لیست باربری های مشهد

باربری مشهد و باربری مشهد به تهران و لیست باربری های مشهد و اتوبارهای حمل اثاثیه منزل از مشهد و همچنین تعرفه حمل بار از مشهد به شهرستان را می توانید در لیست های پایین ببینید.

باربری مشهد

در مشهد چند نوع باربری می باشد که ما به سه باربری بین شهری یا جاده ای و باربری داخل شهری و خرده بار (تخلیه بار )در مشهد خواهیم پرداخت . اکثر جستجوهای باربری مشهد مربوط به حمل اثاثیه منزل در مشهد و باربری مشهد به تهران و چندین شهر دیگر اعم از باربری مشهد به تبریز و باربری مشهد به شهرستان باربری مشهد به اصفهان باربری مشهد به ساری باربری مشهد به شیراز و باربری مشهد به کرمانشاه می باشد.

باربری مشهد به تهران

برای باربری مشهد به تهران و حمل بار با وانت نیسان و خاور و کامیونت مسقف با شماره های 09103824525 و 09100954786 متصدی فرزانه تماس بگیرید. و باربری حمل بار با تک جفت تریلی و 911 با لیست پایین تماس بگیرید.

باربری مشهد به تهران

لیست باربری مشهد به شهرستان

نام باربریشماره باربریآدرس باربری
شاهین شهاب خلیج فارس05133920110پایانه بار شهید خبیری مشهد
باربری فرزانه09105523632پایانه باربری – متصدی فرزانه
سنگین بار مشهد تریلر05133810910مشهد – ابتدای جاده قدیم نیشابور – سمت راست – جنب پادگان قدس
میثم ترابر طوس05133926060ج قدیم نیشابور پایانه شهید خبیری غرفه a۱۶
خلیج فارس (مشهد)511392039مشهدپایانه بار طرق سالن ۲ غرفه آ ۱۱
یخچالداران دمای ثابت خراسان05133935190مشهد-شهرک صنعتی طرق-پایانه بارشهید خبیری،پشت معاینه فنی،غرفه B۲
طوس جمیل05133920203مشهد ابتدای جاده نیشابور پایانه شهید خبیری ساختمان ۱ طبقه فوقانی واحد ۳۰۲
جاده ترابر طوس05133921252جاده فریمان-پایانه بار شهید خبیری
ابومسلم05133921283پایانه بار شهید خبیری مشهد .ساختمان اداری طبقه همکف .اتاق ۱۱۸
رهسپاران05133920558مشهد – پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱
امین ترابر شرق05134695642مشهد جاده فریمان کیلومتر ۲۶
جام گستر طوس05133920073مشهد-پایانه شهید خبیری -ساختمان شماره ۲-غرفه آ۷
مدیران بار خراسان05133383020پایانه بار شهید خبیری غرفه ب ۸
مسرور بار امید05133921217ابتدای جاده فریمان پایانه بار شهید خبیری مشهد ساختمان شرکتها غرفه۲۱۰
تعاونی کامیونداران شهید کلانتری05133920407پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۰۸
فیض خراسان05133920656جاده فریمان پایانه بارمشهید(شهیدخبیری )ساختمان مرکزی طبقه اول اتاق ۲۰۹
مهد شباهنگ طوس05133926525مشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه آ ۱۹
عادل تیزرو(برجعلی)05133920393پایانه بزرگ بار غرفه ۲۱۳
بار آوران طوس05133927010مشهد پایانه بار اتاق ۳۰۶
نیک اختر خراسان(مشهد)09158157044پایانه بار شهید خبیری پلاک ۲۰۸
جاده رانان شرق05133924090مشهد ابتدای جاده فریمان جنب پایانه بار مشهد
کالا ران طوس05133920146پایانه بار شهید خبیری
صالح ترابر شرق05133925500ابتدای جاده قدیم نیشابور جاده سردخانه پایانه بزرگ بار سالن شماره ۲ غرفه ۱۷
رهپویان سوخت خراسانبروز رسانیمشهد- پارکینگ شماره ۲ انبار شرکت نفت
اعظم خراسان05133921254پایانه بار شهید خبیری پلاک ۱۰۲
آرمین ترابر شرق05133930060مشهد – پایانه بار شهید خبیری غرفه a۱۹
عابران کالای مشهد05133924989شهرک صنعتی طرق-پاینه شهید خبیری-ساختمان شماره یک طبقه همکف غرفه۱۱۹
دنیا گران05133920538مشهد پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۱۲
توس فلاح05133920505پایانه بار بزرگ مشهد طبقه سوم اطاق ۳۰۷
کالابران امین05133920429مشهد – جاده قدیم نیشابور – جاده سردخانه – پایانه بارشهیدخبیری – ساختمان شماره ۲ – غرفه A۱۸
خمسه ترابر طوس0513924794مشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه ۱۲۲
حافظ (مشهد)بروز رسانیمشهد ابندای جاده قدیم نیشابور جاده سردخانه پایانه حمل ونقل خراسان رضوی غرفه۱۰۶
توکل پردیس شرق05133921345پایانه بار شهید خبیری – غرفه ۳۰۱
فرآورده نفتی سیرآفاق مطهرتربت05152311515پارکینگ شرکت نفت
میهن طوس بار05133927575پایانه بار ساختمان شماره یک طبقه اول غرفه ۲۰۲
فتح آباد طوس05133921293ابتدای جاده فریمان پایانه بار شهید خبیری طبقه همکف واحد۱۱۱
الماس ترابر شرق05133923579مشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه ۳۰۳
سجاد نیکو05133930390پایانه بار شهید خبیری سالن شماره ۲ غرفه ۶
ساربانهای جاده طوس05133415494میدان حافظ کوشش ۳۱ چهارراه دوم سمت چپ انتهای سیمتری فرعی
راهیان ترابر شرق33822470ابتدای جاده مشهد نیشابور – پارکینگ انبار ۲ شرکت نفت
تعاونی کامیونداران تک واحدی05133923572پایانه بار مشهد غرفه 113
جهاد نصر(مشهد)05133920327پایانه بار مشهد- طبقه ۲ – غرفه ۲۱۱
فرآورده های نفتی پیک سوخت ش33822247بزرگراه آسیایی روبروی پلیس راه طرق پارکینگ نفتکشهای شرکت ملی نفت ایران منطقه مشهد
نیل راه طوس05133839021مشهد کیلومتر۷جاده فریمان پایانه بار غرفه ۱۰۷شرکت حمل ونقل نیلراه طوس
بزرگ خراسان05133924900مشهد پایانه بار شهید خبیری
پویش ترابرطوس (شعبه )05136515555مشهد – خیابان آزادی – آزادی ۱۳۱
پاسارگاد ترابر طوس05133920146مشهد پایانه بار شهید خبیری
فرآورده های نفتی مهبد طوس051338518326مشهد – جاده سنتو – انبار شرکت نفت
تعاونی کامیونداران خودراننده05133921289پایانه بار شهید خبیری طبقه همفک شماره ۱۲۰
طوس منش05133921278مشهد پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۰۱
قائم سرعت05133920180مشهد – پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۶۱
طوس بار05133920085جاده نیشابور جاده سرد خانه پایانه شهید خیبری ساختمان شماره ۲ واحد ۴a
ثامن بار طوس339212602پایانه بار مشهد خبیری
تندر شرق05133920089پایانه بار سالن ۲ غرفه A۱۰
گوهر زمین طوس05133924045شهرک صنعتی طرق پایانه بار شهید خبیری غرفه ۲۰۴
عدل ترابران توس05133822247مشهد ، جنب انبار نفت شماره۲
اقبال سعادت رانان زند05133920695پایانه بار شهید خبیری طبقه همکف غرفه ۱۱۰
ایمن ره نورد ثابت توس05132570600پایانه بار بزرگ مشهد- غرفه ۲۰۱
سحرگاه مشهد05133920443پایانه بار شهید خبیری غرفه ۳۰۹
راهیان خراسان مشهد09151158723مشهد-جاده کلات -سه راهی سیمان(بعداز روستای فاز) کیلومتر۸جاده اختصاصی سیمان-پایانه بار سیمان مشهد
متین سیر05133922217مشهد- ابتدای جاده نیشابور- جاده سردخانه پایانه بارمشهد- سالن شماره ۲ طبقه دوم غرفه۱۲
ارمغان نیک طوس05133930432پایانه بارغرفه ۱۱۷
سپهر سیمان مشهدبروز رسانیپایانه
قائم ایرانیان05133920806مشهد – پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۲۱
آزادگان (مشهد)1111پایانه بارشهید خبیری مشهد سالن شماره ۲ غرفهA۳ شرکت آزادگان
شاهین بار خراسان05133927134مشهد طرق پایانه بار شهید خبیری
آسیا بار طوسبروز رسانیمشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه B ۵
یخچال ترابر نوین مشهدبروز رسانیپایانه بار شهید خبیری سالن اعلام بار غرفه شماره ۲
پیشرو ترابر خراسانمحمود صادقیپایانه بار -شهید خبیری – غرفه B۷
نور کهن ترابر توس05133921302پایانه بار شهید خبیری طبقه سوم واحد ۳۰۸
کوشان راه طوس05133924922پایانه بارشهید خبیری مشهد واحد۳۱۱
آبادان (مشهد)33921258مشهد پایانه بار مشهد غرفه ۲۰۵
لاجورد اختر کیهان توس05133383116پایانه بار شهید خبیری – جنب معاینه فنی – غرفه B۷
پیمان بار05133928284پایانه بار اطاق ۱۰۳
توسن رخش خراسانبروز رسانیپایانه بار شهید خبیری غرفه B۹
یکتا زمان خراسان05133447200مشهد-جاده فریمان-جنب ایستگاه شهیدمطهری
مهسا گستر طوس09153162483خراسان رضوی مشهد کیلومتر۱۵جاده میامی شهرک صنعتی چرم شهر
جهان بار طوس05133422740پایانه بار غرفه ۲۰۶
رهروان شمس طوس (مشهد)05133920921پایانه بار شهید خیبری غرفه ۳۱۳
فخار ترابر توس05133920457پایانه بارشهیدخبیری- ساختمان مرکزی-طبقه /۳ واحد/۳۰۵
عدالت خواه طوس05133927686مشهد پایانه بار اتاق ۳۱۴
گهر ترابر نوین شرقبروز رسانیمشهد پایانه بار شهید خبیری یالن شماره ۲ غرفه A۲۱
نیکو راه طوس05133925780مشهد شهرک صنعتی طرق پایانه شهید خبیری سالن شماره ۲ غرفه a۲۲
جاده بانان کیان سپهر05133925843مشهد*پایانه بار خیبری غرفه ۱۰۹
راحلین دانش05133924151پایانه شهید خیبری سالن ۲ غرفه ۸
میعد بار خراسان05133920215مشهد – پایانه بارمشهد – غرفه شماره آ ۹
گلرنگ ترابر (شعبه مشهد)05136075384پایانه بار شهید خبیری،ساختمان شماره یک طبقه منفی یک غرفه یک
سراج بار طوس05133928066ابتدای جاده نیشابور بعد پلیس راه پایانه شهید خبیری سالن همکف غرفه ۱۰۴
پیشتازان جفایی05133920065پایانه شهید خبیری شماره ۲۰۳
کارن ترابر خلسج فارس05133383142مشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه b۴
عماد ترابر خراسان09151329196مشهد مقدس – پایانه بار شهید خبیری – غرفه B۹
یاور سیر بارثاوا (نمایندگی ایلام)09363445235مشهد-بلوار فرودگاه شهرک عسکریه -احسان ۱۳ پ ۳۲
رامین سعید شبکه05137663570مشهد بلوار سجاد – حد فاصل بزرگمهر جنوبی و شقایق جنوبی طبقه ۶ واحد ۶۰۲
شتابان شمال (نمایندگی مشهد)05135421947جاده سنتو .مقابل کارخانه پگاه.داخل کوچه آنتن آسمان.شرکت کاله
تدبیر بار توس05133926673مشهد مقدس – پایانه بار شهید خبیری
عدل ترابران توس (نمایندگی ایلام)بروز رسانیمشهد-بلوار فرودگاه شهرک عسکریه حاشیه میدان احسان
هاگ بار (نمایندگی مشهد)3279011مشهد مجاور سیلو مشهد
نوید بار کشاورزبروز رسانیمشهد کیلومتر 5 جاده قوچان
آتی رانان طوس05133925505پایانه بار شهید خبیری روبه روی سالن اعلام بار غرفه۱
عماد ترابر خراسان09151329196مشهد مقدس – پایانه بار شهید خبیری – غرفه B۹
بازرگان ترابر ترنم شرق09155139265مشهد مقدس – پایانه بار شهید خبیری مشهد مقدس
شاهین نو05133920317پایانه غرفع 115
زمان بار09153414433مشهد پایانه بار
آستان قدس رضوی (مشهد)3925700پایانه بارمشهد- غرفه ۲۱۲
آزاد راه شرق05133920338مشهد پایانه بار شهید خبیری سالن شماره ۲ غرفه ۲۱
صیرفی05133920451پایانه باربری مشهد
مشهدمشهدایران و روسیه (مشهد)
ثمین گیتی ترابر پارت09151000025مشهد-بلوار دانشجو- دانشجوی ۱۵- مجتمع آراکس طبقه ۷ واحد ۷۰۳ – همراه ۰۹۱۵۳۰۱۶۲۶۰
فلاح مشهد05133920505مشهد پایانه بار بزرگ طبقه سوم
گندم وآرد (مشهد)05133920396مشهد پایانه بار
طوس (مشهد)3417805پایانه بار طبقه سوم اطاق ۳۱۰
هزار فانونس سناباد09153129244مشهد- پایانه بار شهید خبیری
ارغوانبروز رسانیمشهد …

در ادامه ما ارائه دهندگان خدمات اسباب کشی و حمل بار با وانت نیسان و خاور را در لیست پایین قرار خاوهیم داد. توجه داشته باشید که لیستی که ارائه می شود برای حمل بار سبک شهری با وانت پیکان وانت نیسان و خاور برای اسباب کشی می باشد. این اتوبارها اغلب کارگر اسباب کشی هم دارند .

باربری شهری مشهد

نام اتوبارشماره تماسآدرس
آزاد راه بار05113928830جاده سردخانه جنب تعاونی کمپرسی داران-طبقه بالای بانک کشاورزی 0کد پستي: 9199736994
فرزانگان بار05113856098سیدی خلج9-مجتمع کاوه 32کد پستي: 9163686341
ایمن بار05118695040بلوار صیاد شیرازی بین صیاد شیرازی 22 و 24 169کد پستي: 9178977376
چهل حجره بار05112766882جاده قدیم قوچان کال زرکش-بین امیر 3 و 5 0کد پستي: 9197169765
ابوالفضل بار05123223025جاده سرخس-شهرک رضوی نبش رضوان 26-جنب پلاک 264 0کد پستي: 9168774565
صدف بار05112577000مهر آباد-شهرک صنعتی ثامن مجتمع مروارید-غرفه 13 13کد پستي: 9159765446
باران بار05113851501سیدی-بین خلج 2 و 4 جنب پارکینگ خاوران 0کد پستي: 9163819144
مهر بار05113854154سیدی نبش صبای غربی 5 0کد پستي: 9163784413
کلات بار05120جاده کلات-6 کیلومتری بعد از پمپ بنزین سمت راست-جنب کاشی و سرامیک صدف 0کد پستي: 9358191371
مهرگان بار05112655133جاده سیمان-روستای علی آباد 4قطعه مانده به خیابان امام حسین 1/3 0کد پستي: 9149171751
پایدار بار05116659304امام هادی2 خیابان پایدار 19کد پستي: 9199913517
ستایش بار05113644577بلوار ولایت سر نبش ولایت 7 0کد پستي: 9197939431
سرعت بار05116622000قاسم اباد بلوار ادیب نیشابوری جنوبی 19-قطعه سوم سمت چپ 0کد پستي: 9189636491
فکور بار05117660055بازار بین المللی سپاد طبقه همکف -فاز2 191کد پستي: 9196998878
فوری بار05116675070بلوار توس بین توس 63 و 65-جنب اهن فروشی ملاحی 0کد پستي: 9198411338
دوستان بار05112605050جاده کلات-نرسیده به پاسگاه خلق اباد بین کامجو3 و 5-یک قطعه مانده به5 0کد پستي: 9149193633
ذوقی بار05112678317جاده قدیم قوچان-200 متر بعد از کال زرکش سمت راست-جنب املاک ذوقی 0کد پستي: 9197157341
کاویان بار05113920131شهرک صنعتی طرق خیابان کار آفرین نرسیده هب بانک صادرات کوچه پشت کارآفرین 0کد پستي: 9163917651
بهبود بار05116666452بلوار توس بین 88 و 90 نداردکد پستي: 9198166858
سرعت بار05116633000قاسم آباد بلوار شریعتی 31 0کد پستي: 9189654756
سینا بار05113412840مشهد – /کوشش – خیابان شهیدموسوی – کوچه شهید موسوی 15 – پلاک -13 – طبقه همکفکد پستي: 9164714474
مهران بار05118828282گاراژدارها-کوشش 33 نبش سه راهی اول دفتر3کد پستي: 9188795437
اتوبار درویش05136909000مشهد ، شهرک نوید ، کوچه شهیدقوامی 8 ، خیابان شهیدقوامی بین 6 و 8 ، طبقه سمت چپ همکفکد پستي: 9196976338
حجاب بار05136612020مشهد ، قاسم آباد ، خیابان شریعتی 6 ، خیابان اندیشه 8(حجاب 9) ، پلاک 107 ، طبقه همکفکد پستي: 9189955953
آباد بار05137662920مشهد ، کوی امیر ، فدک 13 ، نبش چهارراه اول ، طبقه همکفکد پستي: 9196835689
میثاق بار05135313341مشهد ، بلوار میثاق 14 ، الهیه یک ، اولین سه راهی سمت راست ، طبقه همکف قطعه 11کد پستي: 9186411665
مجتمع بار05133681312مشهد – کارمندان دوم – بلوار مصلی – کوچه مصلی 30/1 (گلبن ) – ساختمان خشکبارمصلی (فاز 2) – پلاک 254 – طبقه همکف – کد پستي: 9168763913
کالج بار05138901444مشهد – بلوار – دانشجو – نبش دانشجو 34 – طبقه همکفکد پستي: 9188364868
باربری رضایی05133811219مشهد ، شهرک ابوذر ، خیابان غفاری ، خیابان غفاری 5 ، مجتمع تجاری ، پلاک ندارد ، طبقه همکفکد پستي: 9163944777
درخشان بار05136905708مشهد ، بلوار شهید چراغچی ، شهید چراغچی 49 ، نبش خیابان شهیدقربانی 4 ، طبقه همکفکد پستي: 9196961482
مهر بار مهشد05137331213مشهد ، /شفا ، بلوار شفا ، خیابان هدایت 5 (شفا 45) ، طبقه همکفکد پستي: 9194945863
ارزان بار05136049002مشهد ، آب و برق ، بلوار لادن ، لادن 48 ، پلاک 16 ، طبقه همکفکد پستي: 9179933193
آرتا بار05136517893مشهد ، بلوارتوس ، خیابان توس 39 ، بین شهید موسی پور 8 و 10 ، طبقه همکفکد پستي: 9198855946
هما بار05133421191مشهد ، کارگران ، بلوار چمن ، – چمن 35 چهارراه اول ، پلاک 45 ، طبقه همکفکد پستي: 9167875783
میهن بار05133681880مشهد ، /شهید شیرودی ، 22 ، خیابان شهیدصدوقی 23(شهیدشیرودی22) ، پلاک 18 ، طبقه همکفکد پستي: 9167978464
آسان بار05136011834مشهد ، نوید ، خیابان کشاورز5 ، بین کوچه سوم و چهارم سمت راست ، طبقه همکفکد پستي: 9196943608
گلستان بار05137675104مشهد ، کوی امیر ، فدک 17 اولین میلان سمت چپ ، سطانی 21 ، پلاک 101 ، طبقه همکفکد پستي: 9196874549
فدک بار05136903739مشهد ، شهرک نوید ، خین عرب ، بین 16 و 18 ، پلاک 338 ، طبقه همکفکد پستي: 9196975750
پیروز بار05136630030مشهد ، قاسم آباد ، خیابان اندیشه ، نبش اندیشه19/3 ، پلاک 45 ، طبقه همکفکد پستي: 9189976986
بهجت بار05132605555کاظم آبادپنج شنبه ، کیلومتر سه جاده کلات ، خیابان شهید یزدان پناه ، حاشیه جاده کلات ، طبقه همکفکد پستي: 9199167123
حجت بار05137319000مشهد ، مطهری شمالی ، بلوار شهید کامیاب ، بین شهید کامیاب 13 و 15 ، پلاک 93 ، طبقه همکفکد پستي: 9193914464
سپرده بار05133689090مشهد ، محمدآباد ، بلوار مصلی ، خیابان مصلی 31 ، پلاک 6 ، طبقه همکفکد پستي: 9168737984
قانع بار0513222492مشهد ، چهارراه زرینه ، خیابان شهیدکاشانی ، کاشانی27 ، پلاک 2/3 ، طبقه همکفکد پستي: 9144894798
عابد باربروز رسانیمشهد ، مقدم ، فدائیان اسلام ، بین فدائیان اسلام 30 و 32 ، پلاک 674 ، طبقه همکفکد پستي: 9165775851
متین بار05138932400مشهد ، وکیل آباد ، بلوار دانش آموز ، بین 12 و 14 ، پلاک 102/3 ، طبقه همکفکد پستي: 9188995338
فرخ بار05136663041مشهد ، خاتم الانبیا ، بلوار توس 64 ، خیابان ثنائی جنب مجتمع مسکونی طوبی ، طبقه همکفکد پستي: 9198131792
آرام بار05137622020مشهد ، ملک آباد ، بلوارشهید دستغیب28 ، خیابان فرهاد 27 ، طبقه همکفکد پستي: 9185799834
ارم بار05138429494مشهد ، سناباد ، خیابان اسرارشرقی ، خیابان شهیداسداله زاده ، پلاک 80/1 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 9138953358
بهنام بار05138761160مشهد ، رضاشهر ، بلوار پیروزی ، خاقانی 10 ، پلاک 179 ، طبقه همکفکد پستي: 9177756333
اطمینان بار05135252020مشهد ، قاسم آباد ، خیابان حجاب 77 ، خیابان شهید آبشناس 3 ، پلاک 52 ، طبقه همکفکد پستي: 9187168613
وانت بار نگین توس05136664979مشهد ، خاتم الانبیا ، بلوارتوس ، بین توس 74 و 76 ، گاراژ امکانی ، طبقه همکفکد پستي: 9198159970
ضامن بار05136589009مشهد ، خین عرب ، شهید طرحچی 5 ، چهارراه اول دست راست ، پلاک 6 ، طبقه همکفکد پستي: 9196961779
منصف بار05137289700مشهد – بلوار مجد – خیابان 20 متری صاحب الزمان – مجد 28 – پلاک 139/1 – طبقه همکفکد پستي: 9184884376
سلامت بار05138541478مشهد – شهرک نوید – خیابان نوید 4 – خیابان شهیدشکری (شهید شکری 5) – توس 33 – پلاک -25 – طبقه همکفکد پستي: 9196917845
سبحان بار05131111111مشهد – بلوار هاشمیه – 62 – خیابان شهید حسینی یک – طبقه همکفکد پستي: 9177189940
سپهر بار05136909191مشهد – نوید – خیابان شهید طرحچی – 24 رو به روی سه راهی قطعه 6 – طبقه همکفکد پستي: 9196984692
موسسه حمل ونقل جهت بار05136022020کاظم آبادپنج شنبه – روستای تبادکان – کیلومتر3 جاده کلات روبروی آشپزباشی – طبقه همکفکد پستي: 9199167158
نوین بار05138224141مشهد – شهرک آزادگان – بلوار رهائی – بین رهایی 6 و 8 – طبقه همکفکد پستي: 9177143312
صبا بار05135211919مشهد – بلوارمیثاق – بین 21 و 23 – خیابان برادران شهید حسینی 13 – پلاک 90 – طبقه همکفکد پستي: 9184173895
شرکت حمل نقل05137671487مشهد – نوید – بلوار خیام شمالی – شهید چراغچی 39 – بازار بین الملی سپاد فاز 3(شهیدکاوه) – طبقه اول – واحد 437کد پستي: 9196998378
یکتا بار05138472451دوست آباد – روستای طوس – خیابان آزادی 155[دوست آباد 38] – کوچه (اول) سمت راست انتهای کوچه درب آبی – طبقه همکفکد پستي: 9197144831
اتوبار سفارش05137322009مشهد – نوید – خیابان شهید شکری 29 (شهید شکری 22/29) – خیابان کشاورز 3 – (کشاورز 9/3) – پلاک . – طبقه .کد پستي: 9196944230
صابر باربروز رسانیمشهد – آب و برق – بلوار شهید فکوری 5 – کوچه شهرستانی 11 – طبقه اولکد پستي: 9179916811
سجاد باربروز رسانیمشهد – زیباشهر – بزرگراه آزادی – ابتدا بلوار معلم – پلاک 11 – طبقه همکفکد پستي: 9188613817
آسمان باربروز رسانیمشهد – ایثار – بلوار مجلسی – خیابان شهیدعلیمردانی15 – پلاک 73 – طبقه همکفکد پستي: 9155664938
عادل باربروز رسانیمشهد – نوید – خیابان نوید 12(شهیدشکری 15) – توس 33 – پلاک 113 – طبقه همکفکد پستي: 9196933645
سالار باربروز رسانیمشهد – قاسم آباد – خیابان شهید فلاحی 38/15 – کوچه ((فازتجاری)) – طبقه اولکد پستي: 9186175724
سناباد بار نوبروز رسانیمشهد – آزاد شهر – سید رضی 57 – خیابان شهید قاسمی 64 – طبقه اولکد پستي: 9188165745
رفاه باربروز رسانیمشهد – شهید کلاهدوز – خیابان مجد – مجد 24 – پلاک 48 – طبقه همکفکد پستي: 9184883714
آسمان باربروز رسانیمشهد – ایثار – بلوار مجلسی – خیابان شهیدعلیمردانی15 – پلاک 73 – طبقه همکفکد پستي: 9155664938
باربری مشهد

لینک های مرتبط

باربری ارزان مشهد

شهری نیست که در قیمت کم حمل بار با شهر مشهد رقابت کند چون ماشین های برگشتی زیادی دارد بنابراین قیمت ها کمتر می باشد . شما می توانید برای حمل اثاثیه منزل و هر کالای مجاز که با ماشین خاور مسقف خاور روباز و نیسان می توان جابجا کرد با شماره 0910954786و یا با دکمه واتساپ جهت مشاوره و استعلام قیمت با ما ارتباط برقرار کنید ماشین های برگشتی زیادی از سراسر ایران در مشهد داریم.

تعرفه باربری مشهد

همان طور که می دانید هیچ قیمت واحدی در شهر مشهد وجود ندارد که بتوان با آن تعرفه حمل و نقل انجام داد . برای مثال شما تماس می گیرید با باربری های تهران و می خواهید باری را از تهران ارسال کنید به مشهد و بارتان هم برای مثال حمل اثاثیه می باشد . قیمتی که اکثر باربری های تهران به شما ارائه می دهند سه میلیون و هشتصد الی چهار میلیون و خرده ای می باشد ولی از مبدا مشهد به تهران قیمت از 2میلیون و سیصد شروع می شود تا سه و خرده ای

پس با چند باربری تماس بگیرید و قرار نهایی را برای ارسال بار بزارید. توجه داشته باشید برای وانت نیسان برای مسافت بیش از دویست کیلومتر حدود قیمت کیلومتری از سه هزار تومن الی 4هزارتومن می باشد و برای خاور مسقف از 5هزار الی 6.5

همچنین ببینید

باربری کرمان

لیست همه باربری های کرمان

در اینجا ما لیست باربری های کرمان و نرخ باربری کرمان و پایانه حمل و …

یک نظر

  1. با سلام
    دوستان گول قیمت پایین بعضی از شارلاتان ها رو نخورند…. بعضی ها به اسم باربری دارند دلالی می کنند در سایت دیوار و هیچ مدرک باربری رو هم ندارند… پس فقط با حضور در دفتر باربری معتبر اقدام به حمل بار کنند…
    من خودم باربری از دیوار پیدا کردم و در عین هزینه بالا… خیلی از وسایلم رو داغون کردند و خراب شدند…
    پس برای مبالغ ناچیز خدایی نکرده ضرر بزرگتر نکنید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *