سامانه حابار

چنانچه به دنبال شماره و آدرس شرکت های حمل و نقل مشهد و استان خراسان رضوی می گردید
در ادامه لیست همه شهرها همراه با شماره و آدرس باربری آمده است .
تا انتهای این مقاله با ما باشید

شرکت حمل و نقل مشهد خراسان رضوی

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
بجستان۰۵۱۵۶۵۲۲۰۵۰بجستان بلوار خرمشهر
سنگين بارمشهد تريلر۳۳۸۱۰۹۱۰مشهد - ابتداي جاده قديم نيشابور - سمت راست - جنب پادگان قدس
سلطاني۰۵۱۵۲۲۸۴۲۸۶-۸چاراه خواف جنب پل هوايي
سامان بار۴۴۴۴۴۰۶كمربندي كيلومتر يك جاده روداب
آذرخش گلبهارطوس۰۵۱۴۶۱۲۵۹۹۰خراسان رضوي - چناران كمربندي جنب اداره راه و شهرسازي شهرستان چناران
گلبهارجاويد۳۷۵۱۳۱۴۶جاده مشهد - چناران - ۵ كيلومتر مانده به چناران - ابتداي جاده سرآسياب
شاهين شهاب خليج فارس۳۳۹۲۰۱۱۰پايانه بار شهيد خبيري مشهد
ياور تايباد۰۵۱۵۴۵۵۵۴۱۱-۴تايباد كيلومتر ۲ جاده خواف بعد از پمپ بنزين رمضاني پايانه بار خصوصي
منوچهري خليل آباد۰۵۱۵۷۷۲۲۴۴۳شهرستان خليل آباد-ابتداي جاده بردسكن-روبه روي باسكول باربري منوچهري
ميثم ترابر طوس۳۳۹۲۶۰۶۰ج قديم نيشابور پايانه شهيد خبيري غرفه a۱۶
خليج فارس (مشهد)۵۱۱۳۹۲۰۳۹مشهدپايانه بار طرق سالن ۲ غرفه آ ۱۱
يخچالداران دماي ثابت خراسان۴-۳۳۹۳۵۱۹۰مشهد-شهرك صنعتي طرق-پايانه بارشهيد خبيري،پشت معاينه فني،غرفه B۲
طوس جميل۳۳۹۲۰۲۰۳مشهد ابتداي جاده نيشابور پايانه شهيد خبيري ساختمان ۱ طبقه فوقاني واحد ۳۰۲
جاده ترابرطوس۳۳۹۲۱۲۵۲جاده فريمان-پايانه بار شهيد خبيري
طوفان آرش۰۵۱۳۴۵۲۲۳۷۵سرخس مقابل پايانه مسافر بري
گسترش ترابر شميم۰۵۱۹۱۰۹۰۱۲۷خراسان رضوي- خواف- شهرك صنعتي خرگرد قطعه ۱۷۸
جاده رانان كوير۰۵۱۵۷۲۳۱۴۵۵گناباد حاشيه جاده سنتو نرسيده به سه راهي نوقاب سمت راست
بزرگ تربت۰۵۱۵۲۲۲۶۳۷۷خراسان رضوي _تربت حيدريه _كيلومتر۱جاده گناباد جنب پارك ثامن
عدل ترابران طوس (شعبه)۰۹۱۵۳۰۶۳۴۸۶خواف- شهرك صنعتي
ابومسلم۳۳۹۲۱۲۸۳پايانه بار شهيد خبيري مشهد .ساختمان اداري طبقه همكف .اتاق ۱۱۸
رهسپاران۳۳۹۲۰۵۵۸مشهد - پايانه بار شهيد خبيري غرفه ۱
امين ترابرشرق۳۴۶۹۵۶۴۲مشهد جاده فريمان كيلومتر ۲۶
جام گستر طوس۳۳۹۲۰۰۷۳مشهد-پايانه شهيد خبيري -ساختمان شماره ۲-غرفه آ۷
درستكار ترابر شرق۰۵۱۳۴۵۲۵۵۱۸سرخس-ميدان الغدير -بلوار شهيد شوشتري
بهار (بجستان )۰۵۱۵۶۵۲۲۸۳۰بجستان بلوار خرمشهر
كوثر ترابر ياس۰۵۱۴۳۱۳۲۲۸۴شهرستان جوين حكم اباد
شرق رانان۵۴۵۵۵۴۱۶تايباد-كيلومتر۳جاده خواف
ياسرترابرتوس۳۳۵۲۳۴۲۲شهرجديد ملك اباد-جنب هلال احمر
پارسيان ترابرتوس۳۵۱۴۵۴۰مشهد جاده قوچان كيلومتر۱۵
مديران بار خراسان۳۳۳۸۳۰۲۰پايانه بار شهيد خبيري غرفه ب ۸
زمين بار ماندگار۵۴۳۵۳۲۰۶خواف - شهرك صنعتي خرگرد- فاز خدماتي
سپيد بار چناران۰۵۱۴۶۱۲۷۵۵۲جاده اسايي ۴كيلومتري چناران جنب شركت اذين
لقمان برآباد خواف۰۵۱۵۴۲۲۸۵۹۶خواف - جاده خواف تايباد - نرسيده به پل راه آهن
مسرورباراميد۳۳۹۲۱۲۱۷ابتداي جاده فريمان پايانه بار شهيد خبيري مشهد ساختمان شركتها غرفه۲۱۰
ميلاد (چناران )۰۵۱۴۶۱۲۲۱۲۴چناران حاشيه جاده سنتو جنب اداره بهزيستي شركت حمل و نقل داخلي كالا ميلاد چناران
گل كوثر سبزوار۵۷۲۵۲۲۲۱۱نقاب ميدان بسيج بلوار بسيج جنب ايران گاز شركت حملو نقل داخلي گل كوثر
شاهين بار مشهد۰۵۱۳۳۹۲۵۰۰۰اول جاده قديم نيشابور پايانه بزرگ بار ساختمان شماره ۲ طبقه ۲ غرفه ۱۳
تعاوني كاميونداران شهيدكلانتري۳۳۹۲۰۴۰۷پايانه بار شهيد خبيري غرفه ۱۰۸
بازه حور۳۳۴۶۳۳۹۸مشهد - كيلومتر ۷۵ جاده مشهد - تربت حيدريه - رباط سفيد
سعيد دشت كوير۴۴۴۴۰۳۳۱سبزوار روبروي ميدان تره بار
تايباد بارامين۰۵۱۵۴۵۵۵۳۸۸تايباد كيلومتر ۲جاده خواف پايانه خصوصي
اتحاد (كاشمر)۰۵۱۵۵۲۲۷۰۵۷كاشمر بلوار جمهوري اسلامي روبري جمهوري ۹پلاك ۱۷۲
بابا جق۰۵۱۴۶۶۲۳۳۳۸شهرستان درگز بخش لطف آباد كمربندي قديم گمرك
اميد (گناباد)۰۵۱۵۷۲۹۲۳۲۱گناباد جاده قديم بيدخت سه راهي دلويي
بهادر بار تربت۰۵۱۵۲۵۳۲۵۰۵تربت جام -جاده ۲ كيلومتر تايباد
فيض خراسان۳۳۹۲۰۶۵۶جاده فريمان پايانه بارمشهيد(شهيدخبيري )ساختمان مركزي طبقه اول اتاق ۲۰۹
بهمن نشتيفان۰۵۱-۵۴۱۶۳۴۸۱خراسان رضوي-شهرستان خواف-شهر نشتيفان-حاشيه جاده قاين-جنب پمپ بنزين
شايان ترابر ايرانيان۰۵۱۴۵۲۴۳۳۰۹شهرستان جوين - حكم آباد - جاده نقاب - جنب باسكول
ياورسير بار ثاوا۳۳۸۲۳۰۹۰شهرك عسگريه احسان ۱۳ پلاك ۳۲
كاريزنو۰۵۱۵۲۹۵۳۴۳۴استان خراسان رضوي- شهرستان تربت جام- بخش نصرآباد- روستاي كاريزنو
كويررانان۵۴۵۵۵۴۰۱-۲تايباد.كيلومتر۲ جاده خواف پايانه بار خصوصي غرفه يك شمالي
ره آوردسپيده سحر۴۵۶۷۳۷۰۵سبزوار جغتاي جنب كارخانه سيمان جوين
آرامش جام۵۲۵۲۲۸۰۰تربت جام ابتداي جاده تايباد
مهبدشباهنگ طوس۳۳۹۲۶۵۲۵مشهد - پايانه بار شهيد خبيري - غرفه آ ۱۹
عادل تيزرو(برجعلي )۰۵۱۳۳۹۲۰۳۹۳پايانه بزرگ بار غرفه ۲۱۳
مرزداران۴۷۲۲۳۶۸۱قوچان حاشيه جاده سنتو كيلومتر يك جاده مشهد
بارآوران طوس۳۳۹۲۷۰۱۰مشهد پايانه بار اتاق ۳۰۶
جاده ابريشم مجد خواف۰۵۱۵۴۲۲۹۹۷۱خواف - كارخانه سيمان مجد
شهاب (كاشمر)۰۵۱۵۵۲۴۲۰۷۱كاشمر - ابتداي جاده خليل آباد جنب شركت سايپا
نيك اختر خراسان (مشهد)۰۹۱۵۸۱۵۷۰۴۴پايانه بار شهيد خبيري پلاك ۲۰۸
آسه بار شرق خواف۰۹۱۵۱۲۶۰۳۰۵خواف - شهرك صنعتي خرگرد خواف
فرآورده نفتي ياورسيربارثابا۳۳۸۲۳۰۹۰شهرك عسگريه احسان ۱۳ انتهاي كوچه پلاك ۳۲
گازراني۰۵۱۵۵۲۲۴۲۱۶كاشمر- بلوار شهيد بهشتي - باربري گازراني
جاده رانان شرق۵--۳۳۹۲۴۰۹۰مشهد ابتداي جاده فريمان جنب پايانه بار مشهد
بهبود بار نيشابور۰۵۱۴۳۲۲۲۱۲۱نيشابور-سبزوار(كيلومتر ۳)-پلاك۰-طبقه همكف-كدپستي۹۳۳۵۱۸۳۳۷۰
كالاران طوس۳۳۹۲۰۱۴۶پايانه بار شهيد خبيري
عماد بار خواف۰۵۱۵۴۲۲۱۱۵۶استان خراسان رضوي شهرستان خواف شهر خواف بلوار كمربندي(فردوسي) نمايندگي اسكانياي قديم
پارس ترابر تيراژه۰۵۱۴۴۲۳۰۲۱۲خواف - جاده تايباد - نرسيده به سه راه نشتيفان - جنب خوارزم بار
كيا ترابر جوين۶۴۸۱۸۴۱۵۰شهرستان جوين -شهرك صنعتي -قطعه ۲۹۷
ناصرجام۰۵۱۵۲۵۲۸۲۱۲كيلومتر ۲ جاده تايباد
پيمان بارماجد۰۵۱۵۴۵۵۵۴۲۶تايباد كيلومتر۲ جاده خواف پايانه بار خصوصي فاز ۱ غرفه ۶
شقايق افكن۳۲۷۵-۰۵۳۲۶خراسان رضوي شهرستان مه ولات كيلومتر ۳ جاده فيض آباد به عبدل آباد
صالح ترابر شرق۳۳۹۲۵۵۰۰ابتداي جاده قديم نيشابور جاده سردخانه پايانه بزرگ بار سالن شماره ۲ غرفه ۱۷
طلوع فجر زاوه۵۳۷۵۳۱۸۳زاوه - جنب كارخانه سيمان گلسرا
زرين گستر قربانيان۰۵۱۵۳۷۲۳۲۶۳دولت آباد كيلومتر ۲۵ تربت حيدريه
ترابران سعادت پيشگام شرق۳۷۶۳۰۷۰۰جاده شهيد كلانتري نرسيده به پليس راه جنب انبار نفت شهيد بيخوش
جوين بار۵۲۲۲۷۴۰جوين ميدان بسيج جنب ايران خودرو
فرآورده هاي نفتي عدل ترابران۳۳۸۲۲۲۷۱شهرك عسكريه-جنب انبار شهيد بيخوش
اتحاد تربت۵۲۲۲۵۸۰۰تربت حيدريه فلكه جهاد بلوار خليج فارس روبروي ميدان تره بار شهرداري
اطمينان كاشمر۰۵۱۵۵۲۳۲۱۱۷كاشمر ميدان شهيد غلامي ابتداي ج تربت حيدريه روبروي پست برق
ت ك تربت جام۰۵۱۵۲۵۲۳۴۰۰كيلومتر ۲ جاده تايباد
فجر تربت حيدريه۰۵۱۵۲۲۲۰۲۵۳تربت حيدريه حاشيه ميدان جهاد
رهپويان سوخت خراسان-مشهد- پاركينگ شماره ۲ انبار شركت نفت
حافظ ابرو۵۴۲۲۲۲۱۴شهرستان خواف - كمربندي - جنب ايران خودرو محمدپرست
راحلين سبز۳۳۴۶۴۱۹۱كيلومتر ۷۵ جاده مشهد-تربت حيدريه روستاي رباط سفيد
فرحان ترابرجام۰۵۱۵۲۵۳۰تربت جام -كيلومتر ۲ جاده تايباد-پايانه بار شهرداري
اعظم خراسان۳۳۹۲۱۲۵۴پايانه بار شهيد خبيري پلاك ۱۰۲
سيمان يار سبزوار۰۹۱۵۱۷۱۲۹۱۸سبزوار.جنب كارخانه سيمان لار سبزوار
آرمين ترابر شرق۰۵۱۳۳۹۳۰۰۶۰مشهد - پايانه بار شهيد خبيري غرفه a۱۹
صبا۵۳۲۳۷۲۳۳۷شهرستان زاوه دولت اباد
گلستان (خليل آباد)۰۵۱۵۷۷۲۹۴۷۲خليل آباد بلوار جانبازان جنب پمپ بنزين
تعاوني حمل ونقل سيمان۰۵۱۳۲۶۴۳۴۰۹كيلومتر۱۸جاده سيمان،انتهاي روستاي فارمد
اقبال بار سنگ بست۳۴۶۹۳۲۶۲كيلومتر۳۵ مشهد به فريمان
راه پيماي كوير۰۵۱۵۷۳۳۳۰۳۰گناباد حاشيه جاده بيدخت به بهاباد
كيان جام ترابر۰۹۱۵۱۳۲۹۱۵۳خواف - سه راهي نشتيفان - جنب پاسگاه
بينالود ساحل برج۰۵۱۴۳۲۶۷۱۷۱-۵نيشابور كيلومتر ۱۸ جاده مشهد - ساحل برج
جاده داران سيستان۰۹۱۵۱۱۰۷۴۱۸سرخس ، منطقه ويژه اقتصادي
ماهان ترابر شرق۰۵۱۵۶۲۲۲۲۰۰شهرستان رشتخوار- شهرك صنعتي ناحيه رشتخوار - فلكه دوم سمت راست - قطعه ۱۳۳
فولاد ياوران جوين۴۵۲۲۲۷۷۳شهرستان جوين -شهرك صنعتي -قطعه ۱۷۸
چشمه ساران۰۹۱۵۱۸۳۰۵۲۷چناران حاشيه جاده كمربندي(به سمت مشهد)نرسيده به تقاطع(پل)جمعاب سمت چپ
سربداران۴۴۴۴۳۸۰۵سبزوار كمر بندي سبزوار اول جاده روداب باربري سربداران
عابران كالاي مشهد۰۵۱۳۳۹۲۴۹۸۹شهرك صنعتي طرق-پاينه شهيد خبيري-ساختمان شماره يك طبقه همكف غرفه۱۱۹
دنياگردان۳۳۹۲۰۵۳۸مشهد پايانه بار شهيد خبيري غرفه ۱۱۲
توس فلاح۰۵۱۳۳۹۲۰۵۰۵پايانه بار بزرگ مشهد طبقه سوم اطاق ۳۰۷
وحدت ترابر كويان۰۵۱۴۵۳۴۳۳۵۲شهرستان جوين شهرك صنعتي جوين قطعه ۲۹۵
شادي صحرا.خراسان رضوي شهرستان سبزوار جوين حكم اباد جنب باسكول
كالابران امين۰۵۱۳۳۹۲۰۴۲۹مشهد - جاده قديم نيشابور - جاده سردخانه - پايانه بارشهيدخبيري - ساختمان شماره ۲ - غرفه A۱۸
نصر جهان نيك۵۲۳۲۳۲۸۷ميدان ۲۲بهمن اول جاده مشهدسمت راست
جغتاي۵۷۲۵۶۲۲۷۱جغتاي جنب پمپ بنزين
خمسه ترابر طوس۳۹۲۴۷۹۴-۳۹مشهد - پايانه بار شهيد خبيري - غرفه ۱۲۲
شاهين بار فريمان۰۵۱۳۴۶۲۴۴۴۷فريمان كيلومتريك جاده مشهدروبروي ايران ملاس
حافظ (مشهد)مشهد ابنداي جاده قديم نيشابور جاده سردخانه پايانه حمل ونقل خراسان رضوي غرفه۱۰۶
جاده رانان بردسكن۰۵۱۵۵۴۲۳۲۲۰شهرستان برداسكن_خيابان قدس_قدس ۳
توكل پرديس شرق۳۳۹۲۱۳۴۵پايانه بار شهيد خبيري - غرفه ۳۰۱
بازرگان پارتيان آساك۰۵۱۴۷۲۲۳۶۸۱قوچان بعداز پمپ گاز نرسيده به ميدان كشتي
سورنا رهشتاب فيروزه۰۵۱۵۸۲۲۱۶۷۳نيشابور- كيلومتر ۱ جاده سبزوار بعد از پل هوايي دولت آباد روبرو شركت پايدار بتن
فرآورده نفتي سيرآفاق مطهرتربت۰۵۱۵۲۳۱۱۵۱۵پاركينگ شركت نفت
صبح نيشابور۴۳۳۳۰۰۹۱ابتداي بلوار رسالت
بلند اختران۲۲۲۲۸۷۳خيابان اسدآبادي
ميهن طوس ترابر۳۳۹۲۷۵۷۵پايانه بار ساختمان شماره يك طبقه اول غرفه ۲۰۲
اعظم تايباد۵۴۵۵۵۳۸۰تايباد كيلومتر ۲ جاده خواف داخل پايانه بار
آسه بار۳۳۵۶۳۸۱۴ك۵۵ جاده مشهد- نيشابور
پرستو بار۳۴۵۲۲۲۲۱سرخس-بلوار قائم جنب پايانه مسافربري
فتح آباد طوس۰۵۱۳۳۹۲۱۲۹۳ابتداي جاده فريمان پايانه بار شهيد خبيري طبقه همكف واحد۱۱۱
شقايق جوين۵۲۲۲۷۷۷نقاب ميدان بسيج كيلومتر۱جاده كارخانه قند
الماس ترابر شرق۳۹۲۳۵۷۹-۳۴مشهد - پايانه بار شهيد خبيري - غرفه ۳۰۳
اميد سجاد۰۵۱۴۳۳۵۴۰۰۱نيشابور سه راه عيدياني ابتداري رسالت غربي -رسالت غربي ۱واحد۱ پلاك ۱
هما بار تربت۵۲۲۳۶۲۲۲jتربت حيدريه -- جاده آسيايي نرسيده به ميدان جهاد روبروي پمپ بنزين ۵۴
دشت جغتاي۵۷۲۵۶۲۳۳۶خراسان رضوي شهرستان جغتاي اول ورودي شهر بلوار امام رضا
كوثر ترابر خراسان۰۹۱۵۱۱۴۱۴۷۰خواف كيلومتر۶۰۰+۲۴ محور خواف به تايباد
سجاد نيكو۳۹۳۲۰۳۹۰پايانه بار شهيد خبيري سالن شماره ۲ غرفه ۶
پيام جوين۵۲۴۳۲۸۱بخش عطاملك-حكم اباد-جاده اسفراين
نصر جام۵۲۶۲۳۶۷۶شهر نصر آباد - حاشيه جاده سنتو - جنب دفتر موقوفاف ملك
ساربانهاي جاده طوس۰۵۱۳۳۴۱۵۴۹۴ميدان حافظ كوشش ۳۱ چهارراه دوم سمت چپ انتهاي سيمتري فرعي
راهيان ترابر شرق۳۳۸۲۲۴۷۰ابتداي جاده مشهد نيشابور - پاركينگ انبار ۲ شركت نفت
ميثم ترابرمژن آبادخوافشهرستان خواف كيلومتر ۳۰جاده تايباد روبروي اتوبان معدن
رهروان شرق۳۶۵۱۳۵۹۰جاده قوچان - آزادي ۱۲۹
تعاوني كاميونداران تك واحدي۳۳۹۲۳۵۷۲پايانه بار مشهد غرفه ۱۱۳
خواف ترابر۵۱۵۴۱۵۳۱۳۳شهرستان خواف.روستاي برآباد
جهاد نصر (مشهد)۳۹۲۰۳۲۷پايانه بار مشهد- طبقه ۲ - غرفه ۲۱۱
فرآورده هاي نفتي پيك سوخت ش۳۳۸۲۲۲۴۷بزرگراه آسيايي روبروي پليس راه طرق پاركينگ نفتكشهاي شركت ملي نفت ايران منطقه مشهد
اوج سرخس۰۵۱۳۴۵۹۳۲۱۱سي كيلومتري سرخس - روستاي گنبدلي
كشاورز جام۵۲۵۲۴۹۵۴تربت جام كيلومتر۲جاده تايباد
امير سنگان خواف۰۵۱۵۴۱۵۴۱۴۰خواف كيلومتردوجاده خواف تايباد جنب اورزانس ۱۱۵
نيل راه طوس۳۳۹۲۹۰۲۱مشهد كيلومتر۷جاده فريمان پايانه بار غرفه ۱۰۷شركت حمل ونقل نيلراه طوس
بزرگ خراسان۰۵۱۳۳۹۲۴۹۰۰مشهد پايانه بار شهيد خبيري
پويش ترابرطوس (شعبه )۰۵۱-۳۶۵۱۵۵۵۵مشهد - خيابان آزادي - آزادي ۱۳۱
سپهر نورد توس۰۵۱۵۴۳۴۳۳۳۳۳شهرك صنعتي خرگرد نبش ميدان سوم
باغ سالار فريمان۰۵۱۳۴۶۹۵۴۳۰فريمان كيلومتر ۳۵ج مشهد روستاي باغ سالار
پاسارگادترابرطوس۳۳۹۲۰۱۴۶مشهد پايانه بار شهيد خبيري
ت ك قلندرآباد۳۴۶۰۲۵۴۹-۵۰كيلومتر۱۵ج فريمان به تربت جام.سه راهي قلندرآباد جنب مسجدصاحب الزمان
صداقت ترابر برداسكن۰۵۱۵۵۴۲۲۱۴۳برداسكن - ابتداي جاده خليل آباد
اعتماد طوس بجستان۵۶۵۲۳۳۱۷بجستان خيابان كمربندي جنب پمپ بنزين
فرآورده هاي نفتي مهبد طوس۳۳۸۵۱۸۳۲۶مشهد - جاده سنتو - انبار شركت نفت
تعاوني كاميونداران خودراننده۳۳۹۲۱۲۸۹پايانه بار شهيد خبيري طبقه همفك شماره ۱۲۰
رباط سنگ۰۵۷۵۳۲۲۳۳۳۴رباط سنگ = ابتداي جاده فريمان- سمت راست
شهاب (چناران )۰۵۱۴۶۱۲۳۴۹۷چناران - ابتداي كمربندي چناران - سيصدمتر بعد از اداره راه و ترابري چناران
نصر۰۵۱۵۴۵۵۵۴۰۳كيلومتر۲جاده خواف
توكل (گناباد)۰۵۱۵۷۲۲۲۸۲۷گناباد ميدان آزادي انتهاي خيابان سعدي
طوس منش۳۳۹۱۲۷۸مشهد پايانه بار شهيد خبيري غرفه ۱۰۱
متحد جغتاي۰۹۱۵۳۷۱۱۶۸۷جغتاي روستاي فراشيان
هماي فجر سنگان۰۵۱۵۴۲۳۰۴۲۲كيلومتر ۳۵ جاده خواف تايباد
خوارزم بار خراسان۰۵۱۵۴۱۶۳۰۵۸خراسان رضوي-شهرستان خواف-كيلومتر ۱۲/۵ جاده خواف تايباد
پويش ترابر طوس۰۵۱-۳۴۵۹۳۵۶۰سرخس روستاي گنبدلي
حقيقت سحر۰۵۱۵۲۵۲۲۷۶۷جاده ۲ كيلومتر تايباد - پايانه بار شهرداري
رباط سفيد۰۵۱۳۳۴۶۳۴۴۴ك ۸۰ جاده مشهد - تربت حيدريه روستاي رباط سفيد
قائم سرعت۳۳۹۲۰۱۸۰مشهد - پايانه بار شهيد خبيري غرفه ۱۶۱
مجد۰۵۱۵۴۲۲۲۰۱۹خراسان رضوي شهرستان خواف بلوار مرزداران موسسه حمل و نقل مجدخواف
طوسبار۳۳۹۲۰۰۸۵جاده نيشابور جاده سرد خانه پايانه شهيد خيبري ساختمان شماره ۲ واحد ۴a
ثامن بار طوس۳۳۹۲۱۲۶۰۲پايانه بار مشهد خبيري
تندرشرق۰۵۱۳۳۹۲۰۰۸۹پايانه بار سالن ۲ غرفه A۱۰
شاهين بينالود۰۵۱۴۳۲۲۳۲۲۳نيشابور-كيلومتر۲۵ جاده مشهد-سمت چپ-جنب پمپ بنزين
آراد ترابر شرق۰۵۱۵۴۱۲۵۵۸۰خواف كيلومتر ۳۵ خواف تايباد بعد پل رجكو سمت راست شركت حمل و نقل ارا ترابر شرق
گوهر زمين طوس۰۵۱۳۳۹۲۴۰۴۵شهرك صنعتي طرق پايانه بار شهيد خبيري غرفه ۲۰۴
ايمان جام۵۲۵۳۰۳۸۰جاده تايبادكيلومتر ۲ پايانه باربري
معين ترابر پارسيان۰۹۱۵۰۵۶۴۳۱۳جوين حكم اباد
توسكا ترابر (مسروري )۲۶۴۵۳۱۶سبزوار - انتهاي بلوارشريعتي -شركت توسكاترابرخراسان پلاك ۱۶۰
