیش از طریق کشتی از بندر چارک همه روزه بطور شبانه روزی
  دفتر شرکت دنیای کاپوتاژ کریمی،دولتی
  ۰۹۱۷۲۰۷۱۰۵۸

 • زارع گفت:

  حمل و نقل سبکبار و وانت تلفنی اطلس شیراز
  با مجوز رسمی همراه با بارنامه و بیمه نامه معتبر باربری
  مجهز به انواع وانت و کامیونت و کارگر حمل و تخلیه بار
  با کادری مجرب و متعهد
  شیراز – ترمینال باربری
  ۰۷۱۳۸۴۲۷۰۰۰-۸۰۰۰-۹۰۰۰
  ۰۷۱۳۸۳۲۰۰۰۱-۲
  ۰۹۱۷۳۳۹۷۱۷۴
  ۰۹۳۰۳۳۹۷۱۷۴
  مسئول : زارع

 • زارع گفت:

  احسان بار شیراز جهت اسباب کشی منزل ومبلمان تجهیزات اداری با ماشین های مسقف ایسوزوه .جک .کاویان.خاوار. وانت نیسان. وانت پیکان پراید بار شهری وشهرستان درخدمت همشهریان عزیز و محترم هستیم تلفن تماس ۳_۳۶۳۷۲۷۰۱

 • قادر گفت:

  سلام اگه بار داره از شیراز خبر کنه ممنون۰۹۰۵۶۹**۷۱۰

 • مجتبی گفت:

  درود بر شما و همه همکارانتون
  محمدی هستم مسئول باربری
  ریکان بار خط شیراز .قیروکارزین .لطف کنین اسم ریکان بار هم به لیست باربریها استان فارس اضافه کنین
  ریکان بار .خط شیراز قیروکارزین
  حرکت از شیراز هرروز ساعت ۲عصر
  برگشت همان روز ساعت ۷ شب
  تلفن
  ۰۹۱۶۴۷۹۷۰۲۹
  محمدی
  سپاس از شما

 • مجتبی محمدی گفت:

  درود بر شما و همه همکارانتون
  محمدی هستم مسئول باربری
  ریکان بار خط شیراز .قیروکارزین .لطف کنین اسم ریکان بار هم به لیست باربریها استان فارس اضافه کنین
  ریکان بار .خط شیراز قیروکارزین
  حرکت از شیراز هرروز ساعت ۲عصر
  برگشت همان روز ساعت ۷ شب
  تلفن
  ۰۹۱۶۴۷۹۷۰۲۹
  محمدی
  سپاس از شما

  • نویسنده سامانه باربری گفت:

   با سلام و احترام
   لطفا مدارک شرکت یا اتوبار خود را در بخش<a href="https://habar.ir/contact-2/&quot; rel="ugc"> ارتباط با ما</a> برای کارشناسان ما ارسال کنید تا بعد از بررسی با شما تماس گرفته و نام باربری یا اتوبار شما درج شود
   با تشکر

 • اتو بار شهر شیراز گفت:

  با سلام
  اتوبار شهر
  شبانه روزی
  با مجوز رسمی
  خدمات اتوبار شهر
  حمل بار و اثاثیه در سراسر فارس
  حضور فعال و سریع در کمترین زمان
  مشاوره تخصص با مشاوران ما قبل از هرگونه جابه جایی
  بسته بندی اسباب و لوازم با جدیدترین روش ها قبل از اسباب کشی
  وجود کادر اجرایی مجرب و متخصص
  جابه جایی اصولی یخچال ، پیانو ، گاوصندوق و…
  چیدمان بار توسط کادر مجرب قبل و بعداز اسباب کشی
  تضمین کردن سلامت تمامی لوازم زمان باربری
  شهری و شهرستان
  بیمه تا ۱۰۰ میلیون رایگان
  ۰۷۱۳۸۴۱۲۸۸۰
  ۰۷۱۳۸۴۱۲۸۶۰
  ۰۷۱۳۸۴۱۲۸۵۰
  ۰۷۱۳۸۴۱۲۵۸۰
  ۰۹۱۷۰۰۶۰۰۸۶
  ۰۹۱۷۰۰۶۰۰۹۶
  ۰۹۱۷۰۰۶۰۰۳۶
  ۰۹۱۷۰۰۶۰۰۴۶
  ۰۹۱۷۱۰۰۷۴۰۲

  • علی گفت:

   با سلام
   اینجانب چندین کارخانه در شهرک صنعتی فارس دارم و از شرکت باربری اتوبار شهر رضایت کامل دارم
   چونکه بدون هیچگونه مشکلی سرویس دهی های عالی از وانت ، خاور ، کامیون و تریلر انجام میدهد
   سپاسگزارم

   • مجتبی گفت:

    سلام وفت بخیر جناب
    نیسان دادم خواستم بگم اگه بار چیزی دارید داعم هم باشه واسه شهر یا شهرستان میبرم مشکلی ندارم ۰۹۱۷۸***۵۱۴ ممنون

 • حاجیلو گفت:

  درود : مناسب ترین زمان سرمایه گذاری : زمینی ۴ دیواری آجری با مساحت ۷۲۲۵ متر مربع ملکی با سند تک برگ ۶ دانگ واقع در شهر شیراز اول اتوبان شهر صدرا با عبور خیابان ۲۰ متری از مقابل زمین با فاصله ۱۵۰ متر از اتوبان صدرا و ۲۰۰ متر از مجتمع عظیم خلیج فارس و ۴۰۰ متر از ایستگاه قطار شهری و نزدیک به بزرگترین بیمارستان سوانح سوختگی در خاورمیانه با آب و برق مشترک و آینده ای بسیار درخشان بفروش میرسد همچنین با ویلا ، آپارتمان و اتوموبیل نیز قابل تهاتر میباشد ، در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ و یا تلگرام با تلفن شماره ۰۹۱۲۱۱۶۴۶۸۹ تماس حاصل فرمایید پیروز و پاینده باشید.

 • اقای بهمنی گفت:

  باربری وانت پناه بار شیراز

  حمل و نقل سبکبار و وانت تلفنی پناه بار شیراز
  با مجوز رسمی همراه با بارنامه و بیمه نامه معتبر باربری
  مجهز به انواع وانت و کامیونت و کارگر حمل و تخلیه بار
  با کادری مجرب و متعهد
  شیراز – وزیر اباد _شهرک صنعتی
  شماره تماس
  ۰۹۱۷۰۲۵۷۶۰۱
  ۰۹۱۷۰۲۶۱۸۴۶
  ۰۹۱۷۱۰۴۲۶۶۷
  مسئول : بهمنی

 • اکبری گفت:

  حمل بار به تمام نقاط ایران با وانت سبک
  ۰۹۱۷۶۷۵۷۹۸۸

 • اکبری گفت:

  حمل بار در سطح شهر شیراز و شهرستان ها با قیمت منصفانه ۰۹۱۷۶۷۵۷۹۸۸

 • همکار گرامی، کارتون خیلی درسته بنده تعریف شمارو خیلی شنیدم

 • محسن گفت:

  حمل بار از شیراز حتی روزهای تعطیل با وانت آریسان مسقف تمام فلزی مدل بالا بدون نفوذ ذره ای آب و خاک و آفتاب و بدور از دیدگان افراد سودجو و سارق،،،با سابقه ی بیست سال رانندگی با گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم و بیمه نامه بدنه و ثالث و معاینه فنی خودرو و مجوز حمل بار از شهرداری شیراز….کرایه توافقی درخدمتم
  شماره تماس صفر نهصد و هفده ، هشتصد و شش ، سی و یک پنجاه و هشت…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *