سامانه حابار

لیست باربری های یزد + تعرفه آنی ۱۴۰۳

باربری یزد

اگر قصد حمل بار از یزد به شهرستان یا در داخل شهر یزد حمل اثاثیه منزل دارید یا به دنبال باربری یزد به تهران هستید لیست باربری های بین شهری یزد و لیست اتوبارهای شهری یزد را اینجا قرار داده شده است توجه داشته باشید که همه این باربری ها باربری های مجاز و مجوز دار یزد می باشند.بنابراین با خیال راحت می توانید باربری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

باربری شهری در یزد و باربری یزد به تهران

اگر چنانچه قصد جابجایی اثاثیه منزل در داخل یزد و یا یزد به تهران را دارید با شماره های زیر تماس بگیرید . (وانت نیسان و خاور مسقف و روباز)

نام اتوبارشماره تماسآدرس اتوبار
وانت تلفنی فست۰۳۵۳۸۳۰۴۷۶۰یزد – قاسم آباد – خیابان فروغ – کوچه ۴۰خامنه ای[ش محموددهقان منشادیکد پستي: ۸۹۱۶۱۶۶۳۸۸
وانت تلفنی آزاد بار۰۳۵۳۷۳۰۰۲۰۰یزد – نهالستان – بلوارآزادگان خیابان سرافراز – کوچه پنجاه و سوم – طبقه همکفکد پستي: ۸۹۱۷۳۵۱۴۷۰
وانت تلفنی آراد۰۳۵۳۷۳۰۰۸۰۰پایانه بار – روستای فجر – پایانه باربری – جاده (خضراباد) – بلوار شهید سید جواد بخشایش – گاراژ کامیونداران – طبقه همکفکد پستي: ۸۹۱۴۱۳۱۰۶۳
وانت تلفنی سبک بار۰۳۵۳۸۲۰۵۱۸۲یزد – قاسم آباد – کوچه ۱ توحید – خیابان ۸ آیت الله خامنه ایی[توحید] – طبقه همکفکد پستي: ۸۹۱۶۱۷۱۱۱۰
وانت تلفنی ارکیده۰۳۵۳۷۲۰۷۷۷۹یزد – بلوارجانباز – کوچه شهیدسیدمحمدجوادپارسائیان – کوچه شهیدطلبه سیدمحمدجوادپارسائیان – طبقه همکفکد پستي: ۸۹۴۷۱۵۷۶۳۱

لیست باربری های بین شهری یزد

برای باربری های بین شهری شهر یزد شما می توانید برای بارهایی که می شود با خاور ۹۱۱ تک جفت و انواع تریلی ارسال کرد تماس بگیرید. لیست باربری های یزد به صورت کامل در اختیار شما کاربران هست. به این باربری ها باربری تریلی یزد و یا باربری بین شهری یزد هم می گویند

