سامانه حابار

لیست باربری های مشهد + کرایه نیسان تا تریلی

باربری مشهد و باربری مشهد به تهران و لیست باربری های مشهد و اتوبارهای حمل اثاثیه منزل از مشهد و همچنین تعرفه حمل بار از مشهد به شهرستان را می توانید در لیست های پایین ببینید.

باربری مشهد

در مشهد چند نوع باربری می باشد که ما به سه باربری بین شهری یا جاده ای و باربری داخل شهری و خرده بار (تخلیه بار )در مشهد خواهیم پرداخت . اکثر جستجوهای باربری مشهد مربوط به حمل اثاثیه منزل در مشهد و باربری مشهد به تهران و چندین شهر دیگر اعم از باربری مشهد به تبریز و باربری مشهد به شهرستان باربری مشهد به اصفهان باربری مشهد به ساری باربری مشهد به شیراز و باربری مشهد به کرمانشاه می باشد.

باربری مشهد به تهران

برای باربری مشهد به تهران و حمل بار با وانت نیسان و خاور و کامیونت مسقف با شماره های ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ و ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ متصدی فرزانه تماس بگیرید. و باربری حمل بار با تک جفت تریلی و ۹۱۱ با لیست پایین تماس بگیرید.

باربری مشهد به تهران

لیست باربری مشهد به شهرستان

نام باربریشماره باربریآدرس باربری
شاهین شهاب خلیج فارس۰۵۱۳۳۹۲۰۱۱۰پایانه بار شهید خبیری مشهد
باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶پایانه باربری – متصدی فرزانه
سنگین بار مشهد تریلر۰۵۱۳۳۸۱۰۹۱۰مشهد – ابتدای جاده قدیم نیشابور – سمت راست – جنب پادگان قدس
میثم ترابر طوس۰۵۱۳۳۹۲۶۰۶۰ج قدیم نیشابور پایانه شهید خبیری غرفه a۱۶
خلیج فارس (مشهد)۵۱۱۳۹۲۰۳۹مشهدپایانه بار طرق سالن ۲ غرفه آ ۱۱
یخچالداران دمای ثابت خراسان۰۵۱۳۳۹۳۵۱۹۰مشهد-شهرک صنعتی طرق-پایانه بارشهید خبیری،پشت معاینه فنی،غرفه B۲
طوس جمیل۰۵۱۳۳۹۲۰۲۰۳مشهد ابتدای جاده نیشابور پایانه شهید خبیری ساختمان ۱ طبقه فوقانی واحد ۳۰۲
جاده ترابر طوس۰۵۱۳۳۹۲۱۲۵۲جاده فریمان-پایانه بار شهید خبیری
ابومسلم۰۵۱۳۳۹۲۱۲۸۳پایانه بار شهید خبیری مشهد .ساختمان اداری طبقه همکف .اتاق ۱۱۸
رهسپاران۰۵۱۳۳۹۲۰۵۵۸مشهد – پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱
امین ترابر شرق۰۵۱۳۴۶۹۵۶۴۲مشهد جاده فریمان کیلومتر ۲۶
جام گستر طوس۰۵۱۳۳۹۲۰۰۷۳مشهد-پایانه شهید خبیری -ساختمان شماره ۲-غرفه آ۷
مدیران بار خراسان۰۵۱۳۳۳۸۳۰۲۰پایانه بار شهید خبیری غرفه ب ۸
مسرور بار امید۰۵۱۳۳۹۲۱۲۱۷ابتدای جاده فریمان پایانه بار شهید خبیری مشهد ساختمان شرکتها غرفه۲۱۰
تعاونی کامیونداران شهید کلانتری۰۵۱۳۳۹۲۰۴۰۷پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۰۸
فیض خراسان۰۵۱۳۳۹۲۰۶۵۶جاده فریمان پایانه بارمشهید(شهیدخبیری )ساختمان مرکزی طبقه اول اتاق ۲۰۹
مهد شباهنگ طوس۰۵۱۳۳۹۲۶۵۲۵مشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه آ ۱۹
عادل تیزرو(برجعلی)۰۵۱۳۳۹۲۰۳۹۳پایانه بزرگ بار غرفه ۲۱۳
بار آوران طوس۰۵۱۳۳۹۲۷۰۱۰مشهد پایانه بار اتاق ۳۰۶
نیک اختر خراسان(مشهد)۰۹۱۵۸۱۵۷۰۴۴پایانه بار شهید خبیری پلاک ۲۰۸
جاده رانان شرق۰۵۱۳۳۹۲۴۰۹۰مشهد ابتدای جاده فریمان جنب پایانه بار مشهد
کالا ران طوس۰۵۱۳۳۹۲۰۱۴۶پایانه بار شهید خبیری
صالح ترابر شرق۰۵۱۳۳۹۲۵۵۰۰ابتدای جاده قدیم نیشابور جاده سردخانه پایانه بزرگ بار سالن شماره ۲ غرفه ۱۷
رهپویان سوخت خراسانبروز رسانیمشهد- پارکینگ شماره ۲ انبار شرکت نفت
اعظم خراسان۰۵۱۳۳۹۲۱۲۵۴پایانه بار شهید خبیری پلاک ۱۰۲
آرمین ترابر شرق۰۵۱۳۳۹۳۰۰۶۰مشهد – پایانه بار شهید خبیری غرفه a۱۹
عابران کالای مشهد۰۵۱۳۳۹۲۴۹۸۹شهرک صنعتی طرق-پاینه شهید خبیری-ساختمان شماره یک طبقه همکف غرفه۱۱۹
دنیا گران۰۵۱۳۳۹۲۰۵۳۸مشهد پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۱۲
توس فلاح۰۵۱۳۳۹۲۰۵۰۵پایانه بار بزرگ مشهد طبقه سوم اطاق ۳۰۷
کالابران امین۰۵۱۳۳۹۲۰۴۲۹مشهد – جاده قدیم نیشابور – جاده سردخانه – پایانه بارشهیدخبیری – ساختمان شماره ۲ – غرفه A۱۸
خمسه ترابر طوس۰۵۱۳۹۲۴۷۹۴مشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه ۱۲۲
حافظ (مشهد)بروز رسانیمشهد ابندای جاده قدیم نیشابور جاده سردخانه پایانه حمل ونقل خراسان رضوی غرفه۱۰۶
توکل پردیس شرق۰۵۱۳۳۹۲۱۳۴۵پایانه بار شهید خبیری – غرفه ۳۰۱
فرآورده نفتی سیرآفاق مطهرتربت۰۵۱۵۲۳۱۱۵۱۵پارکینگ شرکت نفت
میهن طوس بار۰۵۱۳۳۹۲۷۵۷۵پایانه بار ساختمان شماره یک طبقه اول غرفه ۲۰۲
فتح آباد طوس۰۵۱۳۳۹۲۱۲۹۳ابتدای جاده فریمان پایانه بار شهید خبیری طبقه همکف واحد۱۱۱
الماس ترابر شرق۰۵۱۳۳۹۲۳۵۷۹مشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه ۳۰۳
سجاد نیکو۰۵۱۳۳۹۳۰۳۹۰پایانه بار شهید خبیری سالن شماره ۲ غرفه ۶
ساربانهای جاده طوس۰۵۱۳۳۴۱۵۴۹۴میدان حافظ کوشش ۳۱ چهارراه دوم سمت چپ انتهای سیمتری فرعی
راهیان ترابر شرق۳۳۸۲۲۴۷۰ابتدای جاده مشهد نیشابور – پارکینگ انبار ۲ شرکت نفت
تعاونی کامیونداران تک واحدی۰۵۱۳۳۹۲۳۵۷۲پایانه بار مشهد غرفه ۱۱۳
جهاد نصر(مشهد)۰۵۱۳۳۹۲۰۳۲۷پایانه بار مشهد- طبقه ۲ – غرفه ۲۱۱
فرآورده های نفتی پیک سوخت ش۳۳۸۲۲۲۴۷بزرگراه آسیایی روبروی پلیس راه طرق پارکینگ نفتکشهای شرکت ملی نفت ایران منطقه مشهد
نیل راه طوس۰۵۱۳۳۸۳۹۰۲۱مشهد کیلومتر۷جاده فریمان پایانه بار غرفه ۱۰۷شرکت حمل ونقل نیلراه طوس
بزرگ خراسان۰۵۱۳۳۹۲۴۹۰۰مشهد پایانه بار شهید خبیری
پویش ترابرطوس (شعبه )۰۵۱۳۶۵۱۵۵۵۵مشهد – خیابان آزادی – آزادی ۱۳۱
پاسارگاد ترابر طوس۰۵۱۳۳۹۲۰۱۴۶مشهد پایانه بار شهید خبیری
فرآورده های نفتی مهبد طوس۰۵۱۳۳۸۵۱۸۳۲۶مشهد – جاده سنتو – انبار شرکت نفت
تعاونی کامیونداران خودراننده۰۵۱۳۳۹۲۱۲۸۹پایانه بار شهید خبیری طبقه همفک شماره ۱۲۰
طوس منش۰۵۱۳۳۹۲۱۲۷۸مشهد پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۰۱
قائم سرعت۰۵۱۳۳۹۲۰۱۸۰مشهد – پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۶۱
طوس بار۰۵۱۳۳۹۲۰۰۸۵جاده نیشابور جاده سرد خانه پایانه شهید خیبری ساختمان شماره ۲ واحد ۴a
ثامن بار طوس۳۳۹۲۱۲۶۰۲پایانه بار مشهد خبیری
تندر شرق۰۵۱۳۳۹۲۰۰۸۹پایانه بار سالن ۲ غرفه A۱۰
گوهر زمین طوس۰۵۱۳۳۹۲۴۰۴۵شهرک صنعتی طرق پایانه بار شهید خبیری غرفه ۲۰۴
عدل ترابران توس۰۵۱۳۳۸۲۲۲۴۷مشهد ، جنب انبار نفت شماره۲
اقبال سعادت رانان زند۰۵۱۳۳۹۲۰۶۹۵پایانه بار شهید خبیری طبقه همکف غرفه ۱۱۰
ایمن ره نورد ثابت توس۰۵۱۳۲۵۷۰۶۰۰پایانه بار بزرگ مشهد- غرفه ۲۰۱
سحرگاه مشهد۰۵۱۳۳۹۲۰۴۴۳پایانه بار شهید خبیری غرفه ۳۰۹
راهیان خراسان مشهد۰۹۱۵۱۱۵۸۷۲۳مشهد-جاده کلات -سه راهی سیمان(بعداز روستای فاز) کیلومتر۸جاده اختصاصی سیمان-پایانه بار سیمان مشهد
متین سیر۰۵۱۳۳۹۲۲۲۱۷مشهد- ابتدای جاده نیشابور- جاده سردخانه پایانه بارمشهد- سالن شماره ۲ طبقه دوم غرفه۱۲
ارمغان نیک طوس۰۵۱۳۳۹۳۰۴۳۲پایانه بارغرفه ۱۱۷
سپهر سیمان مشهدبروز رسانیپایانه
قائم ایرانیان۰۵۱۳۳۹۲۰۸۰۶مشهد – پایانه بار شهید خبیری غرفه ۱۲۱
آزادگان (مشهد)۱۱۱۱پایانه بارشهید خبیری مشهد سالن شماره ۲ غرفهA۳ شرکت آزادگان
شاهین بار خراسان۰۵۱۳۳۹۲۷۱۳۴مشهد طرق پایانه بار شهید خبیری
آسیا بار طوسبروز رسانیمشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه B ۵
یخچال ترابر نوین مشهدبروز رسانیپایانه بار شهید خبیری سالن اعلام بار غرفه شماره ۲
پیشرو ترابر خراسانمحمود صادقیپایانه بار -شهید خبیری – غرفه B۷
نور کهن ترابر توس۰۵۱۳۳۹۲۱۳۰۲پایانه بار شهید خبیری طبقه سوم واحد ۳۰۸
کوشان راه طوس۰۵۱۳۳۹۲۴۹۲۲پایانه بارشهید خبیری مشهد واحد۳۱۱
آبادان (مشهد)۳۳۹۲۱۲۵۸مشهد پایانه بار مشهد غرفه ۲۰۵
لاجورد اختر کیهان توس۰۵۱۳۳۳۸۳۱۱۶پایانه بار شهید خبیری – جنب معاینه فنی – غرفه B۷
پیمان بار۰۵۱۳۳۹۲۸۲۸۴پایانه بار اطاق ۱۰۳
توسن رخش خراسانبروز رسانیپایانه بار شهید خبیری غرفه B۹
یکتا زمان خراسان۰۵۱۳۳۴۴۷۲۰۰مشهد-جاده فریمان-جنب ایستگاه شهیدمطهری
مهسا گستر طوس۰۹۱۵۳۱۶۲۴۸۳خراسان رضوی مشهد کیلومتر۱۵جاده میامی شهرک صنعتی چرم شهر
جهان بار طوس۰۵۱۳۳۴۲۲۷۴۰پایانه بار غرفه ۲۰۶
رهروان شمس طوس (مشهد)۰۵۱۳۳۹۲۰۹۲۱پایانه بار شهید خیبری غرفه ۳۱۳
فخار ترابر توس۰۵۱۳۳۹۲۰۴۵۷پایانه بارشهیدخبیری- ساختمان مرکزی-طبقه /۳ واحد/۳۰۵
عدالت خواه طوس۰۵۱۳۳۹۲۷۶۸۶مشهد پایانه بار اتاق ۳۱۴
گهر ترابر نوین شرقبروز رسانیمشهد پایانه بار شهید خبیری یالن شماره ۲ غرفه A۲۱
نیکو راه طوس۰۵۱۳۳۹۲۵۷۸۰مشهد شهرک صنعتی طرق پایانه شهید خبیری سالن شماره ۲ غرفه a۲۲
جاده بانان کیان سپهر۰۵۱۳۳۹۲۵۸۴۳مشهد*پایانه بار خیبری غرفه ۱۰۹
راحلین دانش۰۵۱۳۳۹۲۴۱۵۱پایانه شهید خیبری سالن ۲ غرفه ۸
میعد بار خراسان۰۵۱۳۳۹۲۰۲۱۵مشهد – پایانه بارمشهد – غرفه شماره آ ۹
گلرنگ ترابر (شعبه مشهد)۰۵۱۳۶۰۷۵۳۸۴پایانه بار شهید خبیری،ساختمان شماره یک طبقه منفی یک غرفه یک
سراج بار طوس۰۵۱۳۳۹۲۸۰۶۶ابتدای جاده نیشابور بعد پلیس راه پایانه شهید خبیری سالن همکف غرفه ۱۰۴
پیشتازان جفایی۰۵۱۳۳۹۲۰۰۶۵پایانه شهید خبیری شماره ۲۰۳
کارن ترابر خلسج فارس۰۵۱۳۳۳۸۳۱۴۲مشهد – پایانه بار شهید خبیری – غرفه b۴
عماد ترابر خراسان۰۹۱۵۱۳۲۹۱۹۶مشهد مقدس – پایانه بار شهید خبیری – غرفه B۹
یاور سیر بارثاوا (نمایندگی ایلام)۰۹۳۶۳۴۴۵۲۳۵مشهد-بلوار فرودگاه شهرک عسکریه -احسان ۱۳ پ ۳۲
رامین سعید شبکه۰۵۱۳۷۶۶۳۵۷۰مشهد بلوار سجاد – حد فاصل بزرگمهر جنوبی و شقایق جنوبی طبقه ۶ واحد ۶۰۲
شتابان شمال (نمایندگی مشهد)۰۵۱۳۵۴۲۱۹۴۷جاده سنتو .مقابل کارخانه پگاه.داخل کوچه آنتن آسمان.شرکت کاله
تدبیر بار توس۰۵۱۳۳۹۲۶۶۷۳مشهد مقدس – پایانه بار شهید خبیری
عدل ترابران توس (نمایندگی ایلام)بروز رسانیمشهد-بلوار فرودگاه شهرک عسکریه حاشیه میدان احسان
هاگ بار (نمایندگی مشهد)۳۲۷۹۰۱۱مشهد مجاور سیلو مشهد
نوید بار کشاورزبروز رسانیمشهد کیلومتر ۵ جاده قوچان
آتی رانان طوس۰۵۱۳۳۹۲۵۵۰۵پایانه بار شهید خبیری روبه روی سالن اعلام بار غرفه۱
عماد ترابر خراسان۰۹۱۵۱۳۲۹۱۹۶مشهد مقدس – پایانه بار شهید خبیری – غرفه B۹
بازرگان ترابر ترنم شرق۰۹۱۵۵۱۳۹۲۶۵مشهد مقدس – پایانه بار شهید خبیری مشهد مقدس
شاهین نو۰۵۱۳۳۹۲۰۳۱۷پایانه غرفع ۱۱۵
زمان بار۰۹۱۵۳۴۱۴۴۳۳مشهد پایانه بار
آستان قدس رضوی (مشهد)۳۹۲۵۷۰۰پایانه بارمشهد- غرفه ۲۱۲
آزاد راه شرق۰۵۱۳۳۹۲۰۳۳۸مشهد پایانه بار شهید خبیری سالن شماره ۲ غرفه ۲۱
صیرفی۰۵۱۳۳۹۲۰۴۵۱پایانه باربری مشهد
مشهدمشهدایران و روسیه (مشهد)
ثمین گیتی ترابر پارت۰۹۱۵۱۰۰۰۰۲۵مشهد-بلوار دانشجو- دانشجوی ۱۵- مجتمع آراکس طبقه ۷ واحد ۷۰۳ – همراه ۰۹۱۵۳۰۱۶۲۶۰
فلاح مشهد۰۵۱۳۳۹۲۰۵۰۵مشهد پایانه بار بزرگ طبقه سوم
گندم وآرد (مشهد)۰۵۱۳۳۹۲۰۳۹۶مشهد پایانه بار
طوس (مشهد)۳۴۱۷۸۰۵پایانه بار طبقه سوم اطاق ۳۱۰
هزار فانونس سناباد۰۹۱۵۳۱۲۹۲۴۴مشهد- پایانه بار شهید خبیری
ارغوانبروز رسانیمشهد …

در ادامه ما ارائه دهندگان خدمات اسباب کشی و حمل بار با وانت نیسان و خاور را در لیست پایین قرار خاوهیم داد. توجه داشته باشید که لیستی که ارائه می شود برای حمل بار سبک شهری با وانت پیکان وانت نیسان و خاور برای اسباب کشی می باشد. این اتوبارها اغلب کارگر اسباب کشی هم دارند .

باربری شهری مشهد

نام اتوبارشماره تماسآدرس
آزاد راه بار۰۵۱۱۳۹۲۸۸۳۰جاده سردخانه جنب تعاونی کمپرسی داران-طبقه بالای بانک کشاورزی ۰کد پستي: ۹۱۹۹۷۳۶۹۹۴
فرزانگان بار۰۵۱۱۳۸۵۶۰۹۸سیدی خلج۹-مجتمع کاوه ۳۲کد پستي: ۹۱۶۳۶۸۶۳۴۱
ایمن بار۰۵۱۱۸۶۹۵۰۴۰بلوار صیاد شیرازی بین صیاد شیرازی ۲۲ و ۲۴ ۱۶۹کد پستي: ۹۱۷۸۹۷۷۳۷۶
چهل حجره بار۰۵۱۱۲۷۶۶۸۸۲جاده قدیم قوچان کال زرکش-بین امیر ۳ و ۵ ۰کد پستي: ۹۱۹۷۱۶۹۷۶۵
ابوالفضل بار۰۵۱۲۳۲۲۳۰۲۵جاده سرخس-شهرک رضوی نبش رضوان ۲۶-جنب پلاک ۲۶۴ ۰کد پستي: ۹۱۶۸۷۷۴۵۶۵
صدف بار۰۵۱۱۲۵۷۷۰۰۰مهر آباد-شهرک صنعتی ثامن مجتمع مروارید-غرفه ۱۳ ۱۳کد پستي: ۹۱۵۹۷۶۵۴۴۶
باران بار۰۵۱۱۳۸۵۱۵۰۱سیدی-بین خلج ۲ و ۴ جنب پارکینگ خاوران ۰کد پستي: ۹۱۶۳۸۱۹۱۴۴
مهر بار۰۵۱۱۳۸۵۴۱۵۴سیدی نبش صبای غربی ۵ ۰کد پستي: ۹۱۶۳۷۸۴۴۱۳
کلات بار۰۵۱۲۰جاده کلات-۶ کیلومتری بعد از پمپ بنزین سمت راست-جنب کاشی و سرامیک صدف ۰کد پستي: ۹۳۵۸۱۹۱۳۷۱
مهرگان بار۰۵۱۱۲۶۵۵۱۳۳جاده سیمان-روستای علی آباد ۴قطعه مانده به خیابان امام حسین ۱/۳ ۰کد پستي: ۹۱۴۹۱۷۱۷۵۱
پایدار بار۰۵۱۱۶۶۵۹۳۰۴امام هادی۲ خیابان پایدار ۱۹کد پستي: ۹۱۹۹۹۱۳۵۱۷
ستایش بار۰۵۱۱۳۶۴۴۵۷۷بلوار ولایت سر نبش ولایت ۷ ۰کد پستي: ۹۱۹۷۹۳۹۴۳۱
سرعت بار۰۵۱۱۶۶۲۲۰۰۰قاسم اباد بلوار ادیب نیشابوری جنوبی ۱۹-قطعه سوم سمت چپ ۰کد پستي: ۹۱۸۹۶۳۶۴۹۱
فکور بار۰۵۱۱۷۶۶۰۰۵۵بازار بین المللی سپاد طبقه همکف -فاز۲ ۱۹۱کد پستي: ۹۱۹۶۹۹۸۸۷۸
فوری بار۰۵۱۱۶۶۷۵۰۷۰بلوار توس بین توس ۶۳ و ۶۵-جنب اهن فروشی ملاحی ۰کد پستي: ۹۱۹۸۴۱۱۳۳۸
دوستان بار۰۵۱۱۲۶۰۵۰۵۰جاده کلات-نرسیده به پاسگاه خلق اباد بین کامجو۳ و ۵-یک قطعه مانده به۵ ۰کد پستي: ۹۱۴۹۱۹۳۶۳۳
ذوقی بار۰۵۱۱۲۶۷۸۳۱۷جاده قدیم قوچان-۲۰۰ متر بعد از کال زرکش سمت راست-جنب املاک ذوقی ۰کد پستي: ۹۱۹۷۱۵۷۳۴۱
کاویان بار۰۵۱۱۳۹۲۰۱۳۱شهرک صنعتی طرق خیابان کار آفرین نرسیده هب بانک صادرات کوچه پشت کارآفرین ۰کد پستي: ۹۱۶۳۹۱۷۶۵۱
بهبود بار۰۵۱۱۶۶۶۶۴۵۲بلوار توس بین ۸۸ و ۹۰ نداردکد پستي: ۹۱۹۸۱۶۶۸۵۸
سرعت بار۰۵۱۱۶۶۳۳۰۰۰قاسم آباد بلوار شریعتی ۳۱ ۰کد پستي: ۹۱۸۹۶۵۴۷۵۶
سینا بار۰۵۱۱۳۴۱۲۸۴۰مشهد – /کوشش – خیابان شهیدموسوی – کوچه شهید موسوی ۱۵ – پلاک -۱۳ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۶۴۷۱۴۴۷۴
مهران بار۰۵۱۱۸۸۲۸۲۸۲گاراژدارها-کوشش ۳۳ نبش سه راهی اول دفتر۳کد پستي: ۹۱۸۸۷۹۵۴۳۷
اتوبار درویش۰۵۱۳۶۹۰۹۰۰۰مشهد ، شهرک نوید ، کوچه شهیدقوامی ۸ ، خیابان شهیدقوامی بین ۶ و ۸ ، طبقه سمت چپ همکفکد پستي: ۹۱۹۶۹۷۶۳۳۸
حجاب بار۰۵۱۳۶۶۱۲۰۲۰مشهد ، قاسم آباد ، خیابان شریعتی ۶ ، خیابان اندیشه ۸(حجاب ۹) ، پلاک ۱۰۷ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۹۹۵۵۹۵۳
آباد بار۰۵۱۳۷۶۶۲۹۲۰مشهد ، کوی امیر ، فدک ۱۳ ، نبش چهارراه اول ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۶۸۳۵۶۸۹
میثاق بار۰۵۱۳۵۳۱۳۳۴۱مشهد ، بلوار میثاق ۱۴ ، الهیه یک ، اولین سه راهی سمت راست ، طبقه همکف قطعه ۱۱کد پستي: ۹۱۸۶۴۱۱۶۶۵
مجتمع بار۰۵۱۳۳۶۸۱۳۱۲مشهد – کارمندان دوم – بلوار مصلی – کوچه مصلی ۳۰/۱ (گلبن ) – ساختمان خشکبارمصلی (فاز ۲) – پلاک ۲۵۴ – طبقه همکف – کد پستي: ۹۱۶۸۷۶۳۹۱۳
کالج بار۰۵۱۳۸۹۰۱۴۴۴مشهد – بلوار – دانشجو – نبش دانشجو ۳۴ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۸۳۶۴۸۶۸
باربری رضایی۰۵۱۳۳۸۱۱۲۱۹مشهد ، شهرک ابوذر ، خیابان غفاری ، خیابان غفاری ۵ ، مجتمع تجاری ، پلاک ندارد ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۶۳۹۴۴۷۷۷
درخشان بار۰۵۱۳۶۹۰۵۷۰۸مشهد ، بلوار شهید چراغچی ، شهید چراغچی ۴۹ ، نبش خیابان شهیدقربانی ۴ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۶۹۶۱۴۸۲
مهر بار مهشد۰۵۱۳۷۳۳۱۲۱۳مشهد ، /شفا ، بلوار شفا ، خیابان هدایت ۵ (شفا ۴۵) ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۴۹۴۵۸۶۳
ارزان بار۰۵۱۳۶۰۴۹۰۰۲مشهد ، آب و برق ، بلوار لادن ، لادن ۴۸ ، پلاک ۱۶ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۷۹۹۳۳۱۹۳
آرتا بار۰۵۱۳۶۵۱۷۸۹۳مشهد ، بلوارتوس ، خیابان توس ۳۹ ، بین شهید موسی پور ۸ و ۱۰ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۸۸۵۵۹۴۶
هما بار۰۵۱۳۳۴۲۱۱۹۱مشهد ، کارگران ، بلوار چمن ، – چمن ۳۵ چهارراه اول ، پلاک ۴۵ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۶۷۸۷۵۷۸۳
میهن بار۰۵۱۳۳۶۸۱۸۸۰مشهد ، /شهید شیرودی ، ۲۲ ، خیابان شهیدصدوقی ۲۳(شهیدشیرودی۲۲) ، پلاک ۱۸ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۶۷۹۷۸۴۶۴
آسان بار۰۵۱۳۶۰۱۱۸۳۴مشهد ، نوید ، خیابان کشاورز۵ ، بین کوچه سوم و چهارم سمت راست ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۶۹۴۳۶۰۸
گلستان بار۰۵۱۳۷۶۷۵۱۰۴مشهد ، کوی امیر ، فدک ۱۷ اولین میلان سمت چپ ، سطانی ۲۱ ، پلاک ۱۰۱ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۶۸۷۴۵۴۹
فدک بار۰۵۱۳۶۹۰۳۷۳۹مشهد ، شهرک نوید ، خین عرب ، بین ۱۶ و ۱۸ ، پلاک ۳۳۸ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۶۹۷۵۷۵۰
پیروز بار۰۵۱۳۶۶۳۰۰۳۰مشهد ، قاسم آباد ، خیابان اندیشه ، نبش اندیشه۱۹/۳ ، پلاک ۴۵ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۹۹۷۶۹۸۶
بهجت بار۰۵۱۳۲۶۰۵۵۵۵کاظم آبادپنج شنبه ، کیلومتر سه جاده کلات ، خیابان شهید یزدان پناه ، حاشیه جاده کلات ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۹۱۶۷۱۲۳
حجت بار۰۵۱۳۷۳۱۹۰۰۰مشهد ، مطهری شمالی ، بلوار شهید کامیاب ، بین شهید کامیاب ۱۳ و ۱۵ ، پلاک ۹۳ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۳۹۱۴۴۶۴
سپرده بار۰۵۱۳۳۶۸۹۰۹۰مشهد ، محمدآباد ، بلوار مصلی ، خیابان مصلی ۳۱ ، پلاک ۶ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۶۸۷۳۷۹۸۴
قانع بار۰۵۱۳۲۲۲۴۹۲مشهد ، چهارراه زرینه ، خیابان شهیدکاشانی ، کاشانی۲۷ ، پلاک ۲/۳ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۴۴۸۹۴۷۹۸
عابد باربروز رسانیمشهد ، مقدم ، فدائیان اسلام ، بین فدائیان اسلام ۳۰ و ۳۲ ، پلاک ۶۷۴ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۶۵۷۷۵۸۵۱
متین بار۰۵۱۳۸۹۳۲۴۰۰مشهد ، وکیل آباد ، بلوار دانش آموز ، بین ۱۲ و ۱۴ ، پلاک ۱۰۲/۳ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۸۹۹۵۳۳۸
فرخ بار۰۵۱۳۶۶۶۳۰۴۱مشهد ، خاتم الانبیا ، بلوار توس ۶۴ ، خیابان ثنائی جنب مجتمع مسکونی طوبی ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۸۱۳۱۷۹۲
آرام بار۰۵۱۳۷۶۲۲۰۲۰مشهد ، ملک آباد ، بلوارشهید دستغیب۲۸ ، خیابان فرهاد ۲۷ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۵۷۹۹۸۳۴
ارم بار۰۵۱۳۸۴۲۹۴۹۴مشهد ، سناباد ، خیابان اسرارشرقی ، خیابان شهیداسداله زاده ، پلاک ۸۰/۱ ، طبقه زیر زمینکد پستي: ۹۱۳۸۹۵۳۳۵۸
بهنام بار۰۵۱۳۸۷۶۱۱۶۰مشهد ، رضاشهر ، بلوار پیروزی ، خاقانی ۱۰ ، پلاک ۱۷۹ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۷۷۷۵۶۳۳۳
اطمینان بار۰۵۱۳۵۲۵۲۰۲۰مشهد ، قاسم آباد ، خیابان حجاب ۷۷ ، خیابان شهید آبشناس ۳ ، پلاک ۵۲ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۷۱۶۸۶۱۳
وانت بار نگین توس۰۵۱۳۶۶۶۴۹۷۹مشهد ، خاتم الانبیا ، بلوارتوس ، بین توس ۷۴ و ۷۶ ، گاراژ امکانی ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۸۱۵۹۹۷۰
ضامن بار۰۵۱۳۶۵۸۹۰۰۹مشهد ، خین عرب ، شهید طرحچی ۵ ، چهارراه اول دست راست ، پلاک ۶ ، طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۶۹۶۱۷۷۹
منصف بار۰۵۱۳۷۲۸۹۷۰۰مشهد – بلوار مجد – خیابان ۲۰ متری صاحب الزمان – مجد ۲۸ – پلاک ۱۳۹/۱ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۴۸۸۴۳۷۶
سلامت بار۰۵۱۳۸۵۴۱۴۷۸مشهد – شهرک نوید – خیابان نوید ۴ – خیابان شهیدشکری (شهید شکری ۵) – توس ۳۳ – پلاک -۲۵ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۶۹۱۷۸۴۵
سبحان بار۰۵۱۳۱۱۱۱۱۱۱مشهد – بلوار هاشمیه – ۶۲ – خیابان شهید حسینی یک – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۷۷۱۸۹۹۴۰
سپهر بار۰۵۱۳۶۹۰۹۱۹۱مشهد – نوید – خیابان شهید طرحچی – ۲۴ رو به روی سه راهی قطعه ۶ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۶۹۸۴۶۹۲
موسسه حمل ونقل جهت بار۰۵۱۳۶۰۲۲۰۲۰کاظم آبادپنج شنبه – روستای تبادکان – کیلومتر۳ جاده کلات روبروی آشپزباشی – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۹۱۶۷۱۵۸
نوین بار۰۵۱۳۸۲۲۴۱۴۱مشهد – شهرک آزادگان – بلوار رهائی – بین رهایی ۶ و ۸ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۷۷۱۴۳۳۱۲
صبا بار۰۵۱۳۵۲۱۱۹۱۹مشهد – بلوارمیثاق – بین ۲۱ و ۲۳ – خیابان برادران شهید حسینی ۱۳ – پلاک ۹۰ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۴۱۷۳۸۹۵
شرکت حمل نقل۰۵۱۳۷۶۷۱۴۸۷مشهد – نوید – بلوار خیام شمالی – شهید چراغچی ۳۹ – بازار بین الملی سپاد فاز ۳(شهیدکاوه) – طبقه اول – واحد ۴۳۷کد پستي: ۹۱۹۶۹۹۸۳۷۸
یکتا بار۰۵۱۳۸۴۷۲۴۵۱دوست آباد – روستای طوس – خیابان آزادی ۱۵۵[دوست آباد ۳۸] – کوچه (اول) سمت راست انتهای کوچه درب آبی – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۷۱۴۴۸۳۱
اتوبار سفارش۰۵۱۳۷۳۲۲۰۰۹مشهد – نوید – خیابان شهید شکری ۲۹ (شهید شکری ۲۲/۲۹) – خیابان کشاورز ۳ – (کشاورز ۹/۳) – پلاک . – طبقه .کد پستي: ۹۱۹۶۹۴۴۲۳۰
صابر باربروز رسانیمشهد – آب و برق – بلوار شهید فکوری ۵ – کوچه شهرستانی ۱۱ – طبقه اولکد پستي: ۹۱۷۹۹۱۶۸۱۱
سجاد باربروز رسانیمشهد – زیباشهر – بزرگراه آزادی – ابتدا بلوار معلم – پلاک ۱۱ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۸۶۱۳۸۱۷
آسمان باربروز رسانیمشهد – ایثار – بلوار مجلسی – خیابان شهیدعلیمردانی۱۵ – پلاک ۷۳ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۵۵۶۶۴۹۳۸
عادل باربروز رسانیمشهد – نوید – خیابان نوید ۱۲(شهیدشکری ۱۵) – توس ۳۳ – پلاک ۱۱۳ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۹۶۹۳۳۶۴۵
سالار باربروز رسانیمشهد – قاسم آباد – خیابان شهید فلاحی ۳۸/۱۵ – کوچه ((فازتجاری)) – طبقه اولکد پستي: ۹۱۸۶۱۷۵۷۲۴
سناباد بار نوبروز رسانیمشهد – آزاد شهر – سید رضی ۵۷ – خیابان شهید قاسمی ۶۴ – طبقه اولکد پستي: ۹۱۸۸۱۶۵۷۴۵
رفاه باربروز رسانیمشهد – شهید کلاهدوز – خیابان مجد – مجد ۲۴ – پلاک ۴۸ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۸۴۸۸۳۷۱۴
آسمان باربروز رسانیمشهد – ایثار – بلوار مجلسی – خیابان شهیدعلیمردانی۱۵ – پلاک ۷۳ – طبقه همکفکد پستي: ۹۱۵۵۶۶۴۹۳۸
باربری مشهد

لینک های مرتبط

باربری ارزان مشهد

شهری نیست که در قیمت کم حمل بار با شهر مشهد رقابت کند چون ماشین های برگشتی زیادی دارد بنابراین قیمت ها کمتر می باشد . شما می توانید برای حمل اثاثیه منزل و هر کالای مجاز که با ماشین خاور مسقف خاور روباز و نیسان می توان جابجا کرد با شماره ۰۹۱۰۹۵۴۷۸۶و یا با دکمه واتساپ جهت مشاوره و استعلام قیمت با ما ارتباط برقرار کنید ماشین های برگشتی زیادی از سراسر ایران در مشهد داریم.

تعرفه باربری مشهد

همان طور که می دانید هیچ قیمت واحدی در شهر مشهد وجود ندارد که بتوان با آن تعرفه حمل و نقل انجام داد . برای مثال شما تماس می گیرید با باربری های تهران و می خواهید باری را از تهران ارسال کنید به مشهد و بارتان هم برای مثال حمل اثاثیه می باشد . قیمتی که اکثر باربری های تهران به شما ارائه می دهند سه میلیون و هشتصد الی چهار میلیون و خرده ای می باشد ولی از مبدا مشهد به تهران قیمت از ۲میلیون و سیصد شروع می شود تا سه و خرده ای

پس با چند باربری تماس بگیرید و قرار نهایی را برای ارسال بار بزارید. توجه داشته باشید برای وانت نیسان برای مسافت بیش از دویست کیلومتر حدود قیمت کیلومتری از ۴ هزار تومن الی ۵هزارتومن می باشد و برای خاور مسقف از ۷هزار الی ۹

حمل اثاثیه منزل در مشهد

حمل اثاثیه منزل در مشهد یکی از خدماتی است که بسیاری از مردم به آن نیاز دارند. با توجه به اینکه مشهد یکی از شهرهای بزرگ و مهم استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است، خدمات حمل و نقل اثاثیه منزل در این شهر بسیار مهم است. برای این منظور، بسیاری از باربری‌های موجود در مشهد خدمات حمل و نقل اثاثیه منزل را ارائه می‌دهند.

باربری‌های مشهد با استفاده از تجهیزات مدرن و وسایل حمل و نقل مختلفی مانند کامیون‌های باری و تریلرها، خدمات حمل و نقل اثاثیه منزل را ارائه می‌دهند. این باربری‌ها با استفاده از تیمی مجرب از کارگران باربری، اثاثیه منزل را بسته‌بندی و به صورت امن به مقصد خود حمل می‌کنند. همچنین، برای جلوگیری از خرابی و آسیب دیدن اثاثیه منزل، از جعبه‌بندی و بسته‌بندی مناسب استفاده می‌کنند.

باربری‌های مشهد با توجه به شرایط محیطی و مسیرهای خاص منطقه، با شرایط محیطی و مسیرهای خاص منطقه آشنایی دارند. ، این باربری‌ها با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات متناسب با نوع اثاثیه منزل، امنیت و سلامتی آن را تضمین می‌کنند. برای جلوگیری از خرابی و آسیب دیدن اثاثیه منزل، از جعبه‌بندی و بسته‌بندی مناسب استفاده می‌کنند و در صورت نیاز، از خدمات باربری برای جابجایی اثاثیه شما با استفاده از بالابر و جابجایی از پنجره‌های بلند نیز استفاده می‌کنند.

برای انتخاب یک باربری مناسب برای حمل و نقل اثاثیه منزل در مشهد، به عوامل مختلفی مانند قیمت، کیفیت خدمات، تجربه و تخصص باربری، شبکه پوشش و تجهیزات حمل و نقل توجهکنید. با انتخاب یک باربری با تجربه و با کیفیت، می‌توانید بهترین خدمات حمل و نقل اثاثیه منزل در مشهد را دریافت کنید و به راحتی اثاثیه خود را به مقصد مورد نظر منتقل کنید.

همچنین، بهتر است قبل از انتخاب باربری، نظرات و تجربیات مشتریان قبلی را درباره آن باربری مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید باربری مناسبی را برای حمل اثاثیه منزل خود انتخاب کنید. در نهایت، بهتر است با باربری انتخابی خود تماس گرفته و با آن‌ها درباره جزئات خدمات و نحوه حمل و نقل اثاثیهمنزل صحبت کرده و اطمینان حاصل کنید که بهترین خدمات را دریافت خواهید کرد.

خدماتشماره تماسمجوزمحدوده خدمات
حمل اثاثیه۰۹۱۵۰۰۴۸۵۴۷ارائه نشدهآزادشهر، احمدآباد، اقبال، الهیه و امیریه
نیسان۰۹۳۳۰۷۷۰۱۷۸ارائه نشدهکل مشهد
دنیا۰۵۱۳۸۴۷۴۳۷۴ارائه نشدهسرتاسر مشهد
فرزانگان۰۹۰۲۱۸۴۹۷۴۰ارائه نشدهتمام نقاط مشهد
بسته بندی و چیدمان۰۹۱۵۴۶۵۶۳۰۵ارائه نشدهمشهد , مشهد
نیسان بار مشهد۰۹۱۵۴۵۲۸۲۳۳ارائه نشدهسراسر مشهد
اتوبار ونک۰۹۱۵۶۲۰۷۵۰۲ارائه نشدهاقبال، الهیه، امام رضا، بلوار سجاد، بهاران، دانش، دانشجو، رضاشهر، سید رضی، صیاد شیرازی، فرامرز عباسی، فارغ التحصیلان، قاسم‌آباد (شهرک غرب)، کوه سنگی، محله هنرستان، مصطفی خمینی، وکیل‌آباد، هاشمیه و هفت تیر
آرتین بار۰۵۱۳۸۸۴۷۷۷۵ارائه نشدهالهیه، امیریه، سجادیه و نمایشگاه بین المللی مشهد
ایران بار۰۵۱۳۸۲۲۲۰۲۰ارائه نشدهتمام مناطق مشهد
عدالت بار۰۹۰۱۷۷۶۶۹۷۹ارائه نشدهمشهد سراسری
آیدین۰۵۱۳۷۶۵۲۵۹۶ارائه نشدهآزادشهر، آیت الله عبادی، ابوذر، ابوطالب، احمدآباد، ارشاد، اروند، اقبال، الهیه، امیریه، ایثار
گلشن۰۹۳۳۰۵۷۵۶۱۷ارائه نشدهمشهد
حمل بار۰۵۱۳۳۶۶۶۶۵۵ارائه نشدهمحدوده سراسر مشهد
صداقت۰۵۱۳۶۹۱۶۱۸۱ارائه نشدهدانشجو آموزگار سید رضی قاسم آباد الهیه مجدیه رحمانیه وکیل آباد
لطیف۰۵۱۳۷۶۴۱۶۲۹ارائه نشدهسراسر مشهد و کشور
اجاره جرثقیل۰۹۱۵۹۷۵۷۶۹۶احمدآباد، ارشاد، اقبال، الهیه، امیریه، باغ ملک‌آباد، باهنر، بلوار توس، بلوار سجاد، جانباز، دانشجو، دانش و…
نوین۰۵۱۳۸۹۰۷۲۷۴ارائه نشدهمشهد (مشخص نشده)
امین۰۹۹۲۷۸۴۵۳۰۶ارائه نشدههاشمیه مشهد
ثمین۰۵۱۳۸۷۶۲۴۲۴ارائه نشدهقاسم آباد،الاهیه
معین۰۹۳۷۷۴۲۵۷۸۰ارائه نشدهکل مشهد شبانه روزی
سید حجت۰۹۰۵۵۹۷۴۲۰۰ارائه نشدهمحله طلاب، ۱۷ شهریور، ایثار و پنج تن آل عبا
طالب۰۵۱۳۷۵۳۱۹۹۰ارائه نشدهمشهد / مشهد
حمل خاک و نخاله۰۹۳۹۳۰۸۱۰۸۸بلوار توس
امیر۰۵۱۳۷۶۰۸۲۰۰ارائه نشدهبلوار توس ۱۰
جهان بار۰۵۱۳۸۲۱۶۵۶۵ارائه نشدهکل مشهد
ملک بار۰۵۱۳۸۵۵۶۵۶۵ارائه نشدهتمام سطح شهر
اطمینان۰۹۹۲۱۸۶۴۷۹۶ارائه نشدهکل مناطق مشهد
آبرسانی صالح۰۹۳۸۲۴۱۵۶۴۸آب رسانی تانکر آب شرب غیر شرب

پست های آموزشی

‫2 نظر

 • حسین گفت:

  با سلام
  دوستان گول قیمت پایین بعضی از شارلاتان ها رو نخورند…. بعضی ها به اسم باربری دارند دلالی می کنند در سایت دیوار و هیچ مدرک باربری رو هم ندارند… پس فقط با حضور در دفتر باربری معتبر اقدام به حمل بار کنند…
  من خودم باربری از دیوار پیدا کردم و در عین هزینه بالا… خیلی از وسایلم رو داغون کردند و خراب شدند…
  پس برای مبالغ ناچیز خدایی نکرده ضرر بزرگتر نکنید…

 • سحر گفت:

  با سلام
  خواستم بگم اگه خواستین بار به بندرعباس ارسال کنید یا بلعکس هیچ وقت بارتون رو با باربری دهنوی(ادرسشم مشهد ترمینال امام رضا انبار توشه مرکزی غرفه یک) ارسال نکنید چون واقعا هم مدیر و هم پرسنل بی مسئولیت بی ادبی و بی فرهنگی داره و معمولا با مشتری در حد سطح و فرهنگ خانوادگی خودشون برخورد میکنن.کوچکترین وظیفه ایی که دارن اطلاع رسانی از بار ارسال شده رو انجام نمیدن و متاسفانه در صورت اعتراض برخوردشان دقیقا در حد فرهنگ خانوادگی که در آن بزرگ شده اند هست .با تشکر از وقتی که گذاشتین بابت خوندن

 • نظرات بسته شده است.