ترشيز ترابر خراسان۰۵۱۵۵۳۸۳۷۳۷خراسان رضوي ، كاشمر، كيلومتر ۱۳/۸ محور كاشمر-سه راهي شادمهر ، جنب پمپ بنزين نگين ترشيز
جهان سيمرغ۰۵۱۵۲۵۲۴۵۸۰تربت جام ابتداي جاده تايباد پايانه بار شهرداري غرفه ۱۶
يگانه۵۴۵۵۵۴تايباد-كيلومتر ۲ جاده خواف-پايانه بار خصوصي
فيروزه ترابر شرق۴۳۵۲۳۶۲۰شهرفيروزه بزفان كوچه امام رضا۳ بلوار امام رضا پلاك ۸۸ طبقه همكف
عدل ترابران توس۰۵۱۳۳۸۲۲۲۴۷مشهد ، جنب انبار نفت شماره۲
حيدر بار تربت حيدريه۰۵۱۵۲۴۱۰۸۴۱تربت حيدريه كيلومتر۳جاده مشهد
سپهر ترابرترشيز۰۵۱۵۵۲۴۷۲۴۷كاشمر كيلومتر ۵ جاده خليل آباد مقابل كارخانه پنبه طلاي سفيد
شايان ترابر ايرانيان۰۹۱۵۳۷۱۳۳۶۲كيلومتر ۱۶ جاده فريمان بعد از سه راهي جيم آباد دست راست
ثمين ترابر جوين۴۴۶۵۹۸۸۰خراسان رضوي - شهرستان جوين - بخش عطاملك -شهرك صنعتي
اقبال سعادت رانان زند۳۹۲۰۶۹۵پايانه بار شهيد خبيري طبقه همكف غرفه ۱۱۰
جاده رانان سبزوار۵۷۱۴۴۴۸۰۸كمربندي جنب بوستان بهمن
فرآورده نفتي راهيان گسترتربت۵۲۲۲۳۳۷۰فردوسي شمالي -پاركينگ شركت نفت
آذر كيهان جام۵۲۸۲۲۲۴۳۹كيلومتر ۲ جاده تايباد -پايانه بار شهرداري
زيوري تربت۵۲۲۴۰۴۰۰تربت حيدريه - كيلومتر ۲ جاده گناباد
فولاد يار۴۲۴۵۳۲۶۳استان خراسان رضوي -شهرستان نيشابور-كيلومتر ۱۵جاده شهرستان فيروزه مجاور مجتمع فولادخراسان
ايمن ره نورد ثابت توس۳۲۵۷۰۶۰۰-۹پايانه بار بزرگ مشهد- غرفه ۲۰۱
قاسم۰۵۱۵۷۲۵۹۳۱۵گناباد حاشيه جاده گناباد تربت بعد از آرامگاه بهلول
سحرگاه مشهد۰۵۱۳۳۹۲۰۴۴۳پايانه بار شهيد خبيري غرفه ۳۰۹
لطف آباد۰۵۱۴۶۶۲۳۲۹۶لطف آباد
راهيان خراسان مشهد۰۹۱۵۱۱۵۸۷۲۳مشهد-جاده كلات -سه راهي سيمان(بعداز روستاي فاز) كيلومتر۸جاده اختصاصي سيمان-پايانه بار سيمان مشهد
كيوان شهرستانك۵۷۲۵۶۸۳۳۹خراسان رضوي شهرستان جغتايي روستاي شهرستانك روبروي منبع اب
دشت جوين۰۵۱۴۵۲۲۲۲۸۸جوين نقاب بلوارعطا ملك
متين سير۰۵۱۳۳۹۲۲۲۱۷مشهد- ابتداي جاده نيشابور- جاده سردخانه پايانه بارمشهد- سالن شماره ۲ طبقه دوم غرفه۱۲
جاده رانان آرش خاوران۰۵۱۵۲۲۹۴۰۰۶تربت حدريه كيلومتر ۵ جاده مشهد روبروي پمپ بنزين
طوفان كويرنشتيفان۰۵۱۵۴۱۶۳۹۴۸نشتيفان حاشيه جاده قاين
ديزباد۱۳۷۱/۱۱/۲۱مشهد - ديزباد سفلي
ارمغان نيك طوس۰۵۱۳۳۹۳۰۴۳۲پايانه بارغرفه ۱۱۷ارمغان نيك طوس
گلبرگ بارمه ولات۰۵۱۵۶۷۲۴۳۰۴استان خراسان رضوي شهرستان مه ولات فيض اباد حاشيه ميذان فلسطين
پيمايش بار فريمان۰۵۱۳۴۶۸۵۲۴۰فريمان -كيلومتر۳جاده تربت جام مقابل شهرك صنعتي فريمان
سپهرسيمان مشهد۰پايانه
شاهرخ برداسكن۵۵۴۲۲۶۵۸بردسكن -ابتداي جاده كمربندي كاشمر
وحدت ترابر خراسان۰۵۱۵۴۳۵۳۳۸۷خراسان رضوي شهرستان خواف شهرك صنعتي خرگرد قطعه ۱۱۳
سارينا ترابر جوين۰۵۱۴۵۲۲۲۲۲۲شهرستان جوين - حكم آباد - شهرك صنعتي جوين قطعه ۱۸۰
قائم ايرانيان۳۳۹۲۰۸۰۶مشهد - پايانه بار شهيد خبيري غرفه ۱۲۱
تعاوني كاميونداران نيشابور۰۵۱۴۳۲۱۱۸۱۳ابتداي جاده سبزوار تقاطع غير همسطح دولت آباد
آزادگان (مشهد)۱۱۱۱پايانه بارشهيد خبيري مشهد سالن شماره ۲ غرفهA۳ شركت آزادگان
راه ترابر سرخس۰۵۱۳۴۵۹۳۲۵۵-۶ورودي پالايشگاه گازشهيدهاشمي نژاد
وحدت (تايباد)۵۴۵۵۵۴۲۸تايباد كيلومتر ۲ جاده تايباد به خواف داخل پايانه بار خصوصي شهرستان تايباد
تكاپوي۴۳۲۶۶۰۳۷۱۷ كيلومتري جاده نيشابور-مشهد ساحل برج
تعاوني كاميونداران سبزوار۴۴۲۰۱۸۴۰-۴۱سبزوار-شهرك صنايع سربداران( فرودگاه قديم) شركت تعاوني حمل ونقل كاميونداران سبزوار
رخش ترابر ملك آباد۰۵۱۳۳۵۲۳۷۲۷جاده نيشابور ملك آباد جنب انبار فجر
نورمحمدجاده ابيورد۰۵۱۴۶۲۲۵۰۶۶درگز بلوار امام خميني مقابل فرمانداري
رهرو سير تايباد۵۴۵۸۳۳۱۱مشهدريزه خ امام خميني
شبرنگ۵۲۲۲۴۳۸۸تربت حيدريه جاده آسيايي ميدان جهاد مقابل ميدان تره بار
طلوع بار نيشابور۴۳۲۱۲۱۴۱كيلومتر ۱ جاده قديم سبزوار
شاهين بار خراسان۰۵۱۳۳۹۲۷۱۳۴مشهد طرق پايانه بار شهيد خبيري
اتفاق يزديها۳۹۲۰۵۵۵مشهد خيابان كوشش بين كوشش ۹و ۱۱
آسيا بار طوس۰۵۱۳مشهد - پايانه بار شهيد خبيري - غرفه B ۵
خوشين بار۰۵۱۴۷۲۲۸۱۵۷قوچان ميدان كشتي به سمت مشهد سمت چپ
يخچال ترابر نوين مشهدپايانه بار شهيد خبيري سالن اعلام بار غرفه شماره ۲
پارت ترابر كوير گناباد۰۵۱۵۷۲۵۶۶۶۶گناباد حاشيه جاده گناباد مشهد - بعد از زير گذر امام رضا(ع) - روبروي منزل شهيد قاليبافان
فرآورده نفتي طلائي سياه تربت۵۲۳۱۱۵۱۵تربت حيدريه خيابان فردوسي شمالي پاركينگ شركت نفت
ريحانه سير۰۵۱۳۴۶۲۳۱۵۲شهرستان فريمان كيلومتر ۲جاده مشهد جنب مركز معاينه فني خودرو
صادق۳۲۴۶۳۶۹۸-۹مشهد مقدس -جاده آسيايي قوچان كيلومتر ۲۰
مسعود (تربت حيدريه )۵۲۲۷۳۵۷۷تربت حيدريه - جاده سنتو - پل ملكي - جنب پمپ گاز
پيشرو ترابر خراسانپايانه بار -شهيد خبيري - غرفه B۷
نور كهن ترابر توس۳۳۹۲۱۳۰۲پايانه بار شهيد خبيري طبقه سوم واحد ۳۰۸
رخش بار خواف۰۵۱۵۴۱۶۴۰۷۰خراسان رضوي شهرستان خواف حاشيه جاده اصلي كيلومتر ۱۰ جاده خواف به تايباد نرسيده به پاسگاه نشتيفان
محور پيماي جنوب خراسان۰۵۱۵۲۳۱۱۵۱۵تربت حيدريه پل شركت نفت -پاركينگ شركت نفت
نيل آباد۰۵۱۵۲۵۷۳۳۴۴نيلشهر ميدان امام
پارس ترابر توس۰۵۱۳۳۹۲۰۳۳۱پايانه بارشهيد خبيري مشهد واحد۳۱۱
كوشان راه طوس۰۵۱۳۳۹۲۴۹۲۲پايانه بارشهيد خبيري ساختمان شماره يك طبقه دوم غرفه ۲۱۴
آبادان (مشهد)۳۹۲۱۲۵۸-۳۹مشهد پايانه بار مشهد غرفه ۲۰۵
آرمان ترابر خواف۳۳۹۲۵۹۹۹خواف - كيلومتر ۴ - شهرك صنعتي خرگرد- قطعه ۱۸۰
لاجورد اختر كيهان توس۳۳۳۸۳۱۱۶پايانه بار شهيد خبيري - جنب معاينه فني - غرفه B۷
كوشك بارسلامي۵۴۳۲۳۴۴۷شهرستان خواف-شهر سلامي -حاشيه جاده خواف -تربت -جنب پاسگاه انتطامي
فرهاد ترابر تايباد۵۴۵۵۵۳۸۰تايباد - كيلومتر ۲ جاده خواف
مبين جاويد۰۹۱۵۱۸۲۶۲۶۴مشهد جاده چناران كيلومتر ۲۷
پيمان بار۳۳۹۲۸۲۸۴پايانه بار اطاق ۱۰۳
محفوظ بار جوين۵۷۲۵۲۲۲۷۷جوين-نقاب -سه راهي كارخانه قند
سريع السير بيرجند۳۲۳۱۹۰۳۳كمربندي بيرجند زاهدان پايانه حمل و نقل غرفه شماره ۴
حافظ (گناباد)۰۵۱۵۷۲۳۱۴۱۳گناباد سراهي قديم نوقاب
مجيد جام۵۲۵۲۶۲۸۲تربت جام ابتداي جاده تايباد
ايمن ترابر كوهساران۵۵۸۲۵۰۹۰كاشمر-كوهسرخ -جاده ريوش به كوشه
توسن رخش خراسانپايانه بار شهيد خبيري غرفه B۹
ايثارگران خواف۰۵۱۵۴۱۵۳۹۰۱جاده تايبادبه خواف سه راهي بآباد
پارس ترابر جوين۴۲۱۵۴۲۱۱جوين شهرك صنعتي قطعه شماره ۲۹۸
انصار۰۵۱۵۶۵۲۲۲۸۲بلوار خرمشهر
سحرگاه تربت۵۲۲۳۶۲۴۴تربت حيدريه - كيلومتر ۴جاده تربت به گناباد
تعاوني كاميونداران تربت حيدريه۵۲۲۷۲۹۳۹ميدان جهادابتداي جاده رباط سفلي
قدس جام۰۵۱۵۲۵۲۲۲۴۴تربت جام -كيلومتر ۲ جاده تايباد -پايانه بار شهرداري -غرفه ۳
صابر گناباد۰۵۱۵۷۲۲۳۹۶۱خراسان رضوي- گناباد - سه راهي مند-جاده قديم بيدخت گناباد - جنب درمانگاه الزهرا
يكتا زمان خراسان۰۵۱۳۳۴۴۷۲۰۰مشهد-جاده فريمان-جنب ايستگاه شهيدمطهري
مهسا گستر طوس۰۹۱۵۳۱۶۲۴۸۳خراسان رضوي مشهد كيلومتر۱۵جاده ميامي شهرك صنعتي چرم شهر
جهان بار طوس۳۳۴۲۲۷۴۰پايانه بار غرفه ۲۰۶
آذرخش بار جوين۰۹۱۵۱۷۰۷۶۱۲خراسان رضوي شهرستان جوين جاده حكم آبادبه سبزوار شهرك صنعتي جوين قطعه ۱۸۱
پولاد صنعت سالار دشت۰۵۱۴۴۶۶۹۹۳۰خراسان رضوي شهرستان جوين بخش عطاملك دهستان حكم اباد روستاي حكم اباد جاده نقاب طبقه همكف
اتحاد صادق۰۵۱۵۵۷۲۹۲۸۴۲گناباد جاده قديم سراهي مند به بيدخت روبروي خانه معلم
كوير (سرخس )۰۵۱۳۴۵۲۴۲۴۲استان خراسان رضوي-شهرستان سرخس-ميدان ترمينال-شركت حمل ونقل داخلي كالا كويرسرخس
رهروان شمس طوس (مشهد)۰۵۱۳۳۹۲۰۹۲۱پايانه بار شهيد خيبري غرفه ۳۱۳
اقتصاد بار توس۳۵۴۲۰۵۲۱مشهد - شهرك صنعتي توس - نرسيده به ميدان فناوري
شايان ترابر ايرانيان۰۵۱۳۳۵۳۴۳۵۵نيشابور-شهرك صنعتي خيام فاز خدماتي قطعه D۲۵
كشتزار نيشابور۰۵۱۴۲۷۲۳۶۷۶نيشابور شهر عشق آباد بلوار امام رضا روبروي تعميرگاه دهنوي
فخار ترابر توس۳۳۹۲۰۴۵۷پايانه بارشهيدخبيري- ساختمان مركزي-طبقه /۳ واحد/۳۰۵
فرآورده نفتي ميعادنورتربت۵۲۳۱۱۵۱۵تربت حيدريه پاركينگ شركت نفت
عدالت خواه طوس۳۳۹۲۷۶۸۶مشهد پايانه بار اتاق ۳۱۴
ياقوت بجستان۰۵۱۵۶۵۲۳۰۱۱بجستان كيلومتر ۵ جاده بجستان فيض آباد
معين بار۰۵۱۵۴۵۵۵۴تايبادكيلومتردوجاده خواف پايانه بارخصوصي غرفه دوجنوبي
گشايش جام۰۵۱۵۲۵۷۳۱۳۳ترتب جام -نيلشهر- روبروي تعميرگاه شركت زراعي
شيرين ترابرقوچان۴۷۲۲۲۲۴۴قوچان جاده سنتو بعداز نمايندگي ايران خودرو
استقلال نيشابور۲۴۷۳۵۶۷نيشابور - كيلومتر۶ جاده قديم سبزوار - جنب باسكول شادي بعد از شركت اژدر خودرو
ساربان۰۵۱۴۳۲۱۲۲۲۷نيشابور بلواررسالت نرسيده به خيام الكتريك
تايباد ترابر۵۴۵۵۵۴۱۸تايباد-كيلومتر۳جاده خواف
جام بار۰۵۱۵۲۵۲۶۰۰۱كيلومتر ۲ جاده تايباد
دشت خوشاب۵۷۲۶۲۲۳۳۱خراسان رضوي-شهرستان خوشاب شهرسلطان آبادبلوارامام رضا
سعادت ترابرنيشابور۴۳۲۱۲۱۲۱بلوار رسالت روبروي شركت ايران خودرو ديزل
گهر ترابر نوين شرق۱۱۱۱۱۱مشهد پايانه بار شهيد خبيري يالن شماره ۲ غرفه A۲۱
شمال غرب خراسان۴۴۴۶۰۰۲سبزوارابتداي كمربندي تهران نرسيده به پليس راه
جليل جام۰۵۱۵۲۵۲۲۴۴۱كيلومتر ۲ جاده تايباد پايانه بار شهرداري
نيكو راه طوس۰۵۱۳۳۹۲۵۷۸۰مشهد شهرك صنعتي طرق پايانه شهيد خبيري سالن شماره ۲ غرفه a۲۲
جاده بانان كيان سپهر۳۹۲۵۸۴۳مشهد*پايانه بار خيبري غرفه ۱۰۹
داوود تايباد(مسعود)۵۴۵۵۵۳۹۶تايباد - كيلومتر ۲ جاده خواف داخل پايانه بار
توكل (قوچان )۴۷۲۱۰۶۲۸قوچان جاده سنتو سه راه كشتي باربري توكل
آتاترابرعطار۰۵۱۴۳۲۱۱۸۵۵نيشابور-پل هوايي دولت آباد جنب تعاوني كاميونداران
ت ح نفتكشهاي سبزوار۴۴۲۱۷۶۷۸-۴۴۲۱۶۳سبزوار بلوار شريعتي شركت نفت منطقه سبزوار
راحلين دانش۰۵۱۳۳۹۲۴۱۵۱پايانه شهيد خيبري سالن ۲ غرفه ۸
كوثران۰۵۱۳۴۶۲۳۳۹۱فريمان جاده سنتو روبروباسكول شيرعليزاده
شمشاد بار جوين۵۷۲۵۲۸۳۶۴فتح آباد
ميعاد بار خراسان۳۳۹۲۰۲۱۵مشهد - پايانه بارمشهد - غرفه شماره آ ۹
هالي بار خراسان۰۹۱۵۱۳۰۵۹۷۰ريوش كيلومتر ۲ جاده كوشه
گلرنگ ترابر (شعبه مشهد)۳۶۰۷۵۳۸۴پايانه بار شهيد خبيري،ساختمان شماره يك طبقه منفي يك غرفه يك
سراج بار طوس۳۳۹۲۸۰۶۶ابتداي جاده نيشابور بعد پليس راه پايانه شهيد خبيري سالن همكف غرفه ۱۰۴
پيشتازان جفايي۰۵۱۳۳۹۲۰۰۶۵پايانه شهيد خبيري شماره ۲۰۳
ت ك فريمان۰۵۱۳۴۶۲۳۲۰۳فريمان- كيلومتر ۲ جاده سنتو مشهد روبروي كارخانه ايران ملاس
ليبلليلل۴۵۴۵۴۴۴خواف
كارن ترابر خليج فارس۰۵۱۳۳۳۸۳۱۴۲مشهد - پايانه بار شهيد خبيري - غرفه b۴
عماد ترابر خراسان۰۹۱۵۱۳۲۹۱۹۶مشهد مقدس - پايانه بار شهيد خبيري - غرفه B۹
تعاوني كاميونداران شيروان۴۲۲۲۵۷۱-۴۲قوچان- بلوار مدرس- جنب ميدان بار
كشت وصنعت كنه بيست
اقبال بار طوس۲۲۲۲۹۷۰فردوس خ شهداء نبش ميدان ش صبور
آزادئ (آشخانه )۵۸۵۴۲۲۳۰۴آشخانه كيلومتر ۱ ج تهران
سمانانهبندان
اتحاد روئين (باري )۷۲۷۳۲۵۵اسفراين روستاي روئين موسسه حمل
بهمن بار
مسعود پيمان
اطمينان (سرايان )۲۲۸۵سرايان خ امام خميني
كاوه بار
اطلس ستاره كوير۰۹۱۵۵۰۳۳۴۵۲محور فريمان مشهد مقابل پمپ بنزين سنگ بست
قائم (مشهد)۳۹۲۰۸۰۶-۳۹پايانه بار مشهد طبقه همكف غرفه
اتحاديه تعاوني روستائي درگز
هادئ بارعشق آباد
شهاب بار جوين۵۲۲۲۴۲۴سبزوار جوين شهرك قائم
محجوب طوس
فرآورده هاي نفتي همت پيماي تربت حيدريه۹۱۵۵۳۱۲۲۱
استان قدس رضوي سرخس۱۱۱۱۱۱۱۱
سرخس بار
شفيع قائناتقاين ك ۸ ج قاين بيرجند روبه رو
اترك بار بجنورد۲۳۱۱۵۵۷-۰۹بجنورد شركت نفت
ياور سير بارثاوا (نمايندگي ايلام)۰۹۳۶۳۴۴۵۲۳۵مشهد-بلوار فرودگاه شهرك عسكريه -احسان ۱۳ پ ۳۲
شمس
توكل بار فردوس۲۲۲۵۰۲۰-۲۲فردوس حاشيه جاده اسلاميه به مش
پيله وران بار
رامين سعيد شبكه۰۵۱۳۷۶۶۳۵۷۰مشهد بلوار سجاد - حد فاصل بزرگمهر جنوبي و شقايق جنوبي طبقه ۶ واحد ۶۰۲
شتابان شمال (نمايندگي مشهد)۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۴۷جاده سنتو .مقابل كارخانه پگاه.داخل كوچه آنتن آسمان.شركت كاله
قدس مشهد
ساحل برج
بيرجند بار۵-۲۲۲۹۰۳۴بيرجند كمر بندي ش كلانتري پايا
عدالت (بشرويه )۴۴۸۴بشرويه خ امام خميني جنوبي
تعاوني كاميونداران گرمه ودرق۵۷۲۳۲۵۲۹۰گرمه كيلومتر ۱ ج گرمه جاجرم بل
آسه بار شرق خواف۰۹۱۵۱۲۶۰۳۰۵خواف - شهرك صنعتي خرگرد خواف
قائم (نيشابور)۳۳۳۰۳۳۳نيشابور بلوار رسالت روبروي شرك
تعاوني كاميونداران شهيدبهشتي۲۳۱۲۶۱۱بجنورد
مشعل بار۳۴۵۰شهر اسريه بلوار كارخانه قند قه
تدبير بار توس۳۳۹۲۶۶۷۳مشهد مقدس - پايانه بار شهيد خبيري
آرش بهاران
سعيدجام
قهستان۹۱۵۱۶۲۵۱۵قائن ك ۸ محور قائن حاشيه ج سنت
كاريز بار طوس
عدل ترابران طوس۰۹۱۵۳۰۶۳۴۸۶-
گازواكسيژن
رسالت بيرجند۷-۲۲۲۸۰۵۶پايانه حمل و نقل جاده كمر بندي
جمهورئ اسلامي (بجنورد)
عدل ترابران توس (نمايندگي ايلام)۰۹۳۷۵۲۹۶۰۲۹مشهد-بلوار فرودگاه شهرك عسكريه حاشيه ميدان احسان
سعادت نو
صباغ جام۵۲۸۲۲۲۲۲۶كيلومتر۲۰جاده تايباد-شركت فرحان تر
هاگ بار (نمايندگي مشهد)۳۲۷۰۹۰۱۱مشهد مجاور سيلو مشهد
پيام انقلاب۵۳۲۶۷۲۲۲۶خراسان رضوي شهرستان مه ولات شهر فيض آباد اول جاده قديم مهنه
آسباد راه نشتيفان۰۵۱۵۴۲۲۳۹۶۱شهرستان خواف-بلوار مرزداران-كمربندي-پشت شركت حمل و نقل مجد خواف
آسه بار (نفتي)۳۳۵۶۳۸۱۴شهرك صنعتي بينالود- مقابل آسه آرد
بين المللي سيرود شبكه۰بلوار آزادي - نبش آزادي ۲۷ - پلاك ۱۸۳
تجن بار
ياسمن قائنات۵۲۲۶۲۲۲-۵۲قائن حاشيه ج سنتو روبه روي كار
گلشن سير
زمزم۱۱۱۱۱۱۱
صنايع غذايي بينالود۱۱۱۱۱۱۱
بشرويه بار۴۰۰۴و۴۲۲۰بشرويه ميدان بسيج
استقلال (نهبندان )۲۰۵۰-۰۵۶۲۶نهبندان خ قائم
ميهن بهاران
پيك باراندازان شرق۵۲۲۴۳۲۱قائن بلوار بسيج ميدان تره بار
پرستو۲۲۲۹۰۰۴بيرجند جاده كمر بندي مقابل فرو
بهبودينيشابور بلوار رسالت
عظيميان
كوير (خوسف )
نريمان باربجنورد ج مشهد روبروي شهر بازي
بهار(طبس )
بازرگان۲۲۲۳۶۸۱ج قوچان مشهد ك ۲ سمت چپ روبروي
انقلاب (مشهد)۱۷-۳۹۲۱۳۱۵مشهد پايانه بار غرفه ۲۰۸
نويدباركشاورزمشهد كيلومتر ۵ جاده قوچان
رخش قائنات
منوچهر طوس
طالبي۵۷۲۳۲۵۲۳۰گرمه خ انقلاب جنب بانك صادرات
بردبار
آتي ران بارطوس۳۳۹۲۵۵۰۵پايانه بار شهيد خبيري روبه روي سالن اعلام بار غرفه۱
ياور سير بارثاوا۰۹۱۵۱۱۱۷۷۷۶شيراز- پالايشگاه شيراز
تعاوني كاميونداران طوس سرخس۰۵۱۳۴۵۲۷۹۷۲سرخس- خيابان گلستان- نبش گلستان ۱۲
شهاب توحيد
سرافرازان شيروان (رضا)۴۲۲۴۸۴۸-۴۲شيروان ك ۳ ج شيروان بجنورد شرك
جاده رانان تربت۸-۲۲۹۴۰۰۶ج مشهد كيلومتر ۵
اتحاديه تعاوني روستائي بجنورد
طالب فريمان۳۰۴۷فريمان خ امام رضا غربي مقابل ن
اطمينان نو۷۲۲۳۳۷۷اسفراين كمر بندي جديد بالاتر ا
عماد ترابر خراسان۰۹۱۵۱۳۲۹۱۹۶مشهد مقدس - پايانه بار شهيد خبيري - غرفه B۹
بارآوران قائنات
بازرگان ترابر ترنم شرق۰۹۱۵۵۱۳۹۲۶۵مشهد مقدس - پايانه بار شهيد خبيري مشهد مقدس
پيمان قاين۵۲۲۳۹۸۱قائن بلوار بسيج بلوار ابوطالب
چهارفصل خراسان۴۲۲۵۳۷۵شيروان كيلومتر ۱ ج بجنورد سمت
سبزبارجوين۵۷۲۵۲۲۲۲۴نقاب -سراهي كارخانه
شاهين نو۳۹۲۰۳۱۷پايانه غرفه ۱۱۵
زمان۳۴۱۴۴۳۳مشهد پايانه بار
ايران و روسيه (خواف )
پويا۷۲۲۸۸۵۵اسفراين ج كمر بندي بعد از تقاط
خوب رانان شرق۲۲۵۱۶۴۷بجنورد بلوار معلم جنب باسكول ا
شمس جوين۵۱۴۵۲۲۲۵۳۰نقاب ميدان بسيج ابتداي بلوارعطاملك
ساعد۴۶۲۲۲۲۱۴درگز بلوار شيهد بهشتي باربري ساعد
وانت بار صولت جام۰۵۱۵۲۵۴۳۳۹۳خراسان رضوي تربت جام بلوار امام جنب بيمارستان طالقاني شركت تعاوني صولت جام
كيميا رهنورد توس۰۹۳۶۱۶۷۵۰۵۸سه راهي سنگ بست سمت چپ كيلومتر ۷ سايت ترشيزي
اتحادسربيشه۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
رهسازان طوس۴۸۴۸چناران ج سنتو مقابل آپارتمانها
هادي باربيرجند
داوربار(صالح اباد)۲۳۴۲۵تربت جام بخش صالح آباد
آستان قدس رضوي (مشهد)۳۹۲۵۷۰۰پايانه بارمشهد- غرفه ۲۱۲
ساربان خراسان شمالي۵۸۵۴۲۳۰۴۶روستاي كريك نرسيده به كارخانه
تجن بار۵۲۲۲۵۳۲سرخس روبروي ترمينال مسافر بري
نيك پور رشتخوار
حجت (كاشمر)
بستان (مشهد)
اقبال (كاشمر)
آزادراه شرق۰۵۱۳۳۹۲۰۳۳۸مشهد پايانه بار شهيد خبيري سالن شماره ۲ غرفه ۲۱
امين ترابر شرق (شعبه فريمان)۳۳۹۲۹۱۹۳مشهد- سنگ بست
طلاي كوير طبس
قاينات۵۲۲۳۱۷۰قائن حاشيه جاده سنتو روبه روي
تغذيه خراسان
صيرفي۳۹۲۰۴۵۱پايانه بار مشهد
رفاقت
محمديه
ايران و روسيه (مشهد)
ثمين گيتي ترابر پارت۰۹۱۵۱۰۰۰۰۲۵مشهد-بلوار دانشجو- دانشجوي ۱۵- مجتمع آراكس طبقه ۷ واحد ۷۰۳ - همراه ۰۹۱۵۳۰۱۶۲۶۰
اتحاد سربيشه (بيرجند)۲۲۲۹۰۳۸بيرجند پايانه بار
بهمن بار حميد
فلاح مشهد۳۹۲۰۵۰۵مشهد پايانه بار بزرگ طبقه سوم
پاسارگادبارجوين
مشهد ترابر۰۵۱۳۷۶۵۰۱۶۸چ خيام
رضائيانتربت جام پايانه بار تربت جام
حافظ كاروان۳۲۲۳۱۵۵-۰۵فاروج ابتداي بلوار ورودي شهر ج
گندم وآرد (مشهد)۳۹۲۰۳۹۶مشهد پايانه بار
امين جام۵۲۵۲۹۰۸۸تربت جام كيلومتر۲ جاده تايباد دست راست پايانه بار شهرداري غرفه۱۲
مسير ترابر شرق۵۴۲۲۲۱۲۲۲۵كيلومتري جاده ي خواف تايباد
بوتان ران (نمايندگي مشهد)۳۶۰۷۶۸۷۴-۵مشهد، روستاي تپه سلام، جنب راه آهن سلام
استقلال فرجاد۰۹۳۷۲۷۴۹۹۹۱خوشاب- كيلومتر ۱۵ جاده سلطان آباد به سبزوار
نصر كاخك
سعادت تربت جام
گندم وآرد (سبزوار)۲۶۴۰۰۳۴سبزوار بلوار ش فهميده مستقر در
بهار (نيشابور)
تعاوني كاميونداران گناباد
شاهين دشت
زرين بار
نگين سير نهبندان
اعتماد كار۵۲۲۵۵۶۶قائن ك ۸ محور قائن بيرجند حاشي
نويد انصار۵۲۲۷۰۳۰قائن بلوار بسيج ميدان تره بار
طوس (مشهد)۳۴۱۷۸۰۵پايانه بار طبقه سوم اطاق ۳۱۰
ايران شرق
دانش تربت حيدريه
ت ك بيرجند۲۲۲۹۰۳۶جاده كمر بندي مقابل فرودگاه پا
اژدرشيروان كيلومتر ۲ ج بجنورد
ياسين بار بيرجند۲۲۲۹۰۳۲بيرجند كمر بندي ش كلانتري پايا
سوربن ترابر خزر (نمايندگي خواف)۰۹۱۲۱۸۹۰۴۳۵بعد از سه راهي سنگان به طرف معدن جنب شركت ميثم ترابر
مشايخي۲۳۶۰و۵۲۲۵۰درگز چهار راه فرمانداري باربري
هزار فانونس سناباد۰۹۱۵۳۱۲۹۲۴۴مشهد- پايانه بار شهيد خبيري
متفق
آريانا بار فردوس۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
كوروش ترابر۲۲۴۰۴۰۰-۰۵تربت حيدريه كيلومتر ۱ جاده گناباد-
همت (تايباد)
ت ك قوچان۴۷۲۲۲۴۹۲قوچان ميدان ورزش دست راست تعاوني كاميونداران قوچان
اميران ترابر خواف۰۹۱۵۹۱۳۰۰۴۰شركت حمل و نقل اميران ترابر خواف - كيلوتر ۲۶جاده تايباد خواف جنب شركت كوثر ترابر خراسان
جهش ترابر جنوب (نمايندگي تربت جام)۰۵۱۵۲۶۲۳۸۹۴كيلومتر ۴۵ جاده فريمان-تربت جام ، كارخانه سيمان غرب آسيا
جهش ترابر جنوب (نمايندگي خواف)۰۵۱۵۴۲۲۷۷۷۴خواف-جاده تايباد جنب مجتمع رفاهي كيميا -شركت جهش ترابر جنوب
تعاوني كاميونداران قائن۵۲۲۶۱۶۱-۵۲
سوسنگرد (مشهد)جاده قوچان نبش سه راه دانش شرك
احد ترابران سرخس۰۹۱۵۱۱۲۰۰۷۶شهرستان سرخس - منطقه ويژه اقتصادي- بلوار سرخس ميدان خيام پلاك ۱
سيمان شرق
مرواريد (شوسف )۳۲۸۵شهر شوسف جاده روستاي ذهاب
حمزه طوس
وحدت (قاين )۹۱۵۱۶۲۵۰۶قائن ك ۸ ج قائن بيرجند روبه رو
خوسف۳۲۳۶خوسف خ آيت الله بهشتي جنب ادار
دلنمك نشتيفان
رباط خان طبس
نيسان شرق
حميد۳۷۲۳۳۶۶باجگيران خ امام خميني موسسه حم
ستاره درخشان سرايان۳۹۰۰-۲۵۵۵سرايان بلوار ۲۲ بهمن جنب پارك
موسوي جاجرم۵۷۲۳۲۲۲۳۰جاجرم كيلومتر ۱ ج كارخانه آلوم
راهداران خراسان
ارغوان
سريع السير بيرجند۲۲۲۹۰۳۳بيرجند كمر بندي ش كلانتري پايا
پايانه بينالود ستاره خراسان۰۹۱۲۰۲۵۰۴۱۱كيلومتر ۵ جاده شانديز ورودي تالار ديزدر دور ديوار اول
خليج فارس (سبزوار)سبزوار-خيابان طالقاني
جمهورئ اسلامي (مشهد)
بزغان كمال۵۵۲۴۵۲۳۶۲شهرفيروزه - بلوار امام رضا
شكوه شمال۳۳۵۵-۰۵۸۵۴آشخانه حاشيه جاده آسيائي روست
آزاد ترابر
ابوسعيد۲۱۵۱فيض آباد خ خرمشهر

باربری مشهد به شهرستان

خدمات حمل اثاثیه منزل و مبلمان

حمل بار با نیسان خاور و کامیونت ایسوزو اتاق بزرگ به تمام نقاط ایران با کادر مجرب و بیمه اختیاری تا سقف ارزش بار مشتری

بیمه

حمل بار از مشهد و حومه به تمام نقاط کشور با بیمه و بارنامه دولتی با خاور و کامیونت مسقف و نیسان و وانت بیمه معتبر تا سقف ۳۰۰میلیون

سریع

خدمات رسانی سریع از مشهد و حومه به تمام نقاط اران حتی در ایام تعطیل و جمعه نیسان خاور و کامیونت مسقف در اسرع وقت برای مشتریان عزیز

پشتیبانی

پشتیبانی سریع و پاسخگویی به مشتریان با ماشین های برگشتی کارشناسان ما در تلگرام و واتساپ و شبکه های اجتماعی ایرانی پاسخگوی شما هستند

لوکیشن محل بارگیری

فقط کافیست در یکی از شبکه های اجتماعی لوکیشن محل بارگیری را به ما بدهید تا در اسرع وقت نزدیک ترین راننده را برای شما اعزام کنیم.

کامیونت مسقف

حمل اثاثیه منزل مبلمان ادارای تجاری و …از مبدا مشهد به اقصی نقاط ایران رزرو برای مناطق دور فقط یک روز قبل ارسال بارتان ممکن شده است.

کارشناسی

کارشناسان ما به صورت رایگان به شما مشاوره لازم جهت درخواست شما برای نوع ماشین وزن بار و…اطلاعات لازم را به شما سروران خواهند داد.

شهر مشهد چرا از لحاظ باربری ارزان می باشد ؟

همه باربری های ایران این را می دانند که ارزانترین باربری در ایران شهر مشهد می باشد آن هم به خاطر ماشین های برگشتی زیادی که دارد کرایه ها را به شدت پایین آورده است. توجه داشته باشید برای حمل و نقل بار سنگین فقط با لیست باربری هایی که در جدول ارائه شده است تماس بگیرید. و برای نیسان خاور و کامیونت مسقف با ما تماس بگیرید.

کارشناس حمل بار

اثاثیه منزل و مبلمان

وانت نیسان خاور و کامیونت

حمل بار و اثاثیه منزل با وانت نیسان خاور و کامیونت مسقف از خرسان تا تهران و زاهدان شمال جنوب شرق و غرب ایران دارای بیمه اختیاری سقف دلخواه مشتری

شرکت حمل و نقل مشهد
شرکت حمل و نقل مشهد خراسان رضوی

لینک های مرتبط