نام باربریشماره باربریآدرس باربری
اتوبار و باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶پایانه بار – متصدی خانم فرزانه
احسان ترابر یزد۰۳۵۱۷۲۱۴۱۴۵یزد-جاده خضرآباد- پایانه بارمرکزی مجتمع تجاری خدماتی-پلاک۴
یزد بار مجید۷۲۱۲۱۱۲پایانه بار غرفه ۳
کاظم بار۳۷۲۳۲۰۲۱پایانه بار غرفه ۳۴
ایمان بار یزد۰۳۵۳۷۲۱۸۴۸۴یزد پایانه بار – بخش سایت نجاری
پاییز ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۲۸۳۸۸پایانه بار بخش تجاری پلاک ۲۴ت
براق یزد۰۳۵۳۷۲۱۸۱۸۸یزد- پایانه بار- جنب تعمیرگاه -پشت بانک تجارت
آبادان یزد۳۷۲۱۶۸۵۱یزد پایانه بار جنب بانک تجارت
فرآورده نفتی آریان بار یزد۳۵۲۳۰۰۸۰یزد-بلوار۱۷شهریور- بلوار رسالت – روبروی انبار نفت – نبش بن بست امرالهی
یزد سامان۰۳۵۳۷۲۱۲۹۸۸یزد پایانه بار غرفه ۱۵
داد ترابر یزد۰۳۵۱۷۲۱۲۳۵۳یزد جاده خضرآباد پایانه بار یزد
فرآورده نفتی کوروش ترابر کویر یزد۳۵۲۳۸۴۲۴یزد-بلوار۱۷شهریور بلوار رسالت روبروی انبارنفت شهیدصدوقی نبش بن بست بهشتی
تعاونی حمل و نقل تانکرهای سوخت رسان یزد۰۳۵۳۵۲۳۷۰۱۰یزد بلوار رسالت کوچه شقایق پ ۵۳
شاهین ترابر۰۳۵۳۷۲۱۵۷۹۴یزد پایانه بار غرفه ۳۵
نور بار یزد۰۳۵۳۷۲۱۳۷۲۷پایانه بار یزد غرفه ۲۰
سریع بار وحدت یزد۰۳۵۱۷۲۱۱۵۱۲یزد جاده کنار گذر پایانه بار غرفه ۱۲
محبوب یزد۰۳۵۳۷۲۱۳۹۰۰پایانه بار یزد غرفه ۱۴
تریلر داران مهدی یزد۰۳۵۱۷۲۱۱۲۵۳یزد جاده خضرآباد پایانه بار یزد
نصر ترابر کویر۰۳۵۳۷۲۱۳۸۱۶یزد- پایانه بار- جنب تعمیرگاه -پشت بانک تجارت
اتحاد کشاورز یزد۰۳۵۳۷۲۲۰۸۰۸یزدپایانه بارمجتمع تجاری_غرفه ۵ت
گلدشت یزد۰۳۵۱۷۲۱۴۸۳۳پایانه بار یزد غرفه شماره ۵
اختر کویر۰۳۵۱۷۲۱۷۰۰یزد- پایانه بار یزد غرفه حمل ونقلی شماره ۳۲/ح
اطلس یزد بار**یزد- پایانه بار- جنب تعمیرگاه -پشت بانک تجارت
شکوه ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۱۴۶۴۶یزد- پایانه بار یزد- غرفه ۳۱/ح
پویا ترابر یزد۰۳۵۱۷۲۱۴۷۴۷پایانه باربری یزد غرفه ۶
فرآورده نفتی مهربار اعظم یزد۵۲۴۱۸۳۰یزد بلوار رسالت روبروی ورودی انبار شرکت نفت شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی مهربار اعظم یزد
خوانسالار کویر یزد۰۳۵۱۷۲۱۷۶۷۶یزد پایانه باربری یزد غرفه ۲۴ح
گنجی زاده۰۳۵۱۷۲۱۴۴۶۶پایانه بار یزد غرفه ۲۱
توکل ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۳۲۱۵۲۰پایانه بار یزد بخش تجاری غرفه ۹
امیر ایساتیس۰۳۵۳۷۲۲۱۹۱۹یزد پایانه بار سلیت تجاری غرفه ۱۶
اطمینان یزد بار۰۳۵۳۷۲۱۱۲۸۰یزد پایانه بار غرفه ۹
جنوب یزد۰۳۵۳۷۲۱۸۰۸۰پایانه باربری یزد غرفه ۲
فرآورده نفتی خان نیری۳۵۲۴۲۸۶۶بلوار رسالت روبروی انبار نفت شهید صدوقی
فرآورده های نفتی یکتا ترابر کویریزد۰۳۵۳۵۲۸۳۵۶۸بلوار رسالت روبروی انبار نفت شهید صدوقی
دهقان ۰۳۵۱۷۲۲۳۳۴۴یزد پایانه بار غرفه ۲۲
یکتا عدالت۰۳۵۳۷۲۱۲۱۳۴پایانه بار یزد غرفه ۱۹
پیروزی یزد۰۳۵۳۷۲۲۷۷۷۹یزد پایانه بار
فرآورده نفتی سوخت رسان حمیدتر۰۳۵۳۵۲۳۶۱۵۱بلوار رسالت روبروی انبار نفت شهید صدوقی
رستاق بار۰۳۵۳۲۷۶۵۵۱۱یزد- کیلومتر۳۰ جاده میبد -یزذ- روبروی پمپ بنزین حاجی آباد
فراز بار یزد۰۳۵۳۷۲۳۱۰۴۰یزد پایانه بار سایت تجاری
اطمینان بار پیشکسوتان غدیر**یزد پایانه باربری
کمال یزد۰۳۵۳۷۲۲۲۲۲۰یزد پایانه بارغرفه ح/۲۴
مسعود بار یزد۰۳۵۱۷۲۲۲۲۵۲پایانه باربری یزد غرفه ۵/خ
بهار یزد۰۳۵۳۷۲۲۲۴۲۴پایانه بار جنب بانک تجارت
کهن باربر یزد۰۳۵۳۷۲۱۵۵۸۴پایانه بار یزد
سپهر بار۰۳۵۱۷۲۱۳۸۳۳یزد-پایانه بار یزد- غرفه ۳۷/ح شرکت سپهر باریزد
سروش ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۲۷۱۴۰یزد پایانه باریزد- سایت تجاری غرفه ۱۹
سامی ترابر۰۳۵۳۷۲۱۵۴۷۵یزد-پایانه بار -غرفه ۴۱/ح
نمونه بار۰۳۵۳۷۲۱۱۴۱۳یزد جاده کنار گذر پایانه بار سایت اصلی غرفه ۱۰
حمید یزد۰۳۵۱۷۲۲۵۱۱۳پایانه باربری یزد-غرفه ۲۸
سالم یزد۰۳۵۱۷۲۱۱۲۰۰یزد پایانه بار غرفه ح۳۳
فتوح بار۰۳۵۳۷۲۱۷۴۱۱پایانه باربری یزد
سعادت یزد۰۳۵۱۷۲۱۸۹۰۰یزدبلوار شهید جواد بخشایش پایانه بار سایت اصلی غرفه۸
سلامت یزد۰۳۵۱۷۲۱۲۶۶۰پایانه باربری سایت اصلی غرفه شماره ۱۱
همراهان کویر۰۳۵۳۷۲۳۱۶۶۰یزد پایانه بار سایت تجاری
امید ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۳۲۳۲۴پایانه بار یزد غرفه ۳۸
پیروزی بار۰۳۵۱۷۲۱۱۳۳۲یزد پایانه بار غرفه ش ۴
ستارگان یزد۰۳۵۱۷۲۰۶۳۰۰یزد جاده خضرآباد پایانه بار یزد غرفه شماره ۱
وحید یزد۰۳۵۱۷۲۱۲۳۸۵یزد- پایانه باریزد- غرفه شماره ۲۳/ح
گلبار ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۲۰۰۸۸یزد- پایانه بار یزد- غرفه ۳۹/ح
اقتصاد ترابر یزد**یزد پایانه بار
کاروان بار ایساتیس***یزد – پایانه بار
مثلث یزد۰۳۵۱۷۲۲۱۴۱۱یزد- پایانه بار یزد- غرفه شماره ۷ سایت اصلی
هستی ترابر آفتاب صدوق۰۳۵۱۷۲۶۹۶۷۳یزد-خضرآباد شهرک صنعتی فولاد
فرآورده های نفتی اطلس ترابری***یزد بلوار خضرآباد روبروی روستای شحنه مجتمع نمایشگاهی نمایشگاه اسکانیا ماموت
افشین کویر۰۳۵۱۷۲۲۷۰۰۱پایانه بار غرفه ۲۷
کامیونداران یزد۰۳۵۱۷۲۳۵۰۵۸یزد- جاده کنار گذر – جنب پایانه بار یزد
رهنورد۰۳۵۱۷۲۱۱۲۹۱پایانه بار غرفه ۱۸
اتحادیه تعاونی روستایی یزد۰۳۵۱۷۲۲۰۸۰۸یزد پایانه بار
بیتا بار سانی*****
جهاد نصر یزد***پایانه بار یزد
جوانمرد یزد۰۳۵۱۷۲۲۸۳۸پایانه بار – سایت تجاری
کوروش ترابر کویر میبد۰۹۱۳۱۵۱۶۵۴۵یزد- جاده کنار گذر میبد مجموعه حمل و نقلی شماره ۲
پور حاصلی۱۱۱۱۱
تضامنی پورمند*****
هاگ بار۰۹۱۳۹۷۰۴۰۰۶یزد- اداره غله و بازرگانی سیلو یزد
کامیونت داران۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵حمل اثاثیه و مبلمان یزد تهران

شما لیست باربری های یزد و باربری یزد به تهران و باربری یزد به تبریز , باربری یزد به اصفهان , باربری یزد به مشهد , باربری یزد به کرمان , باربری یزد به بندرعباس , باربری یزد به شیراز و باربری یزد به چابهار و باربری تریلی یزد را در لیست باربری های یزد مشاهده نمودید. امیدواریم باربری مرود نظر خود را در لیست بالا پیدا کرده باشید چنانچه باری از یزد به تهران و یا تهران به یزد دارید بار وانت نیسان خاور کامیونت مسقف و تک و جفت و انواع تریلی با شماره های ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ و ۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲ تماس حاصل نمایید و با همکاران ما در زمینه خدمات حمل بار و اثاثیه منزل مشاوره رایگان بگیرید و درخواست ماشین بکنید . از بذل محبت شما سپاسگزارم.

بهترین باربری یزد

لیست باربری های یزد

۴۷۸۶ ۰۹۵ ۰۹۱۰

استعلام کرایه حمل از یزد

برای استعلام حمل بار از یزد به سایر شهرهای ایران کلیک کنید و در آنجا با وارد کردن مبدا و مقصد نوع ماشین درخواستی سفارش خود را ثبت نمایید و چنانچه فوری می خواهید بارتان ارسال شود با دو شماره ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ و ۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲ متصدی (فرزانه) تماس بگیرید.

‫17 نظر

 • مهدی گفت:

  سلام و عرض ادب حمل بار با نیسان ۰۹۱۳۴۵۷۳۹۱۴

 • سکینه خلیلی گفت:

  سلام حمل قفس مرغ از یزد به مریوان کردستان
  ۰۹۱۳۶***۵۴۷۹

  • نویسنده سامانه باربری گفت:

   با سلام و تشکر از پیام شما
   لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ تماس بگیرید
   فرزانه

  • بهمن جوانرودی گفت:

   سلام و عرض ادب
   از یزد بار دارم به بوکان
   ۰۹۱۴۴۸۳۹۶۶۱
   ۰۹۱۴۵۳۵۷۱۳۹
   لطفا تماس بگیرید

 • باربری میبد گفت:

  کمرشکن یزد ۰۹۱۳۷۲۳۶۵۹۲

 • هجرت ترابر اردکان گفت:

  ⭐️شرکت حمل و نقل هجرت ترابر اردکان یزد
  صدور بارنامه از مبدا استان یزد به سراسر کشور
  #گندله#چادرملو#فولا_ارفع#کاشی_ایفاسرام#کاشی_ارم#کاشی_برج
  ☎️شماره تماس
  ۰۹۹۱۲۰۵۲۰۶۷ خلیلی
  ?شبکه های اجتماعی ما
  http://zil.ink/hejrattrabar

 • حمیدرضانصیری گفت:

  سلام مرغ و خروس و تخم مرغ میخوایم ارسال کنیم کدوم باربری انجام میده

 • میثم فتوحی گفت:

  ۰۹۱۳۸۵۶۵۶۷۳
  باسلام شرکت حمل ونقل کورش ترابر میبد حمل سریع و بیمه معتبر

 • نوازالله گفت:

  سلام و عرض ادب
  از یزد آجر سفال دارم به عسلویه تریلی لبه دار
  شماره تماس ۰۹۳۷۶۲۷۳۷۰۶ لطفا تماس بگیرید.

 • علیرضا گفت:

  سلام
  یک تلویزیون دارم از یزد به قم
  شماره تماس ۰۹۱۲۷۱۷۹۹۸۱

 • حسین گفت:

  نیسان بار۰۹۳۹۶۹۲۲۸۷۷

 • محمدحیدری گفت:

  سلام
  حمل کود گاوی دارم قبل از دوراهی طبس اشکذر
  نوق رفسنجان
  برا فردا پنج شنبه بارگیری شود کود خشک هست
  نوق رفسنجان تخلیه میشه
  شماره تماس ۰۹۱۳۳۹۱۸۰۰

 • رضا گداری گفت:

  باسلام
  از یزد آجر سفال دارم به بندرعباس
  با این شماره تماس بگیرید ‌.۰۹۰۵۲۲۸۹۶۶۱

 • حسین یزدانی گفت:

  سلام دوستان.وانت دارم .باری خواستید جابجا کنید در خدمتم ۰۹۱۳۹۰۱۵۱۸۰

 • سعید اقاسقا گفت:

  باربری مسعود یزد حمل کالا به صورت خرده بار و جمله بار از مبدا استان یزد به سراسر نقاط کشور. پایانه باربری یزد/سایت خرده بار/انبار پنجم
  ۰۹۱۳۶۷۱۶۱۹۱
  ۰۹۱۳۳۵۰۹۱۵۱

 • باباخانیان گفت:

  کفی مهران برای کاشی صبح دوشنبه از میبد+سنگ از اصفهان ۰۹۱۸۸۱۲۷۰۸۳

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *